آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
4- مینا آبادی
5- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
6- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
7- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
8- حبیب آبدوست
9- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
10- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
11- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
12- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
13- سارا آبرون
14- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
15- دکتر محب علی آبسالان ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
16- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
17- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
18- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
19- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
20- سید آرشام آتش زر
21- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
22- محمدرضا آتشین صدف
23- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
24- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
25- دکتر بهرام آجورلو ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
26- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
27- دکتر شاهین آخوندزاده ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
28- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
29- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
30- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
31- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
32- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
33- دکتر فرهاد آخوندی
34- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
35- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
36- پروفسور محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
37- دکتر علی آدمی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
38- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
39- پروفسور عادل آذر ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
40- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
41- مائده آذربایجانی
42- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
43- حجة الاسلام مسعود آذربایجانی ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
44- علیرضا آذربخت
45- علیرضا آذربخت بنکده
46- دکتر مریم آذرخشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
47- محمدتقی آذرشب
48- دکتر محمدعلی آذرشب ، استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران.
49- ایرج آذرفزا
50- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
51- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
52- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
53- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
54- دکتر امیر آذرون ، دانشگاه سیمون فریزر
55- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
56- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
57- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
58- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
59- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
60- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
61- اسماعیل آذغ
62- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
63- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
64- محمد جواد آذین فر
65- رضا آراد منش
66- نگار آرازشی
67- پروفسور حمیدرضا آراسته ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
68- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
69- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
70- محمدرضا آراستی
71- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
72- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
73- وحید آرایی
74- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
75- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
76- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
77- علیرضا آرش پور
78- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
79- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
80- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
81- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
82- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
83- پروفسور پرویز آرمانی ، دانشیار
84- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
85- دکتر محمد آرمند ، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
86- رحمان آرمیده
87- موسی آرمیده
88- محسن آرمین
89- دکتر علی آرمینیان ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
90- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
91- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
92- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
93- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
94- دکتر هادی آروین بروجنی ، دانشکده مهندسی دانشگاه شهرکرد
95- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
96- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
97- علی آریاپور
98- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
99- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
100- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
101- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
102- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
103- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
104- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
105- مجید آرین زادگان
106- سالار آرین مقدم
107- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
108- برهان آزاد
109- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
110- دکتر تقی آزاد ارمکی ، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
111- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
112- دکتر پرویز آزاد فلاح ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران
113- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
114- محسن آزادبخت
115- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
116- دکتر داود آزادفر ، دانشیار
117- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
118- حمید آزادگان
119- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
120- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
121- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
122- امین آزادی
123- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
124- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
125- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
126- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
127- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
128- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
129- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
130- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
131- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
132- کیوان آزادیخواه
133- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
134- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
135- سمیه آزرمی
136- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
137- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران
138- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
139- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
140- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
141- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
142- محمد آستانه اصل
143- سجاد آستانی
144- فتح الله آسترکی
145- دکتر سعید آسعیدی ، استادیار دانشگاه کاشان
146- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
147- دکتر محمدامین آسودار ، استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
148- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
149- مهدی آشتیانی
150- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
151- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
152- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
153- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
154- آیه آشفته یزدی
155- حسام الدین آشنا
156- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
157- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
158- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه تهران
159- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
160- محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
161- حسین آشیانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
162- دکتر مازیار آصفی
163- آیدین آغداشلو
164- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
165- دکتر اکبر آفرینش خاکی
166- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
167- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
168- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
169- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
170- علی رضا آقا حسینی
171- دکتر علی آقا صفری ، جامعه المصطفی العالمیه
172- مهندس رضا آقا طاهر ، رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی
173- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
174- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
175- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
176- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
177- دکتر حمیدرضا آقا محمدیان ، استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
178- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
179- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
180- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
181- دکتر حسن آقا نظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
182- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
183- دکتر علیرضا آقائی
184- علیرضا آقائی
185- اسماعیل آقائی زاده
186- محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
187- احسان آقابابایی
188- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
189- سیدکیوان آقابیک ایگلی
190- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
191- دکتر حسنعلی آقاجانی ، استاد دانشگاه مازندران
192- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
193- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
194- دکتر سیف اله آقاجانی ، دانشیار روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
195- فاطمه آقاجانی
196- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
197- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
198- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
199- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
200- مهرداد آقاجانی
201- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
202- حسین آقاجانی اصفهانی
203- دکتر عباس آقاجانی بزازی ، استادیار دانشگاه کاشان
204- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
205- دکتر حسین آقاحسینی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
206- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
207- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
208- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
209- علی آقازادگان
210- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
211- ابوالفضل آقاسی
212- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
213- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
214- ژیلا آقاغفاری
215- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
216- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
217- داوود آقامحمدی
218- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
219- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
220- علی آقامحمدی
221- سیدمحمدکاظم آقامیر
222- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
223- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
224- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار
225- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
226- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
227- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
228- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
229- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
230- خانوم آقایی
231- سیدعلی آقایی
232- دکتر عبدالله آقایی ، Professor, Industrial Engineering, K. N. Toosi University of Technology
233- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
234- دکتر مجید آقایی ، مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم
235- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
236- محمدرضا آقایی
237- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
238- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
239- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
240- دکتر علی آقایی جودکی ، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
241- دکتر مهرداد آقایی خفری
242- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
243- آرش آقایی فر
244- حسین آقایی نیا
245- همیرا آگاه
246- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
247- یاسمین آل آقا
248- علیرضا آل ابراهیم
249- دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
250- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
251- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
252- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
253- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
254- دکتر سیدامیر آل داوود ، Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
255- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه عرفان اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
256- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
257- رویا آل عمران
258- دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
259- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
260- آیدا آل هاشمی
261- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
262- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
263- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
264- دکتر مسعود آلگونه ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
265- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
266- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
267- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
268- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
269- ژاله آموزگار
270- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
271- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
272- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
273- دکتر ندا آهنجیده ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی شهرکرد
274- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
275- دکتر عباسعلی آهنگر ، استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
276- دکتر محمدرسول آهنگران ، استاد؛ پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ ایران
277- دکتر سعیده آهنگری
278- دکتر علی آهون منش ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
279- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
280- مجید آوج ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان
281- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
282- سروش آوخ
283- کیامهر آویژه
284- محمدباقر آیانی
285- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
286- دکتر هدا آیت ، استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
287- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
288- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
289- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
290- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
291- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
292- دکتر مجید رضا آیت الهی ، استاد مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
293- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
294- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
295- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
296- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
297- علی آیتی
298- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
299- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
300- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
301- دکتر محسن آیتی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
302- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
303- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
304- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
305- سیمون آیوازیان
306- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
307- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
3- دکتر سعید اباذری ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
4- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
5- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
6- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
7- دکتر نویدرضا ابجدی ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
8- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
9- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
10- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
11- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
12- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
13- اساما ابراهیم ازوی
14- نیازعلی ابراهیم پاک
15- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
16- دکتر حبیب ابراهیم پور ، استاد، دانشگاه محقق اردبیلی
17- دکتر حسین ابراهیم پور
18- دکتر رضا ابراهیم پور ، دانشگاه شهید رجائی، تهران، ایران
19- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
20- صادق ابراهیم پور
21- قدسیه ابراهیم پور
22- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
23- امیر ابراهیم زاده
24- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
25- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
26- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
27- دکتر علی ابراهیم نژاد ، استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
28- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
29- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
30- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
31- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
32- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد،
33- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
34- ابوالقاسم ابراهیمی
35- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
36- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
37- پریسا ابراهیمی
38- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
39- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
40- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
41- دکتر خدایار ابراهیمی ، استادیار
42- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
43- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
44- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
45- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
46- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
47- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
48- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
49- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
50- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
51- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
52- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
53- طاهر ابراهیمی
54- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
55- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
56- عطاالله ابراهیمی
57- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
58- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
59- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
60- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
61- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
62- محسن ابراهیمی
63- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
64- محمدمهدی ابراهیمی
65- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
66- مرضیه ابراهیمی
67- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
68- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
69- دکتر مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
70- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
71- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
72- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
73- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
74- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
75- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
76- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
77- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
78- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
79- دکتر عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی ، استادیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
80- مریم ابراهیمی کیا
81- دکتر محسن ابراهیمی مقدم ، Shahid Beheshti University
82- دکتر حسین ابراهیمی ناغانی ، استادیار صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه تربیت مدرس
83- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
84- دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
85- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
86- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
87- دکتر حجت الله ابراهیمیان
88- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
89- دکتر محمد رضا ابراهیمیان ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه کار واحد قزوین
90- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
91- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
92- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
93- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
94- دکتر حمید ابریشمی ، استاد دانشگاه تهران
95- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
96- دکتر مهدی ابزری ، استاد دانشگاه اصفهان
97- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
98- سید مجتبی ابطحی
99- دکتر سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
100- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
101- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
102- سید محمدرضا ابن الرسول
103- دکتر مجید ابن الرضا
104- دکتر مجید ابن علی حیدری ، دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
105- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
106- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
107- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
108- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
109- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
110- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
111- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
112- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
113- محمد ابوالحسنی
114- دکتر محمد مهدی ابوالحسنی ، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
115- دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
116- فاطمه ابوالحسنی طرقی
117- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
118- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
119- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
120- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
121- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
122- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
123- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
124- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
125- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
126- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
127- دکتر روح اله ابوجعفری
128- شبان ابوحسین
129- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
130- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
131- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
132- دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی ، گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه اصفهان
133- دکتر امید ابوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
134- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
135- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
136- اسمعیل ابونوری ، استاد تمام
137- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
138- بهزاد اتابکی
139- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
140- منصوره اتحادیه
141- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
142- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
143- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
144- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
145- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری ، دانشیار علوم اقتصادی
146- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
147- دکتر سید امیر اجاق ، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
148- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
149- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
150- دکتر رسول اجل لوئیان ، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
151- عبدالمهدی اجلالی
152- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
153- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
154- مجید احتشامی
155- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
156- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
157- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
158- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
159- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
160- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
161- دکتر پرویز احدی ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
162- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
163- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
164- دکتر علی محمد احدی ، دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد
165- فاطمه احدی
166- دکتر محمدرضا احدی ، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
167- ایمان احدی اخلاقی
168- ابراهیم احدی قورتولمش ، پژوهشگر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی/سازمان حج و زیارت
169- جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
170- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
171- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
172- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
173- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
174- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
175- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
176- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
177- افسانه احسانی
178- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
179- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
180- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
181- دکتر محمدرضا احسانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
182- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
183- عبدالوهاب احسانی راد
184- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
185- محمدمهدی احسانی فر
186- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
187- مهدی احسانیان منفرد
188- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
189- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
190- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
191- دکتر قدسی احقر ، استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
192- منوچهر احقر
193- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
194- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
195- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
196- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
197- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
198- علی احمدآبادی
199- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
200- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
201- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
202- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
203- بهروز احمدپور
204- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
205- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
206- مهندس حامد احمدزاده ، دانشجوی phd
207- رسول احمدزاده
208- علی احمدزاده
209- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
210- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
211- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
212- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
213- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
214- دکتر فرهاد احمدنژاد ، استادیار معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
215- محمدرضا احمدنسب
216- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
217- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
218- دکتر علی محمد احمدوند ، استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
219- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
220- احمد احمدی
221- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
222- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
223- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
224- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
225- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
226- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
227- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
228- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
229- دکتر امین احمدی ، استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
230- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
231- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
232- جعفر احمدی
233- دکتر جعفر احمدی ، Ferdowsi University of Mashhad, Iran
234- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
235- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
236- دکتر حجت احمدی
237- حسن احمدی
238- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
239- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
240- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
241- دکتر خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم،تهران،ایران
242- خلیل احمدی ، استادیار
243- دکتر روح الله احمدی ، دانشیار دانشکده فناوری‌های نوین گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
244- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
245- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
246- سلیمان احمدی ، دانشیار
247- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
248- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
249- مهندس سیدبدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس
250- دکتر سیدعبدالحمید احمدی ، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
251- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
252- شیرین احمدی
253- عاطفه احمدی
254- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
255- دکتر عباسعلی احمدی ، دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
256- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
257- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
258- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
259- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
260- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
261- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
262- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
263- دکتر فتاح احمدی ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
264- دکتر فرشید احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
265- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
266- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
267- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
268- فیروزه احمدی
269- دکتر کامبیز احمدی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
270- دکتر گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
271- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
272- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
273- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
274- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
275- محمد احمدی
276- محمد احمدی
277- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
278- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
279- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
280- دکتر محمدرحیم احمدی ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
281- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
282- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
283- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
284- دکتر محمدمهدی احمدی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
285- دکتر محمدنبی احمدی ، ریاست دانشگاه رازی
286- دکتر محمود احمدی ، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
287- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
288- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
289- مهرداد احمدی
290- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
291- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
292- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
293- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
294- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
295- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
296- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
297- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
298- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
299- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر مجموعه تفریحی و توریستی آبدرمانی گنو بندر عباس -مشاور اقتصادی فرمانداری شهرستان نمین -شهردار سابق شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
300- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
301- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
302- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
303- دکتر بهنام احمدی پور جونقانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
304- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
305- دکتر محمد رضا احمدی دارانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد
306- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
307- سوران احمدی زاد
308- دکتر حسن احمدی زاده ، استادیار دانشگاه کاشان
309- سجاد احمدی زاده
310- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
311- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
312- جعفر احمدی شالی
313- دکتر جواد احمدی شکوه ، University of Sistan and Baluchestan
314- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
315- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
316- دکتر محسن احمدی طهور ، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
317- اسماعیل احمدی فر
318- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
319- علی محمد احمدی قراچه
320- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
321- مجید احمدی کچایی
322- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
323- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
324- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
325- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
326- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
327- دکتر هاجر احمدی مقدم ، استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
328- دکتر مجید احمدی ملاوردی ، دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
329- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
330- دکتر افشین احمدی ندوشن ، دانشیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
331- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
332- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
333- دکتر خدابخش احمدی نوده ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
334- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
335- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
336- دکتر عبدالرسول احمدیان ، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
337- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
338- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
339- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
340- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
341- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
342- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
343- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
344- دکتر مریم اخباری ، پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی
345- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
346- دکتر علی اخترپور ، دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
347- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
348- دکتر امیرحسین اخروی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد
349- دکتر محمدرضا اخگر
350- افشین اخلاص پور
351- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
352- دکتر احمد اخلاصی ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
353- احمد اخلاصی
354- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
355- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
356- دکتر توحید اخلاقی ، دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
357- حسین اخلاقی
358- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
359- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
360- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
361- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
362- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
363- دکتر پیمان اخوان ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- رییس انجمن علمی مدیریت دانش ایران
364- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
365- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
366- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
367- دکتر مهدی اخوان ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
368- حمیدرضا اخوان ارمکی
369- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
370- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
371- دکتر مهناز اخوان تفتی ، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
372- دکتر مریم السادات اخوان حجازی ، دانشیار دانشگاه کاشان
373- مریم اخوان خرازیان
374- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
375- مصطفی اخوان صفار
376- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
377- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
378- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
379- دکتر مهری اخوان ملایری ، دانشگاه الزهرا
380- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
381- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
382- سید محمد مهدی اخوت
383- دکتر سید محمود اخوت ، استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
384- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
385- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
386- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
387- دکتر زهرا اخوی
388- دکتر محمدمهدی اخوی یان ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
389- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
390- دکتر عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
391- دکتر نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
392- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
393- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
394- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
395- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
396- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
397- عبدالرئوف ادیب زاده
398- پیمان ادیبی
399- شادی ادیبی‌فرد
400- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
401- سینا ارادتی
402- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
403- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
404- دکتر فریدون اربابی
405- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
406- دکتر مسعود اربابی ، استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
407- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
408- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
409- اکبر اربابیان
410- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
411- مهندس روح الله ارجمند نیا ، كارشناس ارشد نرم افزار كامپيوتر
412- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
413- علی ارحامی
414- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
415- زهراسادات اردستانی
416- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
417- سعید اردکانی
418- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
419- دکتر محمدرضا اردکانی ، استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
420- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
421- امیرهوشنگ اردلان
422- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
423- نادر اردلان
424- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
425- محمدجواد ارده
426- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
427- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
428- دکتر مهدی ارزانلو ، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
429- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
430- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
431- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
432- دکتر حسین ارزانی ، استاد گروه آموزشی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
433- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
434- سولماز ارژنگی
435- دکتر محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
436- دکتر جعفر ارشاد ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
437- دکتر فربیا ارشاد ، استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز
438- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
439- دکتر علی ارشادی ، استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
440- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
441- محمدحسین ارشادی ، استادیار
442- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
443- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
444- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
445- دکتر عباس ارغان ، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
446- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
447- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
448- سیدمحمد ارفعی
449- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
450- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
451- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
452- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
453- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
454- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
455- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
456- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
457- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
458- پروفسور مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
459- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
460- دکتر مهدی اژدری مقدم ، استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
461- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
462- سمیه اسبکیان
463- دکتر داود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
464- محمد علی اسپنانی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان شهرکرد
465- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
466- مهدی استاد احمد
467- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
468- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
469- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
470- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
471- دکتر حسن استادحسین ، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه کاشان
472- سعید رضا استادزاده
473- اویس استادی ، پژوهشکده اسلام تمدنی
474- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
475- هوشنگ استادی
476- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
477- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
478- گلن استفن پاتتن
479- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
480- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
481- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
482- فرهاد استوان
483- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
484- سید رضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
485- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
486- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
487- دکتر مجید اسحاقی گرجی ، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
488- دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی ، ستادیار طب کار گروه طب کار، دانشکده پزشکی بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
489- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
490- دکتر ابراهیم اسداغی ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
491- توفیق اسداف ، استادیار
492- الله شکر اسداللهی
493- خدابخش اسداللهی
494- سهراب اسداله زاده
495- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
496- امین اسدالهی
497- فرشته اسدالهیان بناب
498- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
499- دکتر سعید اسدپور ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
500- علی اسدپور
501- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
502- دکتر مسعود اسدپور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
503- حمید اسدزاده
504- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
505- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
506- عبدالله اسدزاده جاریحانی
507- دکتر حسن اسدزاده دهرائی ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران
508- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
509- ابراهیم اسدی
510- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
511- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
512- امیرحسین اسدی
513- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
514- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
515- حسن اسدی
516- مهندس حسن اسدی ، قائم مقام دانشگاه کار واحد قزوین
517- دکتر حسین اسدی ، دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران
518- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
519- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
520- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
521- زهرا اسدی
522- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
523- سیده کبری اسدی
524- علیرضا اسدی
525- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
526- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
527- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
528- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
529- محمدامین اسدی
530- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
531- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
532- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
533- دکتر مصطفی اسدی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
534- دکتر مهدی اسدی آقبلاغی ، استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
535- دکتر اسماعیل اسدی بروجنی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
536- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
537- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
538- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
539- دکتر ابراهیم اسدی خشوئی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
540- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
541- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
542- دکتر مهدی اسدی قالهری ، عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی بهداشت محیط
543- دکتر غلامرضا اسدی کرم ، استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
544- هرمز اسدی کوه آباد
545- دکتر اسدالله اسدی گرمارودی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
546- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
547- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
548- الهه اسدیان
549- فریده اسدیان
550- قاسم اسدیان
551- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
552- مهسا اسرافیلی
553- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
554- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
555- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
556- مهرداد اسفنانی
557- مسعود اسفندياري
558- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
559- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
560- دکتر شهاب اسفندیاری ، دانشیارگروه سینما، دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر ، تهران، ایران
561- دکتر فریبا اسفندیاری ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
562- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
563- دکتر مرضیه اسفندیاری ، دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
564- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
565- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
566- الهام اسفندیاری فرد
567- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
568- اعظم اسفیجانی
569- حمیدرضا اسکاش
570- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
571- بهروز اسکندرپور
572- دکتر محمد جواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
573- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
574- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
575- دکتر بهاءالدین اسکندری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
576- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
577- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
578- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
579- دکتر راضیه اسکندری ، مربی مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
580- دکتر فرزاد اسکندری ، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
581- دکتر کیوان اسکندری ، استادیار
582- دکتر مجتبی اسکندری ، دانشیار مدیریت دانشگاه امام حسین (ع)
583- مسعود اسکندری
584- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
585- ندا اسکندری ، پژوهشگر دکتری شهرسازی
586- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
587- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
588- پروفسور جعفر اسکندری جم ، استاد دانشگاه مالک اشتر
589- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
590- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
591- مهرداد اسکویی
592- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
593- کریم اسگندری
594- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
595- امیرحسین اسلام پناه
596- بهدیس اسلام نور
597- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
598- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
599- ابوالفضل اسلامی
600- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
601- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
602- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
603- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
604- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
605- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
606- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
607- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
608- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
609- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
610- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
611- محسن اسلامی
612- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
613- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
614- دکتر محمدرضا اسلامی ، گروه زبان و ادبیات عربی
615- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
616- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
617- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
618- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
619- منصور اسلامی
620- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
621- سیدحسن اسلامی اردکانی
622- حسین اسلامی مفیدآبادی
623- سعید اسلامیان
624- دکتر سعید اسلامیان ، استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
625- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
626- ابوالقاسم اسماعیل پور
627- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
628- پوریا اسماعیل پور
629- دکتر مجید اسماعیل پور ، دانشیار
630- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
631- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
632- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
633- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
634- مهربان اسماعیل زاده ، -
635- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
636- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
637- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
638- رضا اسماعیل زاده کناری
639- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
640- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
641- دکتر احمد اسماعیلی ، Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran
642- امیدعلی اسماعیلی
643- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
644- امین اسماعیلی
645- دکتر جعفر اسماعیلی ، دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه
646- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
647- رضوان اسماعیلی
648- سمیرا اسماعیلی
649- دکتر شاهرخ اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه کردستان
650- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
651- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
652- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
653- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
654- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
655- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه تهران
656- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
657- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
658- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
659- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
660- مژگان اسماعیلی
661- مهدی اسماعیلی
662- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
663- صالح اسماعیلی درکه
664- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
665- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
666- غریبه اسماعیلی کیا
667- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
668- دکتر مجید اسماعیلیان ، استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران
669- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
670- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
671- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
672- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
673- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
674- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
675- فرحناز اسمعیلی رادور
676- جان الکساندر اسمیت
677- رضا اسودی
678- حسن اشتری
679- مهرداد اشتری
680- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
681- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
682- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
683- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
684- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
685- دکتر محسن اشجاری ، استادیار مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
686- دکتر مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
687- دکتر داریوش اشرافی ، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
688- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
689- شهرام اشراق
690- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
691- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
692- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
693- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
694- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
695- رضا اشرف زاده
696- دکتر محمدرضا اشرف زاده ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
697- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
698- علی اشرف صدرالدینی
699- دکتر محمد علی اشرف گنجویی
700- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
701- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
702- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
703- دکتر سیدعلیرضا اشرفی ، University of Kashan Kashan, Iran
704- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
705- دکتر علی اشرفی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
706- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
707- دکتر حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
708- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
709- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
710- دکتر جواد اشرفی هلان ، Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
711- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
712- شبیر اشکپور مطلق
713- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
714- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
715- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
716- دکتر علی اصغر آل شیخ ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
717- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
718- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
719- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
720- دکتر حسین اصغرپور ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
721- منیره اصغرپور ، کارمند دانشگاه شهید بهشتی
722- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
723- مرتضی اصغرنیا
724- جواد اصغری
725- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
726- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
727- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
728- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
729- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
730- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
731- محسن اصغری
732- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
733- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
734- دکتر محمدرضا اصغری
735- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
736- محمد باقر اصغری آقامشهدی
737- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
738- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
739- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
740- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
741- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
742- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
743- ابراهیم اصغری کلجاهی
744- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
745- دکتر اصغر اصغری مقدم ، استاد دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
746- محمد علی اصغری مقدم
747- محمدعلی اصغری مقدم
748- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
749- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
750- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
751- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
752- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
753- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
754- دکتر وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
755- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
756- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
757- ابراهیم اصلانی
758- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
759- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
760- سردار اصلانی
761- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
762- دکتر فیروز اصلانی ، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
763- دکتر محمدرضا اصلانی ، استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
764- مرتضی اصلانی نژاد
765- دکتر امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
766- محمد اصولیان
767- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
768- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
769- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
770- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
771- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
772- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
773- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
774- دکتر سید اسدالله اطهری ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
775- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
776- امیرمهدی اعتباری
777- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
778- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
779- مجید اعترافی
780- دکتر ایرج اعتصام ، استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
781- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
782- مریم اعتضادالسلطنه ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
783- سید غلامرضا اعتماد
784- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
785- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
786- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
787- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
788- بهزاد اعتمادی
789- دکتر حسین اعتمادی ، استاد تربیت مدرس
790- امیر اعتمادی بزرگ
791- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
792- دکتر مجتبی اعتمادی نیا ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
793- دکتر احسان اعجازی ، دکتری علوم سیاسی
794- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
795- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
796- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
797- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
798- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
799- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
800- دکتر علیرضا اعرافی ، رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم
801- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
802- رضا اعطائی زاده
803- نوید اعطار شرقی
804- دکتر سعید اعظم ، دانشگاه اصفهان
805- محمد اعظم زاده ، استادیار
806- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
807- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
808- موسی اعظمی
809- نسرین سادات اعظمی
810- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
811- حسین اعظمی چهاربرج
812- دکتر اکبر اعظمیان جزی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
813- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
814- علی اعلمی
815- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
816- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
817- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
818- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
819- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
820- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
821- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
822- محمدرضا افتخار
823- دکتر محمدرضا افتخار ، دانشگاه صنعتی اصفهان
824- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
825- مهرداد افتخار اردبیلی
826- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
827- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
828- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
829- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
830- سید ابوذر افتخاری ، استاد
831- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
832- سید علی افتخاری
833- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
834- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
835- مهران افتخاری
836- دکتر نها افتخاری ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
837- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
838- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
839- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
840- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
841- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
842- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
843- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
844- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
845- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
846- دکتر عباس افخمی عقداء ، استاد شیمی تجزیه - رئیس دانشگاه بین المللی سازمان همکاری های اقتصادی گروه هشت(D۸)
847- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
848- دکتر حسن افراخته ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
849- پریا افراز ، کارشناس
850- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
851- پیمان افراسیاب
852- محبوب افراسیاب
853- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
854- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
855- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
856- مه لقا افراسیابی
857- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
858- محسن افروزه
859- دکتر عماد افروغ
860- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
861- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
862- سعید افسری فرد
863- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
864- پروفسور عباس افشار ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
865- دکتر عباس افشار ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
866- قهرمان افشار
867- ابراهیم افشار زنجانی
868- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
869- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
870- دکتر کامران افشار مهاجر ، دانشیار دانشکده:هنرهای تجسمی
871- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
872- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
873- ابوالفضل افشاری
874- بهرام افشاری
875- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
876- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
877- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
878- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
879- علی افشاری
880- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
881- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
882- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
883- مجید افشاری راد ، هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
884- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار، دانشگاه شیراز
885- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
886- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
887- دکتر حسن افشین
888- پیمان افضل
889- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
890- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
891- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، استاد تمام
892- دکتر افسانه افضلی ، استادیار دانشگاه کاشان
893- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
894- دکتر علی افضلی ، دانشگاه تهران
895- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
896- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
897- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
898- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
899- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
900- خسرو افضلیان
901- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
902- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
903- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
904- احمد علی افکاری
905- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
906- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
907- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
908- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
909- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
910- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
911- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
912- منوچهر اقبال
913- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
914- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
915- بهشته اقبالی
916- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
917- دکتر ناصر اقبالی ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
918- بیژن اقتصاد
919- سوده اقتصاد
920- محمد اقتصاد
921- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
922- دکتر سیدهادی اقدسی ، دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
923- دکتر محمد اقدسی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
924- دکتر محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
925- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
926- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
927- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
928- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
929- دکتر فرشاد اقوامی ، 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی
930- اردشیر اکبر آبادی
931- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
932- دکتر علی اکبر دهقان ، استادیار دانشکده بهداشت
933- دکتر علی اکبر رسولی ، استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
934- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
935- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
936- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
937- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
938- دکتر وحید اکبرپور ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
939- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
940- حبیب اکبرزاده
941- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
942- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
943- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
944- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
945- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
946- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
947- دکتر احمد اکبری ، استاد
948- دکتر احمد اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
949- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
950- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
951- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
952- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
953- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
954- دکتر تقی اکبری ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
955- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
956- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
957- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
958- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
959- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
960- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
961- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
962- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
963- سید انور اکبری
964- دکتر عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
965- علیمراد اکبری
966- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
967- غلامعلی اکبری
968- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
969- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
970- مجتبی اکبری
971- مجید اکبری
972- محسن اکبری ، استادیار
973- محسن اکبری
974- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
975- محمد اسماعیل اکبری
976- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
977- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
978- دکتر محمدرضا اکبری ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
979- محمدعلی اکبری
980- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
981- مرتضی اکبری
982- مژگان اکبری
983- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
984- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
985- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
986- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
987- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
988- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
989- دکتر نعمت اله اکبری ، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان
990- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
991- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
992- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
993- دکتر سعیده اکبری داریان
994- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
995- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
996- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
997- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
998- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
999- دکتر شبنم اکبری نامدار ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
1000- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1001- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1002- دکتر رضا اکبریان ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
1003- دکتر رضا اکبریان ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز
1004- دکتر فاطمه اکبریان ، استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک
1005- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
1006- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
1007- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
1008- محمد جعفر اکرام جعفری
1009- محمد اکرم
1010- دکتر روح الله اکرمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
1011- دکتر روح اله اکرمی ، هیئت علمی دانشگاه قم
1012- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
1013- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
1014- میرجلیل اکرمی
1015- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1016- دکتر جلال البادی ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1017- دکتر امیر البدوی ، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
1018- زهرا البرز
1019- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
1020- دکتر پرویز البرزی ورکی ، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
1021- ابراهیم التجائی
1022- رضا التیامی نیا
1023- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1024- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1025- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
1026- دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1027- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
1028- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
1029- دکتر کمال الدین نیکنامی ، استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران
1030- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
1031- احمد الستی ، استادیار
1032- محمد مهدی الشریف
1033- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
1034- دکتر لعیا الفت ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
1035- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
1036- دکتر ذبیح الله رضایی ، استاد، دانشگاه ممفیس آمریکا، آمریکا
1037- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
1038- دکتر لطف الله فروزنده ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1039- توفیق اللهویرانلو
1040- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1041- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1042- حجت اله الماسی
1043- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
1044- دکتر مرتضی الماسی ، استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو گروه مهندسی مکانیزاسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
1045- دکتر نجادعلی الماسی ، استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
1046- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
1047- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
1048- محمد الموتی
1049- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
1050- دکتر حبیب اله حمزه زرقانی ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1051- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1052- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
1053- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
1054- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1055- دکتر کرامت اله زیاری ، استاد، دانشگاه تهران
1056- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1057- دکتر احسان اله کبیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1058- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
1059- دکتر حکمت اله ملاصالحی ، دانشیار دانشگاه تهران
1060- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
1061- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
1062- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1063- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
1064- دکتر محمدرضا الهامی ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1065- دکتر پژمان الهامی طالشمیکائیل ، استاد دانشگاه-عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
1066- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1067- دکتر علیرضا الهی ، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
1068- دکتر محبوبه الهی
1069- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
1070- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1071- دکتر ناصر الهی ، دانشیار اقتصاد بین الملل
1072- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
1073- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
1074- دکتر علی الهی تبار ، استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع تاریخ سیره و تاریخ تمدن اسلامی
1075- حجة الاسلام مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
1076- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1077- دکتر مجید الهی شیروان ، Department of English Language Teaching, University of Bojnord, Bojnord, Iran
1078- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1079- حجة الاسلام حسین الهی نژاد ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1080- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1081- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
1082- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
1083- فاطمه الهیان
1084- دکتر سیدمهدی الوانی ، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی
1085- دکتر محسن الویری ، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
1086- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
1087- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
1088- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
1089- دکتر فاضل الیاسی
1090- دکتر مهدی الیاسی
1091- سید محمدرضا امام ، دانشیار
1092- دکتر محمدرضا امام
1093- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
1094- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
1095- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
1096- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
1097- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
1098- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1099- محمدعلی امام هادی
1100- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
1101- جمشید امامی
1102- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1103- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
1104- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
1105- سعید امامی
1106- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
1107- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
1108- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
1109- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1110- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
1111- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
1112- کامران امامی
1113- محسن امامی
1114- دکتر محمد امامی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1115- محمد امامی
1116- مریم امامی ، کارشناس نشریه
1117- دکتر نصرالله امامی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
1118- دکتر نصرالله امامی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
1119- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
1120- سوزان امامی پور
1121- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
1122- سیدشجاع الدین امامی رئوف
1123- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
1124- سید عمادالدین امامی فر
1125- آریو امامی فر
1126- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1127- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1128- دکتر محمود امامی نمینی
1129- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
1130- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1131- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
1132- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
1133- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1134- غلامرضا امانی
1135- محمدرضا امانی
1136- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
1137- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1138- گیتی امتیازی
1139- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1140- دکتر احمد امدادی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
1141- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1142- آرش امرایی
1143- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1144- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1145- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1146- نبي اميدي
1147- دکتر فتح اله امی ، استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
1148- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
1149- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1150- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
1151- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
1152- پرویز امیدنیا
1153- دکتر ابراهیم امیدوار ، استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
1154- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1155- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1156- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1157- کمال امیدوار
1158- کمال امیدوار
1159- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1160- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1161- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1162- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1163- ابوذر امیدی
1164- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1165- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1166- رسول امیدی
1167- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
1168- دکتر علیرضا امیدی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1169- محمود امیدی
1170- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1171- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1172- دکتر مصطفی امیدی بیدگلی ، استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
1173- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1174- فرانک امیدیان
1175- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1176- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1177- دکتر سعید امیدیان دهنو ، استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی قم
1178- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1179- مهرداد امیر آقایی
1180- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1181- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1182- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1183- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1184- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1185- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1186- دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1187- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1188- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1189- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1190- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1191- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1192- دکتر سعید امیرحاجیلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1193- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1194- دکتر طیبه امیرخانی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
1195- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1196- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1197- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1198- دکتر میراحمد امیرشاهی ، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
1199- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1200- دکتر حسین امیرعبداللهیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1201- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1202- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1203- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1204- رضا امیرنیا
1205- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1206- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1207- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1208- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1209- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1210- زهرا امیری
1211- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1212- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1213- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1214- علی امیری
1215- دکتر علی نقی امیری ، استاد دانشگاه تهران
1216- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1217- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1218- مجتبی امیری
1219- دکتر مجتبی امیری ، دانشیار دانشگاه‌تهران
1220- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1221- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1222- مهندس مصطفی امیری ، کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
1223- دکتر مقصود امیری ، استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
1224- موسی امیری
1225- میلاد امیری
1226- ناصر امیری
1227- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1228- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1229- ویدا امیری
1230- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1231- سیدمحمد مهدی امیری پور
1232- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1233- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1234- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1235- رویا امیری نژاد
1236- دکتر محمد امیریوسفی ، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
1237- دکتر احمد امین ، استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1238- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1239- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1240- دکتر فرشته امین ، استادیار
1241- محمد امین
1242- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1243- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1244- دکتر محمد امین ابریشمی راد ، استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
1245- امید امین الرعایایی یمینی
1246- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1247- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1248- دکتر الهام امین زاده ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
1249- دکتر بهناز امین زاده
1250- رضا امین زاده
1251- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1252- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1253- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار
1254- دکتر حمزه امین طهماسبی ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
1255- نگوا امین عارف
1256- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1257- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران
1258- عباس امین منصور
1259- دکتر محمدهادی امین ناجی ، دانشیار
1260- دکتر محمدرضا امین ناصری ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1261- دکتر صالح امین یاوری ، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
1262- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1263- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1264- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1265- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1266- شیوا امینی
1267- مصطفی امینی
1268- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1269- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1270- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1271- دکتر امین امینی ، استادیار پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1272- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1273- دکتر حمیده امینی
1274- پروفسور داوود امینی ، Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
1275- رحمان امینی
1276- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1277- دکتر سید مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1278- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1279- عباس امینی
1280- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1281- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1282- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1283- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1284- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1285- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1286- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1287- دکتر غزاله امینی
1288- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1289- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1290- مجید امینی
1291- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1292- منوچهر امینی
1293- مهدی امینی
1294- دکتر مهدی امینی ، استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1295- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1296- نوروز امینی
1297- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1298- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1299- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1300- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1301- دکتر حسین علی امینی خواه میبدی
1302- محسن امینی خوزانی
1303- حسن امینی راد
1304- محمد امینی زاده ، استادیار
1305- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1306- طاهر امینی گلستانی
1307- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1308- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1309- علی امینی نژاد
1310- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1311- دکتر بهادر امینیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1312- غلامعلی امینیان
1313- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1314- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1315- محمدرضا انبیائی
1316- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1317- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
1318- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1319- علیرضا انتظاری
1320- رضا انتظاری ملکی
1321- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1322- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1323- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1324- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1325- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1326- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1327- دکتر مرتضی انحصاری ، Department of Chemistry, Faculty of science.
1328- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
1329- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1330- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1331- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1332- محمدامین انسان
1333- رضا انشایی
1334- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1335- حسن انصاری
1336- دکتر حسین انصاری ، استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
1337- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1338- عبدالحمید انصاری
1339- دکتر علیرضا انصاری ، دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی
1340- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1341- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1342- محمد سعید انصاری
1343- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1344- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1345- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
1346- نرگس انصاری
1347- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1348- یاسر انصاری
1349- دکتر علی انصاری اردلی ، استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1350- کریم انصاری اصل
1351- علیرضا انصاری چهارسوقی
1352- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1353- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1354- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1355- حمید انصاریان
1356- خلیل انصاریان
1357- سیدجواد انگجی
1358- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1359- دکتر سید احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1360- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1361- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1362- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1363- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1364- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1365- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1366- علی انوری
1367- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1368- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1369- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1370- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1371- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1372- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
1373- قاسم اهنگری
1374- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1375- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1376- زهرا اوراقی اردبیلی
1377- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1378- دکتر حمزه اورعی ، استادیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1379- دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1380- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1381- علیرضا اورنگی
1382- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
1383- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
1384- علی اوسط رشتچیان
1385- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1386- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1387- علیرضا اولی پور
1388- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1389- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1390- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1391- دکتر مجید اولیاء ، دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1392- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1393- محمدرضا اولیاء
1394- پروفسور محمدصالح اولیاء ، استاد
1395- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1396- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1397- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1398- مصطفی اویسی
1399- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1400- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1401- احسان ایپکی
1402- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1403- محمد حمید ایجازی
1404- غلامرضا ایراجیان
1405- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1406- دکتر سلیمان ایران زاده ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1407- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1408- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1409- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1410- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1411- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
1412- دکتر علیرضا ایرانبخش ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1413- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1414- نفیسه ایرانپور
1415- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1416- عبداله ایرانخواه
1417- دکتر کیومرث ایراندوست ، دانشیار دانشگاه کردستان
1418- سید محمد ایرانمنش
1419- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1420- لیلا ایرانمنش
1421- دکتر محمد ایرانمنش
1422- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1423- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1424- راضیه ایرانی
1425- غلامرضا ایرانی
1426- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1427- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1428- دکتر شهزاد ایرانی پور ، گروه حفظ نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
1429- ابوالفضل ایرانی خواه
1430- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1431- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1432- دکتر جواد ایروانی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1433- شاهرخ ایروانی
1434- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1435- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1436- دکتر حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1437- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1438- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1439- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1440- عبداله ایزد پناه
1441- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1442- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1443- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1444- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1445- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1446- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1447- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1448- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
1449- دکتر سیدسجاد ایزدهی ، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1450- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1451- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1452- جواد ایزدی
1453- دکتر زهرا ایزدی ، استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1454- عباسعلی ایزدی
1455- علی ایزدی
1456- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1457- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1458- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1459- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1460- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1461- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1462- محمد ایزدی خواه
1463- علی ایزدی دربندی
1464- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1465- پروفسور علی اکبر ایزدی فرد ، دکترای فقه و حقوق اسلامی
1466- ناصر ایزدی نیا
1467- دکتر منا ایزدیان ، عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
1468- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1469- محمد حسین ایکانی
1470- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1471- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1472- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1473- دکتر محمد ایلخانی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
1474- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1475- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1476- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1477- دکتر علی ایمان پور ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1478- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1479- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1480- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1481- جاوید ایمانپور نمین
1482- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1483- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1484- دکتر عبدالمجید ایمانی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
1485- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1486- دکتر مریم ایمانی آرانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1487- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1488- دکتر محمدحسین ایمانی خشخو ، Professor,University of Science and Culture, Tehran, Iran
1489- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1490- مرتضی ایمانی راد
1491- رضا ایمانی رستابی
1492- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1493- دکتر محسن ایمانی نائینی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
1494- مرتضی ایمانیان
1495- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1496- دکتر محسن ایمنی ، استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
1497- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
1498- دکتر سیدعلی ایوب زاده ، استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
4- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
5- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
6- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
7- آناهیتا باباپور
8- عزیز باباپور
9- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، استاد تمام دانشگاه تبریز
10- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
11- سعیده باباجانی محمدی
12- دکتر اشرف باباخانلو ، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
13- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
14- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
15- حسین بابازاده
16- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
17- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
18- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
19- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
20- علی اکبر بابالو
21- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
22- پروفسور سید مرتضی بابامیر ، گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه کاشان - کاشان - ایران
23- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
24- دکتر بهمن بابایار رازلیقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
25- مهدى بابایى زاده
26- علیرضا بابایی
27- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
28- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
29- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
30- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
31- ساسان بابایی
32- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
33- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
34- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
35- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
36- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
37- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
38- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
39- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
40- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
41- ناصر بابایی
42- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
43- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
44- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
45- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
46- دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران
47- حاجی بابایی مقدم
48- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
49- هلنا ماریا باپتیستا الویس
50- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
51- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
52- مینا باجگاه
53- بدريه باختري
54- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
55- دکتر یونس بادآورنهندی ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
56- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
57- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
58- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
59- بهروز بادامی
60- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
61- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
62- دکتر مهرعلی باران چشمه ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
63- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
64- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
65- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
66- صمد بارانی
67- دکتر غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
68- قاسم بارانی
69- دکتر قاسم بارانی ، Department of English Language Teaching, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
70- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
71- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
72- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
73- دکتر مجتبی بارانی مطلق ، دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
74- دکتر صمد باروج
75- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
76- دکتر بهنام باریک بین ، دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
77- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
78- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
79- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
80- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
81- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
82- کامبیز بازرگان
83- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
84- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
85- شهرزاد بازرگان حجازی
86- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
87- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
88- مهدی بازرگانی
89- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
90- سعید بازگیر
91- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
92- حجت الله بازوبندی
93- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
94- پروفسور محمدحسن بازیار
95- مینو باسامی
96- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
97- اعظم باستان‌فرد
98- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
99- دکتر محرم باستانی
100- علی باستی
101- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
102- محمد باشکوه ، دانشیار
103- محمد باشکوه اجیرلو
104- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
105- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
106- پریسا باصری
107- دکتر سعید باطبی ، گروه فیزیک دانشکده علوم
108- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
109- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
110- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
111- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
112- مهدی باغبان
113- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
114- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
115- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
116- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
117- دکتر محمدعلی باغستانی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
118- محمد باغستانی کوزه گر
119- دکتر مصطفی باغشیخی مفرد ، استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم
120- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
121- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
122- حمیدرضا باغیانی
123- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
124- دکتر علیرضا بافنده زنده ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
125- دکتر نادر باقر زاده ، University of California Irvine (UCI)
126- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
127- دکتر طاهره باقرپور ، مدیر گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
128- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
129- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
130- دکتر جمشید باقرزاده ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه
131- حمید باقرزاده
132- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
133- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
134- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
135- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
136- مظفر باقرزاده همايي
137- محمد باقرنیافر
138- ابوالفضل باقری
139- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
140- دکتر احمد باقری ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
141- احمد باقری ، استاد
142- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
143- دکتر بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
144- دکتر پرویز باقری ، دانشیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
145- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
146- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
147- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
148- دکتر رضا باقری ، دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع (گیاهان دارویی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
149- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
150- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
151- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
152- سیدرامتین باقری
153- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
154- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
155- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
156- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
157- علی باقری
158- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
159- علیرضا باقری
160- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
161- کمال الدین باقری
162- محمد باقری ، استادیار
163- محمد باقری
164- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
165- مرتضی باقری
166- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
167- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
168- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
169- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
170- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
171- دکتر مهری باقری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
172- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
173- نوید باقری
174- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
175- دکتر محمدحسین باقری افشردی ، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
176- دکتر ناصر باقری بیدهندی ، استادیار گروه تاریخ
177- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
178- پروفسور علی اکبر باقری خلیلی ، استاد تمام
179- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
180- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
181- محمدباقر باقری کنی ، استاد
182- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
183- دکتر ناصر باقری مقدم ، استادیار گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
184- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
185- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
186- دکتر سجاد باقریان دهکردی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
187- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
188- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
189- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
190- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
191- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
192- زهره بال
193- فرزانه بالاجه
194- مهسا سادات بالادهی
195- هومن بالازاده
196- حسین بالاشیر
197- دکتر محمدعلی بالافر
198- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
199- دکتر کوروش بامداد
200- دکتر محمد بامنی مقدم
201- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
202- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
203- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
204- محمد تقی بانکی
205- دکتر علی اصغر بانویی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
206- بهرام بانی نسب
207- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
208- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
209- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
210- تقی باهو طرودی
211- بلقیس باورصاد
212- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
213- دکتر محمد بای بوردی ، مدرس دانشگاه
214- محمد بایبوردی
215- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
216- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
217- مریم بایه
218- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
219- دکتر محسن بت شکنان دهکردی ، دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
220- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
221- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
222- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
223- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
224- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
225- عباس بحری ، مجری طرح
226- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
227- دکتر عباس بحرینی ، Neurosurgeon, Shiraz, Iran.
228- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
229- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
230- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
231- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
232- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
233- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
234- بیدار بخت
235- مصطفی بختیار
236- دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی ، استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
237- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
238- محمدرضا بختیاری
239- دکتر بهرام بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
240- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
241- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
242- دکتر حسن بختیاری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
243- حسین بختیاری
244- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
245- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
246- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
247- دکتر صادق بختیاری ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
248- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
249- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
250- مینا بختیاری
251- دکتر نوبخت بختیاری
252- دکتر روح اله بختیاری دوست ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم
253- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
254- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
255- علیرضا بخشایی
256- طاها بخشپوری
257- محسن بخشنده
258- محمد بخشنده
259- عباس بخشنده بالی
260- دکتر عباس بخشنده نصرت ، استاد دانشگاه خوارزمی
261- محمد بخشوده ، استاد
262- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
263- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
264- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
265- زهرا بخشی
266- سعیدرضا بخشی
267- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
268- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
269- محمود بخشی
270- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
271- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
272- دکتر غلامرضا بخشی خانیکی
273- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
274- اباصلت بداغی
275- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
276- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
277- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
278- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
279- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
280- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
281- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
282- دکتر بیت اله بدرلو ، استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه صنعتی قم
283- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
284- سید علی بدری
285- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
286- دکتر سیدعلی بدری ، دانشیار- دانشگاه تهران
287- عاطفه بدری
288- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
289- دکتر کاظم بدو ، دانشگاه ارومیه
290- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
291- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
292- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
293- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
294- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
295- دکتر بهادر بذرافشان مقدم ، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربت حیدریه
296- کاوه بذرافکن
297- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
298- سعید برآبادی
299- احمد براآنی
300- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
301- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
302- امیر نظام براتی ، استادیار حقوق
303- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
304- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
305- سارا براتی
306- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
307- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
308- دکتر فرید براتی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
309- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
310- محمد براتی
311- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
312- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
313- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
314- دکتر محمود براتی خوانساری ، استاد، دانشگاه اصفهان
315- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
316- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
317- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
318- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
319- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
320- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
321- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
322- عبدالاحد برادران خلخالی
323- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
324- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
325- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
326- احمد برادران هاشمی
327- کیان براری
328- معصومه براری
329- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
330- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
331- عباس براعتی
332- دکتر سید مسعود براکتی ، University Sistan and Baluchestan
333- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
334- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
335- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
336- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
337- دکتر یعقوبعلی برجی ، عضو هیات علمی جامعت المصطفی
338- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
339- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
340- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
341- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
342- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
343- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
344- منصوره بردبار
345- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
346- دکتر مریم بردوده
347- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
348- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
349- پویا برزگر
350- دکتر رحیم برزگر ، استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
351- شهرام برزگر
352- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
353- علی برزگر
354- دکتر محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
355- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
356- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
357- محمدرضا برزگران
358- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
359- کاظم برزگربفرویی
360- دکتر محمد مهدی برزگری
361- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
362- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
363- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
364- رجبعلی برزویی
365- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
366- محسن برغمدی
367- هادی برغمدی
368- حمید برقبانی
369- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
370- ناصر برک پور
371- سیدمسعود برکاتی
372- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
373- حسن برگزین
374- دکتر رضا برنجکار ، استاد دانشگاه تهران، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث
375- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
376- آیدین برنجیان
377- علی برهان زهی سرحدی
378- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
379- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
380- علیرضا برهانی داریان
381- اوشا برهمند
382- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
383- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
384- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
385- جورج بروفاس
386- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
387- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
388- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
389- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
390- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
391- دکتر محمدرضا برومند
392- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
393- ناصر برومند
394- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
395- پروفسور ارشام برومند سعید
396- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
397- دکتر سعید برومند نسب ، استاد دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز
398- علی برومند نیا
399- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
400- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
401- دکتر فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
402- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
403- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
404- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
405- موسی بزرگ اصل
406- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
407- دکتر امید بزرگ حداد ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
408- عیسی بزرگ زاده
409- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
410- دکتر محمد امین بزرگزاده
411- داوود بزرگمهر
412- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
413- علی بزرگی امیری
414- حسین بزرگیان
415- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
416- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
417- دکتر خدارحم بزی
418- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
419- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
420- دکتر قاسم بستانی ، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
421- الیاس بستگانی
422- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
423- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
424- مرتضی بسیج
425- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
426- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
427- دکتر حسین بشارتی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
428- شاهین بشارتی ، مربی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
429- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
430- دکتر سجاد بشرپور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
431- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
432- مسلم بشکار
433- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
434- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
435- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
436- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
437- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
438- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
439- دکتر مهدی بشیری ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
440- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
441- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
442- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
443- سید جلال الدین بصام
444- عبدالعلي بصيري
445- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
446- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
447- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
448- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
449- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
450- عبدالحسن بصیره
451- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
452- دکتر محمد احسان بصیری ، دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
453- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
454- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
455- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
456- مهدی بصیری ، استاد
457- دکتر محمد بصیری صدر ، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
458- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
459- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
460- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
461- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
462- عبدالحسین بغلانی
463- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
464- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
465- پویا بقایی مقدم
466- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
467- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
468- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
469- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
470- دکتر مهدی بکرانی ، استادیار گروه برق دانشگاه صنعتی قم
471- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
472- ریکیک بل بابا
473- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
474- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
475- دکتر محمدرضا بلالی ، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
476- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
477- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
478- دکتر حسن بلخاری ، استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
479- دکتر فتح اله بلداجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
480- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان غربی ، ایران.
481- احمد بلندنظر
482- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
483- غلامحسین بلندیان
484- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
485- شعله بلوچ
486- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
487- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
488- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
489- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
490- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
491- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
492- سعید بلیانی
493- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
494- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
495- عفت بمبئی چی
496- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
497- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
498- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
499- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
500- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
501- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
502- شیلا بناری
503- رضا بنازاده
504- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
505- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
506- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
507- دکتر احمد بناکار ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
508- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
509- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
510- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
511- امین بنایی
512- مهدی بنایی جهرمی
513- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
514- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
515- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
516- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
517- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
518- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
519- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
520- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
521- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
522- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
523- دکتر مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
524- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
525- منصوره بنی اسدی
526- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
527- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
528- دکتر ابراهیم بنی طالبی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
529- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
530- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
531- دکتر بهمن بنی مهد ، دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
532- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
533- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
534- دکتر سیدهادی بنی هاشمی ، دکتری مهندسی مکانیک- پژوهشگر
535- دکتر ضیاالدین بنی هاشمی ، استاد، دانشگاه شیراز
536- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
537- دکتر ضیاء الدین بنیادی ، استادیار دانشکده بهداشت
538- ناصر بنیادی
539- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
540- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
541- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
542- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
543- حمید بهادر قدوسی
544- دکتر شهاب بهادران ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
545- علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
546- آرمان بهادری
547- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
548- هادی بهادری
549- بهرام بهادری بیرگانی
550- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
551- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
552- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
553- امیدرضا بهادری نژاد
554- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
555- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
556- دکتر جواد بهارارا ، استاد
557- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
558- محمد بهارلو ، مدیر اجرایی
559- ناصر بهارلو
560- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
561- دکتر ذکریا بهارنژاد ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
562- عباسعلي بهاري اردشيري
563- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
564- شمس الدین بهاری
565- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
566- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
567- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
568- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
569- هما بهبهانی
570- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
571- پروفسور داود بهبودی ، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تبریز
572- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
573- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
574- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
575- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
576- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
577- دکتر فاطمه بهدانی ، استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
578- دکتر محمد علی بهدانی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
579- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
580- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
581- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
582- محرم بهرام خو
583- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
584- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
585- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
586- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
587- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
588- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
589- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
590- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
591- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
592- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
593- شهاب بهرامی ، استادیار
594- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
595- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
596- عبدا... بهرامی ، استاد
597- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
598- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
599- علی بهرامی
600- علیرضا بهرامی
601- محسن بهرامی ، استاد
602- محمد بهرامی ، استادیار
603- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
604- دکتر محمدحسین بهرامی ، استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه
605- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
606- نجمه بهرامی
607- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
608- هادی بهرامی
609- دکتر هادی بهرامی احسان ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران
610- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
611- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
612- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
613- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
614- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
615- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
616- سجاد بهرامی مقدم
617- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
618- کیمیا بهرامی نژاد ، سر دبیر | نشریه علمی ترویجی – حرفه ای ( فصلنامه) گیاهپزشک
619- دکتر احمدرضا بهرامیان ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
620- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
621- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام، گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران
622- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
623- منا بهره دار
624- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
625- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
626- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
627- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
628- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
629- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
630- بهروز بهروزی راد
631- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
632- محمد بهروزیان نژاد
633- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
634- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
635- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
636- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
637- دکتر مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
638- دکتر امین بهزادمهر ، Professor of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
639- جانعلی بهزادنسب
640- مرضیه بهزادی
641- مریم بهزادی
642- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
643- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
644- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
645- حجة الاسلام احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
646- امیر خسرو بهشتی
647- دکتر سعید بهشتی ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران
648- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
649- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
650- مهندس سید محمد بهشتی ، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
651- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
652- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
653- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
654- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
655- محمدرضا بهشتی
656- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
657- ابراهیم بهشتی جاوید
658- حسین بهشتی نژاد
659- دکتر کیاچهر بهفرنیا ، دانشگاه صنعتی اصفهان
660- علی بهفروز
661- اعظم بهلول ، مربی صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
662- علی بهلولی
663- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
664- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
665- عبدالله بهمن پوری
666- دکتر جواد بهمنش ، استاد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
667- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
668- میثم بهمنش
669- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
670- پریسا بهمنی
671- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
672- دکتر محسن بهمنی ، دانشیار مهندسی صنایع مبلمان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
673- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
674- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
675- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
676- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
677- بیوک بهنام ، استادیار
678- حمید بهنام
679- ساناز بهنام
680- ناصر بهنام پور
681- گلسا بهنام راد
682- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
683- دکتر محمد بهنام فر ، استاد گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
684- محمدحسن بهنام فر
685- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
686- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
687- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
688- نسرین بهنیافرد
689- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
690- بو عالم بواشش
691- خسرو بوالحسنی
692- دکتر جعفر بوالهری ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
693- سیدمحمدعلی بوترابی
694- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
695- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
696- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
697- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
698- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
699- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
700- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
701- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
702- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
703- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
704- علیرضا بوشهری
705- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
706- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
707- دکتر قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
708- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
709- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
710- دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد ، دانشیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور
711- دکتر محمود بی جن خان ، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
712- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
713- احمد بی طرف
714- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
715- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
716- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
717- دکتر علی رضا بیابان نورد ، رئیس مرکز پژوهش های اسلامی( حرم مطهر شاهچراغ ع)-مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
718- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
719- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
720- بهرام بیات
721- دکتر بهرام بیات ، استاد تمام-دانشگاه عالی دفاع ملی
722- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
723- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
724- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
725- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
726- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
727- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
728- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
729- منصور بیات ، استاد تمام
730- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
731- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
732- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
733- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
734- نیلوفر بیاتی
735- دکتر علی بیاتی اشکفتکی ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
736- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
737- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
738- لیلا بیان
739- فرهاد بیانی
740- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
741- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
742- هادی بیت الهی
743- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
744- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
745- محمد حسین بیجه کشاورزی
746- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
747- دکتر بهروز بیدآباد ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
748- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
749- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
750- دکتر رسول بیدرام ، استادیار گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
751- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
752- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
753- محمد بیدهندی
754- دکتر محمد بیدهندی ، دانشگاه اصفهان
755- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
756- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
757- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
758- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
759- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
760- دکتر علی بیرانوند
761- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
762- دکتر بهروز بیرشک ، استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
763- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
764- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
765- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
766- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
767- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
768- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
769- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
770- زهرا بیضائی
771- مسعود بیطرفان
772- مهدی بیطرفان
773- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
774- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
775- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
776- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
777- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
778- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
779- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
780- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
781- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
782- مهندس امیررضا بیگدلی ، دانشجوی دکتری
783- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
784- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
785- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
786- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
787- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
788- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
789- جمال بیگی
790- سکینه بیگی
791- محمدحسن بیگی
792- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
793- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
794- بیژن بینا ، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
795- محمد بینازاده
796- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
797- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
4- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
5- سمیه پاپی
6- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
7- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
8- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
9- بهزاد پارسا
10- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
11- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
12- دکتر سیداحمد پارسا ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
13- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
14- دکتر فروغ پارسا ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
15- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
16- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
17- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
18- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
19- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
20- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
21- دکتر حمید پارسانیا ، دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
22- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
23- فرامرز پارسی
24- حسن پارسی پور
25- پروفسور فرخ پارسی زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
26- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
27- سالواتوره پاریسی
28- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
29- دکتر شهرام پازوکی ، دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
30- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
31- فاطمه پازوکی
32- پروفسور محمد پازوکی ، دانشیار
33- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
34- هادی پازوکی طرودی
35- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
36- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
37- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
38- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
39- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
40- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
41- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
42- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
43- دکتر رضا پاشا ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز
44- حجت اله پاشا پور
45- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
46- دکتر امین پاشاامیری ، دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
47- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
48- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
49- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
50- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
51- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
52- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
53- شیدا پاشایی
54- دکتر کامران پاشایی فخری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز . رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز.
55- دکتر امین پاشایی هولاسو ، دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت صنعتی - تولید
56- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
57- دکتر عباس پاک ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
58- فاطمه پاک
59- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
60- دکتر سیدمهدی پاک ذات ، رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
61- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
62- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
63- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
64- سجاد پاک گهر
65- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
66- دکتر منصوره پاک نژادی
67- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
68- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
69- دکتر احمد پاکتچی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
70- دکتر حسین پاکدامن
71- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
72- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
73- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
74- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
75- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
76- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
77- احمد پاکزاد
78- دکتر جهانشاه پاکزاد ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
79- عبدالرضا پاکشیر
80- محمد پاک‌نژاد
81- سیرهار پال
82- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
83- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
84- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
85- الهام پایانی
86- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
87- رضا پایدار
88- شهرام پایدار ، دانشیار
89- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
90- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
91- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
92- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
93- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
94- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
95- محمود پایندان
96- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
97- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
98- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
99- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
100- دکتر مجید پدرام ، دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
101- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
102- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
103- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
104- فرشید پذیرا
105- دکتر دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
106- میلتون پرابو
107- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
108- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
109- دکتر پروین پرتوی ، استاد دانشگاه هنر تهران
110- دکتر پرویز پرزور ، استادیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي
111- حسن پرسا
112- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
113- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
114- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
115- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
116- مصطفی پرنیانی
117- دکتر عباس پرهام ، Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
118- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی
119- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
120- محمود پرهیزکار
121- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
122- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
123- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
124- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
125- آرمین پرهیزی
126- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
127- دکتر کاوه پروانک ، دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
128- دکتر بهروز پروانه ، استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
129- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
130- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
131- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
132- علی پرویزی ، استاد
133- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
134- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
135- دکتر خیراله پروین ، استاد/ گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
136- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
137- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
138- دکتر خلیل پروینی ، استاذ بجامعه تربیت مدرس
139- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
140- دکتر مهری پریرخ ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
141- دکتر ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
142- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
143- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
144- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
145- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
146- صادق پژمان
147- صادق÷ پژمان
148- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
149- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
150- دکتر مهدی پژوهش ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
151- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
152- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
153- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
154- سید جلال پسته ای
155- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
156- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
157- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
158- دکتر عباس پسندیده ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
159- محمد پسندیده
160- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
161- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
162- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
163- علی محمد پشت دار ، دانشیار
164- مهندس آزاده پشتکوه
165- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
166- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
167- محمد پناهنده
168- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
169- روزبه پناهی
170- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
171- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
172- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
173- عماد پناهی
174- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
175- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
176- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
177- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
178- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
179- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
180- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
181- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
182- چیستا پناهی وقار
183- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
184- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
185- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
186- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
187- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
188- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
189- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
190- دکتر محمد پهلوانی ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
191- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
192- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
193- احسان پهلوانی فرد
194- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
195- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
196- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
197- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
198- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
199- علیرضا پور ابراهیمی
200- دکتر راضیه پور احمد جکتاجی ، دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
201- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
202- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
203- دکتر مهدی پور افشاری چنار
204- دکتر امید پور حیدری ، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
205- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
206- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
207- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
208- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
209- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
210- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
211- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
212- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
213- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
214- دکتر شراره پورابراهیم آبادی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
215- دکتر احمد پوراحمد ، استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
216- دکتر افشین پوراحمد ، گروه شیمی دانشکده علوم
217- احسان پوراسماعیل
218- یاسان الله پوراشرف
219- دکتر نصیبه پوراصغر
220- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
221- جلال پورالعجل
222- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
223- حسن پوربابایی
224- دکتر حسن پوربابایی ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
225- حسن پورباغبان
226- حسن پوربافرانی
227- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
228- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
229- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
230- سید حسین پورتاکدوست ، استاد
231- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
232- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی
233- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
234- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
235- امیرحسین پورجوهری
236- بهنام پورحسن
237- دکتر قاسم پورحسن ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
238- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
239- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
240- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
241- مهسا پورحقانی
242- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
243- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
244- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
245- علیرضا پورخورشیدی
246- دکتر سعید پورداد ، Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran
247- دکتر حامد پوررستمی ، دانشیار؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران
248- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
249- دکتر جواد پوررضا ، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
250- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
251- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
252- سعید پورروستایی
253- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
254- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
255- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
256- مهدی پورشا
257- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
258- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
259- دکتر امیر پورشاهرودی ، استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس
260- اسماعیل پورشاهید
261- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
262- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
263- دکتر خلیل پورشمسیان ، Department of Chemistry, Faculty of science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
264- وحید پورشهابی
265- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
266- ناصر پورصادق
267- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
268- نسترن پورصالحی
269- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
270- دکتر رضا پورطاهری ، Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
271- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
272- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
273- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
274- دکتر علی اصغر پورعزت ، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
275- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
276- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
277- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
278- بهزاد پورغریب ، استادیار
279- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
280- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
281- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
282- دکتر عبدالوهاب پورقاز ، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
283- دکتر حسین پورقاسمیان ، استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم
284- دکتر غلامحسین پورقنبری مروست ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
285- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
286- دکتر بابک پورقهرمانی ، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
287- دکتر بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
288- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
289- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
290- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
291- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
292- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
293- محمد پورکیانی
294- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز
295- دکتر سها پورمحمد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
296- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
297- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
298- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
299- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
300- دکتر الهام پورمهابادیان
301- محمدصادق پورمهدی
302- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
303- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
304- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
305- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
306- لیلا پورنجفی
307- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
308- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
309- فرزاد پورنور
310- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
311- احسان پوری
312- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
313- محمدرضا پوریای ولی
314- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
315- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
316- مهندس پارسا پویا ، مربی
317- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
318- پروفسور علیرضا پویا ، Professor,Department of Management, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.
319- دکتر اعظم پویازاده ، دانشیار دانشگاه تهران
320- علی پویان
321- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
322- بابك پيله ور
323- دکتر کامران پی نبر ، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
324- دکتر میترا پیام بوساری
325- پائولو پیترو بیانسون
326- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
327- پرویز پیران
328- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
329- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
330- دکتر نصراله پیرانی ، دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
331- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
332- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
333- خسرو پیرایی
334- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
335- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
336- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
337- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
338- پویان پیردیر
339- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
340- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
341- سجاد پیرسا
342- مجید پیرستانی
343- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
344- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
345- دکتر یاسر پیرعلی ، استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
346- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
347- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
348- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
349- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
350- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
351- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
352- دکتر سهیلا پیروزفر ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
353- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
354- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
355- دکتر جمشید پیری ، استادیار
356- حسین پیری ، دانشگاه بناب
357- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
358- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
359- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
360- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
361- اسماعیل پیش بین
362- ایمان پیش بین
363- دکتر رضا پیش قدم ، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
364- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران
365- امیرحسین پیشگویی
366- دکتر پروانه پیشنمازی
367- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
368- حمیدرضا پیشوایی
369- مهدی پیشوایی
370- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
371- دکتر محسن پیشوایی علوی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
372- دکتر عادل پیغامی ، دانشیار دانشگاه امام صادق
373- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
374- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
375- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
376- فاطمه پیغمبری
377- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
378- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
379- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
380- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
381- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
382- خسرو پیله وریان
383- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
384- مسلم پیمانی
385- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
386- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- دکتر فریبا تابع بردبار
4- رویا تابعی ، ویراستار انگلیسی
5- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
8- دکتر محمد تاتار ، IIEES
9- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
10- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
11- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
12- بهجت تاج الدین
13- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
14- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
15- دکتر ضیاءالدین تاج الدین ، استاد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس، ایران
16- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
17- دکتر کیهان تاج الدینی ، Professor, Sheffield Hallam University, UK
18- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
19- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس سازمان هواشناسی ایران
20- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
21- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
22- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
23- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
24- سیمین تاج شریفی فر
25- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
26- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
27- دکتر سید محمد تاجبخش فخرآبادی ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
28- گلنار تاجدار
29- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
30- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
31- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
32- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
33- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
34- دکتر یعقوب تادی بنی ، Faculty of Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
35- وحید تادیبی
36- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
37- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
38- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
39- دکتر محمدجعفر تارخ ، استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
40- دکتر غفار تاری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
41- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
42- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
43- دکتر مهدی تازه ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
44- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
45- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
46- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
47- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
48- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
49- امیر تبادکانی
50- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
51- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
52- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
53- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
54- رضا تبریزی
55- دکتر نسیم تبریزی ، دانشیار صرع گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی بیمارستان بوعلی سینا ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
56- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
57- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
58- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
59- حسین تبیانیان
60- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
61- ناصر تجبر
62- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
63- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
64- دکتر سیداحمد تجلی ، استادیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
65- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
66- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
67- دکتر محمدحسن تحریریان ، Sheikhbahaee University
68- هوبه تحویلداری
69- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
70- دکتر بهزاد تخم چی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
71- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
72- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
73- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
74- پروفسور محمودرضا تدین ، استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
75- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
76- میثم تراب مستعدی
77- حسین ترابزاده خراسانی
78- دکتر امیر ترابی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
79- دکتر بهنام ترابی ، دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات
80- دکتر حمزه ترابی ، Yazd University, Iran
81- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
82- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
83- صدیقه ترابی
84- فاطمه ترابی
85- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران
86- فیروزه ترابی
87- قدرت ترابی
88- محمد مهدی ترابی
89- مرتضی ترابی
90- یوسف ترابی
91- دکتر مسعود ترابی آزاد ، دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
92- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
93- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
94- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
95- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
96- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
97- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
98- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
99- آرش ترک سامنی ، استادیار
100- بهروز ترک لادانی
101- فرشید ترکاشوند
102- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
103- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
104- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
105- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
106- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
107- محمدرضا ترکی
108- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
109- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
110- دکتر منصور ترکیان تبار ، استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
111- دکتر حسنعلی ترنج ، پژوهشگر مستقل
112- دکتر حافظ تره باری ، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
113- دکتر محمد مهدی تسخیری ، استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم
114- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
115- دکتر علی تسلیمی ، دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
116- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
117- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
118- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
119- بهنام تشکری
120- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
121- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
122- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
123- دکتر میثاق تصوری
124- دارا تفضلی
125- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
126- شجاع تفکری رضایی
127- شاهین تفنگدارزاده
128- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
129- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
130- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
131- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
132- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
133- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
134- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
135- دکتر محمد رضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
136- دکتر علی اکبر تقوائی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
137- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
138- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
139- ویدا تقوایی
140- مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
141- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
142- دکتر حسین تقوی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
143- رضا تقوی
144- سید علی تقوی
145- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
146- دکتر سید محمدرضا تقوی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
147- دکتر علی تقوی ، رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان
148- دکتر علی تقوی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
149- دکتر لعبت تقوی ، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
150- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
151- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
152- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
153- دکتر مسعود تقوی ، مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر
154- دکتر مهدی تقوی ، Professor, Allameh Tabatabaiee Univesity
155- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
156- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
157- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
158- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
159- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
160- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
161- علی اکبر تقی پور
162- دکتر علیرضا تقی پور ، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان
163- دکتر فائزه تقی پور ، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
164- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
165- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
166- دکتر صمد تقی پور بروجنی ، استاد تمام مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
167- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
168- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
169- دکتر یوسف تقی پوریانی گیلانی
170- ابراهیم تقی زاده
171- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
172- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
173- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
174- دکتر قاسم تقی زاده
175- کتایون تقی زاده
176- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
177- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
178- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
179- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
180- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
181- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
182- دکتر هوشنگ تقی زاده ، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
183- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
184- دکتر مریم تقی زاده دهکردی ، استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
185- دکتر مهرداد تقی زاده منظری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
186- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
187- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
188- دکتر محمد تقی علوی ، استاد دانشگاه تبریز
189- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
190- دکتر فاطمه تقی یاره ، دانشیار دانشگاه تهران
191- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
192- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
193- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
194- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
195- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
196- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
197- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
198- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
199- دکتر مجید تلخابی ، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
200- محمدرضا تمامگر
201- دکتر مصطفی تمتاجی
202- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
203- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
204- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
205- محمدرضا تمدن
206- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
207- عباس تمیزی
208- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
209- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
210- میلاد تنها
211- دکتر زهرا تنها معافی ، دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
212- فرهاد تنهای رشوانلو
213- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
214- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
215- دکتر مرتضی تهامی پور
216- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
217- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
218- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
219- هادی تهرانی
220- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
221- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
222- دکتر یحیی تهمتن ، دانشیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی
223- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
224- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
225- دکتر مجید توانا ، دانشگاه لاسال
226- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
227- دکتر محمدعلی توانائی ، دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
228- دکتر حسین توانایی ، استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
229- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
230- مجتبی توانگر
231- معصومه توانگر
232- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
233- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
234- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
235- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
236- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
237- دکتر عبدالعلی توجهی ، دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
238- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
239- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
240- سمیه توحیدلو
241- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
242- دکتر ارسطو توحیدی ، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
243- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
244- دکتر سیدستار توحیدی فر ، استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
245- علی توحیدی مقدم
246- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
247- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
248- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
249- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
250- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
251- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
252- دکتر محمدمهدی توسلی ، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
253- دکتر منوچهر توسلی نائینی
254- ایرج توسلیان
255- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
256- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
257- فیروز توفیق
258- امید توفیقی
259- دکتر حسن توفیقی ، دانشیار دانشگاه تهران
260- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
261- علی اصغر توفیقی
262- دکتر پیوند توفیقی بروجنی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
263- دکتر جعفر توفیقی داریان ، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
264- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
265- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
266- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
267- علی توکلان
268- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
269- احسان توکلی
270- دکتر امید توکلی
271- امید توکلی
272- حمیدرضا توکلی
273- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
274- علی توکلی
275- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
276- غلامحسین توکلی
277- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
278- فائزه توکلی
279- فایزه توکلی
280- ماه گل توکلی
281- دکتر محسن توکلی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
282- محمد جواد توکلی
283- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
284- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
285- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
286- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
287- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
288- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
289- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
290- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
291- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
292- محمدرضا توکلی شوشتری
293- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
294- محمدرضا توکلی صابری
295- دکتر رضا توکلی مقدم ، استاد، دانشگاه تهران، ایران
296- دکتر جمیله توکلی نیا ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
297- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
298- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
299- امیر توکمه چی
300- دکتر روح الله تولایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
301- روح الله تولایی
302- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
303- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
304- دکتر سیمین تولایی ، استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
305- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
306- نوین تولایی ، دانشیار
307- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
308- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
309- نویرا تومانیان
310- چنگ تونگ ، استاد
311- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
312- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه ها در شهر تهران-دارای دو مدرک کارشناسی ارشد(حقوق مالی- مدیریت مالی) -عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان - نویسنده،مشاور وداور مقالات- آشنا با چند زبان
313- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
314- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
315- کاوه تیمورنژاد
316- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
317- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
318- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
319- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
320- حمید رضا تیموری
321- مهندس سحر تیموری
322- سعید تیموری
323- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
324- فاطمه تیموری
325- فرشته تیموری
326- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
327- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
328- رضا تیموری فعال ، استاد
329- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
330- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
4- مهرداد ثابت
5- دکتر مژگان ثابت تیموری ، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
6- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
8- دکتر خسرو ثاقب طالبی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
9- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
10- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
11- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
12- فرهاد ثبوتی
13- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
14- پروفسور یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
15- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
16- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
17- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
18- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
19- دکتر علی ثقفی ، استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
20- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
21- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
22- دکتر محمدجواد ثقفی ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
23- مراد ثقفی
24- دکتر هادی ثقفی اصفهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
25- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
26- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
27- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
28- دکتر حسن ثقفیان ، استادیار
29- دکتر حسن ثقفیان
30- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
31- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
32- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
33- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
34- داود ثمری
35- جعفر ثمری صفا
36- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
37- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
38- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
39- نوید ثنایی
40- باقر ثنایی ذاکر
41- دکتر فاطمه ثواب ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
42- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- دکتر قاسم جابری پور ، Shahid Beheshti University
5- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- محسن جاجرمی زاده
7- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
8- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
9- کاوه جاسب
10- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
11- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
12- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
13- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
14- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
15- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
16- سحر جامی
17- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
18- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
19- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
20- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
21- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
22- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
23- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
24- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
25- مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
26- دکتر محسن جانجان ، سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان
27- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
28- عسکر جانعلی زاده
29- حیدر جانعلی زاده چوب بستی
30- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
31- دکتر محمد جانفدا ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
32- پرهام جانفشان
33- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
34- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
35- حسین جانمحمدی
36- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
37- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
38- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
39- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
40- محمد جاودان
41- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
42- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
43- دکتر تقی جاودانی گندمانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
44- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
45- دکتر حامد جاودانیان ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
46- دکتر امیرحسین جاوید ، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
47- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
48- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
49- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
50- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
51- پروفسور فرهاد جاویدراد
52- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
53- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
54- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
55- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
56- دکتر محمد جبارپور ، استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
57- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
58- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
59- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
60- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
61- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
62- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
63- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
64- حمید جباری
65- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
66- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
67- دکتر محمدرضا جباری ، دانشیار گروه تاریخ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
68- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
69- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
70- حجة الاسلام مهدی جباری ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان شوط
71- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
72- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
73- عباسعلی جباری ثانی
74- تقی جباری فر
75- مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
76- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
77- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
78- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
79- دکتر امیر جبلی ، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو گروه سرمایه انسانی پژوهشکده راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه هوایی شهید ستاری/ دانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
80- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
81- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
82- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
83- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
84- دکتر اکبر جدیدی محمدابادی ، عضو هیات علمی دانشگاه
85- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
86- محمد جرادت
87- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
88- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
89- سیدحمید جزایری
90- علی جزایری
91- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
92- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
93- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
94- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
95- امیر جعفرپور
96- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
97- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
98- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
99- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
100- دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی ، استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
101- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
102- جعفر جعفرزاده
103- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
104- علی جعفرزاده
105- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
106- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
107- میثم جعفرزاده
108- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
109- فروزنده جعفرزاده پور
110- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
111- سهیل جعفرصالحی
112- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
113- دکتر احمد جعفرنژاد ، استاد، دانشگاه تهران، ایران
114- دکتر احمد جعفرنژاد ، استادیار مهندسی کشاورزی
115- امیرعلی جعفرنژاد
116- حسين جعفري
117- حسين جعفري
118- سيداصغر جعفري
119- دکتر آذرنوش جعفری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
120- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
121- دکتر ابوالفضل جعفری ، استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
122- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
123- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
124- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
125- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
126- امین جعفری
127- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
128- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
129- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
130- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
131- دکتر جمیل جعفری ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
132- جواد جعفری
133- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
134- حسین جعفری
135- دکتر حسین جعفری ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
136- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
137- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
138- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
139- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
140- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
141- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
142- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
143- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
144- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
145- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
146- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
147- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
148- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
149- علی جعفری
150- علی جعفری
151- دکتر علی جعفری ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
152- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
153- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
154- علی اصغر جعفری
155- دکتر علی اکبر جعفری ، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.
156- دکتر علی اکبر جعفری ، Yazd University, Iran
157- دکتر علی اکبر جعفری
158- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
159- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
160- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
161- غلام حسین جعفری
162- کبری جعفری
163- پروفسور محمد جعفری ، گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی
164- محمد جعفری
165- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
166- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
167- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
168- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
169- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
170- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
171- دکتر محمدمهدی جعفری ، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
172- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
173- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
174- مرتضی جعفری
175- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
176- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
177- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
178- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
179- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
180- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
181- دکتر محمود جعفری دهقی ، استاد دانشگاه تهران
182- دکتر افشین جعفری دهکردی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
183- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
184- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
185- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
186- پروفسور احمد جعفری صمیمی ، استاد
187- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
188- احسان جعفری فر
189- نسرین جعفری گلستان
190- محسن جعفری مذهب
191- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
192- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
193- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
194- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
195- سعيد جعفری نیا
196- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
197- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
198- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
199- رسول جعفریان
200- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
201- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
202- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
203- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
204- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
205- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
206- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
207- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
208- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
209- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
210- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
211- دکتر حسن جلالی
212- سپهر جلالی
213- دکتر سید مجتبی جلالی ، استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
214- دکتر سید محمد جلالی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
215- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
216- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
217- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
218- محمد امین جلالی
219- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
220- وحیدرضا جلالی
221- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
222- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
223- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
224- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
225- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
226- دکتر حسین جلالی فر
227- علیرضا جلالی فراهانی
228- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
229- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
230- محمود جلالی کروه
231- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
232- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
233- سیداحمدرضا جلالی نائینی
234- محمدرضا جلالی ندوشن
235- دکتر سعید جلالی هنرمند ، Department of Plant Production and Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran
236- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
237- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
238- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
239- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
240- دکتر سیدعبدالمجید جلایی ، استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
241- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
242- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
243- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
244- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
245- پروین جلیلوند
246- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
247- حمید جلیلوند
248- محسن جلیلوند
249- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
250- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
251- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
252- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
253- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
254- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
255- دکتر عادل جلیلی ، استاد پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
256- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
257- حمید جلیلی راثی
258- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
259- سمانه جلیلی صدرآباد
260- هاشم جلیلی صفریان
261- پروفسور علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
262- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
263- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
264- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
265- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
266- پروفسور علیرضا جلیلیان ، استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت
267- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
268- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
269- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
270- دکتر شاهرخ جم ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
271- دکتر مهدی جم پور ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
272- دکتر منصور جم زاد ، Sharif University of Technology
273- الهام جم زاده
274- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
275- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
276- دکتر راضیه جماعتی اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
277- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
278- فریبرز جمالزاد فلاح
279- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
280- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
281- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
282- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
283- فرید جمالی
284- دکتر یوسف جمالی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
285- مسعود جمالی آشتیانی
286- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
287- دکتر فرید جمالی شینی ، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
288- مهدی جمالی نژاد
289- ابوذر جمالی نیا
290- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
291- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
292- رسول جمشيدي
293- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
294- بهاره جمشیدی
295- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
296- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
297- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
298- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
299- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
300- دکتر امین رضا جمشیدی ، استاديار گروه مهندسي مكانيزاسيون دانشگاه آزاد اسلامي شهيد سليماني (كرمان)
301- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
302- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
303- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
304- سلیمان جمشیدی
305- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
306- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
307- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
308- دکتر احمد جمشیدی زنجانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
309- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
310- همایون جمشیدیان ، استادیار
311- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، استاد/ دانشگاه تهران
312- دکتر محمود جمعه پور ، استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
313- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
314- دکتر فرهاد جمهری ، استادیار گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
315- دکتر سارا جمهوری ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
316- سید مهدی جمیلی
317- رزیتا جمیلی اسکویی
318- دکتر حسین جناآبادی ، استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
319- نسرین جناب آقا
320- بهروز جنت
321- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
322- محسن جنتی
323- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دکتری مهندسی برق – قدرت
324- دکتر محمد جنتی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
325- سیما جنتیان
326- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
327- دکتر تراب جنگی قهرمان ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
328- حامد جنیدی
329- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
330- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
331- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
332- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
333- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
334- عباس جهان بخشی
335- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
336- علی جهان بینی
337- پروفسور احمد جهان لتیباری ، استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
338- عاطفه جهان محمدی ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
339- محمدرضا جهان میری
340- حمید جهانبخش
341- دکتر سعید جهانبخش اصل ، استاد- دانشگاه تبریز
342- جلال جهانبخشی
343- آرزو جهانبین
344- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
345- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
346- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
347- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
348- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
349- دکتر محسن جهانشاهی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member
350- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
351- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
352- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
353- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
354- نصرالله جهانگرد
355- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
356- جواد جهانگیر
357- دکتر غلامحسین جهانگیر ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
358- محمد حسین جهانگیر
359- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
360- دکتر هاشم جهانگیر ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
361- دکتر سکینه جهانگیرزاده ، استادیار گروه مهندسی برق - موسسه آموزش عالی کارون
362- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
363- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
364- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
365- دکتر علیرضا جهانگیری ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
366- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
367- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
368- محسن جهانگیری
369- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
370- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
371- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
372- عليرضا جهاني
373- دکتر داود جهانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
374- عباسقلی جهانی
375- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
376- دکتر مهدی جهانی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
377- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
378- دکتر فاطمه جهانی شکیب ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
379- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
380- دکتر مجتبی جهانیان ، PhD Student Mojtaba Jahanian
381- دکتر شهیده جهانیان سادات محله ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
382- نوید جهدی
383- نوید جهدی
384- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
385- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
386- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
387- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
388- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
389- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
390- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
391- اکبر جوادی
392- ایرج جوادی
393- دکتر سامان جوادی
394- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
395- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
396- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
397- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
398- دکتر محسن جوادی ، استاد دانشگاه قم
399- محمد جوادی
400- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
401- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
402- دکتر مرتضی جوادی اصطهباناتی
403- دکتر محمد جوادی پور ، دانشیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
404- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
405- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
406- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
407- فرناز جوادی گرگری
408- دکتر محمد جوادی مال آباد ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
409- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
410- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
411- مهندس حجت اله جوادیان ، ریاست مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو
412- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
413- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
414- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
415- مجید جوادیان زاده
416- دکتر سهیلا جوادیان فرزانه ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
417- عباس جوارشکیان
418- عباس جوارشکیان ، دانشیار
419- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
420- فرهاد جوان
421- دکتر جعفر جوان ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
422- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
423- دکتر فرهاد جوان ، دکتری دانشگاه خوارزمی
424- دکتر محمد جوان ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
425- محمدرضا جوان
426- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
427- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
428- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
429- علی جوان فروزنده
430- جواد جوان مجیدی
431- دکتر محمد جوان نیک خواه ، استاد، دانشگاه تهران
432- دکتر محمد حسن جوانبخت ، دانشیار علوم تغذیه گروه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
433- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
434- دکتر سپیده جوانشیر ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
435- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
436- دکتر محمد جوانشیر گیو ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
437- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
438- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
439- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
440- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
441- دکتر حجت اله جوانی ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا
442- نادر جوانی
443- محمود جوانی پور
444- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
445- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
446- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
447- سعید جواهرزاده
448- فرید جواهرزاده
449- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
450- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
451- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
452- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
453- محمدرضا جودت
454- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
455- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
456- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
457- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
458- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
459- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
460- دکتر سیدعلی جوزی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
461- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
462- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
463- دکتر بهرام جوکار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
464- علی اکبر جوکار
465- مهدی جوکار
466- دکتر نجف جوکار ، استاد دانشگاه شیراز
467- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
468- دکتر فریبرز جولای ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تهران
469- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
470- سمیه جولایی
471- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
472- کامران جوهری
473- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
474- دکتر وحید جوهری مجد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
475- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
476- دکتر مرتضی جیریایی شراهی ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم

چ

1- دکتر مرتضی چاجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
2- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
3- دکتر ویدا چالوی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گروه باغبانی
4- فیلیکس چان ، استاد
5- محمدتقی چاوشی
6- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
7- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
8- رامیار چتانی
9- علی چراغعلی خانی ، استادیار
10- علی چراغی
11- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
12- دکتر جواد چزگی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
13- دکتر جهانگیر چشم آور ، استادیار آنالیز دانشگاه پیام نور
14- دکتر کیانوش چقامیرزا ، Department of Plant Production and Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran
15- کیانوش چقامیرزا
16- مجید چگنی
17- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
18- دکتر غلامرضا چگنی زاده ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
19- دکتر محمدعلی چلونگر ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
20- دکتر تورنگ چماچم ، مربی بخش هنر و معماری موسسه آموزش عالی هنر شیراز
21- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
22- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
23- اسماعیل چمنی
24- دکتر امین چمنی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
25- دکتر ریحانه چمنی ، استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
26- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
27- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
28- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
29- چینگ چنگ لی
30- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
31- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
32- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
33- فرهاد چنگیزی
34- وحید چنگیزی
35- بنویت چنیاس
36- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار دانشگاه دفاع ملی
37- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
38- منوچهر چهاردولی
39- دکتر سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
40- دکتر عبدالکریم چهرگانی راد ، استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران
41- شیما چهره ئی
42- دکتر فاطمه چهکندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
43- دکتر مجید چهکندی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
44- دکتر آزاده چوب فروش زاده ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
45- دکتر شهلا چوبچیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
46- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
47- پروفسور علی رضا چوبینه ، استاد
48- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
49- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
50- شمهونا چودهاری
51- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
52- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
53- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
54- محمد جواد چیت ساز
55- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
56- علیرضا چیت سازیان
57- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
58- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
59- رحیم چینی پرداز
60- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سلما حائری ، هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
2- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
3- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
4- محمدرضا حائری مازندرانی
5- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
6- دکتر محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
7- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
9- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
10- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
11- دکتر غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- مهران حاتم
13- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
14- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
15- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
16- دکتر جواد حاتمی ، استاد گروه علوم تربیتی -تکنولوژی های نوین آموزشی و اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس
17- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
18- دکتر علی اصغر حاتمی ، هیئت علمی دانشگاه شیراز
19- فرزاد حاتمی
20- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
21- دکتر محمد حاتمی
22- محمدرضا حاتمی
23- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
24- عادل حاتمی مربینی
25- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
26- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
27- دکتر سیدحسن حاتمی نسب ، استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران
28- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
29- دکتر طاهره حاج ابراهیمی ، دانشیار گروه الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
30- دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی ، استاد دانشگاه اصفهان
31- دکتر محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
32- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
33- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
34- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
35- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
36- اصغر حاج سقطی
37- خسرو حاج صادقی
38- پروفسور محمد حاج عباسی ، Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan Iran
39- پروفسور محمدعلی حاج عباسی
40- دکتر نادر حاجلو ، Professor, General Psychology Department, University of Mohagegh Ardabili
41- علي حاجي آقا بزرگي
42- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
43- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
44- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
45- دکتر رضا حاجی آقایی ، دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
46- محسن حاجی آقایی
47- مصطفی حاجی آقایی کشتلی
48- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
49- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
50- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
51- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
52- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
53- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
54- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
55- دکتر بهمن حاجی پور
56- خلیل حاجی پور
57- وحید حاجی پور
58- دکتر محسن حاجی تبار ، استادیار
59- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
60- دکتر مهرداد حاجی حسنی ، استادیار مشاوره و راهنمایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
61- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
62- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
63- دکتر علی حاجی خانی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
64- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
65- طیبه حاجی رضایی
66- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشکده علوم پزشکی گروه بیو استاتیک دانشگاه تربیت مدرس
67- مهندس احمد حاجی زاده ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
68- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس
69- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
70- محمدامین حاجی زاده ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
71- دکتر فاضل حاجی زاده ابراهیمی ، مربی گروه صنایع دانشگاه صنعتی قم
72- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
73- اکبر حاجی زاده مقدم ، دانشیار
74- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
75- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
76- حسین حاجی سلطانی
77- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
78- دکتر علی حاجی شمسایی ، دانشگاه ازاد اسلامی
79- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
80- دکتر مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
81- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
82- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
83- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
84- دکتر حمیدرضا حاجی قنبر ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
85- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
86- دکتر حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
87- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
88- دکتر عباسعلی حاجی کریمی ، دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
89- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
90- دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
91- دکتر رحمت حاجی مینه ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
92- دکتر علی حاجی نژاد ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
93- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
94- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
95- دکتر خدیجه حاجیان ، استادیار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
96- الهه حاجیان حیدری
97- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، استاد مدعو گروه معماری دانشگاه فنی و حرفه ای
98- زهره حاجیان فروشانی
99- دکتر علیرضا حاجیان نژاد ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
100- ابراهیم حاجیانی
101- دکتر فرخ حاجیانی ، استاد دانشگاه شیراز
102- دکتر محمود حاجیانی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
103- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
104- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
105- سید داود حاجی‌میررحیمی
106- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
107- معصومه حافظ رضازاده
108- مجتبیض حافظ مکی
109- محمد رضا حافظ نیا
110- دکتر محمدرضا حافظ نیا ، دانشگاه تربیت مدرس
111- احمد حافظی ، مدرس
112- اکرم حافظی
113- رحمت الله حافظی
114- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
115- فردین حافظی
116- دکتر محمدرضا حافظی ، ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
117- مهندس سولماز حافظی زاده
118- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
119- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
120- دکتر مژده حاکمی والا
121- دکتر مهدی حامد سقایان ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
122- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
123- سمانه حامدی ، استادیار
124- شمیسا حامدی
125- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
126- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
127- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
128- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
129- دکتر پریا حبرانی ، دانشیار روان پزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
130- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
131- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
132- پروفسور فرح حبیب ، استاد تمام
133- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
134- پروفسور علی حبیب الله زاده ، دانشکده مواد دانشگاه سمنان
135- رضا حبیب اله گرمابکی
136- دکتر راضیه حبیب پور ، استادیار گروه پژوهشی صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
137- دکتر اصحاب حبیب زاده ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
138- دکتر توکل حبیب زاده ، هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
139- طاهر حبیب زاده
140- دکتر محمدجعفر حبیب زاده ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
141- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
142- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
143- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
144- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
145- عـزیزاله حبیبی
146- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
147- بهروز حبیبی
148- بیوک حبیبی ، پروفسور
149- پروفسور جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
150- حمیدرضا حبیبی
151- خسرو حبیبی
152- دکتر زهره حبیبی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
153- دکتر سیدمحسن حبیبی ، Professor of Urban Design and Planning, Tehran University
154- دکتر عبدالحمید حبیبی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران ، اهواز، ایران
155- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
156- دکتر علیرضا حبیبی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه رازی
157- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
158- دکتر فهیمه حبیبی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
159- دکتر کیومرث حبیبی ، دانشیار
160- محمدحسین حبیبی
161- دکتر محمود حبیبی ، نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
162- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
163- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
164- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
165- هنگامه حبیبی
166- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
167- جواد حبیبی تبار
168- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
169- مهدی حبیبی دوست
170- صابر حبیبی سوادکوهی
171- آرش حبیبی لشکری
172- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
173- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
174- عزیز حبیبی ینگجه
175- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
176- دکتر سعید حبیبیان دهکردی ، دانشیار علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
177- سمیه حجابی
178- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
179- الهه حجازی ، دانشیار
180- دکتر جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
181- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
182- دکتر رضوان حجازی ، استاد دانشگاه الزهرا(س)
183- دکتر سحاب حجازی
184- دکتر سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
185- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
186- کیوان حجازی
187- مجید حجازی
188- دکتر مهرداد حجازی ، دانشیار- دانشگاه اصفهان
189- دکتر نصرت حجازی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
190- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
191- دکتر زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
192- دکتر شیرین حجازیان ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
193- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
194- عیسى حجت ، استاد تمام
195- دکتر عیسی حجت ، استاد دانشگاه تهران، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
196- محمدمهدی حجت
197- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
198- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
199- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
200- دکتر یوسف حجت ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
201- دکتر فرخ حجت کاشانی ، استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
202- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
203- سعید حجتی
204- سعید حجتی
205- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
206- دکتر سید محمد علی حجتی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
207- دکتر سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
208- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
209- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
210- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
211- وحید حجتی نیکو
212- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
213- دکتر محمد حجی پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
214- رحیم حداد
215- رضا حداد
216- دکتر عبدالحسین حداد
217- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
218- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
219- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
220- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
221- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
222- دکتر غلامرضا حدادچی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
223- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
224- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
225- دکتر هدایت الله حدادی ، دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
226- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
227- دکتر مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
228- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
229- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
230- هدی حدیدی ، کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
231- دکتر سعید حدیدی مود ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
232- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
233- دکتر عباس حری ، استادیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
234- بهمن حری امینی
235- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
236- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
237- مهدی حریری ، استادیار
238- دکتر نجلا حریری ، استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
239- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
240- دکتر شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
241- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
242- دکتر سعید حسام پور ، استاد دانشگاه شیراز
243- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
244- ابوذر حسامپور ، مدیر داخلی فصلنامه
245- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
246- وحیده حسامی ، مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند
247- دکتر عبدالرزاق حسامی فر ، استاد گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی
248- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
249- دکتر رضا حسان ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات
250- دکتر مصطفی حسرتی ، دانشیار، دانشگاه رازی
251- دکتر ابوالفضل حسن آبادی
252- دکتر علی حسن آبادی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
253- میرزا حسن الزمان
254- دکتر علی حسن بگی ، دانشیار دانشگاه اراک
255- دکتر ابراهیم حسن بیگی ، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
256- دکتر محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
257- جعفر حسن پور
258- دکتر حسن حسن پور ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
259- دکتر حسین حسن پور ، استاد تمام علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
260- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
261- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
262- زینب حسن پور
263- شهاب حسن پور
264- دکتر فرزاد حسن پور
265- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
266- دکتر مهدی حسن پور ، استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
267- سمیه حسن پور دربان
268- محمد حسن زاده
269- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
270- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
271- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
272- حامد حسن زاده
273- دکتر حسن حسن زاده ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
274- حجة الاسلام حسین حسن زاده ، استادیار
275- حمیدرضا حسن زاده
276- دکتر رضا حسن زاده ، استادیار گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی روزبهان ساری
277- دکتر رمضان حسن زاده ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
278- دکتر سعید حسن زاده ، استادیار گروه برق دانشگاه صنعتی قم
279- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
280- عاطفه حسن زاده
281- عليرضا حسن زاده
282- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
283- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
284- دکتر علیرضا حسن زاده ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
285- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
286- دکتر محمد حسن زاده ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
287- محمد حسن زاده
288- دکتر مهدی حسن زاده ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد
289- دکتر نادر حسن زاده ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
290- نیما حسن زاده ، استاد مشاور و موسس انجمن علمی اوقات فراغت و سلامت اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
291- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
292- حمید حسن زاده اصفهانی
293- دکتر محمدکاظم حسن زاده اقدم ، University of Guilan
294- علی حسن زاده خوئی
295- مجتبی حسن زاده دلوئی
296- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
297- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
298- دکتر رضا حسن ساجدی ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
299- دکتر مهدی حسن شاهیان ، استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
300- محمد حسن فطرس
301- دکتر کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
302- دکتر عامل حسن مظاهری ، جامعه المصطفی العالمیه
303- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
304- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
305- دکتر صادق حسن نیا ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
306- دکتر علی حسن نیا ، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
307- دکتر محمدرضا حسنائی ، استاد گروه آموزشی انیمیشن، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران
308- دکتر محمدرضا حسندخت ، استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.
309- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
310- دکتر طهمورث حسنقلی پور ، Professor, University of Tehran.
311- حامد حسنلو
312- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
313- دکتر محمد حسنوند ، دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه های تهران
314- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
315- دکتر رضا حسنوی ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
316- آرمان حسنی ، استادیار
317- دکتر ابوالفضل حسنی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
318- امیر حسنی
319- دکتر بهروز حسنی ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایزان
320- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
321- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
322- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
323- سیدرضا حسنی
324- دکتر عباس حسنی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه
325- حجة الاسلام عبدالله حسنی
326- دکتر عبدالله حسنی ، فرمانده کل نیروی انتظامی استان سمنان
327- حجة الاسلام عبداله حسنی
328- علی حسنی
329- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
330- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
331- محمد حسنی ، استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
332- محمدجواد حسنی
333- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
334- دکتر محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
335- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
336- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
337- دکتر احمد حسنی رنجبر ، استاد دانشگاه خوارزمی، تهران
338- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
339- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
340- مصطفی حسنیان
341- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
342- طاهره حسومی ، استادیار
343- دکتر علیرضا حسیبی ، رئیس قسمت فضای سبز شهرداری منطقه 12 تهران
344- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
345- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
346- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
347- دکتر داوود حسین پور ، دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی
348- دکتر رضا حسین پور
349- سعید حسین پور
350- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
351- دکتر علیرضا حسین پور ، استادتمام علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
352- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
353- مرتضی حسین پور امام
354- محمدجواد حسین پورفرد
355- دکتر مسعود حسین چاری ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
356- عباسعلی حسین خانزاده
357- الهام حسین خانی
358- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
359- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
360- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
361- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
362- حسن حسین زاده
363- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
364- دکتر سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
365- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
366- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
367- دکتر غلامعلی حسین زاده ، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
368- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
369- متین حسین زاده
370- دکتر محبوبه سادات حسین زاده ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
371- محمد حسین زاده
372- مریم حسین زاده
373- دکتر وحید حسین زاده ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
374- یوسف حسین زاده تروان
375- پروفسور علی حسین زاده دلیر ، استاد دانشکده كشاورزی دانشگاه تبریز
376- دکتر کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری- دانشگاه تبریز
377- دکتر بهرام حسین زاده سامانی ، دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
378- دکتر معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار دانشگاه الزهرا
379- سارا حسین زاده قشلاقی
380- دکتر علی حسین زاده کاشان ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
381- دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر ، استاد
382- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
383- دکتر فرهاد حسین زاده لطفی ، Professor of Operation Research, Science and Research Branch, Islamic Azad University
384- دکتر احمد حسین شریفی ، استاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، قم، ایران.
385- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
386- دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
387- دکتر حمید حسین نژاد ، دبیر پژوهشی گروه عمومی
388- دکتر زهرا حسین نژاد ، رئیس انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
389- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
390- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
391- دکتر مرتضی حسینعلی بیگی ، استادیار
392- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
393- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
394- دکتر نرگس حسینمردی ، عضو هیات علمی دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
395- خداداد حسینی
396- سید حمزه حسینی
397- سید علی حسینی
398- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
399- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
400- دکتر بهشید حسینی ، استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
401- بی بی زینب حسینی ، دانشیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
402- پریسا حسینی
403- پیام حسینی
404- حامد حسینی
405- دکتر حسین حسینی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
406- زینب السادات حسینی
407- سلمان حسینی
408- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
409- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
410- سید تیمور حسینی
411- دکتر سید جعفر حسینی
412- سید جلال حسینی
413- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
414- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
415- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
416- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
417- دکتر سید سعید حسینی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
418- سید سلیمان حسینی
419- دکتر سید شمس الدین حسینی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
420- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
421- سید طاهر حسینی
422- دکتر سید عبدالرحیم حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
423- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
424- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
425- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
426- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
427- دکتر سید علی حسینی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
428- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
429- دکتر سید فخرالدین حسینی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
430- سید کریم حسینی
431- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
432- دکتر سید محسن حسینی ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
433- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
434- دکتر سید محمد حسینی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
435- دکتر سید محمد حسینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
436- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
437- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
438- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
439- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
440- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
441- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
442- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
443- سید ناصر حسینی
444- سیدابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
445- دکتر سیداحمد حسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
446- دکتر سیداحمد حسینی
447- دکتر سیداحمد حسینی ، گروه آموزشی مدیریت (بازرگانی و دولتی) دانشگاه شاهد
448- دکتر سیداحمد حسینی ، هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
449- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
450- دکتر سیدحسن حسینی ، استاد گروه فلسفه علم دانشگاه شریف
451- دکتر سیدحسن حسینی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
452- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
453- دکتر سیدحسین حسینی ، استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
454- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
455- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
456- دکتر سیدعباس حسینی ، استادیار گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
457- سیدعلی حسینی ، دانشیار
458- دکتر سیدمحمد حسینی ، استادیارگروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی واحد بابل-دانشگاه آزاد اسلامی
459- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
460- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
461- سیدمحمود حسینی
462- سیدموسی حسینی
463- سیدهادی حسینی
464- سیدوحید حسینی ، استاد
465- دکتر سیدیعقوب حسینی ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس
466- عباس حسینی
467- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
468- دکتر فرزانه حسینی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
469- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
470- دکتر محمد حسین حسینی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
471- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
472- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
473- معصومه حسینی
474- ملیحه سادات حسینی
475- دکتر مهدی حسینی ، دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی
476- دکتر میرزا حسن حسینی ، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
477- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
478- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
479- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
480- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
481- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
482- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
483- امین حسینی اصل ، دانشجوی دکتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
484- دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
485- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
486- دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.
487- دکتر سیدعلیرضا حسینی بهشتی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
488- دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی
489- دکتر اکبر حسینی پور ، دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
490- پروفسور حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
491- دکتر داود حسینی چفلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
492- دکتر بابک حسینی خلج ، استاددانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
493- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
494- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
495- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
496- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
497- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
498- دکتر سید امین حسینی سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
499- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
500- دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
501- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
502- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
503- موید حسینی صدر ، پروفسور
504- دکتر سیدمحمدرضا حسینی علی آباد ، مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
505- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
506- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
507- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
508- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
509- سید احمد حسینی کازرونی
510- دکتر سیدعلی حسینی کرد خیلی ، دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
511- سید حسین حسینی لواسانی
512- سید مصطفی حسینی مزینانی
513- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
514- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
515- سید علی حسینی میلانی
516- سیدمحمد حسینی نژاد
517- دکتر مرتضی حسینی نژاد ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
518- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
519- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
520- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
521- سید محمد حسینی نصر
522- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
523- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
524- دکتر بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
525- دکتر شاهرخ حسینی هاشمی ، استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایران
526- دکتر سید جواد حسینی واشان ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
527- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
528- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
529- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
530- دکتر سیمین حسینیان ، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
531- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
532- دکتر نگار حسینیان
533- رویا حسینیان اصفهانی
534- حسین حسینیان مقدم ، دانشیار
535- پژمان حسینیون
536- سولماز حسینیون
537- دکتر رامین حشمت ، Urology research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
538- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
539- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
540- دکتر محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
541- رسول حشمتی
542- دکتر غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
543- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
544- غنی حشمتی تنکابنی
545- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
546- سعید حصارکی
547- جعفر حصاری ، مدرس دانشگاه و کارشناس پژوهش دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل
548- ایوب حضرتی
549- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
550- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
551- محمد حضوری
552- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
553- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
554- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
555- معصومه حق پرست
556- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
557- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
558- دکتر محمد حق پناهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
559- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
560- دکتر مریم حق روستا ، دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
561- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
562- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
563- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
564- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
565- دکتر علی حق طلب ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
566- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
567- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
568- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
569- دکتر غلامحسین حق نیا ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
570- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
571- احمد حقانی
572- محمد حقانی
573- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
574- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
575- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
576- دکتر علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
577- دکتر عبدالرحیم حقدادی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
578- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
579- دکتر سعید حقوقی اصفهانی ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
580- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
581- دکتر علی حقی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
582- پروفسور محمودرضا حقی فام ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
583- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
584- دکتر سعید حقیر ، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران
585- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
586- حمید حقیقت
587- دکتر سید صادق حقیقت ، استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.
588- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
589- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
590- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
591- امیرحسین حقیقی
592- دکتر حسن حقیقی ، Shahid Beheshti University
593- دکتر محمد حقیقی ، دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
594- محمد حقیقی ، استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
595- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
596- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
597- دکتر امین حقیقی پشتیری ، دانشیار گروه حرارت و سیالات دانشگاه گیلان
598- آزاده حکاک زاده
599- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
600- دکتر نصرالله حکمت ، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
601- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
602- دکتر محمود حکمت نیا ، استاد؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ تهران؛ ایران
603- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
604- مسعود حکمی
605- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
606- دکتر احمد حکیم جوادی ، مدیرکل هماهنگی، نظارت و ارزیابی پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس
607- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
608- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
609- دکتر حمید حکیمی
610- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
611- دکتر الهام حکیمی راد ، استادیار علوم تربیتی و روان‌شناسی
612- خلیل حکیمی فر ، استادیار
613- دکتر مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
614- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
615- دکتر علی محمد حکیمیان ، عضو هیئت علمی
616- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
617- محمد حلاج
618- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
619- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
620- دکتر ایمان حلوایی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
621- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
622- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
623- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
624- دکتر حسین حمامی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
625- مرجان حمدالهی
626- دکتر سید محمدمهدی حمدی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
627- دکتر سیدمحمد حمدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
628- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
629- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
630- دکتر سعید حمزه ، دانشیار دانشکده جغرافیا
631- دکتر علی حمزه ، استاد دانشگاه شیراز
632- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
633- حمید حمزه ای
634- دکتر مهدی حمزه پور ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
635- دکتر علی اصغر حمزه شلمزاری ، استادیار علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
636- سیدرضا حمزه لو
637- دکتر مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
638- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
639- دکتر ماجده حمود ، استاذه بجامعه دمشق
640- نجمه حمید
641- شهربانو حمیدپور
642- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
643- دکتر جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی كامپيوتر - مهندسي نرم افزار، دانشيار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
644- دکتر آیدین حمیدی ، Department of Seed Plant Certification and Registration Institute(SPCRI), Alborz, Iran
645- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
646- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
647- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
648- دکتر سمیه حمیدی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
649- دکتر سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
650- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
651- دکتر عبدالصمد حمیدی ، عضو هیات علمی گروه آموزشي مهندسی برق الکترونیک
652- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
653- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
654- دکتر مهرزاد حمیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
655- دکتر زهره حمیدی اصفهانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
656- دکتر محمدتقی حمیدی بهشتی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
657- علي حمیدی زاده
658- دکتر محمدرضا حمیدی زاده ، استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
659- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
660- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
661- دکتر محسن حمیدیان پور
662- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
663- پریچهر حناچی
664- پروفسور پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
665- سیمین حناچی
666- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
667- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
668- دکتر پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
669- مرتضی حنیفه زاده
670- منصوره حور علی
671- فاطمه حورعلی
672- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
673- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
674- دکتر مهدی حیات زاده ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
675- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
676- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
677- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
678- زهرا حیاتی
679- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
680- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
681- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
682- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
683- دکتر منوچهر حیدر پور ، استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
684- نیما حیدر زاده
685- دکتر علیرضا حیدرئی ، دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران
686- احمد حیدرپور
687- ماشااله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
688- دکتر ماشااله حیدرپور ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
689- مهیار حیدرپور
690- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
691- محمد حیدرزاده
692- دکتر هیثم حیدرزاده ، استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
693- دکتر کیوان حیدرنژاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
694- دکتر محمدسعید حیدرنژاد ، دانشیار گروه زیست جانوری دانشگاه شهرکرد
695- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
696- دکتر علیرضا حیدرنیا ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
697- دکتر احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
698- دکتر اکبر حیدری ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
699- دکتر الهام حیدری ، استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
700- امید حیدری
701- امیر حیدری
702- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
703- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
704- دکتر حامد حیدری ، استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسه آموزش عالی مهر البرز
705- دکتر حسن حیدری ، استاد تمام،گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ایران
706- دکتر حسن حیدری ، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
707- دکتر حسن حیدری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
708- دکتر حسن حیدری ، دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
709- دکتر حسن حیدری
710- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
711- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
712- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
713- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
714- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
715- دکتر عبادالله حیدری ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل
716- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
717- دکتر عباس حیدری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
718- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
719- علی حیدری
720- علی حیدری
721- دکتر علی حیدری ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
722- دکتر غلامحسین حیدری ، استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
723- دکتر غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
724- فاطمه حیدری
725- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
726- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
727- دکتر مجتبی حیدری ، استادیار گروه برق دانشگاه صنعتی قم
728- دکتر محسن حیدری ، استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
729- دکتر محسن حیدری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
730- محمدمهدی حیدری ، دانشیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
731- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
732- دکتر محمود حیدری ، روانشناسی بکاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
733- مختار حیدری
734- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
735- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
736- منصور حیدری
737- مهدی حیدری
738- دکتر مهدی حیدری ، دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
739- نادر حیدری
740- دکتر نصرت حیدری ، گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی دانشگاه ارومیه
741- دکتر هادی حیدری ، استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم
742- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
743- محسن حیدری بنی
744- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
745- دکتر حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
746- علی حیدری تفرشی
747- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
748- دکتر جلیل حیدری دهوئی ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
749- دکتر وکیل حیدری ساربان ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
750- کوروش حیدری شیرازی
751- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
752- مرتضی حیدری مظفر
753- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
754- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
755- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
756- دکتر قاسم حیدری نژاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
757- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
758- اسفندیار حیدریان
759- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
760- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
761- دکتر محمود حیدریان ، دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
762- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
763- دکتر احسان حیدریان فروشانی ، استادیار گروه برق-قدرت دانشگاه صنعتی قم
764- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
765- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- دکتر احمد علی خائف الهی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
2- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
3- دکتر احمد خاتمی ، (استاد) گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی
4- دکتر سید مهدی خاتمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
5- دکتر محمود خاتمی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران
6- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
7- دکتر مهری خاتمی
8- دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی ، استاد تمام، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
9- دکتر ناصر خاجی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
10- دکتر جواد خادم ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
11- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
12- دکتر سارا خادم پیر ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
13- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
14- دکتر مجید خادم رضاییان ، استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
15- احمد خادم زاده ، استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
16- دکتر جعفر خادم زاده یگانه ، استادیار گروه پلیمر دانشگاه صنعتی قم
17- حمید خادم مسجدی
18- جعفر خادمی
19- حسین خادمی
20- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
21- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
22- دکتر عین الله خادمی ، استاد، گروه فلسفه و کلام ،دانشگاه شهید رجایی،تهران، ایران.
23- دکتر حبیب اله خادمی اسلام ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
24- دکتر ملوک خادمی اشکذری ، دانشیار روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
25- دکتر جعفر خادمی حمیدی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
26- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
27- دکتر حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
28- دکتر محمد خادمی کله لو
29- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
30- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
31- دکتر عباس خاشعی سیوکی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
32- دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی ، دانشیار مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری دانشگاه علامه طباطبایی
33- نازیلا خاقانی
34- دکتر محمد خاقانی اصفهانی ، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان
35- امير خاكباز
36- دکتر مهدی خاک زند ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
37- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
38- سیمین خاکپور
39- محمدرضا خاکزاد
40- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
41- دکتر احمد خاکساری ، دانشیار جبر دانشگاه پیام نور
42- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
43- دکتر علی خاکساری رفسنجانی ، استاد گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی تهران
44- مرضیه خاکستری ، دانشیار
45- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
46- علی خاکی
47- میلاد خاکی
48- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
49- پروفسور علی خاکی صدیق ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
50- دکتر شهریار خالدی ، استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
51- دکتر عبدالواحد خالدی درویشان ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
52- محمد خالدیان
53- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
54- دکتر محمدرضا خالصی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
55- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
56- دکتر علی خالق خواه ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
57- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
58- ابوالفتح خالقی ، استادیار
59- دکتر حسن خالقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
60- فریبا خالقی سروش
61- دکتر علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
62- پروفسور رضا خالو کاکائی ، Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics Shahrood University of Technology , Shahrood, Iran
63- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
64- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
65- دکتر فاطمه خالوندی
66- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
67- دکتر احمد خامسان ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
68- دکتر فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
69- سیدهادی خامنه ای
70- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
71- دکتر ماشاءاله خامه چیان ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
72- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
73- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
74- دکتر شعبانعلی خان صنمی ، دانشیار معارف اسلامی گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
75- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
76- دکتر زینب خانجانی ، استاد دانشگاه تبریز
77- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
78- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
79- دکتر سیداحسان خاندوزی ، استادیار اقتصاد اسلامی
80- مصطفی خانزاده
81- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
82- دکتر مصطفی خانزادی
83- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
84- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
85- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
86- مهندس محسن کاظم خانلو ، کارشناس پژوهش موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین
87- محمدرضا خانلو
88- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
89- دکتر محمد خانه باد ، دانشیار گروه آموزشی زمين شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
90- توحید خانواری
91- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
92- حسن خانی
93- دکتر حسن خانی ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
94- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
95- دکتر روح الله خانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
96- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
97- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
98- دکتر رضا خانی جزنی ، استاد دانشکده بهداشت،دانشگاه شهید بهشتی
99- دکتر مرتضی خانی دهنوئی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
100- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
101- دکتر هادی خانیکی ، استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
102- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
103- دکتر کاظم خاوازی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
104- دکتر رمضانعلی خاوری نژاد ، استاد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران, ایران
105- علیرضا خاوندی
106- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
107- محمدرضا خباز تمیمی
108- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
109- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
110- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
111- دکتر محمد خبیری ، دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
112- علیرضا ختایی ، استاد
113- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
114- دکتر داود خجسته ، University of Guilan
115- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
116- دکتر حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما
117- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
118- رضا خجسته مهر
119- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
120- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
121- دکتر روشنک خدابخش ، دانشیار دانشگاه الزهراء
122- حمید خدابخشی
123- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
124- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
125- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
126- امین خدابخشیان
127- دکتر صابر خدابنده ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
128- دکتر سید اکبر خداپرست ، دانشیار ، دانشگاه گیلان
129- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
130- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
131- دکتر محمد کریم خداپناهی ، دانشگاه شهید بهشتی
132- دکتر سید حمید خداداد حسینی ، استاد تمام، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
133- دکتر سید حمید خداداد حسینی ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
134- دکتر فرهاد خداداد کاشی ، استاد دانشگاه پیام نور
135- ابوالحسن خدادادپور
136- ایرج خدادادی
137- جواد خدادادی
138- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
139- حمیدرضا خدادادی
140- دکتر عباس خدادادی ، استادیار دانشگاه ازاد واحد یادگار
141- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
142- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
143- دکتر احمد خدادادی دربان ، استاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
144- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
145- علی اصغر خدادوست آرانی
146- دکتر بهروز خدارحمی ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
147- دکتر حسین خدارحمی ، استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران
148- دکتر محمدفرید خدارحمی ، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
149- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
150- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
151- عباس خدامرادی
152- محمد خدامرادی
153- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
154- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
155- دکتر احمد خدامی پور ، استاد
156- حبیب خداوردی لو
157- حمیده خداویسی
158- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
159- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
160- دکتر ابراهیم خدایار ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
161- دکتر دادخدا خدایار ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
162- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
163- ابوذر خدایاری
164- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
165- دکتر عباس خدایاری
166- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
167- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
168- دکتر علی خدایی ، استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
169- غلامحسن خدایی
170- زینب خدری
171- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
172- دکتر غلامحسین خدری ، دانشیار فلسفه دانشگاه پیام نور
173- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
174- دکتر حجت اله خدری غریب وند ، استادیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
175- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
176- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
177- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
178- دکتر اسدالله خدیوی ، مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی
179- فاطمه خرازی افرا
180- محمد خرازی افرا
181- دکتر عزیز خرازی پاکدل ، استاد، دانشگاه تهران
182- دکتر علیرضا خرازی پور ، استاد، دانشگاه گوتینگن، آلمان
183- دکتر نواز خرازیان ، دانشیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
184- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
185- مهرناز خراسانچی
186- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
187- سیدعلی خراسانی
188- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
189- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
190- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
191- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
192- دکتر سرور خراشادی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
193- دکتر محمد خراشادی زاده ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
194- دکتر سعید خراشادیزاده ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
195- دکتر سید محمد خراشادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
196- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
197- منوچهر خرایی
198- منیره خردادمهر
199- سعید خردمندی
200- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
201- دکتر سیاوش خرسندی ، دانشکده مهندسی کامپیوتر گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری
202- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
203- حسن خرقانی
204- دکتر حسن خرقانی ، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
205- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
206- الهام خرم
207- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
208- سیروس خرم
209- دکتر سرور خرم دل ، Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
210- دکتر کاظم خرم دل ، استادیار گروه روان شناسی
211- کاظم خرم دل
212- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
213- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
214- دکتر فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
215- دکتر علیرضا خرمایی ، دانشیار دانشگاه شیراز
216- دکتر محمدباقر خرمشاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
217- بهاء الدین خرمشاهی
218- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
219- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
220- دکتر فائزه خرمیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
221- منوچهر خرمین
222- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
223- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
224- احمدرضا خزائی
225- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
226- مهندس محسن خزائی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
227- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
228- دکتر احمد رضا خزاعی ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
229- امین خزاعی
230- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
231- پروفسور زهرا خزاعی ، Professor of University of Qom
232- دکتر سمانه خزاعی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
233- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
234- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
235- دکتر ابولقاسم خزاعیان ، دانشیار
236- ایمان خزایی
237- پژمان خزایی
238- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
239- دکتر سعید خزایی ، Medical University of Isfahan
240- دکتر شیرزاد خزایی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
241- دکتر محمد خزایی ، استاد گروه گرافیک دانشگاه تربیت مدرس
242- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
243- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
244- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
245- مجید خزعلی
246- دکتر علی خزلی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
247- دکتر حسین خزیمه نژاد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
248- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
249- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
250- قدرت الله خسرو شاهی
251- امیر خسروانی
252- امیر خسروانی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
253- دکتر هوشنگ خسروبیگی ، دانشیار تاریخ دانشگاه پیام نور
254- دکتر عبدالحسین خسروپناه ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
255- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
256- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
257- نرجس خسروجردی
258- دکتر علیرضا خسروزاده ، دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
259- اصغر خسروشاهی اصل
260- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
261- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
262- دکتر احمد خسروی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
263- دکتر احمد خسروی ، استادیار گروه اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
264- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
265- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
266- دکتر بهروز خسروی ، دانشگاه امیرکبیر
267- دکتر بهمن خسروی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
268- حسن خسروی
269- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
270- دکتر زهره خسروی ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
271- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
272- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
273- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
274- فریبرز خسروی
275- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
276- کیانوش خسروی
277- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
278- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
279- دکتر محمد حسین خسروی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
280- دکتر محمد حسین خسروی ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران
281- محمدرضا خسروی
282- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
283- دکتر محمود خسروی ، دانشیار، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
284- دکتر محمود خسروی ، دانشیار جغرافیا طبیعی و اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
285- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
286- میثم خسروی
287- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
288- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
289- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
290- دکتر کورش خسروی دارانی ، استادیار شیمی فیزیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
291- مسلم خسروی زارگز ، مربی گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
292- دکتر هادی خسروی فارسانی ، استادیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی شهرکرد
293- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
294- عرفان خسرویان
295- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
296- عیسی خشرو رودبارکی
297- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
298- سلمان خضرایی
299- دکتر حامد خضرزاده ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
300- سید رضا خضری
301- دکتر سید احمدرضا خضری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
302- علیرضا خضریان
303- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
304- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
305- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
306- محمد خطیب
307- دکتر محمدمهدی خطیب ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
308- دکتر نازیلا خطیب زنجانی ، Associate Professor of Distance Education. Payame Noor University
309- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
310- دکتر تکتم خطیبی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
311- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
312- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
313- داوود خطیبی تبار
314- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
315- دکتر محسن خطیبی نیا ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
316- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
317- حمید خلج
318- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
319- دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
320- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
321- دکتر حمیدرضا خلجی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
322- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
323- دکتر ولی الله خلجی پیر بلوطی ، دانشیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
324- ابوالفضل خلخالی
325- مریم خلخالی
326- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
327- دکتر جواد خلعتبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
328- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
329- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
330- امیرحسین خلوتی
331- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
332- دکتر محمدعلی خلیجی
333- محمدعلی خلیجی
334- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
335- دکتر رضا خلیفه ، Department of Chemistry, Shiraz University of Technology, Shiraz ۷۵۵۵۵-۳۱۳, Iran.
336- دکتر مجتبی خلیفه ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
337- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
338- دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری ، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی
339- جعفر خلیل پور
340- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
341- دکتر سیدمحمدرضا خلیل نژاد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
342- اسمعیل خلیلی
343- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
344- رضا خلیلی
345- پروفسور سیدمحمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
346- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
347- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
348- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
349- دکتر محمد خلیلی ، Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
350- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
351- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
352- دکتر مهدی خلیلی
353- نصراله خلیلی
354- دکتر مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
355- دکتر امیرحسین خلیلی گرکانی
356- دکتر ارسلان خلیلی مقدم ، استادیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
357- دکتر بیژن خلیلی مقدم ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
358- دکتر صادق خلیلیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
359- دکتر مرتضی خمیری ، استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
360- جواد خمیس آبادی
361- علی خنجری
362- دکتر محمد خنجری صادق ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
363-