آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- مینا آبادی
4- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- حبیب آبدوست
8- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
9- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
10- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
11- سارا آبرون
12- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
13- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
14- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
15- سید آرشام آتش زر
16- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
17- محمدرضا آتشین صدف
18- بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
19- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
20- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
21- علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
22- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
23- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
24- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
25- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
26- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
27- محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
28- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
29- عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
30- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
31- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
32- علیرضا آذربخت
33- علیرضا آذربخت بنکده
34- محمدتقی آذرشب
35- محمدعلی آذرشب ، البروفیسور بجامعة طهران
36- ایرج آذرفزا
37- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
38- آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
39- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
40- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
41- علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
42- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
43- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
44- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
45- اسماعیل آذغ
46- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
47- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
48- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
49- رضا آراد منش
50- حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
51- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
52- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
53- محمدرضا آراستی
54- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
55- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
56- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
57- وحید آرایی
58- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
59- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
60- علیرضا آرش پور
61- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
62- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
63- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
64- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
65- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
66- رحمان آرمیده
67- موسی آرمیده
68- محسن آرمین
69- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
70- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
71- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
72- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
73- علی آریاپور
74- محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
75- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
76- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
77- سالار آرین مقدم
78- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
79- برهان آزاد
80- مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
81- تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
82- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
83- پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
84- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
85- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
86- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
87- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
88- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
89- امین آزادی
90- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
91- شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
92- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
93- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
94- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
95- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
96- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
97- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
98- کیوان آزادیخواه
99- کریم آزالی علمداری
100- سمیه آزرمی
101- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
102- علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
103- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
104- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
105- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
106- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
107- محمد آستانه اصل
108- سجاد آستانی
109- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
110- عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
111- مهدی آشتیانی
112- پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
113- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
114- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
115- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
116- حسام الدین آشنا
117- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
118- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
119- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
120- محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
121- مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
122- مازیار آصفی
123- آیدین آغداشلو
124- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
125- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
126- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
127- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
128- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
129- حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
130- علی رضا آقا حسینی
131- حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
132- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
133- علی اکبر آقا کوچک
134- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
135- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
136- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
137- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
138- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
139- احسان آقابابایی
140- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
141- سیدکیوان آقابیک ایگلی
142- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
143- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
144- فاطمه آقاجانی
145- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
146- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
147- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
148- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
149- مهرداد آقاجانی
150- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
151- حسین آقاجانی اصفهانی
152- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
153- حسین آقاحسینی
154- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
155- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
156- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
157- علی آقازادگان
158- ابوالفضل آقاسی
159- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
160- مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
161- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
162- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
163- داوود آقامحمدی
164- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
165- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
166- علی آقامحمدی
167- حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
168- سیدمحمدکاظم آقامیر
169- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
170- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
171- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
172- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
173- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
174- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
175- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
176- خانوم آقایی
177- سیدعلی آقایی
178- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
179- محمدرضا آقایی
180- محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
181- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
182- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
183- آرش آقایی فر
184- حسین آقایی نیا
185- همیرا آگاه
186- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
187- یاسمین آل آقا
188- علیرضا آل ابراهیم
189- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
190- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
191- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
192- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
193- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
194- رویا آل عمران
195- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
196- آیدا آل هاشمی
197- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
198- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
199- دکتر حسن آلبوکرمی ، دانشجوی دکتری تخصصی(ph.D)رشته علوم صنایع غذایی با گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
200- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
201- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
202- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
203- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
204- ژاله آموزگار
205- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
206- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
207- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
208- عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
209- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
210- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
211- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
212- سروش آوخ
213- کیامهر آویژه
214- محسن آيتي
215- محمدباقر آیانی
216- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
217- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
218- حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
219- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
220- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
221- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
222- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
223- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
224- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
225- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
226- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
227- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
228- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
229- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
230- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
231- سیمون آیوازیان
232- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
233- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- اساما ابراهیم ازوی
10- نیازعلی ابراهیم پاک
11- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
12- حبیب ابراهیم پور
13- حسین ابراهیم پور
14- رضا ابراهیم پور
15- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
16- صادق ابراهیم پور
17- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
18- امیر ابراهیم زاده
19- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
20- عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
21- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
22- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
23- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
24- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
25- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
26- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
27- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
28- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
29- ابوالقاسم ابراهیمی
30- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
31- پریسا ابراهیمی
32- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
33- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
34- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
35- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
36- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
37- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
38- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
39- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
40- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
41- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
42- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
43- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
44- طاهر ابراهیمی
45- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
46- عطاالله ابراهیمی
47- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
48- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
49- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
50- قنبر ابراهیمی
51- محسن ابراهیمی
52- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
53- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
54- مرضیه ابراهیمی
55- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
56- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
57- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
58- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
59- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
60- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
61- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
62- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
63- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
64- مریم ابراهیمی کیا
65- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
66- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
67- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
68- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
69- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
70- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
71- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
72- حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
73- سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
74- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
75- سید مجتبی ابطحی
76- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
77- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
78- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
79- سید محمدرضا ابن الرسول
80- مجید ابن الرضا
81- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
82- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
83- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
84- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
85- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
86- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
87- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
88- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
89- محمد ابوالحسنی
90- زهرا ابوالحسنی چیمه
91- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
92- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
93- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
94- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
95- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
96- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
97- خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
98- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
99- شبان ابوحسین
100- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
101- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
102- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
103- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
104- بهزاد اتابکی
105- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
106- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
107- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
108- ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
109- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
110- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
111- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
112- عبدالمهدی اجلالی
113- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
114- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
115- مجید احتشامی
116- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
117- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
118- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
119- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
120- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
121- حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
122- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
123- محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
124- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
125- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
126- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
127- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
128- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
129- افسانه احسانی
130- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
131- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
132- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
133- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
134- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
135- مهدی احسانیان منفرد
136- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
137- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
138- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
139- منوچهر احقر
140- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
141- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
142- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
143- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
144- محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
145- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
146- بهروز احمدپور
147- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
148- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
149- رسول احمدزاده
150- علی احمدزاده
151- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
152- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
153- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
154- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
155- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
156- محمدرضا احمدنسب
157- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
158- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
159- علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
160- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
161- احمد احمدی
162- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
163- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
164- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
165- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
166- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
167- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
168- اکرم احمدی
169- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
170- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
171- جعفر احمدی
172- حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
173- حسن احمدی
174- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
175- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
176- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
177- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
178- خلیل احمدی ، استادیار
179- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
180- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
181- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
182- سلیمان احمدی ، دانشیار
183- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
184- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
185- سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
186- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
187- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
188- شیرین احمدی
189- عاطفه احمدی
190- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
191- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
192- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
193- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
194- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
195- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
196- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
197- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
198- فیروزه احمدی
199- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
200- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
201- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
202- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
203- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
204- محمد احمدی
205- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
206- محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
207- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
208- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
209- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
210- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
211- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
212- مهرداد احمدی
213- نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
214- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
215- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
216- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
217- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
218- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
219- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
220- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، شهردار شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
221- زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
222- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
223- سوران احمدی زاد
224- سجاد احمدی زاده
225- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
226- جعفر احمدی شالی
227- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
228- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
229- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
230- علی محمد احمدی قراچه
231- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
232- مجید احمدی کچایی
233- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
234- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
235- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
236- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
237- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
238- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
239- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
240- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
241- غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
242- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
243- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
244- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
245- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
246- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
247- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
248- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
249- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
250- افشین اخلاص پور
251- احمد اخلاصی
252- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
253- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
254- توحید اخلاقی
255- حسین اخلاقی
256- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
257- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
258- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
259- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
260- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
261- پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
262- پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
263- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
264- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
265- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
266- حمیدرضا اخوان ارمکی
267- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
268- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
269- مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
270- مریم اخوان خرازیان
271- عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
272- عباس اخوان سپهی ، دانشیار
273- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
274- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
275- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
276- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
277- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
278- سید محمد مهدی اخوت
279- سید محمود اخوت ، استاد
280- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
281- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
282- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
283- زهرا اخوی
284- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
285- عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
286- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
287- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
288- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
289- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
290- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
291- عبدالرئوف ادیب زاده
292- پیمان ادیبی
293- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
294- سینا ارادتی
295- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
296- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
297- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
298- اکبر اربابیان
299- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
300- علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
301- علی ارحامی
302- محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
303- زهراسادات اردستانی
304- مجتبی اردستانی
305- سعید اردکانی
306- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
307- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
308- امیرهوشنگ اردلان
309- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
310- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
311- محمدجواد ارده
312- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
313- احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
314- حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
315- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
316- حسین ارزانی
317- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
318- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
319- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
320- محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
321- محمدحسین ارشادی ، استادیار
322- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
323- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
324- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
325- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
326- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
327- سیدمحمد ارفعی
328- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
329- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
330- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
331- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
332- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
333- علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
334- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
335- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
336- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
337- محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
338- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
339- سمیه اسبکیان
340- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
341- مهدی استاد احمد
342- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
343- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
344- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
345- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
346- سعید رضا استادزاده
347- بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
348- هوشنگ استادی
349- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
350- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
351- گلن استفن پاتتن
352- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
353- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
354- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
355- فرهاد استوان
356- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
357- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
358- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
359- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
360- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
361- خدابخش اسداللهی
362- سهراب اسداله زاده
363- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
364- امین اسدالهی
365- فرشته اسدالهیان بناب
366- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
367- علی اسدپور
368- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
369- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
370- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
371- عبدالله اسدزاده جاریحانی
372- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
373- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
374- امیرحسین اسدی
375- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
376- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
377- حسن اسدی
378- حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
379- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
380- زهرا اسدی
381- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
382- سیده کبری اسدی
383- علیرضا اسدی
384- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
385- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
386- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
387- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
388- محمدامین اسدی
389- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
390- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
391- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
392- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
393- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
394- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
395- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
396- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
397- هرمز اسدی کوه آباد
398- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
399- الهه اسدیان
400- فریده اسدیان
401- قاسم اسدیان
402- مهسا اسرافیلی
403- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
404- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
405- محمدشمس اسفندآبادی
406- مسعود اسفندياري
407- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
408- شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
409- فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
410- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
411- مرضیه اسفندیاری
412- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
413- علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
414- اعظم اسفیجانی
415- حمیدرضا اسکاش
416- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
417- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
418- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
419- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
420- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
421- فرزاد اسکندری
422- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
423- مسعود اسکندری
424- محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
425- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
426- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
427- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
428- مهرداد اسکویی
429- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
430- کریم اسگندری
431- امیرحسین اسلام پناه
432- بهدیس اسلام نور
433- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
434- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
435- ابوالفضل اسلامی
436- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
437- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
438- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
439- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
440- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
441- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
442- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
443- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
444- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
445- محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
446- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
447- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
448- منصور اسلامی
449- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
450- حسین اسلامی مفیدآبادی
451- سعید اسلامیان
452- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
453- پوریا اسماعیل پور
454- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
455- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
456- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
457- مهربان اسماعیل زاده ، -
458- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
459- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
460- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
461- رضا اسماعیل زاده کناری
462- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
463- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
464- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
465- امیدعلی اسماعیلی
466- امین اسماعیلی
467- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
468- داریوش اسماعیلی
469- رضوان اسماعیلی
470- سمیرا اسماعیلی
471- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
472- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
473- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
474- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
475- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
476- محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
477- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
478- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
479- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
480- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
481- مژگان اسماعیلی
482- مهدی اسماعیلی
483- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
484- صالح اسماعیلی درکه
485- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
486- غریبه اسماعیلی کیا
487- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
488- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
489- معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
490- فرحناز اسمعیلی رادور
491- جان الکساندر اسمیت
492- رضا اسودی
493- حسن اشتری
494- مهرداد اشتری
495- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
496- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
497- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
498- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
499- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
500- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
501- شهرام اشراق
502- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
503- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
504- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
505- رضا اشرف زاده
506- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
507- علی اشرف صدرالدینی
508- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
509- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
510- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
511- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
512- حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
513- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
514- فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
515- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
516- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
517- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
518- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
519- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
520- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
521- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
522- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
523- مرتضی اصغرنیا
524- جواد اصغری
525- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
526- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
527- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
528- محسن اصغری
529- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
530- محمدرضا اصغری
531- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
532- محمد باقر اصغری آقامشهدی
533- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
534- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
535- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
536- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
537- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
538- ابراهیم اصغری کلجاهی
539- محمد علی اصغری مقدم
540- محمدعلی اصغری مقدم
541- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
542- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
543- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
544- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
545- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
546- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
547- ابراهیم اصلانی
548- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
549- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
550- سردار اصلانی
551- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
552- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
553- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
554- مرتضی اصلانی نژاد
555- امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
556- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
557- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
558- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
559- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
560- امیرمهدی اعتباری
561- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
562- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
563- ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
564- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
565- سید غلامرضا اعتماد
566- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
567- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
568- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
569- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
570- بهزاد اعتمادی
571- حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
572- امیر اعتمادی بزرگ
573- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
574- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
575- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
576- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
577- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
578- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
579- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
580- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
581- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
582- رضا اعطائی زاده
583- نوید اعطار شرقی
584- محمد اعظم زاده ، استادیار
585- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
586- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
587- موسی اعظمی
588- نسرین سادات اعظمی
589- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
590- حسین اعظمی چهاربرج
591- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
592- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
593- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
594- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
595- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
596- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
597- محمدرضا افتخار
598- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
599- گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
600- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
601- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
602- سید ابوذر افتخاری ، استاد
603- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
604- سید علی افتخاری
605- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
606- مهران افتخاری
607- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
608- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
609- سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
610- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
611- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
612- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
613- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
614- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
615- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
616- حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
617- پریا افراز ، کارشناس
618- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
619- پیمان افراسیاب
620- محبوب افراسیاب
621- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
622- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
623- مه لقا افراسیابی
624- حسین افراسیابیان
625- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
626- محسن افروزه
627- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
628- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
629- عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
630- قهرمان افشار
631- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
632- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
633- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
634- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
635- ابوالفضل افشاری
636- بهرام افشاری
637- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
638- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
639- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
640- زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
641- علی افشاری
642- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
643- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
644- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
645- علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
646- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
647- دکتر حسن افشین
648- محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
649- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
650- سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
651- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
652- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
653- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
654- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
655- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
656- خسرو افضلیان
657- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
658- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
659- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
660- حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
661- احمد علی افکاری
662- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
663- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
664- اردلان افلاکی
665- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
666- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
667- رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
668- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
669- منوچهر اقبال
670- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
671- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
672- بهشته اقبالی
673- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
674- بیژن اقتصاد
675- سوده اقتصاد
676- محمد اقتصاد
677- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
678- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
679- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
680- رضا اقنوم ، استادیار و رییس مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
681- اردشیر اکبر آبادی
682- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
683- ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
684- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
685- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
686- حبیب اکبرزاده
687- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
688- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
689- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
690- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
691- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
692- احمد اکبری ، استاد
693- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
694- تقی اکبری
695- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
696- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
697- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
698- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
699- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
700- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
701- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
702- علیمراد اکبری
703- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
704- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
705- غلامعلی اکبری
706- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
707- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
708- مجتبی اکبری
709- مجید اکبری
710- محسن اکبری ، استادیار
711- محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
712- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
713- مرتضی اکبری
714- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
715- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
716- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
717- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
718- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
719- نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
720- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
721- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
722- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
723- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
724- اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
725- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
726- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
727- رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
728- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
729- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
730- احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
731- محمد جعفر اکرام جعفری
732- محمد اکرم
733- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
734- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
735- میرجلیل اکرمی
736- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
737- امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
738- زهرا البرز
739- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
740- ابراهیم التجائی
741- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
742- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
743- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
744- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
745- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
746- احمد الستی ، استادیار
747- محمد مهدی الشریف
748- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
749- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
750- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
751- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
752- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
753- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
754- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
755- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
756- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
757- حجت اله الماسی
758- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
759- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
760- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
761- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
762- محمد الموتی
763- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
764- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
765- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
766- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
767- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
768- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
769- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
770- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
771- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
772- محمدرضا الهامی ، استاد
773- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
774- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
775- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
776- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
777- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
778- حسین الهی نژاد
779- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
780- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
781- سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
782- محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
783- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
784- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
785- مهدی الیاسی
786- سید محمدرضا امام ، دانشیار
787- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
788- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
789- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
790- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
791- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
792- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
793- جمشید امامی
794- حجة الاسلام و المسلمین محمد امامی
795- حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
796- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
797- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
798- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
799- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
800- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
801- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
802- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
803- محسن امامی
804- محمد امامی
805- مریم امامی ، کارشناس نشریه
806- نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
807- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
808- مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
809- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
810- سید عمادالدین امامی فر
811- آریو امامی فر
812- علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
813- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
814- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
815- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
816- غلامرضا امانی
817- محمدرضا امانی ، پژوهشگر
818- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
819- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
820- گیتی امتیازی
821- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
822- آرش امرایی
823- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
824- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
825- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
826- نبي اميدي
827- فتح اله امی ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
828- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
829- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
830- محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
831- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
832- پرویز امیدنیا
833- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
834- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
835- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
836- کمال امیدوار
837- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
838- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
839- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
840- ابوذر امیدی
841- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
842- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
843- رسول امیدی
844- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
845- محمود امیدی
846- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
847- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
848- فرانک امیدیان
849- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
850- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
851- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
852- مهرداد امیر آقایی
853- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
854- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
855- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
856- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
857- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
858- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
859- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
860- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
861- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
862- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
863- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
864- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
865- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
866- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
867- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
868- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
869- رضا امیرنیا
870- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
871- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
872- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
873- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
874- زهرا امیری
875- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
876- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
877- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
878- علی امیری
879- علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
880- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
881- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
882- مجتبی امیری
883- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
884- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
885- موسی امیری
886- میلاد امیری
887- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
888- ویدا امیری
889- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
890- سیدمحمد مهدی امیری پور
891- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
892- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
893- مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
894- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
895- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
896- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
897- محمد امین
898- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
899- امید امین الرعایایی یمینی
900- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
901- جواد امین خندقی
902- رضا امین زاده
903- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
904- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
905- نگوا امین عارف
906- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
907- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
908- عباس امین منصور
909- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
910- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
911- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
912- محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
913- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
914- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
915- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
916- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
917- حمیده امینی
918- داوود امینی ، استادیار
919- رحمان امینی
920- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
921- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
922- عباس امینی
923- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
924- عبدالحسین امینی
925- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
926- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
927- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
928- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
929- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
930- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
931- مجید امینی
932- محمدتقی امینی ، دانشیار
933- منوچهر امینی
934- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
935- نوروز امینی
936- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
937- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
938- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
939- محسن امینی خوزانی
940- حسن امینی راد
941- محمد امینی زاده ، استادیار
942- طاهر امینی گلستانی
943- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
944- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
945- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
946- غلامعلی امینیان
947- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
948- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
949- محمدرضا انبیائی
950- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
951- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
952- علیرضا انتظاری
953- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
954- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
955- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
956- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
957- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
958- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
959- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
960- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
961- محمدامین انسان
962- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
963- انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
964- حسن انصاری
965- حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
966- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
967- عبدالحمید انصاری
968- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
969- محمد سعید انصاری
970- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
971- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
972- نرگس انصاری
973- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
974- یاسر انصاری
975- کریم انصاری اصل
976- علیرضا انصاری چهارسوقی
977- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
978- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
979- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
980- حمید انصاریان
981- خلیل انصاریان
982- سیدجواد انگجی
983- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
984- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
985- عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
986- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
987- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
988- علی انوری
989- منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
990- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
991- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
992- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
993- زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
994- قاسم اهنگری
995- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
996- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
997- زهرا اوراقی اردبیلی
998- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
999- سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1000- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1001- علیرضا اورنگی
1002- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
1003- مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
1004- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
1005- علی اوسط رشتچیان
1006- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1007- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1008- علیرضا اولی پور
1009- پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
1010- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1011- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1012- محمدرضا اولیاء
1013- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1014- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1015- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1016- مصطفی اویسی
1017- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1018- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1019- احسان ایپکی
1020- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1021- محمد حمید ایجازی
1022- غلامرضا ایراجیان
1023- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1024- سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1025- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1026- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1027- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1028- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1029- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
1030- علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
1031- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1032- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1033- عبداله ایرانخواه
1034- سید محمد ایرانمنش
1035- لیلا ایرانمنش
1036- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1037- راضیه ایرانی
1038- غلامرضا ایرانی
1039- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1040- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1041- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1042- اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1043- شاهرخ ایروانی
1044- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1045- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1046- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1047- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1048- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1049- عبداله ایزد پناه
1050- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1051- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1052- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1053- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1054- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1055- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1056- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1057- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
1058- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1059- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1060- عباسعلی ایزدی
1061- علی ایزدی
1062- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1063- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1064- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1065- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1066- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1067- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1068- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1069- علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
1070- ناصر ایزدی نیا
1071- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1072- محمد حسین ایکانی
1073- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1074- سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
1075- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1076- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1077- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1078- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1079- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1080- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1081- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1082- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1083- جاوید ایمانپور نمین
1084- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1085- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1086- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1087- محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1088- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1089- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1090- مرتضی ایمانی راد
1091- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1092- مرتضی ایمانیان
1093- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1094- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- عزیز باباپور
9- جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
10- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
11- امین بابادی
12- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
13- حسین بابازاده
14- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
15- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
16- علی اکبر بابالو
17- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
18- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
19- مهدى بابایى زاده
20- علیرضا بابایی
21- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
22- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
23- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
24- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
25- ساسان بابایی
26- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
27- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
28- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
29- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
30- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
31- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
32- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
33- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
34- ناصر بابایی
35- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
36- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
37- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
38- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
39- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
40- حاجی بابایی مقدم
41- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
42- هلنا ماریا باپتیستا الویس
43- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
44- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
45- مینا باجگاه
46- بدريه باختري
47- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
48- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
49- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
50- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
51- بهروز بادامی
52- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
53- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
54- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
55- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
56- حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
57- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
58- قاسم بارانی
59- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
60- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
61- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
62- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
63- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
64- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
65- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
66- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
67- کامبیز بازرگان
68- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
69- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
70- شهرزاد بازرگان حجازی
71- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
72- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
73- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
74- حجت الله بازوبندی
75- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
76- محمد حسن بازیار
77- مینو باسامی
78- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
79- اعظم باستان‌فرد
80- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
81- محرم باستانی
82- مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
83- محمد باشکوه ، دانشیار
84- محمد باشکوه اجیرلو
85- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
86- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
87- پریسا باصری
88- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
89- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
90- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
91- مهدی باغبان
92- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
93- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
94- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
95- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
96- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
97- محمد باغستانی کوزه گر
98- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
99- حمیدرضا باغیانی
100- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
101- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
102- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
103- نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
104- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
105- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
106- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
107- جمشید باقرزاده
108- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
109- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
110- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
111- مظفر باقرزاده همايي
112- محمد باقرنیافر
113- ابوالفضل باقری
114- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
115- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
116- احمد باقری ، استاد
117- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
118- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
119- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
120- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
121- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
122- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
123- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
124- سیدرامتین باقری
125- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
126- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
127- علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
128- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
129- علیرضا باقری
130- کمال الدین باقری
131- محمد باقری ، استادیار
132- محمد باقری
133- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
134- مرتضی باقری
135- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
136- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
137- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
138- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
139- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
140- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
141- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
142- محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
143- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
144- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
145- محمدباقر باقری کنی ، استاد
146- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
147- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
148- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
149- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
150- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
151- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
152- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
153- زهره بال
154- فرزانه بالاجه
155- مهسا سادات بالادهی
156- هومن بالازاده
157- رائو بالوسو
158- محمد بامنی مقدم
159- حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
160- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
161- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
162- علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
163- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
164- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
165- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
166- تقی باهو طرودی
167- بلقیس باورصاد
168- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
169- محمد بایبوردی
170- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
171- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
172- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
173- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
174- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
175- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
176- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
177- عباس بحری ، مجری طرح
178- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
179- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
180- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
181- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
182- مجتبی بحیرایی
183- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
184- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
185- بیدار بخت
186- مصطفی بختیار
187- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
188- بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
189- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
190- حسین بختیاری
191- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
192- سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
193- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
194- صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
195- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
196- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
197- مینا بختیاری
198- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
199- نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
200- علیرضا بخشایی
201- محسن بخشنده
202- محمد بخشنده
203- عباس بخشنده بالی
204- عباس بخشنده نصرت
205- محمد بخشوده ، استاد
206- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
207- بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
208- زهرا بخشی
209- سعیدرضا بخشی
210- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
211- علی بخشی
212- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
213- محمد بخشی جویباری
214- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
215- اباصلت بداغی
216- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
217- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
218- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
219- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
220- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
221- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
222- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
223- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
224- سید امین بدری ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
225- سید علی بدری
226- عاطفه بدری
227- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
228- کاظم بدو
229- فاطمه بدوی
230- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
231- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
232- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
233- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
234- کاوه بذرافکن
235- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
236- سعید برآبادی
237- احمد براآنی
238- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
239- امیرحسین براتی
240- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
241- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
242- سارا براتی
243- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
244- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
245- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
246- محمد براتی
247- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
248- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
249- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
250- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
251- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
252- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
253- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
254- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
255- عبدالاحد برادران خلخالی
256- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
257- اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
258- رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
259- کیان براری
260- معصومه براری
261- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
262- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
263- عباس براعتی
264- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
265- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
266- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
267- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
268- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
269- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
270- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
271- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
272- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
273- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
274- منصوره بردبار
275- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
276- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
277- ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
278- پویا برزگر
279- شهرام برزگر
280- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
281- محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
282- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
283- محمدرضا برزگران
284- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
285- کاظم برزگربفرویی
286- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
287- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
288- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
289- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
290- محسن برغمدی
291- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
292- ناصر برک پور
293- سیدمسعود برکاتی
294- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
295- حسن برگزین
296- رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
297- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
298- آیدین برنجیان
299- علی برهان زهی
300- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
301- علیرضا برهانی داریان
302- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
303- امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
304- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
305- جورج بروفاس
306- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
307- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
308- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
309- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
310- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
311- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
312- ناصر برومند
313- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
314- علی برومند نیا
315- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
316- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
317- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
318- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
319- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
320- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
321- موسی بزرگ اصل
322- سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
323- امید بزرگ حداد
324- عیسی بزرگ زاده
325- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
326- داوود بزرگمهر
327- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
328- حسین بزرگیان
329- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
330- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
331- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
332- الیاس بستگانی
333- مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
334- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
335- مرتضی بسیج
336- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
337- محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
338- حسین بشارتی ، استاد
339- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
340- سجاد بشرپور
341- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
342- مسلم بشکار
343- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
344- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
345- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
346- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
347- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
348- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
349- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
350- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
351- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
352- عبدالعلي بصيري
353- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
354- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
355- حسن بصیرت تبریزی ، استاد
356- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
357- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
358- عبدالحسن بصیره
359- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
360- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
361- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
362- مهدی بصیری ، استاد
363- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
364- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
365- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
366- عبدالحسین بغلانی
367- داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
368- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
369- پویا بقایی مقدم
370- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
371- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
372- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
373- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
374- ریکیک بل بابا
375- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
376- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
377- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
378- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
379- حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
380- احمد بلندنظر
381- غلامحسین بلندیان
382- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
383- شعله بلوچ
384- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
385- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
386- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
387- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
388- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
389- سعید بلیانی
390- محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
391- عفت بمبئی چی
392- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
393- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
394- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
395- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
396- شیلا بناری
397- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
398- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
399- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
400- محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
401- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
402- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
403- امین بنایی
404- مهدی بنایی جهرمی
405- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
406- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
407- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
408- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
409- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
410- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
411- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
412- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
413- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
414- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
415- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
416- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
417- شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
418- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
419- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
420- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
421- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
422- ناصر بنیادی
423- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
424- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
425- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
426- احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
427- حمید بهادر قدوسی
428- علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
429- آرمان بهادری
430- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
431- هادی بهادری
432- بهرام بهادری بیرگانی
433- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
434- امیدرضا بهادری نژاد
435- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
436- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
437- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
438- عباسعلي بهاري اردشيري
439- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
440- شمس الدین بهاری
441- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
442- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
443- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
444- زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
445- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
446- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
447- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
448- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
449- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
450- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
451- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
452- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
453- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
454- محرم بهرام خو
455- محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
456- بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
457- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
458- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
459- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
460- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
461- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
462- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
463- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
464- شهاب بهرامی ، استادیار
465- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
466- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
467- عبدا... بهرامی ، استاد
468- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
469- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
470- علی بهرامی
471- علیرضا بهرامی
472- محسن بهرامی ، استاد
473- محمد بهرامی ، استادیار
474- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
475- نجمه بهرامی
476- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
477- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
478- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
479- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
480- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
481- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
482- سجاد بهرامی مقدم
483- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
484- محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
485- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
486- منا بهره دار
487- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
488- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
489- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
490- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
491- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
492- بهروز بهروزی راد
493- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
494- محمد بهروزیان نژاد
495- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
496- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
497- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
498- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
499- جانعلی بهزادنسب
500- رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
501- مرضیه بهزادی
502- مریم بهزادی
503- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
504- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
505- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
506- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
507- احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
508- امیر خسرو بهشتی
509- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
510- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
511- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
512- سیدمحمد بهشتی
513- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
514- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
515- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
516- محمدرضا بهشتی
517- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
518- ابراهیم بهشتی جاوید
519- حسین بهشتی نژاد
520- علی بهفروز
521- علی بهلولی
522- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
523- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
524- میثم بهمنش
525- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
526- پریسا بهمنی
527- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
528- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
529- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
530- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
531- بیوک بهنام ، استادیار
532- حمید بهنام
533- ناصر بهنام پور
534- گلسا بهنام راد
535- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
536- محمد بهنام فر
537- محمدحسن بهنام فر
538- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
539- نسرین بهنیافرد
540- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
541- بو عالم بواشش
542- خسرو بوالحسنی
543- محمدحسین بوچانی
544- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
545- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
546- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
547- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
548- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
549- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
550- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
551- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
552- علیرضا بوشهری
553- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
554- امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
555- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
556- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
557- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
558- عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
559- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
560- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
561- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
562- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
563- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
564- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
565- بهرام بیات
566- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
567- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
568- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
569- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
570- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
571- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
572- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
573- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
574- نیلوفر بیاتی
575- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
576- مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
577- لیلا بیان
578- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
579- دکتر علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
580- هادی بیت الهی
581- محمد حسین بیجه کشاورزی
582- عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
583- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
584- محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
585- رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
586- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
587- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
588- محمد بیدهندی
589- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
590- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
591- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
592- علی بیرانوند ، مربی
593- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
594- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
595- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
596- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
597- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
598- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
599- زهرا بیضائی
600- مسعود بیطرفان
601- مهدی بیطرفان
602- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
603- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
604- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
605- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
606- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
607- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
608- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
609- ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
610- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
611- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
612- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
613- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
614- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
615- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
616- اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
617- سکینه بیگی
618- محمدحسن بیگی
619- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
620- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
621- بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
622- محمد بینازاده
623- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
624- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- سمیه پاپی
4- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
5- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
6- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
7- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
8- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
9- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
10- زهرا پارساپور
11- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
12- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
13- فرامرز پارسی
14- حسن پارسی پور
15- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
16- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
17- سالواتوره پاریسی
18- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
19- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
20- محمد پازوکی ، دانشیار
21- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
22- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
23- هادی پازوکی طرودی
24- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
25- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
26- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
27- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
28- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
29- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
30- حجت اله پاشا پور
31- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
32- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
33- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
34- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
35- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
36- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
37- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
38- شیدا پاشایی
39- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
40- فاطمه پاک
41- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
42- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
43- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
44- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
45- سجاد پاک گهر
46- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
47- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
48- احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
49- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
50- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
51- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
52- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
53- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
54- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
55- احمد پاکزاد
56- عبدالرضا پاکشیر
57- محمد پاک‌نژاد
58- سیرهار پال
59- ریچارد پالمر
60- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
61- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
62- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
63- الهام پایانی
64- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
65- رضا پایدار
66- شهرام پایدار ، دانشیار
67- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
68- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
69- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
70- محمود پایندان
71- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
72- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
73- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
74- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
75- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
76- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
77- فرشید پذیرا
78- جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
79- میلتون پرابو
80- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
81- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
82- حسن پرسا
83- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
84- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
85- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
86- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
87- مصطفی پرنیانی
88- سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
89- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
90- محمود پرهیزکار
91- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
92- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
93- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
94- آرمین پرهیزی
95- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
96- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
97- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
98- علی پرویزی ، استاد
99- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
100- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
101- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
102- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
103- خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
104- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
105- مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
106- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
107- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
108- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
109- صادق÷ پژمان
110- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
111- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
112- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
113- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
114- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
115- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
116- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
117- محمد پسندیده
118- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
119- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
120- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
121- علی محمد پشت دار ، دانشیار
122- آزاده پشتکوه
123- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
124- محمد پناهنده
125- حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
126- روزبه پناهی
127- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
128- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
129- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
130- عماد پناهی
131- محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
132- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
133- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
134- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
135- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
136- چیستا پناهی وقار
137- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
138- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
139- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
140- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
141- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
142- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
143- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
144- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
145- احسان پهلوانی فرد
146- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
147- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
148- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
149- علیرضا پور ابراهیمی
150- احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
151- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
152- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
153- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
154- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
155- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
156- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
157- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
158- الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
159- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
160- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
161- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
162- احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
163- احسان پوراسماعیل
164- یاسان الله پوراشرف
165- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
166- جلال پورالعجل
167- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
168- حسن پوربابایی
169- حسن پورباغبان
170- حسن پوربافرانی
171- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
172- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
173- محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
174- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
175- ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
176- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
177- امیرحسین پورجوهری
178- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
179- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
180- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
181- امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
182- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
183- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
184- علیرضا پورخورشیدی
185- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
186- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
187- محسن پوررضا بیلندی
188- سعید پورروستایی
189- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
190- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
191- مهدی پورشا
192- اسماعیل پورشاهید
193- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
194- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
195- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
196- ناصر پورصادق
197- نسترن پورصالحی
198- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
199- مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
200- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
201- محمدرضا پورعابدی ، ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
202- علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
203- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
204- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
205- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
206- بهزاد پورغریب ، استادیار
207- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
208- بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
209- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
210- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
211- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
212- محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
213- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
214- محمد پورکیانی
215- فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
216- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
217- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
218- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
219- الهام پورمهابادیان
220- محمدصادق پورمهدی
221- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
222- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
223- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
224- تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
225- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
226- لیلا پورنجفی
227- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
228- فرزاد پورنور
229- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
230- احسان پوری
231- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
232- محمدرضا پوریای ولی
233- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
234- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
235- مهندس پارسا پویا ، مربی
236- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
237- علی پویان
238- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
239- بابك پيله ور
240- میترا پیام بوساری
241- پائولو پیترو بیانسون
242- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
243- پرویز پیران
244- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
245- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
246- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
247- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
248- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
249- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
250- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
251- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
252- پویان پیردیر
253- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
254- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
255- سجاد پیرسا
256- مجید پیرستانی
257- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
258- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
259- جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
260- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
261- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
262- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
263- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
264- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
265- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
266- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
267- حسین پیری ، دانشگاه بناب
268- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
269- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
270- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
271- اسماعیل پیش بین
272- ایمان پیش بین
273- رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
274- امیرحسین پیشگویی
275- پروانه پیشنمازی
276- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
277- حمیدرضا پیشوایی
278- مهدی پیشوایی
279- میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
280- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
281- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
282- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
283- فاطمه پیغمبری
284- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
285- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
286- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
287- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
288- خسرو پیله وریان
289- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
290- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

ت

1- مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
6- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
7- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
10- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
11- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
12- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
13- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
14- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- سیمین تاج شریفی فر
16- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
17- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
18- علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
19- گلنار تاجدار
20- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
21- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
22- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
23- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
24- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
25- وحید تادیبی
26- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
28- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
29- محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
30- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
31- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
32- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
33- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
34- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
35- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
36- امیر تبادکانی
37- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
38- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
39- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
40- رضا تبریزی
41- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
42- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
43- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
44- حسین تبیانیان
45- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
46- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
47- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
48- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
49- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
50- هوبه تحویلداری
51- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
52- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
53- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
54- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
55- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
56- حسین ترابزاده خراسانی
57- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
58- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
59- صدیقه ترابی
60- فاطمه ترابی
61- فیروزه ترابی
62- قدرت ترابی
63- محمد مهدی ترابی
64- مرتضی ترابی
65- یوسف ترابی
66- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
67- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
68- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
69- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
70- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
71- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
72- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
73- آرش ترک سامنی ، استادیار
74- بهروز ترک لادانی
75- فرشید ترکاشوند
76- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
77- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
78- گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
79- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
80- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
81- محمدرضا ترکی
82- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
83- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
84- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
85- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
86- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
87- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
88- عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
89- بهنام تشکری
90- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
91- محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
92- دارا تفضلی
93- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
94- شجاع تفکری رضایی
95- شاهین تفنگدارزاده
96- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
97- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
98- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
99- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
100- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
101- محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
102- محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
103- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
104- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
105- ویدا تقوایی
106- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
107- سید علی تقوی
108- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
109- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
110- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
111- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
112- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
113- مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
114- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
115- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
116- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
117- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
118- علی اکبر تقی پور
119- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
120- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
121- مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار
122- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
123- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
124- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
125- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
126- قاسم تقی زاده
127- کتایون تقی زاده
128- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
129- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
130- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
131- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
132- هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
133- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
134- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
135- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
136- وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
137- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
138- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
139- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
140- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
141- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
142- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
143- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
144- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
145- محمدرضا تمامگر
146- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
147- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
148- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
149- عباس تمیزی
150- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
151- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
152- میلاد تنها
153- زهرا تنها معافی ، دانشیار
154- فرهاد تنهای رشوانلو
155- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
156- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
157- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
158- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
159- هادی تهرانی
160- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
161- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
162- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
163- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
164- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
165- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
166- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
167- مجتبی توانگر
168- معصومه توانگر
169- ارکان توپال
170- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
171- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
172- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
173- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
174- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
175- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
176- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
177- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
178- سمیه توحیدلو
179- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
180- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
181- علی توحیدی مقدم
182- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
183- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
184- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
185- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
186- منوچهر توسلی نائینی
187- ایرج توسلیان
188- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
189- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
190- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
191- فیروز توفیق
192- امید توفیقی
193- جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
194- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
195- علی اصغر توفیقی
196- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
197- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
198- علی توکلان
199- احسان توکلی
200- امید توکلی
201- امید توکلی
202- حمیدرضا توکلی
203- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
204- علی توکلی
205- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
206- غلامحسین توکلی
207- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
208- فایزه توکلی
209- ماه گل توکلی
210- محمد جواد توکلی
211- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
212- منصور توکلی
213- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
214- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
215- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
216- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
217- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
218- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
219- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
220- محمدرضا توکلی صابری
221- رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
222- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
223- امیر توکمه چی
224- روح الله تولایی
225- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
226- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
227- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
228- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
229- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
230- چنگ تونگ ، استاد
231- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
232- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
233- کاوه تیمورنژاد
234- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
235- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
236- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
237- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
238- حمید رضا تیموری
239- سحر تیموری
240- سعید تیموری
241- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
242- فاطمه تیموری
243- فرشته تیموری
244- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
245- رضا تیموری فعال ، استاد
246- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
247- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- مهرداد ثابت
4- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
6- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
7- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
8- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
9- فرهاد ثبوتی
10- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
11- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
12- محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
13- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
14- علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
15- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
16- علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
17- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
18- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
19- مراد ثقفی
20- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
21- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
22- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
23- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
24- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
25- داود ثمری
26- جعفر ثمری صفا
27- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
28- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
29- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
30- باقر ثنایی ذاکر
31- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
6- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7- کاوه جاسب
8- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
9- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
10- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
11- زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
12- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
13- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
14- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
15- سحر جامی
16- مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
17- فاطمه جان احمدی
18- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
19- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
20- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
21- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
22- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
23- مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
24- عسکر جانعلی زاده
25- حیدر جانعلی زاده چوب بستی
26- پرهام جانفشان
27- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
28- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
29- حسین جانمحمدی
30- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
31- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
32- محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
33- محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
34- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
35- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
36- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
37- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
38- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
39- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
40- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
41- رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
42- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
43- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
44- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
45- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
46- علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
47- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
48- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
49- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
50- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
51- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
52- تیمور جباری
53- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
54- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
55- حمید جباری
56- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
57- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
58- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
59- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
60- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
61- عباسعلی جباری ثانی
62- تقی جباری فر
63- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
64- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
65- دکتر امیر جبلی ، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد دانشگاه- عضوکمیته داوران ژورنال علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ودانشگاه ملی کردستان
66- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
67- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
68- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
69- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
70- محمد جرادت
71- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
72- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
73- سیدحمید جزایری
74- علی جزایری
75- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
76- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
77- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
78- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
79- امیر جعفرپور
80- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
81- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
82- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
83- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
84- جعفر جعفرزاده
85- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
86- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
87- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
88- فروزنده جعفرزاده پور
89- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
90- سهیل جعفرصالحی
91- احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
92- حسين جعفري
93- حسين جعفري
94- سيداصغر جعفري
95- آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
96- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
97- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
98- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
99- امین جعفری
100- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
101- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
102- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
103- جواد جعفری
104- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
105- حسین جعفری
106- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
107- حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
108- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
109- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
110- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
111- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
112- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
113- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
114- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
115- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
116- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
117- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
118- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
119- علی جعفری
120- علی جعفری
121- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
122- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
123- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
124- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
125- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
126- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
127- غلام حسین جعفری
128- کبری جعفری
129- محمد جعفری
130- محمد جعفری
131- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
132- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
133- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
134- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
135- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
136- محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
137- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
138- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
139- مرتضی جعفری
140- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
141- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
142- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
143- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
144- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
145- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
146- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
147- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
148- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
149- احسان جعفری فر
150- نسرین جعفری گلستان
151- محسن جعفری مذهب
152- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
153- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
154- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
155- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
156- سعيد جعفری نیا
157- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
158- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
159- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
160- رسول جعفریان
161- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
162- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
163- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
164- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
165- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
166- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
167- عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
168- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
169- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
170- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
171- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
172- حسن جلالی
173- سپهر جلالی
174- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
175- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
176- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
177- محمد امین جلالی
178- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
179- وحیدرضا جلالی
180- مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
181- خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
182- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
183- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
184- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
185- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
186- محمود جلالی کروه
187- سیداحمدرضا جلالی نائینی
188- محمدرضا جلالی ندوشن
189- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
190- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
191- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
192- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
193- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
194- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
195- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
196- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
197- پروین جلیلوند
198- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
199- حمید جلیلوند
200- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
201- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
202- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
203- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
204- صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
205- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
206- حمید جلیلی راثی
207- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
208- سمانه جلیلی صدرآباد
209- هاشم جلیلی صفریان
210- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
211- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
212- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
213- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
214- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
215- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
216- منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
217- الهام جم زاده
218- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
219- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
220- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
221- فریبرز جمالزاد فلاح
222- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
223- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
224- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
225- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
226- فرید جمالی
227- مسعود جمالی آشتیانی
228- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
229- فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
230- مهدی جمالی نژاد
231- ابوذر جمالی نیا
232- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
233- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
234- رسول جمشيدي
235- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
236- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
237- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
238- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
239- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
240- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
241- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
242- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
243- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
244- سلیمان جمشیدی
245- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
246- محمدرضا جمشیدی
247- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
248- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
249- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
250- همایون جمشیدیان ، استادیار
251- غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
252- محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
253- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
254- سید مهدی جمیلی
255- نسرین جناب آقا
256- حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
257- بهروز جنت
258- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
259- محسن جنتی
260- محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
261- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
262- حامد جنیدی
263- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
264- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
265- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
266- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
267- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
268- عباس جهان بخشی
269- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
270- علی جهان بینی
271- احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
272- محمدرضا جهان میری
273- حمید جهانبخش
274- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
275- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
276- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
277- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
278- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
279- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
280- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
281- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
282- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
283- نصرالله جهانگرد
284- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
285- جواد جهانگیر
286- محمد حسین جهانگیر
287- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
288- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
289- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
290- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
291- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
292- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
293- محسن جهانگیری
294- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
295- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
296- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
297- عاطفه جهان‌محمدی
298- عليرضا جهاني
299- عباسقلی جهانی
300- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
301- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
302- امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
303- نوید جهدی
304- نوید جهدی
305- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
306- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
307- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
308- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
309- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
310- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
311- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
312- اکبر جوادی
313- ایرج جوادی
314- سامان جوادی
315- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
316- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
317- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
318- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
319- محمد جوادی
320- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
321- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
322- محمد جوادی پور ، دانشیار دانشگاه تهران
323- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
324- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
325- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
326- فرناز جوادی گرگری
327- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
328- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
329- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
330- سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
331- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
332- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
333- مجید جوادیان زاده
334- عباس جوارشکیان
335- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
336- فرهاد جوان
337- جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
338- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
339- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
340- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
341- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
342- علی جوان فروزنده
343- جواد جوان مجیدی
344- محمد جوان نیکخواه ، استاد
345- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
346- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
347- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
348- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
349- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
350- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
351- نادر جوانی
352- محمود جوانی پور
353- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
354- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
355- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
356- سعید جواهرزاده
357- فرید جواهرزاده
358- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
359- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
360- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
361- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
362- محمدرضا جودت
363- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
364- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
365- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
366- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
367- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
368- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
369- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
370- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
371- علی اکبر جوکار
372- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
373- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
374- سمیه جولایی
375- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
376- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
377- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
378- مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- فیلیکس چان ، استاد
4- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
5- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
6- رامیار چتانی
7- علی چراغعلی خانی ، استادیار
8- علی چراغی
9- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
11- محمدعلی چلونگر
12- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
13- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
14- اسماعیل چمنی
15- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
16- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
17- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
18- چینگ چنگ لی
19- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
20- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
21- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
22- فرهاد چنگیزی
23- وحید چنگیزی
24- بنویت چنیاس
25- عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
26- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
27- منوچهر چهاردولی
28- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
29- عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
30- شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
31- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
32- پروفسور علی رضا چوبینه ، استاد
33- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
34- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
35- شمهونا چودهاری
36- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
37- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
38- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
39- محمد جواد چیت ساز
40- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
41- علیرضا چیت سازیان
42- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
43- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
44- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
11- مهران حاتم
12- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
13- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
14- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
15- جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
16- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17- فرزاد حاتمی
18- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
19- محمدرضا حاتمی
20- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
21- عادل حاتمی مربینی
22- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
23- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
24- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
25- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
26- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
27- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
28- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
29- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
30- اصغر حاج سقطی
31- خسرو حاج صادقی
32- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
33- علي حاجي آقا بزرگي
34- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
35- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
36- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
37- محسن حاجی آقایی
38- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
39- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
40- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
41- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
42- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
43- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
44- خلیل حاجی پور
45- وحید حاجی پور
46- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
47- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
48- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
49- ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
50- ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
51- سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
52- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
53- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
54- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
55- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
56- حسین حاجی سلطانی
57- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
58- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
59- مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
60- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
61- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
62- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
63- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
64- حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
65- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
66- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
67- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
68- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
69- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
70- الهه حاجیان حیدری
71- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشگاه تهران
72- زهره حاجیان فروشانی
73- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
74- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
75- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
76- مجتبیض حافظ مکی
77- محمد رضا حافظ نیا
78- محمدرضا حافظ نیا
79- احمد حافظی ، مدرس
80- اکرم حافظی
81- رحمت الله حافظی
82- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
83- فردین حافظی
84- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
85- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
86- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
87- سمانه حامدی ، استادیار
88- شمیسا حامدی
89- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
90- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
91- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
92- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
93- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
94- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
95- فرح حبیب ، استاد تمام
96- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
97- رضا حبیب اله گرمابکی
98- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
99- طاهر حبیب زاده
100- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
101- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
102- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
103- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
104- عـزیزاله حبیبی
105- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
106- بهروز حبیبی
107- بیوک حبیبی ، پروفسور
108- جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
109- حمیدرضا حبیبی
110- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
111- عبدالحمید حبیبی
112- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
113- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
114- کیومرث حبیبی
115- محمدحسین حبیبی
116- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
117- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
118- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
119- هنگامه حبیبی
120- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
121- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
122- مهدی حبیبی دوست
123- صابر حبیبی سوادکوهی
124- آرش حبیبی لشکری
125- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
126- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
127- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
128- سمیه حجابی
129- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
130- الهه حجازی ، دانشیار
131- جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
132- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
133- رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
134- سحاب حجازی
135- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
136- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
137- مجید حجازی
138- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
139- زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
140- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
141- عیسى حجت ، استاد تمام
142- عیسی حجت
143- محمدمهدی حجت
144- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
145- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
146- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
147- یوسف حجت ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
148- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
149- سعید حجتی
150- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
151- سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
152- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
153- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
154- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
155- وحید حجتی نیکو
156- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
157- رحیم حداد
158- رضا حداد
159- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
160- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
161- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
162- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
163- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
164- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
165- مسعود حدادها
166- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
167- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
168- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
169- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
170- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
171- هدی حدیدی
172- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
173- بهمن حری امینی
174- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
175- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
176- مهدی حریری ، استادیار
177- نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
178- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
179- شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
180- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
181- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
182- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
183- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
184- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
185- میرزا حسن الزمان
186- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
187- جعفر حسن پور
188- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
189- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
190- زینب حسن پور
191- شهاب حسن پور
192- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
193- مهدی حسن پور
194- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
195- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
196- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
197- حامد حسن زاده
198- حسین حسن زاده ، استادیار
199- حمیدرضا حسن زاده
200- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
201- عاطفه حسن زاده
202- عليرضا حسن زاده
203- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
204- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
205- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
206- محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
207- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
208- حمید حسن زاده اصفهانی
209- علی حسن زاده خوئی
210- مجتبی حسن زاده دلوئی
211- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
212- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
213- کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
214- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
215- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
216- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
217- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
218- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
219- حامد حسنلو
220- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
221- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
222- رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
223- آرمان حسنی ، استادیار
224- ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
225- امیر حسنی
226- بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
227- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
228- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
229- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
230- سیدرضا حسنی
231- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
232- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
233- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
234- محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
235- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
236- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
237- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
238- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
239- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
240- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
241- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
242- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
243- سعید حسین پور
244- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
245- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
246- مرتضی حسین پور امام
247- محمدجواد حسین پورفرد
248- الهام حسین خانی
249- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
250- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
251- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
252- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
253- حسن حسین زاده
254- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
255- سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
256- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
257- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
258- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
259- متین حسین زاده
260- مریم حسین زاده
261- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
262- یوسف حسین زاده تروان
263- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
264- معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
265- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
266- فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
267- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
268- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
269- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
270- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
271- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
272- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
273- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
274- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
275- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
276- بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
277- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
278- پریسا حسینی
279- پیام حسینی
280- حامد حسینی
281- زینب السادات حسینی
282- سلمان حسینی
283- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
284- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
285- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
286- سید تیمور حسینی
287- سید جلال حسینی
288- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
289- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
290- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
291- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
292- سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
293- سید سلیمان حسینی
294- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
295- سید طاهر حسینی
296- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
297- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
298- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
299- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
300- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
301- سید کریم حسینی
302- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
303- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
304- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
305- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
306- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
307- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
308- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
309- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
310- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
311- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
312- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
313- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
314- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
315- سیدعلی حسینی ، دانشیار
316- سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
317- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
318- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
319- سیدوحید حسینی ، استاد
320- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
321- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
322- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
323- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
324- ملیحه سادات حسینی
325- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
326- میرزا حسن حسینی ، دانشیار
327- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
328- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
329- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
330- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
331- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
332- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
333- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
334- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
335- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
336- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
337- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
338- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
339- سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
340- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
341- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
342- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
343- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
344- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
345- موید حسینی صدر ، پروفسور
346- مهندس سیدمحمدرضا حسینی علی آباد
347- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
348- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
349- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
350- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
351- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
352- سید حسین حسینی لواسانی
353- سید مصطفی حسینی مزینانی
354- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
355- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
356- سید علی حسینی میلانی
357- سیدمحمد حسینی نژاد
358- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
359- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
360- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
361- سید محمد حسینی نصر
362- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
363- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
364- بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
365- شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
366- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
367- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
368- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
369- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
370- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
371- رویا حسینیان اصفهانی
372- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
373- پژمان حسینیون
374- سولماز حسینیون
375- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
376- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
377- محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
378- غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
379- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
380- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
381- سعید حصارکی
382- ایوب حضرتی
383- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
384- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
385- محمد حضوری
386- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
387- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
388- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
389- معصومه حق پرست
390- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
391- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
392- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
393- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
394- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
395- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
396- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
397- علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
398- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
399- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
400- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
401- غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
402- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
403- احمد حقانی
404- محمد حقانی
405- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
406- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
407- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
408- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
409- عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
410- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
411- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
412- علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
413- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
414- سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
415- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
416- حمید حقیقت
417- سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
418- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
419- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
420- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
421- محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
422- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
423- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
424- آزاده حکاک زاده
425- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
426- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
427- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
428- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
429- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
430- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
431- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
432- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
433- مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
434- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
435- دکتر علی محمد حکیمیان ، عضو هیئت علمی
436- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
437- محمد حلاج
438- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
439- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
440- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
441- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
442- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
443- مرجان حمدالهی
444- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
445- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
446- جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
447- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
448- حمید حمزه ای
449- مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
450- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
451- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
452- شهربانو حمیدپور
453- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
454- دکتر جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی كامپيوتر - مهندسي نرم افزار، دانشيار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
455- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
456- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
457- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
458- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
459- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
460- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
461- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
462- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
463- مهرزاد حمیدی
464- علي حمیدی زاده
465- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
466- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
467- محسن حمیدیان پور
468- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
469- پریچهر حناچی
470- پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
471- سیمین حناچی
472- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
473- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
474- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
475- مرتضی حنیفه زاده
476- منصوره حور علی
477- فاطمه حورعلی
478- مجیدعلی حوری
479- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
480- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
481- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
482- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
483- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
484- زهرا حیاتی
485- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
486- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
487- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
488- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
489- نیما حیدر زاده
490- ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
491- منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
492- مهیار حیدرپور
493- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
494- محمد حیدرزاده
495- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
496- علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
497- احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
498- امید حیدری
499- امیر حیدری
500- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
501- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
502- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
503- حسن حیدری
504- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
505- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
506- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
507- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
508- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
509- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
510- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
511- علی حیدری
512- علی حیدری
513- غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
514- فاطمه حیدری
515- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
516- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
517- محمدمهدی حیدری
518- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
519- محمود حیدری
520- مختار حیدری
521- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
522- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
523- مهدی حیدری
524- نادر حیدری
525- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
526- محسن حیدری بنی
527- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
528- حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
529- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
530- کوروش حیدری شیرازی
531- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
532- مرتضی حیدری مظفر
533- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
534- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
535- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
536- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
537- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
538- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
539- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
540- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
541- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- ناصر خاجی
7- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
8- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
9- احمد خادم زاده ، استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
10- حمید خادم مسجدی
11- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
12- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
13- عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
14- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
15- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
16- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
17- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- عباس خاشعی سیوکی
19- نازیلا خاقانی
20- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
21- امير خاكباز
22- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
23- سیمین خاکپور
24- محمدرضا خاکزاد
25- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
26- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
27- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
28- مرضیه خاکستری ، دانشیار
29- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
30- علی خاکی
31- میلاد خاکی
32- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
33- علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
34- محمد خالدیان
35- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
36- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
37- علی خالق خواه
38- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
39- ابوالفتح خالقی ، استادیار
40- فریبا خالقی سروش
41- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
42- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
43- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
44- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
45- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
46- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
47- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
48- ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
49- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
50- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
51- شعبانعلی خان صنمی
52- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
53- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
54- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
55- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
56- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
57- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
58- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
59- محمدرضا خانلو
60- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
61- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
62- حسن خانی
63- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
64- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
65- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
66- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
67- هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
68- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
69- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
70- علیرضا خاوندی
71- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
72- محمدرضا خباز تمیمی
73- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
74- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
75- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
76- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
77- علیرضا ختایی ، استاد
78- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
79- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
80- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
81- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
82- رضا خجسته مهر
83- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
84- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
85- سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
86- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
87- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
88- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
89- امین خدابخشیان
90- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
91- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
92- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
93- سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
94- فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
95- ابوالحسن خدادادپور
96- ایرج خدادادی
97- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
98- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
99- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
100- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
101- علی اصغر خدادوست آرانی
102- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
103- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
104- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
105- عباس خدامرادی
106- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
107- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
108- حمیده خداویسی
109- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
110- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
111- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
112- ابوذر خدایاری
113- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
114- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
115- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
116- دکتر علی خدایی ، استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
117- غلامحسن خدایی
118- زینب خدری
119- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
120- غلامحسین خدری ، دانشیار
121- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
122- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
123- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
124- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
125- فاطمه خرازی افرا
126- محمد خرازی افرا
127- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
128- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
129- سیدعلی خراسانی
130- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
131- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
132- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
133- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
134- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
135- منوچهر خرایی
136- منیره خردادمهر
137- سعید خردمندی
138- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
139- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
140- حسن خرقانی
141- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
142- الهام خرم
143- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
144- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
145- کاظم خرم دل
146- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
147- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
148- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
149- محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
150- بهاء الدین خرمشاهی
151- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
152- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
153- منوچهر خرمین
154- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
155- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
156- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
157- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
158- امین خزاعی
159- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
160- زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
161- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
162- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
163- ایمان خزایی
164- پژمان خزایی
165- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
166- محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
167- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
168- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
169- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
170- مجید خزعلی
171- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
172- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
173- قدرت الله خسرو شاهی
174- امیر خسروانی
175- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
176- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
177- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
178- نرجس خسروجردی
179- اصغر خسروشاهی اصل
180- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
181- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
182- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
183- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
184- حسن خسروی
185- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
186- زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
187- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
188- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
189- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
190- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
191- کیانوش خسروی
192- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
193- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
194- محمدرضا خسروی
195- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
196- محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
197- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
198- میثم خسروی
199- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
200- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
201- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
202- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
203- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
204- عیسی خشرو رودبارکی
205- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
206- سلمان خضرایی
207- احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
208- علیرضا خضریان
209- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
210- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
211- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
212- محمد خطیب
213- نازیلا خطیب زنجانی
214- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
215- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
216- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
217- داوود خطیبی تبار
218- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
219- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
220- حمید خلج
221- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
222- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
223- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
224- ابوالفضل خلخالی
225- مریم خلخالی
226- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
227- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
228- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
229- امیرحسین خلوتی
230- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
231- محمدعلی خلیجی
232- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
233- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
234- جعفر خلیل پور
235- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
236- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
237- رضا خلیلی
238- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
239- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
240- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
241- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
242- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
243- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
244- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
245- نصراله خلیلی
246- مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
247- بیژن خلیلی مقدم
248- مرتضی خمیری
249- جواد خمیس آبادی
250- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
251- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
252- سیدمحمد خوئی
253- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
254- خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
255- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
256- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
257- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
258- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
259- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
260- غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
261- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
262- داتیس خواجه‌ئیان
263- نادر خواجه‌احمدعطاری
264- علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
265- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
266- احسان خواجویی
267- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
268- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
269- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
270- رحمت اله خوارزمی
271- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
272- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
273- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
274- علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
275- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
276- محمد خوران
277- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
278- صدیقه خورشید
279- مریم خورشیدی
280- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
281- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
282- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
283- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
284- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
285- علیرضا خوش تراش
286- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
287- محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
288- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
289- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
290- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
291- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
292- بهرام خوش نویسان
293- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
294- علی خوشبخت
295- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
296- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
297- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
298- کاظم خوشدل
299- مریم خوشفکر
300- مانا خوشکام
301- مریم خوشنویس
302- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
303- امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
304- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
305- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
306- علی اکبر خیاط
307- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
308- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
309- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
310- افشین خیام
311- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
312- محمد خیر
313- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
314- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
315- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
316- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
317- سید مهدی خیراندیش
318- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
319- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
320- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
321- دکتر ایمان خیرخواه ، مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه
322- مهدی خیرمند
323- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
324- حسن خیری ، استاد یار
325- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
326- هوشنگ خیری
327- حسین خیری استیار

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- زکیه دائمی
3- علیرضا داداشی
4- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
5- علیرضا داداشی جوکندان
6- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
7- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
8- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
9- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
10- علیرضا دادرس
11- سجاد دادفر
12- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
13- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
14- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
15- یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
16- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
17- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
18- فضیله دادورخانی
19- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
20- حسین دارآفرین
21- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
22- حجت الله دارابی
23- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
24- علی دارابی
25- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
26- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
27- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
28- رابرت داستال
29- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
30- علی داسمه
31- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
32- معصومه دامغانی
33- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
34- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
35- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
36- ابوالفضل دانای
37- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
38- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
39- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
40- حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
41- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
42- عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
43- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
44- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
45- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
46- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
47- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
48- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
49- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
50- فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
51- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
52- افخم دانشفر ، دانشیار
53- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
54- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
55- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
56- سارا دانشمند
57- مزدک دانشور
58- محمود دانشور کاخکی ، استاد
59- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
60- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
61- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
62- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
63- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
64- بهنام داودی
65- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
66- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
67- علیرضا داودیان
68- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
69- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
70- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
71- رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
72- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
73- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
74- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
75- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
76- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
77- حامد داوری اردکانی ، استادیار
78- رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
79- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
80- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
81- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
82- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
83- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
84- دکتر مسعود داوری نژاد مقدم ، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه
85- اسماعیل داوود آبادی
86- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
87- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
88- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
89- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
90- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
91- محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
92- محمد داوودی
93- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
94- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
95- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
96- وان یانگ داییس
97- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
98- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
99- عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
100- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
101- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
102- مارسین دبوسکی
103- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
104- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
105- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
106- حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
107- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
108- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
109- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
110- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
111- سید حسین دخانچی
112- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
113- سیدعلی دربانی
114- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
115- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
116- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
117- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
118- سیدعلیرضا درخشان
119- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
120- مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
121- امیر درخشان مهر
122- نجلا درخشانی
123- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
124- رضا درخشنده
125- جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
126- صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
127- عبدالله درزی نفتچالی
128- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
129- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
130- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
131- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
132- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
133- دردانه دُره
134- فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
135- س دروسان
136- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
137- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
138- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
139- جهانگیر درویش بانی
140- رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
141- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
142- محمد درویش زاده ، رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
143- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
144- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
145- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
146- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
147- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
148- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
149- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
150- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
151- نجمه دری ، دانشیار
152- بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
153- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
154- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
155- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
156- عباسعلی دریایی
157- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
158- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
159- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
160- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
161- کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
162- بهادر دژاگه ، کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک/ مهندسی برق گرایش الکترونیک
163- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
164- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
165- محمود دژکام
166- صنم دژم
167- فرزان دست بوس
168- بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
169- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
170- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
171- محسن دستگیر
172- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
173- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
174- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
175- مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
176- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
177- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
178- علی دشتی شفیعی
179- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
180- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
181- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
182- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
183- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
184- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
185- محمد دقیقی ، دانشیار
186- محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
187- ماندانا دل آرا
188- علی دل پیشه
189- علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
190- علی دلاور
191- محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
192- حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
193- سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
194- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
195- حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
196- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
197- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
198- حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
199- مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
200- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
201- شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
202- ئاکو دلگشاد
203- لیلا دلیری
204- محمدرضا دلیری
205- مقصود دلیری
206- عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
207- سورش دمان ، استاد مدیریت
208- بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
209- عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
210- علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
211- عادل دنیایی
212- وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
213- محمدرضا ده بزرگی
214- امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
215- علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
216- بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
217- علی دهباشی
218- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
219- فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
220- دکتر مجتبی دهدار ، مشاور تحصیلی اموزش و پرورش
221- زهره دهدشتی شاهرخ
222- سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
223- عباس دهش ور
224- حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
225- غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
226- محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
227- امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
228- حسین دهقان
229- رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
230- رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
231- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
232- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
233- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
234- مهندس صمد دهقان ، مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
235- علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
236- فاطمه دهقان
237- محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
238- مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
239- یوسف دهقان
240- محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
241- امین دهقان قهفرخی
242- بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
243- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
244- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
245- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
246- محمود دهقان نیری
247- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
248- حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
249- روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
250- سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
251- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
252- علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
253- فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
254- ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
255- محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
256- دکتر مسعود دهقانی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
257- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
258- سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
259- عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
260- حسین دهقانی سانیج
261- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
262- سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
263- امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
264- سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
265- فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
266- مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
267- مهدی دهمرده
268- رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
269- نظام علی دهنوی
270- رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
271- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
272- ناصر دواتگر
273- علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
274- پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
275- امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
276- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
277- ماریا دوتسنکو
278- سارا دودانگه
279- داوود دورانیان
280- جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
281- محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
282- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
283- حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
284- احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
285- حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
286- علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
287- محمدرضا دوستان
288- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
289- مهندس علی دوستی ، بنیانگذار رادیو معدن
290- علی دوستی
291- وحید دوستی
292- محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
293- حبیب دوستی فر
294- پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
295- شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
296- شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
297- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
298- فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
299- علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
300- حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
301- داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
302- داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
303- فتح الله دویرانی
304- منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
305- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
306- نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
307- ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
308- رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
309- زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
310- امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
311- محمدعلی دیانی
312- محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
313- داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
314- سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
315- شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
316- صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
317- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
318- حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
319- مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
320- فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
321- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
322- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
323- علی دینی ترکمانی
324- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
325- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
326- جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
327- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
328- اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
329- علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- مهدی ذاکر اکبری
2- سعید ذاکر بستان آباد
3- سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
4- محمدرضا ذاکرزاده
5- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
6- احمد ذاکری
7- جبار علی ذاکری ، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
8- محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
9- محمد حسین ذاکری
10- مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
11- ناصر ذاکری
12- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
13- سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
14- مهدی ذاکریان
15- حسین ذبحی
16- ابوالقاسم ذبیح الله
17- سید مجید ذبیح زاده
18- آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
19- حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
20- علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
21- محمد ذبیحی
22- محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
23- کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
24- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
25- حسین ذکاوتی زاده
26- علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
27- عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
28- محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
29- امیرحسین ذکرگو
30- غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
31- محمد ذوالحواریه
32- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
33- حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
34- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
35- حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
36- رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
37- سهیل ذوالفقاری
38- سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
39- شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
40- عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
41- محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
42- میترا ذوالفقاری
43- شهرام ذوالقدر
44- خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
45- علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد
46- محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
47- محمدهادی ذوالنوریان
48- حسن ذوقی
49- مهدی ذوقی
50- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران

ر

1- جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
14- لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
15- مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
16- غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
17- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
18- فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
19- سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
20- رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
21- مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
22- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
23- محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
24- مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
26- عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
27- عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
28- لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
29- ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
30- محمدرضا رادفر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
31- حامد رادمرد
32- عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
33- مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
34- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
35- مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
36- هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
37- محمد رادور
38- رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
39- مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
40- علی رضا رازقی
41- ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
42- فيروز رازنهان
43- ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
44- رضا راستخواه
45- ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
46- نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
47- عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
48- عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
49- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
50- جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
51- بهزاد راسخ
52- حسین راسخ
53- نازنین راسخ
54- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
55- سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
56- جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
57- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
58- محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
59- حمید راشدی ، دانشگاه تهران
60- کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
61- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
62- احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
63- زهره راشکی
64- سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
65- جلال راعی
66- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
67- محمد راعی
68- عباس راعی تبار
69- محمدعلی راغبی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
70- حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
71- زهرا راکعی
72- فاطمه راکعی
73- محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
74- علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
75- غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
76- غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
77- سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
78- اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
79- حسین رایتی مقدم
80- بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
81- محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
82- حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
83- داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
84- طاها ربانی
85- محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
86- محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
87- مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
88- علی ربانی خوراسگانی
89- علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
90- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
91- شهنوش ربیعی
92- اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
93- بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
94- حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
95- زهرا ربیعی
96- سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
97- علی ربیعی
98- محمد ربیعی
99- مریم ربیعی
100- ولی ربیعی ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
101- محمدمهدی رجا
102- مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
103- ناهید رجائی
104- نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
105- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
106- سیدمحمدکاظم رجایی
107- شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
108- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
109- عباس رجایی ، استادیار
110- علیرضا رجایی
111- محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
112- امیرحسین رجب پور ، دبیر انجمن مغز و شناخت گیلان
113- قدیر رجب زاده
114- ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
115- علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
116- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
117- علی رجب زاده قطرمی
118- مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
119- پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
120- حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
121- حمیدرضا رجبی
122- رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
123- سجاد رجبی
124- سهیل رجبی
125- سوران رجبی
126- علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
127- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
128- قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
129- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
130- مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
131- معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
132- محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
133- احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
134- حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
135- مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
136- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
137- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
138- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
139- عباس رجبی‌فرد ، رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین
140- محمد ضیا رحمان
141- مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
142- رضا رحمان ستایش
143- حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
144- اشکان رحمانی ، استادیار
145- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
146- امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
147- امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
148- ایرج رحمانی
149- بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
150- تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
151- حجت رحمانی ، استادیار
152- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
153- حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
154- حسین رحمانی
155- حلیمه رحمانی
156- دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
157- زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
158- علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
159- علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
160- علیرضا رحمانی
161- کریم رحمانی
162- کیومرث رحمانی
163- محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
164- مهدی رحمانی
165- وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
166- آرش رحمانی زاده ، دانشگاه تبریز
167- رامین رحمانی نژاد
168- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
169- مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
170- سجاد رحمتی
171- سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
172- صادق رحمتی ، Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran
173- فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
174- محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
175- محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
176- محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
177- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
178- هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
179- ولی رحمتی
180- دکتر بهمن رحمتی نژاد ، دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
181- روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
182- حسین رحمنی
183- حسن رحیق اغصان ، مسئول حوزه امور امنیت سازمانهای مرکزمدیریت راهبردی افتای استان آذربایجان شرقی
184- محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
185- مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
186- نواب رحیم پور
187- صمد رحیم زاده
188- شروین رحیم زاده
189- رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
190- فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
191- ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
192- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
193- اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
194- اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
195- اکبر رحیمی
196- امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
197- امیر رحیمی
198- امیر رحیمی
199- پژمان رحیمی
200- حسین رحیمی
201- داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
202- رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
203- رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
204- روح الله رحیمی
205- زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
206- سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
207- سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
208- عیسی رحیمی
209- فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
210- دکتر محمد رحیمی ، جامعه شناس
211- محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
212- محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
213- مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
214- مهدی رحیمی
215- میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
216- وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
217- علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
218- محمدرضا رحیمی پور ، Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran
219- جلیل رحیمی جهان آبادی
220- عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
221- ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
222- وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
223- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
224- ویدا رحیمی نژاد ، پژوهشکده آموزش و پرورش ، ایران
225- محمدرضا رحیمی نژاد رنجبر
226- جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
227- حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
228- حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
229- سحر رحیمیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
230- علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
231- محمد جواد رحیمیان
232- مرتضی رحیمیان
233- نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
234- حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
235- فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
236- محمد حسین رخشانی
237- ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
238- غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
239- محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
240- مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
241- فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
242- محمدرضا رزازی ، Computer Science
243- محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
244- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
245- سیدقاسم رزاقی
246- محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
247- مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
248- مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
249- طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
250- آرمین رزم آهنگ
251- سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
252- قادر رزمجو ، استادیار
253- جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
254- حبیب رزمی ، پروفسور
255- زهرا رزمی
256- نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
257- ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
258- احمد رستگار ، عضو هیات علمی
259- حسن رستگار
260- حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
261- نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
262- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
263- فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
264- محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
265- امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
266- سیدمحمد رستمکلایی مطلق ، کارشناس پژوهشی
267- امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
268- امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
269- امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
270- ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
271- جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
272- حامد رستمی
273- خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
274- روح اله رستمی
275- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
276- دکتر سهیلا رستمی ، استادیار
277- شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
278- دکتر شعیب رستمی ، مدرس دانشگاه، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
279- عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
280- علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
281- محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
282- محمد رستمی
283- محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
284- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
285- محمدرضا رستمی
286- مصطفی رستمی ، استادیار
287- ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
288- وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
289- علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
290- محسن رستمی مال خلیفه ، خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی
291- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
292- عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
293- مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
294- علیرضا رستمی هرانی
295- خادم رسول
296- یحیی رسول زاده
297- حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
298- رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
299- سعید رسولی
300- سید جلال رسولی
301- علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
302- علی اکبر رسولی
303- فاطمه رسولی
304- مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
305- دکتر محسن رسولی
306- دکتر محمد رضا رسولی ، استادیار
307- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
308- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
309- سید حسن رسولی ( جامخانه ) ، پژوهشگر دکتری، برنامه ریزی شهری
310- رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
311- محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
312- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
313- میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
314- گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
315- احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
316- نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
317- مهدی رشوند
318- مهدی رشوند
319- غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
320- نعمت اله رشید نژاد
321- احمد رشیدی ، استادیار
322- حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
323- حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
324- سامان رشیدی
325- فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
326- فرید رشیدی
327- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
328- محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
329- حمید رشیدی نژاد
330- مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
331- آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
332- آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
333- حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
334- جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
335- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
336- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
337- محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
338- قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
339- بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
340- کامران رضا یزدی ، دانشیار
341- امید رضائی
342- بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
343- پژمان رضائی
344- جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
345- زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
346- شمس الدین رضائی
347- علیرضا رضائی
348- موسی رضائی
349- نادر رضائی ، استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
350- محمدرضا رضائی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
351- مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
352- محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
353- جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
354- غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
355- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
356- علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
357- علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
358- مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
359- محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
360- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
361- جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
362- مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
363- فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
364- راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
365- رضا رضازاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
366- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
367- مهسا رضازاده
368- منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
369- منصور رضاعلی
370- فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
371- امین رضایان
372- مهدی رضایت
373- یحیی رضایت
374- محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
375- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
376- مسعود رضایتی
377- محمد رضایی
378- احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
379- پریسا رضایی
380- حامد رضایی
381- حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
382- حمید رضایی
383- حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
384- حمیدرضا رضایی ، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
385- ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
386- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
387- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
388- عباس رضایی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
389- عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
390- عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
391- علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
392- علی اکبر رضایی
393- علیرضا رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
394- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری
395- عیسی رضایی
396- غلامرضا رضایی
397- غلامرضا رضایی
398- فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
399- فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
400- کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
401- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
402- محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
403- محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
404- محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
405- مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
406- مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
407- ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
408- نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
409- هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
410- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
411- یوسف رضایی
412- حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
413- امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
414- محمد علی رضایی اصفهانی ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
415- جلیل رضایی پژند ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
416- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
417- کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
418- حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
419- حسین رضایی دولت آبادی
420- عبدالحسین رضایی راد
421- غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
422- علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
423- سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
424- مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
425- روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
426- خدیجه رضایی کیخایی ، دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
427- محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
428- مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
429- محسن رضایی میرقائد
430- حامد رضایی نسب
431- حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
432- مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
433- مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
434- شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
435- مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
436- ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
437- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
438- زهرا رضوانی
439- علیرضا رضوانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
440- مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
441- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
442- محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
443- محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
444- محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
445- پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
446- راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
447- رسول رضوی ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
448- سید ابوالفضل رضوی
449- سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
450- سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
451- سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
452- عباس رضوی
453- عبدالحمید رضوی
454- محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
455- محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
456- نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
457- هوشنگ رضوی
458- وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
459- اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
460- سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
461- مهدی رضوی فر
462- بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
463- سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
464- ندا رضوی‌زاده
465- ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
466- ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
467- حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
468- محمد رعایایی اردکانی
469- محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
470- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
471- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
472- زینب رفتنی امیری
473- محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
474- مسعود رفيقي
475- حسین رفیع ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
476- همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
477- فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
478- جلال الدین رفیع فر
479- فرزان رفیعا
480- مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
481- بهروز رفیعی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
482- رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
483- سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
484- شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
485- علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
486- مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
487- مهناز رفیعی
488- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
489- عطااله رفیعی آتانی
490- مرتضی رفیعی تهرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی
491- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
492- بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
493- سید حسام الدین رفیعی طباطبایی ، مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی
494- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
495- فرزاد رفیعیان
496- مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
497- علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
498- حجة الاسلام جواد رقوی
499- شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
500- مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
501- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
502- عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
503- محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
504- رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
505- حجة الاسلام و المسلمین محمد تقی رکنی لموکی
506- محمدمهدی رکنی یزدی
507- علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
508- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
509- مجید رمضان
510- سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
511- محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
512- علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
513- احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
514- رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
515- یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
516- علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
517- مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
518- الهه رمضانعلی ، ویراستار فارسی
519- ابوالفضل رمضانی ، استادیار
520- احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
521- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
522- امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
523- جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
524- حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
525- علی رمضانی
526- علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
527- فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
528- مجتبی رمضانی ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
529- محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
530- محمود رمضانی
531- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
532- یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
533- یعقوب رمضانی
534- یوسف رمضانی
535- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
536- فرزاد رمضانی راد
537- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
538- احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
539- محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
540- احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
541- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
542- رضا رمضانیان
543- محمدرحیم رمضانیان ، دانشیار دانشگاه گیلان
544- علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
545- جواد رمضی ، رییس فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران
546- محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
547- احسان رنجبر
548- اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
549- امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
550- بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
551- رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
552- رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
553- زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
554- علیرضا رنجبر
555- غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
556- محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
557- محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
558- شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
559- محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
560- زهره رنجبر کهن
561- اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
562- فرزانه رنجبر نوشری ، مربی دانشگاه پیام نور
563- آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
564- عبدالرسول رنجبران ، دانشیار دانشگاه شیراز
565- الهام رنجبرضرابی
566- اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
567- محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
568- سمیه رنجکش
569- سیامک ره پیک ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان
570- فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
571- زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
572- رضا رهاوی
573- علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
574- محمدرضا رهبانیان
575- ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
576- مرتضی رهبر
577- مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
578- دکتر نادر رهبر ، استادیار
579- زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
580- زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
581- دکتر عباس رهبری ، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
582- مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
583- محبعلی رهدار ، استادیار
584- رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
585- اکبر رهنما
586- مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
587- محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
588- محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
589- محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
590- مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
591- جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
592- فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
593- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
594- محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
595- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
596- محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
597- عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
598- سپهر رواتی
599- اعظم روادراد
600- حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
601- علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
602- حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
603- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
604- سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
605- مهدی روانشادنیا ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
606- ثمین روانشادی روانشادی
607- مهدی روپایی
608- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
609- محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
610- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
611- حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
612- جواد روحانی
613- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
614- شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
615- محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
616- مسعود روحانی ، دانشیار دانشگاه مازندران
617- نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
618- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
619- فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
620- احسان روحی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
621- داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
622- رضا روحی
623- سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
624- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
625- کاوس روحی
626- اتابک روحی امینجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
627- عليرضا رودباري
628- هدی رودکی لواسانی
629- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
630- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
631- مظاهر روزبهانی
632- مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
633- حسین روزبهی
634- محمد حسن روزیطلب
635- احمد روستا
636- جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
637- کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
638- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
639- محمدجواد روستا پیشه
640- سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
641- شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
642- شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
643- غلامرضا روشن
644- امیر روشن بخش قنبری
645- فروز روشن بین
646- رسول روشن چسلی
647- سوسن روشن ضمیر
648- منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
649- قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
650- امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
651- سبحان روشنفکر جورشری
652- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
653- سبحان روشنی
654- سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
655- محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
656- ویدا روشنی
657- جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
658- محسن روشنیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
659- شكوفه روغني
660- مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
661- فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
662- ابراهیم رومینا
663- وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
664- رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
665- احمد ریاحی ، Iranian-Australian Community of Science
666- اعظم ریاحی
667- رضا ریاحی
668- فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
669- محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
670- وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
671- جواد ریاحی اصل
672- مهدی ریاحی خرم
673- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار
674- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
675- نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
676- نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
677- فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
678- عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
679- علی ریاضی
680- مارکوس ریتر
681- عظیمه ریحانی ، مدرس دانشگاه
682- موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
683- افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
684- علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- ساجد زاده داداشی
5- علی ‌ زاده‌محمدی
6- آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
7- حسین زارع
8- حسین زارع ، دانشیار
9- داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
10- داوود زارع
11- رامین زارع ، مسئول کمیته اجرایی و دبیرخانه همایش
12- رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
13- ساسان زارع
14- شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
15- عبدالرضا زارع
16- عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
17- علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
18- غلامحسین زارع
19- فریبا زارع
20- کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
21- پروفسور مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22- مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
23- هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
24- اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
25- مهدی زارع بهرام آبادی
26- علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
27- محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
28- محمدعلی زارع چاهوکی
29- عیسی زارع درنیانی
30- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
31- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مشاور مدیریت ، مدرس و ارزیاب سیستم های مدیریتی شرکت های صنعتی و خدماتی
32- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
33- محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
34- احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
35- حسین زارع شعار
36- اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
37- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
38- فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
39- احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
40- وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
41- یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
42- عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
43- جواد زارعان ، دانشیار علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
44- محمدجواد زارعان
45- اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
46- بهروز زارعی
47- حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
48- عباسعلی زارعی ، دانشیار
49- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
50- فاطمه زارعی ، استادیار
51- فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
52- مجتبی زارعی ، استاد نورولوژی و نوروساینس،پژوهشکده ی علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
53- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
54- محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
55- محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
56- محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
57- محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
58- محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
59- مرضیه زارعی
60- مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
61- پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
62- حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
63- محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
64- دکتر مرتضی زارعی حاجی آبادی مینابی ، دکتری
65- بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
66- اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
67- کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
68- سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
69- مرتضی زارعی گوار
70- حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
71- حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
72- غلامرضا زارعی محمودآبادی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
73- آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
74- احسان زارعیان
75- حسین زارعیان
76- علیرضا زاکانی
77- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
78- سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
79- علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
80- نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
81- فاطمه زاهد
82- محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
83- یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
84- عادل زاهدبابلان
85- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
86- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
87- عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
88- فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
89- محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
90- مرتضی زاهدی
91- مهدی زاهدی
92- مهسا زاهدی
93- محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
94- قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
95- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
96- مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
97- پروفسور محمدجواد زاهدی مازندرانی ، استاد تمام
98- محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
99- مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
100- فخرالدین زاوه
101- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
102- احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
103- سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
104- اسفندیار زبردست ، استاد تمام
105- عذرا زبردست ، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
106- لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
107- مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
108- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
109- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
110- زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
111- منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
112- علیرضا زراسوندی
113- عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
114- حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
115- فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
116- منصور زرانژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
117- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
118- عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
119- زهره زرشناس
120- سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
121- سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
122- مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
123- حمید زرکش اصفهانی
124- ستار زرکلام
125- ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
126- سیدمحمد زرگر
127- سارا زرگر آزاد
128- رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
129- کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
130- مژده زرگران
131- رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
132- فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
133- هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
134- جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
135- امیرحسن زرنانی ، استاد ایمنی شناسی پزشکی
136- محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
137- مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
138- محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
139- سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
140- آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
141- محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
142- حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
143- فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
144- مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
145- ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
146- علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
147- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
148- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
149- حجة الاسلام علیرضا زکی زاده رنانی
150- محمدعلی زلفی گل ، رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا
151- مجید زلقی
152- الهه زمان
153- اصغر زماني
154- احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
155- الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
156- بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
157- بهزاد زمانی
158- بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
159- حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
160- ذبیح اله زمانی ، استاد
161- رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
162- رضا زمانی
163- سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
164- علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
165- غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
166- فهیمه زمانی
167- محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
168- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
169- مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
170- جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
171- فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
172- محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
173- علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
174- امیر حسین زمردیان
175- رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
176- زهرا زمردیان
177- غلامرضا زمردیان ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
178- محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
179- حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
180- محمدعلی زنجانچی ، دانشگاه گیلان
181- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
182- هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
183- بهزاد زنجانی نژاد
184- مجید زنجیردار ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
185- اسکندر زند ، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
186- رضا زند
187- سیامک زند رضوی
188- محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
189- مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
190- امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
191- غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
192- مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
193- مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
194- بهمن زندی
195- حسن زندی
196- مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
197- نوشین زندی
198- هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
199- طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
200- رضا زندی دولابی
201- آرزو زندی محب ، دکتر معماری
202- مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
203- مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
204- احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
205- یعقوب زنگنه
206- حجة الاسلام جعفر زنگنه شهرکی
207- بهنام زنگی
208- علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
209- سیروس زنیلی
210- سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
211- امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
212- مهدی زهدی
213- سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
214- بنفشه زهرایی
215- سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
216- سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
217- محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
218- یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
219- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
220- حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
221- کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
222- یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
223- رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
224- سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
225- منصور زیبایی ، استاد
226- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
227- مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
228- فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل
229- افشین زین الدینی
230- سعید زین الدینی
231- محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
232- نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
233- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
234- مهدی زینالی
235- علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
236- اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
237- حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
238- تورج زینی وند
239- امین زیوری
240- فرهاد زیویار

ژ

1- وی ژانگ ، Yale University, United States
2- محمد ژیانی

س

1- محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- ابوالفضل ساجدی
6- دکتر سیدفتح اله ساجدی ، دانشیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
7- آرمان ساجدی نژاد
8- حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
9- محمد حسین ساجدی نیا
10- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
11- علی محمد سادات افسری
12- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
13- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
14- سعید سادات نیا
15- سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
16- سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
17- سید جواد ساداتی نژاد
18- سید علی ساداتی نژاد
19- سیدمحمد ساداتی نژاد
20- جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
21- عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
22- محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
23- فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
24- معین الدین سارکر
25- ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
26- امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
27- باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
28- حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
29- امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
30- علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
31- بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
32- عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
33- مجید ساریخانی ، استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد
34- معصومه سازنده
35- اعظم سازور ، Alzahra University
36- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، وکیل دادگستری
37- فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
38- مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
39- محمدرضا ساسولی
40- مسعود ساعت ساز ، استادیار
41- احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
42- بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
43- علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
44- محمدامین ساعی
45- اسماعیل ساعی ور
46- محسن ساغری ، Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
47- عادل ساکی
48- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
49- محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
50- حسین سالار آملی ، استاد
51- علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
52- زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
53- سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
54- مجید سالاری
55- محمد سالاری
56- محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
57- مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
58- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
59- حسام الدین سالاریان
60- رضا سالاریان ، (استاد گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی مازیار
61- حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
62- محمدمهدی سالخورده حقیقی
63- مجتبی سالک رازی
64- نوریه سالکی
65- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
66- نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
67- فردین سالمیان
68- عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
69- علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
70- نوذر سامانی
71- امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
72- صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
73- مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
74- فاطمه سامع ، محقق پسادکترای علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
75- محمود سامکن
76- احد سامی فر
77- شیب سانکار سانا
78- مصباح سایبانی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
79- محمدعلی سبحان الهی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
80- جعفر سبحانی ، عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
81- حسن سبحانی ، استاد، دانشگاه تهران
82- سیدعلیرضا سبحانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
83- محمد تقی سبحانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
84- محمدتقی سبحانی
85- داوود سبحانی راد ، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
86- محمدجواد سبحانی فر ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
87- مهدی سبحانی نژاد
88- غلامرضا سبز قبایی ، رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و وفنون بنیادین
89- میثم سبزعلی زاده ، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
90- تورج سبزواری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
91- فریدون سبزی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
92- فوزیه سبزیان ، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
93- وحید سبزیان پور ، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
94- حسن فرجی سبکبار ، دانشیار
95- یداله سبوحی ، استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
96- علیرضا سپاسخواه ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد آبیاری دانشگاه شیراز
97- علی اصغر سپاهی ، استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
98- سجاد سپهر ، استاد دانشگاه و کارمند شهرداری ایردموسی
99- بهنام سپهرمند ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
100- زهرا سپهری ، استادیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
101- محمد سپهری ، پایگاه علمی شهید خجسته رشت
102- محمد مهدی سپهری ، ، دانشیار، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
103- مرتضی سپهری
104- سجاد سپهری نیا
105- فیروزه سپهریان ، دانشیار آموزش و پرورش و روانشناسی
106- اصغر سپهوند ، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
107- بهرنگ سپهوند
108- مراد سپهوند ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
109- موحد سپهوند ، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
110- بهروز سپیدنامه ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
111- هاشم ستاره ، مدیر ایمنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
112- علی ستاری ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
113- معصومه ستاری
114- فرزاد ستاری اردبیلی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، اردبیل
115- علی ستاری خواه
116- محمد ستاری فر ، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
117- علی ستاریان ، دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس
118- دکتر صادق ستوان ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی
119- مسعود ستوده ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
120- مهدی ستوده ، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل
121- نیما ستوده
122- نیما ستوده
123- مهندس امیرحسین ستوده بیدختی ، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه علاءالدوله سمنانی
124- الهه ستوده نما ، Alzahra University
125- محمدرضا ستوده نیا
126- سید سجاد ایزدهی ، دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
127- سیدمحمد سجاد صدوق ، دانشگاه شهید بهشتی
128- سیدمحمد کاظم سجادپور ، Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
129- حسن سجادزاده ، استاد دانشگاه بوعلی سینا
130- احمدرضا سجادی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
131- بختیار سجادی
132- پروین سجادی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
133- حمیرا سجادی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
134- رضیه سادات سجادی ، استاد دانشگاه قم
135- سمانه سجادی ، ریاست مرکزعلمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (واحد تهران)
136- سید عبدالکریم سجادی ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
137- سید مجتبی سجادی ، استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
138- سید مهدی سجادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
139- سید نصراله سجادی ، استاد دانشگاه تهران
140- سیدمحسن سجادی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
141- سیدمهدی سجادی ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس
142- سیده اعظم سجادی
143- صمد سجادی
144- علی محمد سجادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
145- محمود سجادی
146- نغمه سادات سجادی ، دانشگاه تهران، گروه مپنا
147- هادی سجادی ، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
148- جعفر سجادی پارسا ، ریاست دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
149- سهیلا سجادی راد
150- سامی سجادی فر ، استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام
151- سید حسین سجادی فر ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
152- حمداله سجادی قیداری ، گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد
153- سکینه سجودی
154- حکیم سحاقی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
155- محمدعلی سحری ، دانشگاه تربیت مدرس
156- نصراله سخاوتی ، دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم
157- عباس سر افرازی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد
158- جواد سرآبادانی ، دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
159- علیرضا سرائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
160- مهسا سرائی ، کارشناس ارشد برق مخابرات
161- شراره السادات سرابی
162- علی اصغر سرابی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
163- سیدحسین سراج زاده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
164- فرهاد سراجی
165- محمود سراجی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
166- مهدی رضا سرافراز ، استادیار دانشگاه شیراز
167- علیمراد سرافرازی
168- حمیده سراوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
169- حسن سرایی ، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
170- محمد سرایی ، دانشگاه سالفورد، انگلستان
171- محمد حسین سرایی ، دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران
172- مهدی سربازی ، معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
173- غزاله سربیشه‌­ئی ، رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد
174- محسن سرتیپی پور ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی
175- علی اصغر سرچاهی ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
176- مهدی سرچشمه پور
177- محمد سرچمی ، دانشجوی دکتری حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
178- مریم سرخوش ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
179- بهزاد سرخی لله لو
180- علی سردار شهرکی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران
181- اهورا سرداری ، پتروشیمی شهید تندگویان
182- مجید سرسنگی ، دانشیار دانشگاه تهران
183- فرهنگ سرشکی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
184- علی اکبر سرفراز ، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران
185- محمد سرفراز ، استاد علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه ملک فهد عربستان
186- حامد سرکرده
187- هادی سرگلزایی
188- محمد علی سرلک ، استاد دانشگاه پیام نور
189- حمیده سروانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان