آ

1- دکتر صادق آئینه وند ، استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران
2- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
3- دکتر سید سعید آباد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
4- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
5- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
6- مینا آبادی
7- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
8- دکتر حسین آبادیان ، استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
9- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
10- حبیب آبدوست
11- دکتر محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
12- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
13- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
14- دکتر ناصر آبروش ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
15- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
16- سارا آبرون
17- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
18- دکتر محب علی آبسالان ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
19- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
20- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
21- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
22- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
23- سید آرشام آتش زر
24- محمدعلی آتش سودا
25- دکتر شاهین آتشبار تهرانی
26- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
27- محمدرضا آتشین صدف
28- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
29- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
30- دکتر شهره آجودانیان ، استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
31- دکتر بهرام آجورلو ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
32- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
33- پروفسور حسین آخانی ، استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران
34- دکتر شاهین آخوندزاده ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
35- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
36- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
37- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
38- دکتر احمد آخوندی ، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد
39- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
40- دکتر علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
41- دکتر فرهاد آخوندی ، دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
42- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
43- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
44- پروفسور محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
45- دکتر مصطفی آدرسی ، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
46- دکتر علی آدمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
47- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
48- پروفسور عادل آذر ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
49- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
50- مائده آذربایجانی
51- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
52- دکتر مسعود آذربایجانی ، استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
53- علیرضا آذربخت
54- علیرضا آذربخت بنکده
55- دکتر مرتضی آذربرمس ، استادیار دانشگاه صنعتی سهند
56- دکتر فریبرز آذرپناه ، گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز
57- دکتر مریم آذرخشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
58- محمدتقی آذرشب
59- دکتر محمدعلی آذرشب ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
60- ایرج آذرفزا
61- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
62- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
63- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
64- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
65- دکتر علیرضا آذرهوش
66- دکتر امیر آذرون ، دانشگاه سیمون فریزر
67- دکتر احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
68- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
69- دکتر معرفت آذری ، رئیس نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
70- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
71- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
72- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
73- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
74- اسماعیل آذغ
75- دکتر رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
76- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
77- پروفسور مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
78- دکتر محمد جواد آذین فر
79- رضا آراد منش
80- نگار آرازشی
81- دکتر حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
82- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
83- محمد آراسته
84- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
85- دکتر زهرا آراستی ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
86- دکتر محمدرضا آراستی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
87- دکتر الهام آرام ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر
88- دکتر شهناز آرام ، استاد گروه بیماری های زنان و زایمان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
89- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
90- دکتر فرشید آرام ، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه - استادیار گروه شهرسازی
91- دکتر سیدحسین آرامی ، استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
92- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
93- وحید آرایی
94- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
95- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
96- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
97- دکتر مجید آرزومند ، University of Larestan, Lar, ۷۴۳۱۷-۱۶۱۳۷, I. R. Iran
98- علیرضا آرش پور
99- دکتر شروین آرش لو ، دانشیار دانشگاه بیلکنت ترکیه
100- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
101- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
102- دکتر علی آرمان ، استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
103- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
104- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
105- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
106- پروفسور پرویز آرمانی ، دانشیار
107- دکتر سید عزیز آرمن ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
108- دکتر محمد آرمند ، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
109- رحمان آرمیده
110- موسی آرمیده
111- محسن آرمین
112- دکتر علی آرمینیان ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
113- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
114- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
115- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
116- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
117- دکتر هادی آروین بروجنی ، دانشکده مهندسی دانشگاه شهرکرد
118- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
119- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
120- علی آریاپور
121- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
122- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
123- دکتر شهرام آریافر ، استادیار بخش مهندسی صنایع
124- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
125- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
126- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
127- دکتر احسان آریانیان ، استادیار فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
128- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
129- افشین آریز
130- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
131- مجید آرین زادگان
132- سالار آرین مقدم
133- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
134- برهان آزاد
135- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
136- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
137- دکتر تقی آزادارمکی ، استاد دانشگاه تهران
138- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
139- محسن آزادبخت
140- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
141- دکتر داود آزادفر ، دانشیار
142- دکتر پرویز آزادفلاح ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
143- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
144- حمید آزادگان
145- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
146- دکتر کیهان آزادمنش
147- دکتر امیرحسین آزادنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی
148- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
149- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
150- دکتر امیر آزادی ، Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
151- امین آزادی
152- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
153- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
154- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
155- دکتر مجید آزادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
156- دکتر محبوبه آزادی ، Assistant Professor Of Department of Industrial Metallurgy, Faculty of Material & Metallurgical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran
157- دکتر محمد آزادی ، دانشیار
158- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
159- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
160- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
161- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
162- دکتر قاسم آزادی احمدآبادی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
163- دکتر مهرناز آزادی بویاغچی ، دانشیار گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
164- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
165- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
166- دکتر مصطفی آزادیان ، دکتری ادیان و عرفان
167- کیوان آزادیخواه
168- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
169- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
170- سمیه آزرمی
171- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
172- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران
173- دکتر یعقوب آژند ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره
174- دکتر پرویز آژیده ، Professor, University of Tabriz
175- دکتر آزیتا آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
176- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
177- دکتر فرزاد آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
178- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
179- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
180- محمد آستانه اصل
181- سجاد آستانی
182- فتح الله آسترکی
183- دکتر سعید آسعیدی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم ریاضی گروه:علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان
184- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
185- دکتر محمدامین آسودار ، استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
186- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
187- مهدی آشتیانی
188- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
189- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
190- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل زمین سازه صدرا، رئیس هیات مدیره ساختار محیط دی - رئیس هیات امناء پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی
191- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
192- آیه آشفته یزدی
193- دکتر حسام الدین آشنا
194- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
195- پروفسور فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
196- دکتر حسین آشوری ، استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
197- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
198- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه تهران
199- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
200- دکتر محمدتقی آشوری ، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
201- حسین آشیانی ، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
202- دکتر مازیار آصفی ، استاد گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
203- آیدین آغداشلو
204- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
205- دکتر اکبر آفرینش خاکی
206- دکتر محمدحسین آق خانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
207- دکتر کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
208- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
209- دکتر حمیدرضا آقا بزرگ ، استاد، پژوهشگاه صنعت نفت
210- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
211- علی رضا آقا حسینی
212- دکتر علی آقا صفری ، جامعه المصطفی العالمیه
213- مهندس رضا آقا طاهر ، رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی
214- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
215- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
216- دکتر امیر آقا کوچک ، استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
217- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
218- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
219- دکتر احسان آقا محمد آقایی ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
220- دکتر داوود آقا محمدی ، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
221- دکتر حمیدرضا آقا محمدیان ، استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
222- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
223- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
224- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
225- دکتر حسن آقا نظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
226- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
227- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
228- علیرضا آقائی
229- دکتر مهرداد آقائی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی
230- اسماعیل آقائی زاده
231- دکتر حسن آقائی نیا
232- دکتر محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
233- دکتر علیرضا آقابابا ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
234- احسان آقابابایی
235- دکتر راضیه آقابابایی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
236- دکتر سمیه آقابابایی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
237- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
238- دکتر کیوان آقابیک
239- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
240- دکتر کامله آقاجانلو ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
241- دکتر اسدالله آقاجانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی
242- پروفسور حسنعلی آقاجانی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران
243- دکتر حسین آقاجانی ، دانشیار دانشکده مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت
244- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
245- دکتر سیف اله آقاجانی ، دانشیار روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
246- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
247- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
248- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
249- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
250- مهرداد آقاجانی
251- دکتر نصرالله آقاجانی ، استادیار دانشگاه باقرالعلوم
252- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
253- حسین آقاجانی اصفهانی
254- دکتر عباس آقاجانی بزازی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان
255- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
256- سعید آقاجانیان
257- دکتر محمود آقاحسینعلی شیرازی
258- دکتر حسین آقاحسینی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
259- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
260- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
261- ابوالفضل آقادادی
262- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
263- علی آقازادگان
264- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
265- دکتر مصطفی آقازاده قمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
266- ابوالفضل آقاسی
267- دکتر محمد آقاسی ، محقق ،نویسنده و مدرس دانشگاه
268- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
269- دکتر مهرداد آقاشریفیان اصفهانی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
270- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
271- ژیلا آقاغفاری
272- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
273- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
274- دکتر آزاده آقالطیفی ، استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی
275- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
276- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
277- علی آقامحمدی
278- سیدمحمدکاظم آقامیر
279- دکتر اسداله آقامیرکریمی ، استاد، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران
280- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
281- پروفسور سید محمودرضا آقامیری
282- دکتر علی آقانوری ، دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب
283- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
284- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
285- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
286- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
287- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
288- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
289- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
290- خانوم آقایی
291- سیدعلی آقایی
292- دکتر عبداله آقایی ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
293- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
294- دکتر مجید آقایی ، مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم
295- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
296- محمدرضا آقایی
297- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
298- دکتر نجف آقایی ، هیات علمی و دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
299- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
300- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
301- دکتر علی آقایی جودکی ، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
302- دکتر مهرداد آقایی خفری
303- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
304- یاسین آقایی شلمانی
305- دکتر مسلم آقایی طوق
306- آرش آقایی فر
307- حسین آقایی نیا
308- دکتر همیرا آگاه ، استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
309- دکتر وحید آگاه ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
310- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
311- دکتر حسین آگهی ، دانشیار دانشگاه رازی
312- یاسمین آل آقا
313- علیرضا آل ابراهیم
314- دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
315- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
316- دکتر علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
317- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
318- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
319- دکتر سیدامیر آل داوود ، Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
320- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
321- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
322- دکتر مریم آل عصفور ، دانشیار بخش گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز
323- رویا آل عمران
324- دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
325- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
326- جعفر آل کثیر
327- آیدا آل هاشمی
328- دکتر اشرف آل یاسین ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی تهران
329- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
330- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
331- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
332- دکتر مسعود آلگونه ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
333- دکتر احمدعلی آماده ، استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
334- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
335- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
336- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
337- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
338- دکتر ژاله آموزگار ، استاد دانشگاه تهران
339- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
340- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
341- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
342- دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار دانشگاه مازندران
343- دکتر ندا آهنجیده ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی شهرکرد
344- دکتر محمدرضا آهنچیان ، استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
345- دکتر عباسعلی آهنگر ، استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
346- دکتر نادر آهنگر
347- دکتر محمدرسول آهنگران ، استاد، دانشگاه تهران
348- دکتر سعیده آهنگری
349- دکتر عبدالمجید آهنگری ، دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
350- دکتر معصومه آهنگری ، استادیار گروه زمین شناسی
351- دکتر لاله آهنی ، استادیار گروه هنرهای اسلامی- فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز
352- دکتر علی آهون منش ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
353- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
354- مجید آوج ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان
355- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
356- سروش آوخ
357- دکتر مهران آوخ کیسمی ، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- دانشیار
358- کیامهر آویژه
359- دکتر بهزاد آویشن ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
360- محمدباقر آیانی
361- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
362- دکتر هدا آیت ، استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
363- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
364- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
365- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
366- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
367- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
368- دکتر مجید رضا آیت الهی ، استاد مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
369- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
370- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
371- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
372- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
373- علی آیتی
374- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
375- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
376- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
377- دکتر محسن آیتی ، دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
378- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
379- دکتر سجاد آیدنلو ، استاد، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران
380- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
381- دکتر سیمون آیوازیان ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
382- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
383- اعظم آیین فر ، مدیر اجرایی

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
3- دکتر سعید اباذری ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
4- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
5- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
6- دکتر تقی ابتکار
7- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
8- دکتر نویدرضا ابجدی ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
9- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
10- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
11- دکتر حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
12- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
13- اساما ابراهیم ازوی
14- دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
15- نیازعلی ابراهیم پاک
16- دکتر حبیب ابراهیم پور ، استاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی
17- دکتر رضا ابراهیم پور ، Faculty of Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
18- دکتر رضا ابراهیم پور ، گروه علوم شناختی، پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه صنعتی شریف
19- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
20- صادق ابراهیم پور
21- قدسیه ابراهیم پور
22- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
23- دکتر مریم ابراهیم پور
24- دکتر حسین ابراهیم پور کومله ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
25- دکتر احمد ابراهیم زاده ، معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
26- امیر ابراهیم زاده
27- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
28- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
29- دکتر فاطمه ابراهیم زاده ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
30- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
31- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
32- دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی ، استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
33- دکتر علی ابراهیم نژاد ، استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
34- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
35- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
36- دکتر محمد ابراهیمپور نمین
37- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
38- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
39- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد،
40- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
41- ابوالقاسم ابراهیمی
42- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
43- دکتر افشین ابراهیمی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
44- دکتر ایلناز ابراهیمی
45- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
46- پریسا ابراهیمی
47- دکتر جعفر ابراهیمی ، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
48- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
49- دکتر حسین ابراهیمی ، عضوهیات علمی
50- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
51- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
52- دکتر خدایار ابراهیمی ، استادیار
53- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
54- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
55- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
56- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
57- دکتر سپیده ابراهیمی ، دکتری ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
58- دکتر سجاد ابراهیمی ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
59- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
60- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
61- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
62- دکتر سید عباس ابراهیمی ، استادیار موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
63- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
64- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
65- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
66- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
67- طاهر ابراهیمی
68- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
69- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
70- عطاالله ابراهیمی
71- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
72- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
73- علیرضا ابراهیمی
74- دکتر علیرضا ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه آموزشی فرآیندهای ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
75- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
76- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
77- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
78- دکتر لیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
79- دکتر محسن ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
80- دکتر محسن ابراهیمی
81- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
82- محمدمهدی ابراهیمی
83- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
84- دکتر مرضیه ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
85- دکتر مریم ابراهیمی ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
86- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
87- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم
88- دکتر مهدی ابراهیمی ، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
89- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
90- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
91- دکتر نادرقلی ابراهیمی ، عضو هیأت علمی پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری
92- دکتر یعقوب ابراهیمی ، معاون آموزشی دانشگاه مارلیک نوشهر
93- دکتر رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
94- دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک ، دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
95- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
96- دکتر محسن ابراهیمی خوسفی ، استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
97- دکتر محمد ابراهیمی دباغ ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
98- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد دانشگاه تهران
99- دکتر احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
100- نرجس ابراهیمی غانمی
101- دکتر طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
102- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
103- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
104- دکتر عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی ، استادیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
105- مریم ابراهیمی کیا
106- دکتر محسن ابراهیمی مقدم ، Faculty of Computer Science and Engineering, SB university, Evin Ave,Tehran, Iran
107- دکتر حسین ابراهیمی ناغانی ، استادیار صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه تربیت مدرس
108- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
109- دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
110- دکتر سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی ، دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مازندران
111- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
112- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
113- دکتر حجت الله ابراهیمیان
114- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
115- دکتر محمد رضا ابراهیمیان ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه کار واحد قزوین
116- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
117- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
118- دکتر شیوا ابری فام
119- پروفسور کارن ابری نیا ، University of Tehran, Iran
120- دکتر احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
121- دکتر حمید ابریشمی ، استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
122- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
123- دکتر مهدی ابزری ، استاد دانشگاه اصفهان
124- دکتر سید علیرضا ابطحی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ازاد نجف اباد
125- سید مجتبی ابطحی
126- دکتر سیدحسین ابطحی ، استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
127- سیدحسین ابطحی
128- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
129- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
130- مهدی ابطحی
131- دکتر سیدمهدی ابطحی فروشانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
132- سید محمدرضا ابن الرسول
133- دکتر مجید ابن الرضا
134- دکتر مجید ابن علی حیدری ، دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
135- دکتر حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
136- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
137- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
138- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
139- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
140- دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی ، استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
141- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
142- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
143- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
144- محمد ابوالحسنی
145- دکتر محمد مهدی ابوالحسنی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
146- دکتر منصوره ابوالحسنی ، دکتری رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران
147- دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
148- فاطمه ابوالحسنی طرقی
149- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی ، هیئت علمی دانشکده مدیریت
150- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
151- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
152- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
153- دکتر حسن ابوالقاسمی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
154- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
155- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
156- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
157- دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی ، دانشگاه تهران
158- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
159- احمد ابوترابی
160- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
161- دکتر روح اله ابوجعفری
162- شبان ابوحسین
163- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
164- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
165- دکتر مهرنوش ابوذری ، استادیار، دانشگاه تهران
166- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
167- مینا ابوطالبی ، گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه ایی
168- دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی ، گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه اصفهان
169- دکتر امید ابوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
170- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
171- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
172- دکتر اسمعیل ابونوری ، استاد تمام
173- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
174- سامان ابی زاده
175- دکتر آرزو ابیضی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
176- دکتر خدایار ابیلی
177- بهزاد اتابکی
178- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
179- دکتر منصوره اتحادیه
180- دکتر حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
181- دکتر ناهید اتقیا ، دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)
182- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
183- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
184- دکتر احسان اثنی عشری ، دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت، انگلستان
185- دکتر محمدمهدی اثنی عشری
186- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری ، دانشیار علوم اقتصادی
187- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
188- سید امیر اجاق ، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
189- دکتر سید مهدی اجاق ، دانشیار
190- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
191- دکتر محمدرضا اجتهادی ، رئیس انجمن فیزیک ایران
192- دکتر مصطفی اجتهادی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
193- دکتر سید حسین اجتهد ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - کنترل دانشگاه کاشان
194- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
195- دکتر رسول اجل لوئیان ، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
196- دکتر رضا قلی اجلالی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
197- عبدالمهدی اجلالی
198- دکتر علیرضا اجلالی
199- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
200- دکتر احسان احتشام نژاد
201- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
202- مجید احتشامی
203- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
204- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
205- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
206- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
207- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
208- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
209- دکتر پرویز احدی ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
210- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
211- دکتر حمیدرضا احدی ، استاديار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی راه آهن
212- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
213- دکتر علی محمد احدی ، دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد
214- فاطمه احدی
215- دکتر محمدرضا احدی ، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
216- ایمان احدی اخلاقی
217- دکتر ابراهیم احدی قورتولمش ، پژوهشگر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی/سازمان حج و زیارت
218- دکتر جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
219- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
220- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
221- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
222- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
223- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
224- دکتر پرویز احسان زاده ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
225- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
226- افسانه احسانی
227- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
228- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
229- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
230- دکتر محمد حسین احسانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان
231- دکتر محمدرضا احسانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
232- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
233- عبدالوهاب احسانی راد
234- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
235- محمدمهدی احسانی فر
236- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
237- مهدی احسانیان منفرد
238- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
239- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
240- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
241- دکتر قدسی احقر ، استاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات
242- منوچهر احقر
243- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
244- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
245- دکتر محمود احمد پورداریانی ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
246- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
247- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
248- دکتر زهرا احمدآبادی ، استادیار - گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
249- علی احمدآبادی
250- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
251- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
252- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
253- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
254- بهروز احمدپور
255- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
256- دکتر امیرمحمد احمدزاده ، معاون پژوهشی هیئت تحقیقات لرزه ای تبریز
257- مهندس جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
258- دکتر خالد احمدزاده ، استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
259- رسول احمدزاده
260- سید مصطفی احمدزاده ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
261- دکتر عزیز احمدزاده ، مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه
262- علی احمدزاده
263- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
264- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
265- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
266- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
267- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
268- دکتر فرهاد احمدنژاد ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
269- محمدرضا احمدنسب
270- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
271- دکتر شیرین احمدنیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
272- دکتر فاطمه احمدنیا ، دانشگاه محقق اردبیلی
273- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
274- دکتر علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
275- دکتر گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
276- دکتر مصطفی احمدوند ، استاد دانشگاه یاسوج گروه ترویج و توسعه روستایی
277- احمد احمدی
278- دکتر آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
279- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
280- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
281- حجة الاسلام احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
282- دکتر اردشیر احمدی ، دانشیار مهندسی صنایع
283- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
284- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
285- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
286- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
287- دکتر امین احمدی ، استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
288- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
289- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
290- دکتر پروین احمدی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
291- دکتر جعفر احمدی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
292- دکتر جعفر احمدی ، Ferdowsi University of Mashhad, Iran
293- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
294- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
295- دکتر حبیب احمدی ، استاد تمام دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران
296- دکتر حجت احمدی
297- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
298- دکتر حسین احمدی ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
299- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
300- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
301- دکتر خدابخش احمدی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
302- خلیل احمدی ، استادیار
303- دکتر رضا احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
304- دکتر روح الله احمدی ، دانشیار دانشکده فناوری‌های نوین گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
305- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
306- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
307- سلیمان احمدی ، دانشیار
308- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
309- دکتر سیداحمد احمدی ، استاد مشاوره دانشگاه اصفهان
310- مهندس سیدبدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس
311- دکتر سیدعبدالحمید احمدی ، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
312- دکتر سیروس احمدی ، استاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
313- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
314- دکتر شهین احمدی
315- دکتر شیرین احمدی ، دکترای روانشناسی
316- عاطفه احمدی
317- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
318- دکتر عباسعلی احمدی ، دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
319- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
320- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
321- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
322- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
323- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
324- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
325- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
326- دکتر غلامعلی احمدی
327- دکتر فاطمه احمدی ، Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
328- دکتر فتاح احمدی ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
329- دکتر فرشید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
330- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
331- دکتر فریال احمدی ، استادیار
332- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
333- فیروزه احمدی
334- دکتر کامبیز احمدی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
335- دکتر گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
336- دکتر مالک احمدی ، دانشیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده مهارت و کارآفرینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
337- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
338- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
339- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
340- دکتر محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
341- محمد احمدی
342- دکتر محمد تقی احمدی ، دانشیار گروه نانوفیزیک دانشگاه ارومیه
343- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
344- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
345- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
346- دکتر محمدرحیم احمدی ، دانشیار، گروه مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه الزهرا (س)
347- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
348- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
349- دکتر محمدمهدی احمدی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
350- دکتر محمدنبی احمدی ، ریاست دانشگاه رازی
351- دکتر محمود احمدی ، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
352- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
353- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
354- مهرداد احمدی
355- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
356- نگار احمدی ، فرد مهم علمی
357- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
358- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
359- دکتر وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
360- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
361- دکتر خدیجه احمدی آملی ، Associate Professor - Payame Noor University
362- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
363- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
364- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
365- دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
366- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر مجموعه تفریحی و توریستی آبدرمانی گنو بندر عباس -مشاور اقتصادی فرمانداری شهرستان نمین -شهردار سابق شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
367- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
368- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
369- دکتر فاطمه احمدی بویاغچی
370- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
371- دکتر مهدی احمدی پور
372- دکتر بهنام احمدی پور جونقانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
373- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
374- دکتر محمد رضا احمدی دارانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد
375- محمد احمدی راد ، پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران
376- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
377- سوران احمدی زاد
378- دکتر حسن احمدی زاده ، استادیار دانشگاه کاشان
379- سجاد احمدی زاده
380- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
381- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
382- دکتر حسین احمدی سفیدان ، دانشيار دانشگاه تبريز
383- دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری ، دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
384- جعفر احمدی شالی
385- محمود احمدی شریف ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
386- دکتر جواد احمدی شکوه ، University of Sistan and Baluchestan
387- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
388- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
389- دکتر محسن احمدی طهور ، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
390- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
391- دکتر حمیدرضا احمدی فر ، استادیار دانشگاه گیلان
392- دکتر علی محمد احمدی قراچه ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
393- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
394- مجید احمدی کچایی
395- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
396- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
397- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
398- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
399- دکتر فرهنگ احمدی گیوی ، دانشیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
400- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
401- دکتر اسماعیل احمدی مقدم ، ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی
402- دکتر هاجر احمدی مقدم ، استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
403- دکتر مجید احمدی ملاوردی ، دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
404- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
405- دکتر مهدی احمدی نجف آبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه آموزشی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
406- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
407- دکتر مژگان احمدی ندوشن ، رئیس مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
408- دکتر نوید احمدی نسب ، استادیار رشته بیوتکنولوژی گیاهی-نانوبیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان
409- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
410- دکتر خدابخش احمدی نوده ، استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم (عج)، تهران، ایران
411- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
412- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
413- دکتر عبدالرسول احمدیان ، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
414- دکتر قدرت احمدیان ، دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
415- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
416- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
417- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
418- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
419- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
420- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
421- دکتر محمد اخباری ، دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
422- دکتر مریم اخباری ، پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی
423- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
424- دکتر سیدمصطفی اختراعی طوسی ، مدیر تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی
425- دکتر علی اخترپور ، دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
426- دکتر محمدرضا اختصاصی ، استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
427- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
428- دکتر امیرحسین اخروی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد
429- دکتر مجید اخشابی ، استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق
430- دکتر محمدرضا اخگر
431- دکتر مهدی اخگری ، استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور فردوس
432- افشین اخلاص پور
433- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
434- دکتر احمد اخلاصی ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
435- احمد اخلاصی
436- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
437- دکتر توحید اخلاقی ، دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
438- حسین اخلاقی
439- رحمت اله اخلاقی ، دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی
440- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
441- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
442- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
443- دکتر آفرین اخوان ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد
444- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
445- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
446- دکتر امیرناصر اخوان ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
447- دکتر پیمان اخوان ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم
448- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
449- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
450- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
451- دکتر مهدی اخوان ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
452- حمیدرضا اخوان ارمکی
453- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
454- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
455- دکتر مهناز اخوان تفتی ، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
456- دکتر مریم السادات اخوان حجازی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
457- مریم اخوان خرازیان
458- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
459- مصطفی اخوان صفار
460- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
461- دکتر مسعود اخوان فرد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
462- دکتر بهرام اخوان کاظمی ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
463- دکتر مسعود اخوان کاظمی ، استاد تمام
464- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
465- دکتر زهره اخوان مقدم ، دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
466- دکتر مهری اخوان ملایری ، دانشگاه الزهرا
467- محمود اخوان مهدوی
468- دکتر سیدتقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
469- سید محمد مهدی اخوت
470- دکتر سیدمحمود اخوت ، استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
471- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
472- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
473- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
474- دکتر زهرا اخوی
475- دکتر محمدمهدی اخویان ، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
476- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
477- دکتر عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
478- دکتر نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
479- نرگس ادبی ، مربی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنراسلامی تبریز
480- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
481- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
482- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
483- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
484- دکتر یوسف ادیب ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
485- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
486- عبدالرئوف ادیب زاده
487- دکتر فرزاد ادیبان ، پژوهشگر
488- پیمان ادیبی
489- شادی ادیبی‌فرد
490- دکتر مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
491- سینا ارادتی
492- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
493- حسین ارباب ، مربی دانشکده:دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
494- دکتر شهرام ارباب
495- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
496- دکتر فریدون اربابی
497- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
498- دکتر مسعود اربابی ، استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
499- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
500- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
501- اکبر اربابیان
502- پیمان اربابیان ، کارشناسی ارشد روانشناسی
503- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
504- سارا ارجمند
505- مهندس روح الله ارجمند نیا ، كارشناس ارشد نرم افزار كامپيوتر
506- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
507- علی ارحامی
508- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
509- زهراسادات اردستانی
510- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
511- دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول
512- راضیه اردکانی
513- سعید اردکانی
514- دکتر سیدحسن اردکانی ، استاد، گروه دین شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب
515- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
516- دکتر محمدرضا اردکانی ، استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
517- دکتر رضا اردکانیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
518- امیرهوشنگ اردلان
519- دکتر داریوش اردلان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
520- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
521- نادر اردلان
522- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
523- محمدجواد ارده
524- دکتر یدالله اردوخانی ، استاد ریاضی کاربردی -آنالیز عددی گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا
525- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
526- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
527- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
528- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
529- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
530- دکتر حسین ارزانی ، استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
531- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
532- دکتر مهدی ارزنلو ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
533- سولماز ارژنگی
534- دکتر محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
535- دکتر جعفر ارشاد ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
536- دکتر فربیا ارشاد ، استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز
537- دکتر فرهنگ ارشاد ، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
538- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
539- دکتر علی ارشادی ، استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
540- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
541- محمدحسین ارشادی ، استادیار
542- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
543- دکتر نسرین ارشدی ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
544- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
545- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
546- دکتر عباس ارغان ، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
547- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
548- دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی ، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
549- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
550- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
551- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
552- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
553- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
554- دکتر فاطمه اروجی ، دانشیار-دانشگاه تبریز
555- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
556- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
557- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
558- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
559- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
560- پروفسور مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
561- دکتر مهدی ازوجی ، استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
562- دکتر علیرضا اژدری ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
563- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
564- دکتر محمود اژدری ، معمار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی
565- دکتر مهدی اژدری مقدم ، استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
566- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
567- سمیه اسبکیان
568- دکتر داوود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
569- محمد علی اسپنانی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان شهرکرد
570- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
571- مهدی استاد احمد
572- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
573- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
574- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
575- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
576- دکتر حسن استادحسین ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
577- آذین السادات استادرمضان
578- سعید رضا استادزاده
579- دکتر علی استادهاشمی ، استادیار و رئیس کل بیمه مرکزی
580- اویس استادی ، پژوهشکده اسلام تمدنی
581- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
582- هوشنگ استادی
583- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
584- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
585- گلن استفن پاتتن
586- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
587- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
588- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
589- دکتر یاسمین استوار ایزدخواه ، دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
590- دکتر کوروش استوار سنگری ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
591- فرهاد استوان
592- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
593- سید رضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
594- دکتر آرش اسحاقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور بیرجند
595- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
596- دکتر مجید اسحاقی ، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
597- دکتر محمد اسحاقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
598- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
599- دکتر جواد اسحاقی راد ، استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
600- دکتر علی اسحق بیگی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
601- دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی ، ستادیار طب کار گروه طب کار، دانشکده پزشکی بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
602- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
603- دکتر ابراهیم اسداغی ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
604- توفیق اسداف ، استادیار
605- دکتر احسان اسداللهی
606- الله شکر اسداللهی
607- خدابخش اسداللهی
608- دکتر الله شکر اسداللهی تجرق ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
609- دکتر سهراب اسداله زاده
610- امین اسدالهی
611- فرشته اسدالهیان بناب
612- دکتر مرتضی اسدامرجی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
613- دکتر سعید اسدپور ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
614- علی اسدپور
615- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
616- دکتر مسعود اسدپور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
617- حمید اسدزاده
618- دکتر حسن اسدزاده ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران
619- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
620- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
621- عبدالله اسدزاده جاریحانی
622- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
623- ابراهیم اسدی
624- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
625- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
626- امیرحسین اسدی
627- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
628- دکتر پیام اسدی
629- دکتر حامد اسدی ، استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
630- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
631- حسن اسدی
632- مهندس حسن اسدی ، قائم مقام دانشگاه کار واحد قزوین
633- حسن اسدی
634- مهندس حسن اسدی
635- دکتر حسین اسدی ، دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران
636- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
637- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
638- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
639- زهرا اسدی
640- دکتر سعید اسدی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شاهد
641- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
642- سیده کبری اسدی
643- دکتر عباس اسدی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
644- علیرضا اسدی
645- دکتر غلامحسین اسدی ، دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
646- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
647- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
648- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
649- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
650- محمدامین اسدی
651- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
652- دکتر مریم اسدی
653- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
654- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
655- دکتر مصطفی اسدی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
656- دکتر مهیار اسدی ، استادیار دانشکده هنرهای تجسمی- دانشگاه تهران
657- دکتر مهدی اسدی آقبلاغی ، استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
658- دکتر اسماعیل اسدی بروجنی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
659- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
660- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
661- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
662- دکتر ابراهیم اسدی خشوئی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
663- دکتر هادی اسدی رحمانی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
664- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
665- دکتر مهدی اسدی قالهری ، عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی بهداشت محیط
666- دکتر غلامرضا اسدی کرم ، استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
667- هرمز اسدی کوه آباد
668- دکتر اسدالله اسدی گرمارودی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
669- سیدمحمد اسدی نژاد
670- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
671- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
672- الهه اسدیان
673- فریده اسدیان
674- قاسم اسدیان
675- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
676- مهسا اسرافیلی
677- دکتر سیدامیر اسعد فاطمی
678- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
679- مهدی اسعدی شالی ، مسولIT و کارشناس شبکه دانشکده فیزیک
680- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
681- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
682- مهرداد اسفنانی
683- دکتر عیسی اسفنجاری کناری ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
684- مسعود اسفندياري
685- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
686- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
687- دکتر رجب اسفندیاری ، Associate Professor of Imam Khomeini International University
688- دکتر زهرا اسفندیاری ، گروه صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
689- دکتر شهاب اسفندیاری ، دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
690- دکتر فریبا اسفندیاری ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
691- دکتر محمد اسفندیاری ، مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان"
692- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
693- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
694- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
695- دکتر مرضیه اسفندیاری ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
696- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
697- دکتر مهدی اسفندیاری ، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
698- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
699- دکتر منصور اسفندیاری بیات ، دکتری
700- الهام اسفندیاری فرد
701- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
702- اعظم اسفیجانی
703- حمیدرضا اسکاش
704- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
705- بهروز اسکندرپور
706- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
707- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
708- دکتر مهتا اسکندرنژاد
709- دکتر بهاءالدین اسکندری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
710- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
711- دکتر حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
712- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
713- دکتر راضیه اسکندری ، مربی مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
714- دکتر سهیل اسکندری ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
715- دکتر علی اسکندری ، دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان
716- دکتر فرزاد اسکندری ، ستاد آمار کاربردی و علم دادها. گروه آمار، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه. دانشگاه علامه طباطبائی
717- دکتر فرزاد اسکندری ، عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
718- دکتر کیوان اسکندری ، استادیار
719- دکتر مجتبی اسکندری ، دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
720- مسعود اسکندری
721- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
722- ندا اسکندری ، دکترای شهرسازی
723- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
724- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشگاه بیرجند
725- پروفسور جعفر اسکندری جم ، استاد دانشگاه مالک اشتر
726- دکتر مرتضی اسکندری قادی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
727- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
728- مهرداد اسکویی
729- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
730- دکتر آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
731- کریم اسگندری
732- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
733- امیرحسین اسلام پناه
734- بهدیس اسلام نور
735- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
736- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
737- دکتر ابوالفضل اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
738- دکتر احمدعلی اسلامی ، گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
739- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
740- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
741- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
742- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
743- پروفسور سید غلامرضا اسلامی ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
744- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
745- دکتر سیدیحیی اسلامی ، استادیار دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا
746- دکتر عبدالمجید اسلامی ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
747- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
748- دکتر علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
749- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
750- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
751- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
752- محسن اسلامی
753- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
754- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
755- دکتر محمدرضا اسلامی ، گروه زبان و ادبیات عربی
756- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
757- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
758- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
759- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
760- دکتر منصور اسلامی ، دانشیار دانشگاه مازندران
761- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
762- سیدحسن اسلامی اردکانی
763- دکتر حسین اسلامی مفیدآبادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه
764- دکتر سعید اسلامیان ، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
765- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
766- دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور ، استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی
767- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
768- پوریا اسماعیل پور
769- حسن اسماعیل پور
770- دکتر حیدر اسماعیل پور ، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ( فلسفه و تربیت اسلامی)، دانشگاه پیام نور فارس
771- دکتر خلیل اسماعیل پور ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
772- دکتر مجید اسماعیل پور ، دانشیار
773- دکتر یحیی اسماعیل پور
774- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
775- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
776- دکتر شیدا اسماعیل زاده ، Associate Prof. Department of chemistry, Darab Branch, Islamic Azad University
777- دکتر علی اسماعیل زاده ، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
778- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
779- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
780- مهربان اسماعیل زاده ، -
781- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
782- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
783- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
784- رضا اسماعیل زاده کناری
785- دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
786- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
787- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
788- دکتر احمد اسماعیلی ، Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran
789- امیدعلی اسماعیلی
790- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
791- امین اسماعیلی
792- بهرام اسماعیلی ، پرسنل دانشگاه فرهنگیان
793- دکتر جعفر اسماعیلی ، دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه
794- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
795- رضوان اسماعیلی
796- سمیرا اسماعیلی
797- دکتر شاهرخ اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه کردستان
798- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
799- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
800- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
801- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
802- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
803- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه تهران
804- دکتر محسن اسماعیلی
805- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
806- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
807- دکتر محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
808- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
809- مژگان اسماعیلی
810- دکتر مصطفی اسماعیلی ، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
811- مهدی اسماعیلی
812- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
813- هادی اسماعیلی
814- صالح اسماعیلی درکه
815- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
816- دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد ، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی
817- دکتر احسان اسماعیلی طاهری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
818- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
819- غریبه اسماعیلی کیا
820- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
821- ابراهیم اسماعیلی هریسی
822- دکتر آیدا اسماعیلیان
823- دکتر مجید اسماعیلیان ، استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران
824- دکتر اباذر اسمعلی عوری ، استاد محقق اردبیلی
825- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
826- دکتر جمال اسمعیل زاده وفائی
827- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
828- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
829- دکتر مرتضی اسمعیلی ، استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران
830- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
831- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
832- دکتر ایمان اسمعیلی پایین افراکتی ، استادیار دانشگاه مازندران
833- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
834- فرحناز اسمعیلی رادور
835- جان الکساندر اسمیت
836- رضا اسودی
837- حسن اشتری
838- دکتر صدیقه اشتری ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی،بخش تحقیقات گیاه پزشکی
839- مهرداد اشتری
840- امیر اشتری لرکی
841- دکتر کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
842- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
843- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
844- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
845- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
846- دکتر محسن اشجاری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
847- دکتر مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
848- دکتر داریوش اشرافی ، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
849- مجید اشرافی
850- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
851- شهرام اشراق
852- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
853- پروفسور احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
854- دکتر حسین اشراقی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
855- دکتر فرشید اشراقی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
856- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
857- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
858- دکتر علی اشرف جعفری ، استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
859- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
860- رضا اشرف زاده
861- دکتر محمدرضا اشرف زاده ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
862- دکتر علی اشرف صادقی ، استاد، دانشگاه تهران
863- علی اشرف صدرالدینی
864- دکتر محمد علی اشرف گنجویی
865- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
866- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
867- دکتر بزرگمهر اشرفی ، دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود
868- دکتر حسین اشرفی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
869- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
870- دکتر سید علیرضا اشرفی ، استاد دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
871- دکتر سیدمحمد اشرفی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
872- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
873- دکتر علی اشرفی ، استادیار سنجش از دور و GIS دانشگاه بیرجند
874- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
875- دکتر حسن اشرفی ریزی ، استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
876- دکتر علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
877- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
878- دکتر جواد اشرفی هلان ، Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
879- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
880- شبیر اشکپور مطلق
881- سیدعدنان اشکوری
882- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
883- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
884- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
885- دکتر علی اصغر آل شیخ ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
886- دکتر علی اصغر رواسی ، استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
887- دکتر علی اصغر علوی ، استاد دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ایران
888- دکتر علی اصغر کیا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
889- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
890- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
891- دکتر حسین اصغرپور ، استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
892- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
893- دکتر اکبر اصغرزاده ، دانشیار دانشگاه مازندران و انجمن آمار ایران
894- دکتر اکبر اصغرزاده بناب
895- مرتضی اصغرنیا
896- دکتر اباذر اصغری
897- دکتر احمد اصغری ، دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
898- دکتر بهور اصغری ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
899- دکتر جواد اصغری
900- دکتر حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
901- دکتر حمیدرضا اصغری ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
902- دکتر سعید اصغری ، دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران
903- دکتر سید امیر اصغری
904- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
905- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
906- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
907- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
908- دکتر کیوان اصغری ، دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
909- دکتر محسن اصغری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف)
910- دکتر محمد اصغری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز
911- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
912- دکتر محمدرضا اصغری
913- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
914- دکتر محمد باقر اصغری آقامشهدی
915- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
916- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
917- دکتر سید امین اصغری پری
918- دکتر سید امین اصغری پری ، Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Al Anbia University of Technology,
919- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
920- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
921- دکتر عزت اله اصغری زاده ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
922- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
923- دکتر صیاد اصغری سراسکانرود ، استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
924- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
925- دکتر اصغر اصغری مقدم ، دانشگاه تبریز
926- محمد علی اصغری مقدم
927- دکتر محمدعلی اصغری مقدم
928- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
929- پروفسور علی اصغر اصغریان جدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
930- دکتر رضا اصفهانی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)- تهران - ایران
931- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
932- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
933- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
934- دکتر مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
935- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
936- دکتر داود اصفهانیان ، استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز
937- دکتر وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
938- دکتر سمیرا اصل شیرین ، عضو هیئت علمی، گروه مهندسی شیمی، واحد بروجرد
939- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
940- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
941- دکتر محمدعلی اصلانخانی ، استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
942- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
943- دکتر جعفر اصلانی ، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
944- دکتر خالد اصلانی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
945- سردار اصلانی
946- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
947- دکتر فیروز اصلانی ، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
948- دکتر محمدرضا اصلانی ، استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
949- مرتضی اصلانی نژاد
950- دکتر حسین اصلی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
951- دکتر مهدی اصلی نژاد
952- دکتر امیررضا اصنافی ، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
953- دکتر محمد اصولیان
954- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
955- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
956- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
957- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
958- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
959- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
960- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
961- دکتر سید اسدالله اطهری ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
962- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
963- دکتر زینب السادات اطهری اصفهانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
964- امیرمهدی اعتباری
965- دکتر فرهاد اعتباری
966- دکتر اکبر اعتباریان ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
967- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
968- مجید اعترافی
969- دکتر ایرج اعتصام ، استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
970- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
971- مریم اعتضادالسلطنه ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
972- سید غلامرضا اعتماد
973- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
974- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
975- دکتر وحید اعتماد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
976- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
977- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
978- بهزاد اعتمادی
979- دکتر حسین اعتمادی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
980- امیر اعتمادی بزرگ
981- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
982- دکتر مجتبی اعتمادی نیا ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
983- دکتر سیدمحمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
984- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
985- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
986- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
987- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
988- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
989- دکتر علیرضا اعرافی ، رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم
990- دکتر نازنین اعزاز شهابی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
991- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
992- رضا اعطائی زاده
993- دکتر نوید اعطار شرقی ، استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
994- دکتر سعید اعظم ، دانشگاه اصفهان
995- محمد اعظم زاده ، استادیار
996- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
997- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
998- موسی اعظمی
999- نسرین سادات اعظمی
1000- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
1001- حسین اعظمی چهاربرج
1002- دکتر اکبر اعظمیان جزی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1003- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
1004- دکتر علی اصغر اعلم الهدی ، ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف
1005- علی اعلمی
1006- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1007- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
1008- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
1009- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1010- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1011- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
1012- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1013- محمدرضا افتخار
1014- دکتر محمدرضا افتخار ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
1015- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
1016- مهرداد افتخار اردبیلی
1017- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
1018- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
1019- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
1020- دکتر اکبر افتخاری ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز
1021- سید ابوذر افتخاری ، استاد
1022- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
1023- سید علی افتخاری
1024- دکتر علی افتخاری ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
1025- دکتر قاسم افتخاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1026- دکتر محمدحسن افتخاری ، گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1027- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
1028- مهران افتخاری
1029- دکتر نها افتخاری ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1030- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
1031- دکتر بیژن افتخاری یکتا
1032- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
1033- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1034- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
1035- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1036- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
1037- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
1038- محمد افخمی اردکانی
1039- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1040- دکتر عباس افخمی عقداء ، Professor, Bu-Ali Sina University
1041- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
1042- دکتر همایون افرابندپی ، Senior Machine Learning Researcher at Nokia
1043- دکتر حسن افراخته ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
1044- پریا افراز ، کارشناس
1045- صبا افراز ، دانشجوی کارشناسی ارشد
1046- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
1047- پیمان افراسیاب
1048- محبوب افراسیاب
1049- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1050- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1051- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
1052- مه لقا افراسیابی
1053- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
1054- دکتر کامبیز افروز ، عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
1055- محسن افروزه
1056- دکتر عماد افروغ
1057- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
1058- دکتر سید احمدرضا افسری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
1059- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
1060- سعید افسری فرد
1061- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
1062- دکتر عباس افشار ، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
1063- قهرمان افشار
1064- ابراهیم افشار زنجانی
1065- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
1066- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1067- دکتر عزیزالله افشار کرمانی ، دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1068- دکتر کامران افشار مهاجر ، دانشیار دانشکده:هنرهای تجسمی
1069- دکتر بهروز افشار نجفی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین
1070- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
1071- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
1072- ابوالفضل افشاری
1073- بهرام افشاری
1074- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1075- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
1076- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
1077- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
1078- علی افشاری
1079- دکتر فرزاد افشاری ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
1080- دکتر محسن افشاری ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
1081- دکتر مرتضی افشاری ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1082- دکتر مریم افشاری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
1083- دکتر مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
1084- مجید افشاری راد ، هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
1085- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1086- دکتر سید علیرضا افشانی ، استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1087- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
1088- دکتر حسن افشین ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند
1089- دکتر وحید افشین مهر ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1090- دکتر پیمان افضل
1091- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
1092- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1093- دکتر رضا افضل زاده
1094- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، استاد تمام
1095- دکتر افسانه افضلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:محیط زیست دانشگاه کاشان
1096- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
1097- دکتر علی افضلی ، دانشگاه تهران
1098- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
1099- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
1100- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
1101- دکتر مریم افضلی دلیگانی ، استادیار دانشگاه کاردیف انگلستان
1102- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
1103- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
1104- خسرو افضلیان
1105- دکتر آتوسا افغان ، رئیس هیئت مدیره انجمن معماران استان اصفهان
1106- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
1107- دکتر سید مرتضی افقه ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1108- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
1109- دکتر رضا افقی
1110- احمد علی افکاری
1111- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
1112- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1113- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
1114- دکتر حسین افلاکی فرد ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
1115- پروفسور شهریار افندی زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
1116- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1117- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1118- منوچهر اقبال
1119- فرناز اقبال پور
1120- دکتر افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
1121- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
1122- دکتر عباس اقبالی ، استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1123- دکتر محمد اقبالی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان
1124- دکتر ناصر اقبالی ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1125- بیژن اقتصاد
1126- سوده اقتصاد
1127- محمد اقتصاد
1128- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1129- دکتر جواد اقدس طینت ، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
1130- دکتر سیدهادی اقدسی ، دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
1131- دکتر عباس اقدسی ، استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
1132- دکتر محمد اقدسی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1133- دکتر محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
1134- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
1135- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
1136- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
1137- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
1138- دکتر فرشاد اقوامی ، 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی
1139- دکتر مهدی اکابری تفتی ، استادیار دانشگاه میبد
1140- اردشیر اکبر آبادی
1141- دکتر علی اکبر بابایی ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1142- دکتر علی اکبر دهقان ، استادیار دانشکده بهداشت
1143- دکتر علی اکبر رسولی ، استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
1144- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1145- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1146- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
1147- دکتر افشین اکبرپور
1148- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
1149- دکتر محمدرضا اکبرپور ، استاد، دانشکده مهندسی مواد ، گروه مهندسی، دانشگاه مراغه
1150- دکتر وحید اکبرپور ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1151- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
1152- دکتر عباس اکبرپور نیک
1153- دکتر پوریا اکبرزاده ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
1154- حبیب اکبرزاده
1155- دکتر حوران اکبرزاده ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
1156- دکتر عباس اکبرزاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1157- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
1158- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
1159- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
1160- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1161- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1162- دکتر ابراهیم اکبری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
1163- دکتر احمد اکبری ، استاد دانشکده معماری و هنر گروه:فرش دانشگاه کاشان
1164- دکتر احمد اکبری ، استاد بازنشسته گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
1165- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1166- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1167- دکتر امیر اکبری ، استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
1168- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1169- دکتر بهمن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1170- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
1171- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
1172- دکتر تقی اکبری ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
1173- دکتر جلال اکبری ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی
1174- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
1175- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
1176- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
1177- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1178- دکتر حسین اکبری ، دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
1179- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
1180- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
1181- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
1182- رضا اکبری
1183- دکتر زهرا اکبری
1184- سید انور اکبری
1185- دکتر عباس اکبری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان
1186- علیمراد اکبری
1187- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1188- غلامعلی اکبری
1189- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1190- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
1191- مجتبی اکبری
1192- مجید اکبری
1193- دکتر محسن اکبری ، استادیار
1194- دکتر محسن اکبری
1195- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1196- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1197- دکتر محمداسماعیل اکبری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1198- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
1199- دکتر محمدرضا اکبری ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1200- دکتر محمدعلی اکبری
1201- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1202- دکتر محمود اکبری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
1203- مرتضی اکبری
1204- دکتر مرتضی اکبری ، دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
1205- مژگان اکبری
1206- دکتر منوچهر اکبری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
1207- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
1208- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
1209- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
1210- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
1211- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
1212- دکتر نعمت اله اکبری ، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان
1213- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
1214- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
1215- دکتر سعیده اکبری داریان
1216- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
1217- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
1218- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1219- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
1220- دکتر مصطفی اکبری قمی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
1221- دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی ، دانشیار دانشگاه تهران
1222- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1223- دکتر شبنم اکبری نامدار ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
1224- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1225- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1226- دکتر رضا اکبریان ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1227- دکتر رضا اکبریان ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز
1228- دکتر عبدالرسول اکبریان ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی ایران
1229- دکتر فاطمه اکبریان ، استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک
1230- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
1231- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
1232- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
1233- محمد جعفر اکرام جعفری
1234- دکتر علی اکبر اکرامی ، استاد (بازنشسته) دانشگاه صنعتی شریف
1235- دکتر محمود اکرامی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
1236- محمد اکرم
1237- دکتر روح الله اکرمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
1238- دکتر روح اله اکرمی ، هیئت علمی دانشگاه قم
1239- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
1240- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
1241- دکتر غلامرضا اکرمی ، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
1242- دکتر موسی اکرمی ، استاد گروه فلسفە، دانشگاه آزاد اسلامی
1243- دکتر میرجلیل اکرمی
1244- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1245- محمد الباجی
1246- دکتر جلال البادی ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1247- دکتر امیر البدوی ، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
1248- زهرا البرز
1249- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
1250- دکتر فریبا البرزی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
1251- دکتر پرویز البرزی ورکی ، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
1252- ابراهیم التجائی
1253- دکتر مهشید التماسی ، استدایار علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
1254- رضا التیامی نیا
1255- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1256- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1257- دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1258- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
1259- دکتر جمال الدین سهیلی ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1260- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
1261- دکتر کمال الدین نیکنامی ، استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران
1262- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
1263- دکتر شمس السادات زاهدی ، استاد دانشگده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
1264- پروفسور آریا الستی ، استاد تمام
1265- دکتر احمد الستی ، استادیار
1266- دکتر کیوان الستی ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1267- محمد مهدی الشریف
1268- دکتر لعیا الفت ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
1269- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
1270- دکتر لطف الله فروزنده ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1271- توفیق اللهویرانلو
1272- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1273- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1274- دکتر حجت اله الماسی ، سرپرست دفتر وزارتی وزارت آموزش‌وپرورش
1275- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
1276- دکتر مرتضی الماسی ، استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
1277- دکتر نجادعلی الماسی ، استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
1278- دکتر محمد الماسی کاشی ، استاد دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان
1279- پروفسور سید علی المدرسی ، استاد
1280- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
1281- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
1282- محمد الموتی
1283- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
1284- پروفسور علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1285- دکتر حبیب اله حمزه زرقانی ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1286- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1287- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
1288- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
1289- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1290- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1291- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
1292- دکتر حکمت اله ملاصالحی ، دانشیار دانشگاه تهران
1293- دکتر سیف اله ملایی پاشایی ، استادیار، دانشگاه پیام نور
1294- غدیر اله وردی
1295- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
1296- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
1297- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1298- دکتر سیدمحمود الهام بخش ، عضو هیات علمی دانشگاه یزد
1299- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
1300- دکتر محمدرضا الهامی ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1301- دکتر پژمان الهامی طالشمیکائیل ، استاد دانشگاه-عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
1302- دکتر حسین الهی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
1303- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1304- دکتر علیرضا الهی ، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
1305- دکتر محبوبه الهی
1306- دکتر مسعود الهی ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
1307- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
1308- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1309- دکتر ناصر الهی ، دانشیار اقتصاد بین الملل
1310- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
1311- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
1312- دکتر علی الهی تبار ، استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع تاریخ سیره و تاریخ تمدن اسلامی
1313- حجة الاسلام مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
1314- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1315- دکتر مجید الهی شیروان ، Department of English Language Teaching, University of Bojnord, Bojnord, Iran
1316- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1317- حجة الاسلام حسین الهی نژاد ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1318- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1319- دکتر فریدون الهیاری ، استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
1320- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
1321- فاطمه الهیان
1322- دکتر سید مهدی الوانی ، استاد - دانشگاه علامه طباطبایی
1323- دکتر محسن الویری ، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
1324- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
1325- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
1326- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
1327- دکتر فاضل الیاسی
1328- دکتر مهدی الیاسی
1329- دکتر ژانت الیزابت بلک ، دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
1330- سید محمدرضا امام ، دانشیار
1331- دکتر محمدرضا امام ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1332- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
1333- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
1334- دکتر زهرا امام جمعه ، استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
1335- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
1336- دکتر سیدمحمدرضا امام جمعه ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1337- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
1338- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1339- محمدعلی امام هادی
1340- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
1341- دکتر صمد امامقلی زاده
1342- جمشید امامی
1343- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1344- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
1345- دکتر حسین امامی ، Majlesi Branch, Islamic Azad University, Iran
1346- حسین امامی
1347- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
1348- سعید امامی
1349- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
1350- دکتر سیداحمد امامی ، Department of Traditional Pharmacy, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
1351- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
1352- دکتر سیدمحمدامین امامی ، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
1353- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1354- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
1355- کامران امامی
1356- محسن امامی
1357- دکتر محمد امامی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1358- دکتر محمد امامی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
1359- محمد امامی
1360- دکتر مرتضی امامی ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:معارف اسلامی دانشگاه کاشان
1361- مریم امامی ، کارشناس نشریه
1362- دکتر نصرالله امامی ، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
1363- دکتر محمدجواد امامی اسکاردی
1364- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
1365- سوزان امامی پور
1366- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
1367- سیدشجاع الدین امامی رئوف
1368- دکتر سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
1369- سید عمادالدین امامی فر
1370- آریو امامی فر
1371- دکتر سیدنظام الدین امامی فر ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1372- دکتر محمد امامی کورنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1373- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1374- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1375- دکتر محمود امامی نمینی
1376- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
1377- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1378- دکتر عباس امان الهی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1379- دکتر حمید امانلو ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
1380- دکتر مسعود امانلو ، Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
1381- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
1382- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
1383- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1384- غلامرضا امانی
1385- محمدرضا امانی
1386- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
1387- دکتر نیما امانی ، استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
1388- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1389- دکتر محمد امانی تهران ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
1390- جمشید امانی تهرانی
1391- دکتر روحاله امانی مهر
1392- دکتر مصطفی امتی ، مربی
1393- گیتی امتیازی
1394- دکتر مرجان امجد
1395- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1396- دکتر رویا امجدی فرد ، دانشیار گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
1397- دکتر سونیا امجدیان
1398- دکتر احمد امدادی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
1399- مهندس علی امرائی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
1400- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1401- آرش امرایی
1402- دکتر بابک امرایی ، استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1403- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1404- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1405- دکتر محمد امری اسرمی ، استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، دانشگاه سمنان، https://mamriasrami.profile.semnan.ac.ir/#about_me
1406- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1407- دکتر عیسی امن خانی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران
1408- نبي اميدي
1409- دکتر فتح اله امی ، استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
1410- دکتر محمدحسین امید ، گروه آموزشی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
1411- دکتر محمود امید ، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1412- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1413- دکتر محمود امید سالار ، استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا
1414- دکتر فراز امیدبخش ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1415- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
1416- پرویز امیدنیا
1417- دکتر ابراهیم امیدوار ، استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
1418- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1419- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1420- دکتر حمید امیدوار ، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی (MERC)، مشکین دشت، البرز، ایران&دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1421- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1422- دکتر کمال امیدوار ، استاد آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
1423- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1424- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1425- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1426- پروفسور آرش امیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1427- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1428- ابوذر امیدی
1429- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1430- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1431- دکتر حشمت امیدی ، استاد تمام دانشگاه شاهد
1432- رسول امیدی
1433- دکتر عبدالله امیدی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1434- دکتر علیرضا امیدی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1435- دکتر محمدرضا امیدی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
1436- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1437- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1438- دکتر مصطفی امیدی بیدگلی ، استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
1439- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1440- دکتر محمد امیدی نژاد ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
1441- فرانک امیدیان
1442- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1443- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1444- دکتر سعید امیدیان دهنو ، استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی قم
1445- دکتر سعید امیر ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1446- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1447- مهرداد امیر آقایی
1448- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1449- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1450- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1451- دکتر مهدی امیر سرداری ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم زمین
1452- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1453- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1454- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1455- دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده ، مربی دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1456- دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1457- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1458- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1459- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1460- دکتر علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1461- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1462- دکتر الهام امیرحاجلو ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
1463- دکتر سعید امیرحاجلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1464- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1465- دکتر طیبه امیرخانی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
1466- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1467- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1468- دکتر محمدرضا امیرسیف الدینی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر
1469- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1470- دکتر سید حسین امیرشاهی
1471- دکتر میراحمد امیرشاهی ، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
1472- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1473- دکتر حسین امیرعبداللهیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1474- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1475- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1476- دکتر مجید امیرفخریان ، Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
1477- دکتر مسعود امیرمعافی ، بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1478- دکتر حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1479- دکتر رضا امیرنیا ، دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه
1480- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1481- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1482- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1483- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1484- دکتر جهانگیر امیری ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
1485- دکتر حسن امیری
1486- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1487- زهرا امیری
1488- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1489- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1490- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1491- علی امیری
1492- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1493- دکتر فوژان امیری
1494- مجتبی امیری
1495- دکتر مجتبی امیری ، دانشیار دانشگاه‌تهران
1496- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1497- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1498- دکتر محمدجواد امیری
1499- دکتر محمدجواد امیری ، هیات علمی گروه مهندسی آب، آبیاری و زهکشی دانشگاه فسا
1500- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1501- حجة الاسلام مصطفی امیری ، دانشجوی دکتری رشته فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی-استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1502- دکتر مقصود امیری ، استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
1503- مهرداد امیری
1504- موسی امیری
1505- میلاد امیری
1506- ناصر امیری
1507- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1508- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1509- ویدا امیری
1510- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1511- سیدمحمد مهدی امیری پور
1512- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1513- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1514- دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی زاده ، استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1515- دکتر مجتبی امیری مجد ، دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر
1516- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1517- رویا امیری نژاد
1518- دکتر محمد امیریوسفی ، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
1519- دکتر احمد امین ، استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1520- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1521- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1522- دکتر فرشته امین ، استادیار
1523- محمد امین
1524- دکتر محمدمهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1525- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1526- دکتر محمد امین ابریشمی راد ، استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
1527- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
1528- دکتر علی اکبر امین بیدختی ، گروه مدیریت دانشگاه سمنان
1529- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1530- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1531- دکتر الهام امین زاده ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
1532- رضا امین زاده
1533- دکتر میلاد امین زاده
1534- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1535- دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی ، استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
1536- دکتر امین امین زاده گوهری ، هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
1537- دکتر فرهام امین شرعی ، رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست انسانی و توسعه پایدار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- هیات علمی فناور
1538- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1539- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار موسسه آموزش عالی مهر البرز
1540- دکتر حمزه امین طهماسبی ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
1541- دکتر هاله امین طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1542- نگوا امین عارف
1543- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1544- دکتر محمد امین فرد
1545- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران
1546- عباس امین منصور
1547- پروفسور محمد هادی امین ناجی ، استاد
1548- دکتر محمدرضا امین ناصری ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1549- دکتر صالح امین یاوری ، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
1550- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1551- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1552- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1553- شیوا امینی
1554- مصطفی امینی
1555- دکتر آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1556- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1557- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1558- دکتر امیرحسین امینی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1559- دکتر امین امینی ، استادیار دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1560- دکتر جلال امینی ، گروه سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران
1561- دکتر جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1562- دکتر حمیده امینی
1563- پروفسور داوود امینی ، Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
1564- رحمان امینی
1565- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1566- دکتر روح اله امینی ، دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
1567- دکتر سعید امینی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
1568- دکتر سید مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1569- دکتر سیدجواد امینی ، دانشیار
1570- دکتر سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1571- دکتر شاهرخ امینی
1572- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1573- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1574- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1575- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1576- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1577- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1578- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1579- دکتر غزاله امینی
1580- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1581- دکتر فرشته امینی
1582- دکتر کامران امینی ، Associate Professor of Materials Engineering, Islamic Azad University ,Majlesi Branch ,Majlesi , Iran
1583- پروفسور کیوان امینی ، پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه
1584- مجید امینی
1585- محبوبه امینی ، کارشناسی ارشد
1586- دکتر محمد امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه مهر البرز
1587- دکتر محمد امینی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
1588- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1589- دکتر مرتضی امینی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1590- منوچهر امینی
1591- مهدی امینی
1592- دکتر مهدی امینی ، استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1593- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1594- نوروز امینی
1595- دکتر نوروز امینی ، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
1596- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1597- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1598- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1599- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1600- دکتر حسین علی امینی خواه میبدی
1601- محسن امینی خوزانی
1602- حسن امینی راد
1603- محمد امینی زاده ، استادیار
1604- سیمین امینی زارع ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
1605- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1606- پروفسور صدیقه امینی کافی آباد ، عضو هیات علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
1607- طاهر امینی گلستانی
1608- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1609- دکتر رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1610- علی امینی نژاد
1611- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1612- دکتر بهادر امینیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1613- غلامعلی امینیان
1614- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1615- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1616- محمدرضا انبیائی ، دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران
1617- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1618- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
1619- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1620- علیرضا انتظاری
1621- رضا انتظاری ملکی
1622- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1623- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1624- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1625- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1626- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1627- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1628- دکتر مرتضی انحصاری ، Department of Chemistry, Faculty of science.
1629- دکتر رضا اندام ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
1630- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1631- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1632- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1633- محمدامین انسان
1634- رضا انشایی
1635- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1636- حسن انصاری
1637- دکتر حسین انصاری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
1638- دکتر رامین انصاری ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1639- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1640- زمیفرا انصاری ، مربی هیئت علمی فنی
1641- دکتر عبدالحمید انصاری
1642- دکتر علیرضا انصاری ، دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی
1643- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1644- دکتر محسن انصاری ، دانشگاه صنعتی شریف
1645- محمد سعید انصاری
1646- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1647- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1648- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
1649- دکتر مهدی انصاری
1650- نرگس انصاری
1651- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1652- یاسر انصاری
1653- دکتر علی انصاری اردلی ، استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1654- کریم انصاری اصل
1655- علیرضا انصاری چهارسوقی
1656- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1657- دکتر پرویز انصاری راد ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
1658- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1659- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1660- حمید انصاریان
1661- خلیل انصاریان
1662- دکتر علی اکبر انصاریان ، Professor, English Department, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
1663- دکتر مجتبی انصاریان ، استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران
1664- سیدجواد انگجی
1665- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1666- دکتر سیداحمد انوار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1667- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1668- مهندس محمد انوار
1669- دکتر سعید انواری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامۀ طباطبائی
1670- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1671- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1672- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس
1673- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1674- دکتر حسن انوری ، استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
1675- علی انوری
1676- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1677- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1678- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1679- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1680- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1681- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
1682- قاسم اهنگری
1683- دکتر علی اوتارخانی
1684- دکتر شهین اوجاقعلی زاده
1685- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1686- دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.
1687- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1688- زهرا اوراقی اردبیلی
1689- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1690- دکتر حمزه اورعی ، استادیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1691- دکتر هاشم اورعی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1692- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1693- دکتر محمد اورکی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
1694- علیرضا اورنگی
1695- دکتر احد اوریا ، دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
1696- دکتر شاهین اوستان ، دانشگاه تبریز
1697- علی اوسط رشتچیان
1698- فرخنده اوشال
1699- دکتر محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1700- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1701- دکتر علیرضا اولی پور
1702- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1703- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1704- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1705- دکتر مجید اولیاء ، دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1706- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1707- محمدرضا اولیاء
1708- پروفسور محمدصالح اولیاء ، استاد
1709- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1710- دکتر منوچهر اولیازاده ، دانشگاه تهران
1711- هلن اولیایی نیا ، استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان
1712- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1713- دکتر نازمحمد اونق ، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
1714- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1715- مصطفی اویسی
1716- دکتر پویان ایار ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
1717- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1718- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1719- دکتر علی ایاسه ، دانشیار گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه تبریز
1720- دکتر حمیدرضا ایپک چی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
1721- دکتر سیامک ایپکچی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست گروه آموزشی سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1722- احسان ایپکی
1723- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1724- محمد حمید ایجازی
1725- غلامرضا ایراجیان
1726- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1727- دکتر خدیجه ایران دوست ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1728- دکتر سلیمان ایران زاده ، استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
1729- دکتر نعمت الله ایران زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
1730- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1731- دکتر پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1732- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1733- دکتر مهدی ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1734- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1735- دکتر علیرضا ایرانبخش ، ‏استاد تمام دانشگاه و مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی‏
1736- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1737- نفیسه ایرانپور
1738- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1739- دکتر عبدالله ایرانخواه ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
1740- عبداله ایرانخواه
1741- دکتر کیومرث ایراندوست ، دانشیار دانشگاه کردستان
1742- دکتر نعمت اله ایرانزاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
1743- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1744- علی ایرانمنش ، استاد
1745- لیلا ایرانمنش
1746- لیلی ایرانمنش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
1747- دکتر مجید ایرانمنش ، Director General of IT for Science and Technology Iran
1748- دکتر محمدعلی ایرانمنش
1749- دکتر مهدی ایرانمنش ، مجتمع آموزش عالی زرند
1750- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1751- دریادار شهرام ایرانی
1752- غلامرضا ایرانی
1753- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1754- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1755- دکتر هما ایرانی بهبهانی ، استاد، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
1756- دکتر شهزاد ایرانی پور ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
1757- ابوالفضل ایرانی خواه
1758- دکتر محسن ایرانی رهقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1759- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1760- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1761- دکتر جواد ایروانی ، دانشیار، گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1762- شاهرخ ایروانی
1763- دکتر شهین ایروانی ، دانشیارمبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران
1764- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1765- دکتر فرشید ایروانی قدیم ، دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
1766- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1767- دکتر حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1768- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1769- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1770- دکتر محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1771- دکتر امین ایزد پناه ، استادیار دانشگاه شیراز
1772- عبدالرضا ایزد پناه
1773- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1774- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1775- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1776- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1777- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1778- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1779- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1780- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
1781- حبیب ایزدخواه
1782- دکتر سیدسجاد ایزدهی ، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1783- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1784- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1785- جواد ایزدی
1786- دکتر زهرا ایزدی ، استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1787- عباسعلی ایزدی
1788- علی ایزدی
1789- دکتر فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1790- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1791- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1792- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1793- دکتر مرتضی ایزدی ، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1794- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1795- دکتر محمد ایزدی خواه ، Department of Mathematics, Islamic Azad University, Arak Branch
1796- دکتر ابراهیم ایزدی دربندی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
1797- علی ایزدی دربندی
1798- دکتر سیده مریم ایزدی دهکردی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
1799- روح الله ایزدی زو
1800- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1801- پروفسور علی اکبر ایزدی فرد ، دکترای فقه و حقوق اسلامی
1802- الهام ایزدی نیا
1803- ناصر ایزدی نیا
1804- دکتر منا ایزدیان ، عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
1805- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1806- محمد حسین ایکانی
1807- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1808- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1809- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1810- دکتر محمد ایلخانی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
1811- دکتر علی ایلخانی پور ، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1812- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1813- مهندس پریا ایلدرآبادی
1814- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1815- دکتر محمدتقی ایمان ، استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
1816- دکتر علی ایمان پور ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1817- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1818- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1819- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1820- جاوید ایمانپور نمین
1821- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1822- دکتر بهرام ایمانی ، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
1823- بهزاد ایمانی
1824- دکتر عبدالمجید ایمانی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
1825- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1826- دکتر مریم ایمانی آرانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1827- دکتر نرگس ایمانی پور ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
1828- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1829- دکتر محمدحسین ایمانی خشخو ، Professor,University of Science and Culture, Tehran, Iran
1830- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1831- مرتضی ایمانی راد
1832- دکتر رضا ایمانی رستابی
1833- دکتر جواد ایمانی شاملو ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
1834- دکتر ماهرخ ایمانی مقدم ، استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران
1835- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران
1836- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1837- دکتر محسن ایمانی نائینی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
1838- دکتر حسین ایمانیان ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1839- مرتضی ایمانیان
1840- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1841- دکتر محسن ایمنی ، استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
1842- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
1843- دکتر علیرضا ایوانی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
1844- دکتر سیدعلی ایوب زاده ، استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر امیر بابائی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان
4- دکتر سولماز بابائی ، دانشگاه مراغه
5- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
6- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
7- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
8- دکتر سامان بابائی کفاکی ، هیات علمی دانشگاه سمنان
9- دکتر ایمان بابائیان ، عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی
10- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
11- آناهیتا باباپور
12- عزیز باباپور
13- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز
14- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- دکتر سعیده باباجانی محمدی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فردوس
16- دکتر فرهاد باباجمالی ، استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
17- دکتر سید رحمان باباحیدری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
18- دکتر اشرف باباخانلو ، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
19- زهرا باباخانلو
20- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
21- دکتر ملیحه باباخانی ، هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
22- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
23- حسین بابازاده
24- دکتر عباس بابازاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
25- دکتر علی بابازاده ، محقق تاریخ معاصر
26- دکتر عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
27- دکتر امین بابازاده سنگر ، هیات علمی٫ استادیار٫ مدیر دپارتمان گروه های مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
28- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
29- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
30- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
31- علی اکبر بابالو
32- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
33- دکتر سید مرتضی بابامیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
34- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
35- دکتر بهمن بابایار رازلیقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
36- مهدى بابایى زاده
37- علیرضا بابایی
38- دکتر ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
39- دکتر ام السلمه بابایی ، دانشیار - دانشگاه پیام نور
40- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
41- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
42- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
43- ساسان بابایی
44- دکتر عصمت بابایی ، استاد گروه آموزشی زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی
45- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
46- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
47- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
48- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
49- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
50- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
51- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
52- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار
53- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
54- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
55- ناصر بابایی
56- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
57- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
58- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
59- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
60- دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
61- دکتر اسدالله بابایی فرد ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
62- حاجی بابایی مقدم
63- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
64- هلنا ماریا باپتیستا الویس
65- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
66- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
67- مینا باجگاه
68- بدريه باختري
69- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
70- دکتر جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
71- دکتر محمدعلی بادامچی زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
72- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
73- بهروز بادامی
74- دکتر رخساره بادامی ، دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
75- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
76- دکتر علیرضا بادله ، دانشیار تکنولوی آموزشی دانشگاه فرهنگیان
77- دکتر ضیاءالدین باده یان ، دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی
78- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
79- دکتر مهرعلی باران چشمه ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
80- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
81- دکتر احمد باران زاده ، استادیار رشته مهندسی برق کنترل دانشگاه هرمزگان
82- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
83- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
84- صمد بارانی
85- دکتر غلامعباس بارانی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
86- قاسم بارانی
87- دکتر قاسم بارانی ، Department of English Language Teaching, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
88- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
89- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
90- مرضیه بارانی
91- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
92- دکتر مجتبی بارانی مطلق ، دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
93- دکتر سید جمال بارخدا ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
94- دکتر صمد باروج
95- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
96- دکتر بهنام باریک بین ، دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
97- دکتر مهدی باریکانی ، استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
98- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
99- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
100- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
101- دکتر کامبیز بازرگان ، دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
102- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
103- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
104- شهرزاد بازرگان حجازی
105- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
106- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
107- دکتر مهدی بازرگانی
108- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
109- سعید بازگیر
110- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
111- حجت الله بازوبندی
112- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
113- پروفسور محمدحسن بازیار ، Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran
114- دکتر بهنام بازیگران ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
115- مینو باسامی
116- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
117- اعظم باستان‌فرد
118- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
119- دکتر سوسن باستانی ، استاد دانشگاه الزهرا
120- دکتر محرم باستانی
121- علی باستی
122- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
123- محمد باشکوه ، دانشیار
124- محمد باشکوه اجیرلو
125- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
126- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
127- دکتر احمد باصری ، عضو هيئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
128- پریسا باصری
129- دکتر سعید باطبی ، گروه فیزیک دانشکده علوم
130- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
131- دکتر محمدرضا باطنی ، دانشگاه تهران
132- دکتر فرشته باعزت ، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران
133- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
134- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
135- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
136- مهدی باغبان
137- دکتر فهیمه باغبان آرانی ، Associate Professor of Genetics, Department of Genetics & Biotechnology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch Tehran, Iran
138- دکتر سجاد باغبان ماهر ، استادیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
139- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
140- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
141- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
142- دکتر محمدعلی باغستانی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
143- محمد باغستانی کوزه گر
144- دکتر ناصر باغستانی میبدی ، دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
145- دکتر سعید باغشاهی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
146- دکتر مصطفی باغشیخی مفرد ، استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم
147- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
148- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
149- حمیدرضا باغیانی
150- دکتر سیدمحمود بافقی ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر یزد
151- دکتر محمدرضا بافنده ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی متالورژی دانشگاه کاشان
152- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
153- دکتر علیرضا بافنده زنده ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
154- دکتر نادر باقر زاده ، University of California Irvine (UCI)
155- دکتر علیرضا باقر شمیرانی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
156- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
157- دکتر طاهره باقرپور ، مدیر گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
158- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
159- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
160- دکتر جمشید باقرزاده ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه
161- حمید باقرزاده
162- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
163- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
164- دکتر محمدعلی باقرزاده ، استادیار گروه مهندسی قدرت و کنترل - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
165- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
166- دکتر احد باقرزاده خلخالی ، Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
167- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
168- مظفر باقرزاده همايي
169- محمد باقرنیافر
170- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
171- دکتر ابوالفضل باقری ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
172- دکتر احمد باقری ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
173- دکتر احمد باقری ، استاد
174- دکتر اسماعیل باقری
175- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
176- دکتر افسانه باقری ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
177- دکتر بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
178- دکتر پرویز باقری ، دانشیار دانشگاه ایلام
179- دکتر حبیب باقری
180- دکتر حسن باقری ، Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
181- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
182- دکتر رحیم باقری ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
183- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
184- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
185- دکتر رضا باقری ، دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع (گیاهان دارویی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
186- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
187- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
188- سیدرامتین باقری
189- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
190- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
191- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
192- دکتر عبدالعلی باقری ، استادیار گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
193- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
194- علی باقری
195- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
196- علیرضا باقری
197- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
198- دکتر فریبرز باقری
199- کمال الدین باقری
200- محمد باقری ، استادیار
201- محمد باقری
202- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
203- مرتضی باقری
204- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
205- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
206- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
207- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
208- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
209- دکتر مهری باقری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
210- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
211- نوید باقری
212- دکتر حیدر باقری اصل ، استاد دانشگاه تبریز
213- دکتر رضا باقری اصل ، رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
214- دکتر محمدحسین باقری افشردی ، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
215- دکتر ناصر باقری بیدهندی ، استادیار گروه تاریخ
216- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
217- پروفسور علی اکبر باقری خلیلی ، استاد تمام
218- دکتر شاداب باقری خولنجانی ، استادیار دانشکده مهندسی پلیمر
219- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
220- دکتر ابوالفضل باقری فرد ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
221- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
222- محمدباقر باقری کنی ، استاد
223- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
224- دکتر ناصر باقری مقدم ، عضو هیات علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
225- دکتر جعفر باقری نژاد
226- کامیار باقری نژاد
227- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
228- دکتر حسن باقری یزدی ، استادیار. گروه علوم پایه. دانشگاه فرهنگیان
229- دکتر حسین باقریان ، عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
230- دکتر رضا باقریان ، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
231- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
232- دکتر سجاد باقریان دهکردی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
233- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
234- پروفسور امین باقی زاده ، دانشیار
235- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
236- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
237- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
238- زهره بال
239- مهسا سادات بالادهی
240- هومن بالازاده
241- حسین بالاشیر
242- دکتر محمدعلی بالافر
243- دکتر ساسان بالغی زاده ، دانشگاه شهید بهشتی
244- دکتر روزبه بالونژادنوری
245- دکتر فهیما بالویی ، دکتری مدیریت آموزشی
246- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
247- دکتر کوروش بامداد
248- دکتر محمد بامنی مقدم
249- دکتر عبدالحمید بامنیری ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی آلی دانشگاه کاشان
250- دکتر عباس بانج شفیعی ، استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
251- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
252- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
253- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
254- دکتر محمدتقی بانکی
255- دکتر علی اصغر بانویی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
256- بهرام بانی نسب
257- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
258- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
259- دکتر ناصر باهنر ، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
260- تقی باهو طرودی
261- دکتر احسان باورساد ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
262- بلقیس باورصاد
263- دکتر پرویز باورصاد ، دکتر استادیار رئیس سابق دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
264- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
265- مهندس سعید بای
266- محمد بای بوردی ، استاد و مدرس دانشگاه
267- مهندس نیما بایرام زاده ، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
268- دکتر ویلما بایرام زاده ، دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
269- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
270- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
271- مریم بایه
272- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
273- دکتر محسن بت شکنان دهکردی ، دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
274- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
275- زهرا بچه‌نو
276- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
277- دکتر حسن بحرالعلوم ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
278- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
279- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
280- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
281- عباس بحری ، مجری طرح
282- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
283- دکتر سیدحسین بحرینی
284- دکتر عباس بحرینی ، Neurosurgeon, Shiraz, Iran.
285- دکتر محمدجواد بحرینی ، استادیار
286- دکتر منیژه بحرینی زاد ، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
287- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
288- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
289- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
290- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
291- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
292- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
293- بیدار بخت
294- مصطفی بختیار
295- دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی ، استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
296- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
297- محمدرضا بختیاری
298- دکتر بهرام بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
299- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
300- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
301- دکتر حسن بختیاری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
302- حسن بختیاری
303- حسین بختیاری
304- دکتر رضا بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه رازی کرمانشاه
305- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
306- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
307- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
308- دکتر شهلا بختیاری ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
309- دکتر صادق بختیاری ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
310- علی بختیاری
311- دکتر لطفعلی بختیاری
312- دکتر مجید بختیاری
313- دکتر محمد بختیاری ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
314- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
315- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
316- مینا بختیاری
317- دکتر نوبخت بختیاری
318- دکتر روح اله بختیاری دوست ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم
319- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
320- دکتر مقصود بخشاوند ، معاون پژوهش
321- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
322- علیرضا بخشایی
323- طاها بخشپوری
324- محسن بخشنده
325- محمد بخشنده
326- عباس بخشنده بالی
327- دکتر حمیدرضا بخشنده فرد ، دانشیار گروه آموزشی، مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
328- دکتر عباس بخشنده نصرت ، استاد دانشگاه خوارزمی
329- دکتر ابراهیم بخشوده ، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
330- دکتر محمد بخشوده ، استاد
331- دکتر آرش بخشی ، رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
332- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
333- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
334- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
335- زهرا بخشی
336- سعیدرضا بخشی
337- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
338- علی بخشی
339- دکتر قدیر بخشی ، رییس مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل فراجا
340- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
341- محمود بخشی
342- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
343- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
344- دکتر غلامرضا بخشی خانیکی
345- دکتر رسول بخشی دستجردی
346- دکتر اباصلت بداغی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
347- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
348- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
349- دکتر ابراهیم بدخشان ، دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان
350- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
351- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
352- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
353- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
354- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
355- دکتر بیت الله بدرلو ، استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه صنعتی قم
356- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
357- سید علی بدری
358- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
359- دکتر سیدعلی بدری ، دانشیار- دانشگاه تهران
360- عاطفه بدری
361- دکتر یعقوب بدری آذرین ، استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز
362- دکتر حسین بدری پور ، اداره کل منابع طبیعی
363- دکتر رحیم بدری گرگری ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
364- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
365- دکتر کاظم بدو ، دانشگاه ارومیه
366- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
367- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
368- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
369- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
370- دکتر علیرضا بدیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
371- دکتر فوژان بدیعی ، دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
372- دکتر نعیم بدیعی ، استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
373- دکتر ام البنین بذرافشان ، دانشیار دانشگاه هرمزگان
374- دکتر جواد بذرافشان ، دانشگاه تهران
375- دکتر جواد بذرافشان ، دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
376- دکتر بهادر بذرافشان مقدم ، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربت حیدریه
377- کاوه بذرافکن
378- دکتر مهتا بذرافکن
379- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
380- سعید برآبادی
381- احمد براآنی
382- دکتر مریم براتعلی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
383- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
384- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
385- دکتر امیر نظام براتی ، استادیار حقوق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
386- دکتر حسن براتی ، دانشیار گروه برق
387- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
388- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
389- سارا براتی
390- دکتر فرج الله براتی ، استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
391- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
392- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
393- دکتر فرید براتی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
394- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
395- محمد براتی
396- دکتر محمد براتی ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی دانشگاه کاشان
397- دکتر مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
398- مهندس مهدی براتی ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
399- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
400- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
401- دکتر محمود براتی خوانساری ، استاد، دانشگاه اصفهان
402- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
403- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
404- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
405- دکتر عبدالله برادران ، Associate Professor ,Department of English Language Islamic Azad University, Central Tehran ,Iran
406- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
407- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
408- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
409- عبدالاحد برادران خلخالی
410- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
411- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
412- دکتر حمیدرضا برادران کاشانی ، دانشگاه اصفهان
413- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
414- احمد برادران هاشمی
415- کیان براری
416- معصومه براری
417- میثم براری ، مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
418- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
419- عباس براعتی
420- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
421- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
422- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
423- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
424- دکتر یعقوبعلی برجی ، عضو هیات علمی جامعت المصطفی
425- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
426- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
427- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
428- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
429- زهرا بردال
430- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
431- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
432- دکتر سیدکاظم بردبار ، Assistant Professor in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
433- منصوره بردبار
434- دکتر بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
435- دکتر مریم بردوده
436- دکتر ابراهیم برز آبادی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
437- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
438- پویا برزگر
439- دکتر رحیم برزگر ، استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
440- دکتر زینب برزگر ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
441- شهرام برزگر
442- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
443- علی برزگر
444- دکتر محسن برزگر ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
445- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
446- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
447- محمدرضا برزگران
448- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
449- کاظم برزگربفرویی
450- دکتر محمد مهدی برزگری
451- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
452- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
453- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
454- دکتر رجبعلی برزویی
455- دکتر محمدرضا برزویی ، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
456- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
457- دکتر فرناز برزین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
458- دکتر محسن برغمدی
459- هادی برغمدی
460- حمید برقبانی
461- دکتر زهره برقعی ، مدیر جامعه الزهرا(س)
462- دکتر سید مهدی برقعی
463- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
464- دکتر مجید برقیان
465- ناصر برک پور
466- دکتر سید مسعود برکاتی ، University Sistan and Baluchestan
467- سیدمسعود برکاتی
468- دکتر بهزاد برکت ، دانشیار دانشگاه گیلان
469- دکتر سید مسعود برکت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
470- بهرنگ برکتین
471- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
472- حسن برگزین
473- دکتر مرتضی برمکی ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
474- دکتر رضا برنجکار ، استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
475- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
476- علی برهان زهی سرحدی
477- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
478- دکتر محسن برهانی
479- دکتر مسعود برهانی ، استادیار، گروه تحقیقات مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
480- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
481- علیرضا برهانی داریان
482- دکتر محمود برهانی زرندی ، استاد دانشگاه یزد
483- دکتر اوشا برهمند
484- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
485- دکتر مهدی بروجردنیا
486- دکتر مصطفی بروجردی
487- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
488- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
489- جورج بروفاس
490- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
491- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
492- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
493- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
494- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
495- دکتر صفورا برومند
496- دکتر محمدرضا برومند
497- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
498- ناصر برومند
499- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
500- پروفسور ارشام برومند سعید
501- علی برومند نیا
502- دکتر سعید برومندنسب ، استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران
503- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
504- دکتر خیراله بروین ، جامعه الطهران
505- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
506- دکتر فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
507- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
508- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
509- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
510- موسی بزرگ اصل
511- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
512- دکتر امید بزرگ حداد ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
513- عیسی بزرگ زاده
514- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
515- دکتر محمد امین بزرگزاده
516- داوود بزرگمهر
517- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
518- دکتر وحید بزرگی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
519- علی بزرگی امیری
520- حسین بزرگیان
521- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
522- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
523- دکتر مهناز بزمی ، ریاست پردیس شهید هاشمی نژاد
524- دکتر خدارحم بزی
525- دکتر هادی بستام
526- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
527- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
528- دکتر قاسم بستانی ، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
529- عقیله بستانی اصل ، کارشناس ارشد حسابداری- مدرس دانشگاه- مولف
530- الیاس بستگانی
531- دکتر مهرنوش بسته نگار ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
532- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
533- دکتر حسن بسکابادی ، دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
534- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
535- مرتضی بسیج
536- دکتر عسل بسیجی ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
537- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
538- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
539- دکتر حسین بشارتی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
540- شاهین بشارتی ، مربی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
541- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
542- دکتر سجاد بشرپور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
543- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
544- مسلم بشکار
545- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
546- دکتر کیومرث بشلیده ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
547- دکتر حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
548- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
549- دکتر حدیث بشیری ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
550- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
551- دکتر علی بشیری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
552- دکتر محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
553- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
554- دکتر مهدی بشیری ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
555- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
556- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
557- دکتر سیدجلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
558- عبدالعلي بصيري
559- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
560- محمدیاسین بصیرت ، دانش پژوه /مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی
561- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
562- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
563- دکتر محمدکاظم بصیرتی ، دانشکده فنی مهندسی
564- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
565- عبدالحسن بصیره
566- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
567- دکتر محمد احسان بصیری ، دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
568- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
569- دکتر محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
570- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
571- دکتر مهدی بصیری ، استاد
572- دکتر محمد بصیری صدر ، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
573- حسن بصیری هریس ، استاد گروه حقوق خانواده،دانشکده حقوق
574- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
575- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
576- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
577- دکتر سید علیرضا بطحایی
578- دکتر سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
579- عبدالحسین بغلانی
580- دکتر سعید بقائی ، استادیار موسسه آموزش عالی شرق گلستان
581- دکتر ساره بقائی راوری ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
582- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
583- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
584- پویا بقایی مقدم
585- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
586- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
587- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
588- دکتر محمد هادی بکایی ، استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
589- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
590- دکتر مهدی بکرانی ، دانشگاه صنعتی قم
591- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
592- ریکیک بل بابا
593- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
594- دکتر علی بلاغی ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
595- دکتر اسماعیل بلالی ، دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
596- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
597- دکتر محمدرضا بلالی ، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
598- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
599- مهدی بلالی مود
600- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
601- دکتر میثم بلباسی ، دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
602- دکتر لطفعلی بلبلی
603- پدرام بلبلی زاده
604- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
605- دکتر فتح اله بلداجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
606- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
607- احمد بلندنظر
608- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
609- غلامحسین بلندیان
610- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
611- شعله بلوچ
612- دکتر حسین بلوچی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
613- دکتر سعید بلوچیان ، دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
614- دکتر طیبه بلوردی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
615- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
616- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
617- دکتر امیرحسین بلوریان ، دانشکده مهندسی جنگ الکترونیک، دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری
618- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
619- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
620- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
621- سعید بلیانی
622- دکتر لیدا بلیلان ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
623- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
624- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
625- عفت بمبئی چی
626- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
627- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
628- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
629- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
630- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
631- علی بنائیان
632- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
633- دکتر نوشین بنار
634- شیلا بناری
635- رضا بنازاده
636- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
637- دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی ، استادیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
638- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
639- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
640- دکتر احمد بناکار ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
641- دکتر محمد بنان ، پژوهشگر دکتری
642- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
643- دکتر محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
644- دکتر محمد بنایان اول ، استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
645- امین بنایی
646- احمدرضا بنایی اسماعیلی ، پژوهشگر فرهنگی و مدیریت شهری شهرداری تهران
647- مهدی بنایی جهرمی
648- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
649- دکتر علیرضا بندانی ، استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
650- دکتر علیرضا بندرآباد ، دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
651- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
652- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
653- دکتر علی بنده حق ، دانشیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز
654- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
655- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
656- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
657- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
658- دکتر صبحی بنی اردلانی ، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
659- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
660- دکتر مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
661- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
662- منصوره بنی اسدی
663- دکتر نازنین بنی اسدی ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
664- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
665- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
666- دکتر ابراهیم بنی طالبی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
667- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
668- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
669- دکتر بهمن بنی مهد ، دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
670- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
671- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
672- دکتر سیدهادی بنی هاشمی ، دکتری مهندسی مکانیک
673- دکتر ضیاالدین بنی هاشمی ، استاد، دانشگاه شیراز
674- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
675- دکتر ضیاء الدین بنیادی ، استادیار دانشکده بهداشت
676- ناصر بنیادی
677- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
678- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
679- دکتر پریناز بنیسی ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
680- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
681- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
682- حمید بهادر قدوسی
683- دکتر شهاب بهادران ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
684- دکتر علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
685- آرمان بهادری
686- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
687- هادی بهادری
688- بهرام بهادری بیرگانی
689- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
690- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
691- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
692- امیدرضا بهادری نژاد
693- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
694- دکتر آرش بهار ، دانشیار
695- دکتر امید بهار ، دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
696- دکتر مهری بهار ، دانشیار دانشگاه تهران
697- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
698- دکتر جواد بهارارا ، استاد
699- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
700- محمد بهارلو ، مدیر اجرایی
701- ناصر بهارلو
702- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
703- دکتر ذکریا بهارنژاد ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
704- دکتر محمد بهاروند ، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی
705- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
706- شمس الدین بهاری
707- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
708- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
709- دکتر عباسعلی بهاری اردشیری
710- دکتر مهرداد بهاری پور ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
711- دکتر حمید بهبهانی ، Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
712- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
713- هما بهبهانی
714- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
715- دکتر امید بهبودی ، استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران
716- دکتر داود بهبودی ، استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
717- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
718- دکتر محسن بهپور ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی تجزیه دانشگاه کاشان
719- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
720- پروفسور نادره بهتاش ، Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
721- دکتر سید علی اکبر بهجت نیا ، استاد مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
722- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
723- دکتر ابراهیم بهداد ، Professor, Department of Agronomy,Isfahan(Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran
724- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
725- دکتر فاطمه بهدانی ، استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
726- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشگاه بیرجند
727- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
728- دکتر عباس بهرام ، عصو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
729- دکتر مرتضی بهرام ، Professor, Urmia University
730- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
731- محرم بهرام خو
732- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
733- دکتر محمدرضا بهرام زاده ، استادیار
734- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
735- دکتر محسن بهرام نژاد
736- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
737- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
738- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
739- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
740- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
741- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
742- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
743- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
744- شهاب بهرامی ، استادیار
745- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
746- دکتر عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
747- عبدا... بهرامی ، استاد
748- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
749- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
750- علی بهرامی
751- دکتر علی بهرامی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
752- دکتر علیرضا بهرامی ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
753- دکتر فریبا بهرامی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
754- دکتر محسن بهرامی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
755- محمد بهرامی ، استادیار
756- دکتر محمد امین بهرامی ، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
757- دکتر محمدحسین بهرامی ، استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه
758- مژگان بهرامی
759- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
760- نجمه بهرامی
761- هادی بهرامی
762- دکتر هادی بهرامی احسان ، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی، دانشگاه تهران
763- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
764- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
765- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
766- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
767- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
768- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
769- سجاد بهرامی مقدم
770- دکتر صحبت بهرامی نژاد ، استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
771- کیمیا بهرامی نژاد ، سر دبیر | نشریه علمی ترویجی – حرفه ای ( فصلنامه) گیاهپزشک
772- دکتر آرمین بهرامیان ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
773- دکتر احمدرضا بهرامیان ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
774- دکتر مجتبی بهرامیان ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
775- نسرین بهرامیان
776- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
777- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام، گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران
778- دکتر داوود بهره پور
779- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
780- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
781- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
782- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
783- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
784- دکتر حسین بهروان ، استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
785- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
786- سینا بهروزی خورگو
787- بهروز بهروزی راد
788- دکتر مرتضی بهروزی فر ، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران
789- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
790- محمد بهروزیان نژاد
791- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
792- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
793- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
794- دکتر ترحم بهزاد ، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
795- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
796- دکتر مصطفی بهزادفر ، استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت
797- دکتر امین بهزادمهر ، Professor of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
798- جانعلی بهزادنسب
799- دکتر بهزاد بهزادنیا ، استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
800- مرضیه بهزادی
801- مریم بهزادی
802- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
803- دکتر مرتضی بهزادی فر ، رییس سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی خراسان‌ شمالی
804- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
805- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
806- دکتر احمد بهشتی ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
807- امیر خسرو بهشتی
808- دکتر ستاره بهشتی ، استادیار گروه هنرهای موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا
809- دکتر سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
810- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
811- مهندس سیدمحمد بهشتی ، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
812- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
813- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
814- دکتر محمدباقر بهشتی ، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز
815- پروفسور محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
816- محمدرضا بهشتی
817- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
818- دکتر سیدبهرام بهشتی اول ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
819- ابراهیم بهشتی جاوید
820- محسن بهشتی سرشت
821- دکتر ملیکه بهشتی فر ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
822- حسین بهشتی نژاد
823- دکتر مهدی بهفر ، Associate Professor, Urmia University, Urmia, Iran
824- دکتر کیاچهر بهفرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
825- دکتر بابک بهفروز ، استادیار، (مدیر پژوهش و فناوری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، اصفهان
826- علی بهفروز
827- اعظم بهلول ، مربی صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
828- دکتر علی بهلولی
829- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
830- دکتر هما بهمدی ، عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
831- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
832- عبدالله بهمن پوری
833- دکتر جواد بهمنش ، استاد دانشگاه ارومیه
834- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
835- میثم بهمنش
836- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت
837- دکتر بهمن بهمنی ، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
838- پریسا بهمنی
839- دکتر سجاد بهمنی
840- فرانک بهمنی
841- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
842- دکتر محسن بهمنی ، دانشیار مهندسی صنایع مبلمان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
843- دکتر محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
844- دکتر مهدی بهمنی اسکویی ، استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
845- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
846- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
847- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
848- بیوک بهنام ، استادیار
849- حمید بهنام
850- ساناز بهنام
851- سعید بهنام ، کارشناس مطالعات فناوریهای نوین
852- ناصر بهنام پور
853- گلسا بهنام راد
854- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
855- دکتر فرهاد بهنام فر ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
856- دکتر محمد بهنام فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند
857- محمدحسن بهنام فر
858- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
859- دکتر علی اصغر بهنام قادر
860- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
861- دکتر الناز بهنود ، استادیار
862- پروفسور عبدالکریم بهنیا ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز (پدر علم قنات ایران)
863- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
864- دکتر مسیح بهنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوئین زهرا
865- دکتر ابوالفضل بهنیافر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
866- نسرین بهنیافرد
867- دکتر مهدی بهیاری
868- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
869- بو عالم بواشش
870- خسرو بوالحسنی
871- دکتر جعفر بوالهری ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
872- دکتر سیدمحمدعلی بوترابی
873- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
874- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
875- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
876- دکتر یحیی بوذری نژاد ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
877- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
878- دکتر فرشاد بوربور اژدری ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
879- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
880- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
881- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
882- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
883- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
884- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
885- دکتر علیرضا بوشهری
886- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
887- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
888- دکتر قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
889- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
890- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
891- دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد ، دانشیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور
892- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
893- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
894- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
895- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
896- دکتر علی رضا بیابان نورد سروستانی ، رئیس مرکز پژوهش های اسلامی( حرم مطهر شاهچراغ ع)-مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
897- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
898- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
899- دکتر غلامحسین بیابانی
900- محمدرضا بیابانی ، دبیر اجرایی
901- دکتر احمد بیات ، عضو هیات علمی دانشگاه تفرش
902- دکتر بهرام بیات ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
903- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
904- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
905- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
906- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
907- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
908- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
909- دکتر مسعود بیات ، دانشیار-دانشگاه زنجان
910- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
911- منصور بیات ، استاد تمام
912- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
913- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
914- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
915- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
916- دکتر مهدی بیاتی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی
917- نیلوفر بیاتی
918- دکتر علی بیاتی اشکفتکی ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
919- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
920- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
921- لیلا بیان
922- علی اصغر بیانی
923- پروفسور فرهاد بیانی
924- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
925- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
926- هادی بیت الهی
927- دکتر حامد بیتی ، دانشیار گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز
928- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
929- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
930- دکتر محمود بیجن خان ، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
931- محمد حسین بیجه کشاورزی
932- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
933- دکتر بهروز بیدآباد ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
934- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
935- دکتر بهروز بیدختی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
936- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
937- دکتر رسول بیدرام ، استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی هنر اصفهان
938- دکتر رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
939- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
940- محمد بیدهندی
941- دکتر محمد بیدهندی ، دانشگاه اصفهان
942- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
943- دکتر اشرف بیرامی
944- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
945- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
946- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
947- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
948- دکتر صبا بیرانوند ، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان-آموزشکده دختران خرم آباد
949- دکتر علی بیرانوند
950- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
951- دکتر بهروز بیرشک ، استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
952- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
953- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
954- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
955- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
956- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
957- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه ترویج و توسعه روستایی
958- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
959- دکتر مرتضی بیشه نیاسر ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
960- زهرا بیضائی
961- دکتر احمد بیطرف ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
962- مسعود بیطرفان
963- مهدی بیطرفان
964- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
965- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
966- دکتر فرزانه بیک زاده عباسی ، استادیار
967- دکتر مهدی بیکدلو ، دانشگاه اراک
968- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
969- دکتر حامد بیکران بهشت ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
970- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
971- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
972- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
973- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
974- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
975- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
976- دکتر حمیدرضا بیگ زاده شهرکی
977- مهندس امیررضا بیگدلی ، دانشجوی دکتری
978- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
979- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
980- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
981- دکتر شعله بیگدلی ، عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
982- دکتر علی بیگدلی ، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
983- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
984- دکتر حسن بیگلری ، دانشیار دانشگاه تبریز
985- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
986- دکتر مهنوش بیگلری ، دانشیار دانشگاه رازی
987- دکتر جمال بیگی ، دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
988- دکتر حمید بیگی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
989- سکینه بیگی
990- دکتر هادی بیگی حیدرلو ، استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
991- دکتر هادی بیگی حیدرلو ، استادیار دانشگاه ارومیه
992- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
993- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
994- دکتر بیژن بینا ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
995- محمد بینازاده
996- دکتر بهزاد بینش ، دانشیار دانشگاه بناب
997- دکتر حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
998- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
4- سمیه پاپی
5- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
6- دکتر علیرضا پاچناری ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
7- دکتر حمید پاداش زیوه ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
8- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
9- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
10- بهزاد پارسا
11- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
12- دکتر حسن پارسا ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
13- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
14- دکتر سید احمد پارسا ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
15- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
16- دکتر علی پارسا ، Cheetah
17- دکتر فرزاد پارسا ، دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.
18- دکتر فروغ پارسا ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
20- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
22- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
23- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
24- دکتر حمید پارسانیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
25- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
26- فرامرز پارسی
27- حسن پارسی پور
28- پروفسور فرخ پارسی زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
29- دکتر احمد پارسیان ، استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
30- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
31- سالواتوره پاریسی
32- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
33- دکتر علیرضا پازکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
34- دکتر شهرام پازوکی ، استاد پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران
35- دکتر فاطمه پازوکی
36- دکتر محمد پازوکی ، استاد، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی
37- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
38- هادی پازوکی طرودی
39- دکتر پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
40- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
41- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
42- دکتر بهمن پاسبان اسلام
43- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
44- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
45- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
46- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
47- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
48- دکتر رضا پاشا ، دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی
49- حجت اله پاشا پور
50- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
51- دکتر سجاد پاشائی ، استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
52- دکتر امین پاشاامیری ، دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
53- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
54- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
55- دکتر غلامعلی پاشازاده ، دانشیار-دانشگاه تبریز
56- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
57- دکتر یوسف پاشازاده ، دانشگاه ارومیه
58- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
59- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
60- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
61- شیدا پاشایی
62- دکتر محمدرضا پاشایی
63- دکتر کامران پاشایی فخری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز . رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز.
64- دکتر امین پاشایی هولاسو ، دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت صنعتی - تولید
65- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
66- دکتر عباس پاک ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
67- دکتر علی پاک ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
68- فاطمه پاک
69- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
70- دکتر سیدمهدی پاک ذات ، رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
71- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
72- دکتر محمد پاک سرشت ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
73- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
74- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
75- دکتر محمد مهدی پاک فطرت
76- سجاد پاک گهر
77- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
78- دکتر محمدرضا پاک منش ، عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران
79- دکتر منصوره پاک نژادی
80- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
81- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
82- دکتر احمد پاکتچی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
83- دکتر حسین پاکدامن
84- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
85- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
86- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
87- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
88- دکتر عباس پاکدل ، Associate Professor, Isfahan University of Technology, Iran
89- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
90- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
91- احمد پاکزاد
92- دکتر جهانشاه پاکزاد ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
93- دکتر سجاد پاکزاد ، استاديار دانشكده طراحي اسلامي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز
94- دکتر شادی پاکزاد ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
95- دکتر مهدی پاکزاد بناب
96- عبدالرضا پاکشیر
97- دکتر محمود پاکشیر ، بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی –دانشگاه شیراز
98- محمد پاک‌نژاد
99- دکتر علی پاکیزه ، دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
100- سیرهار پال
101- دکتر مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
102- دکتر علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
103- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
104- الهام پایانی
105- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
106- رضا پایدار
107- شهرام پایدار ، دانشیار
108- دکتر محمد مهدی پایدار ، دانشيار مهندسي مواد و صنايع دانشگاه نوشیروانی بابل
109- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
110- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
111- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
112- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
113- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
114- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
115- دکتر شهلا پایمزد
116- محمود پایندان
117- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
118- دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
119- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
120- دکتر بهنام پدرام ، دانشیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
121- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
122- دکتر مجید پدرام ، دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
123- دکتر مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
124- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
125- دکتر عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
126- فرشید پذیرا
127- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
128- میلتون پرابو
129- دکتر جعفر پرتابیان
130- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
131- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
132- دکتر پروین پرتوی ، استاد دانشگاه هنر تهران
133- دکتر محمدتقی پرتوی ، استادیار تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
134- روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری ، مربی گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
135- دکتر محمدحسن پرداختچی ، دانشگاه شهید بهشتی
136- دکتر عباس پرداختی ، Pharmaceutics Research Center, Neuropharmacology Institute, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
137- دکتر پرویز پرزور ، استادیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي
138- حسن پرسا
139- دکتر حسین پرستش ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
140- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
141- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
142- دکتر کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
143- دکتر امیر پرنیان ، استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری
144- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
145- مصطفی پرنیانی
146- دکتر عباس پرهام ، Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
147- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران
148- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
149- محمود پرهیزکار
150- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
151- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
152- دکتر محمدمهدی پرهیزگار ، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور
153- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
154- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
155- آرمین پرهیزی
156- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
157- مهندس محسن پروازی ، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی گرایش طراحی شهری
158- دکتر کاوه پروانک ، دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
159- دکتر بهروز پروانه ، استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
160- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
161- دکتر عاطفه پرورش ریزی ، دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
162- دکتر هادی پروز ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
163- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
164- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
165- علی پرویزی ، استاد
166- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
167- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
168- دکتر خیراله پروین ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
169- دکتر ستار پروین ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
170- دکتر سهیلا پروین ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
171- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
172- دکتر خلیل پروینی ، استاذ بجامعه تربیت مدرس
173- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
174- دکتر مهری پریرخ ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
175- دکتر ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
176- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
177- دکتر کاظم پریور
178- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
179- دکتر مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
180- صادق پژمان
181- صادق÷ پژمان
182- مهندس محمد علی پژمان فرد جهرمی ، کارشناسی ارشد
183- دکتر مهدیه پژوهان فر ، استادیار گروه معماری دانشگاه گلستان
184- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
185- دکتر مهدی پژوهش ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
186- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
187- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
188- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
189- دکتر پوریا پساوند ، استادیارفیزیولوژی ورزش (بیوشیمی و متابولیسم ورزشی)
190- سید جلال پسته ای
191- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
192- دکتر محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
193- فائزه پسندی
194- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
195- دکتر عباس پسندیده ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
196- محمد پسندیده
197- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
198- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
199- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
200- علی محمد پشت دار ، دانشیار
201- مهندس آزاده پشتکوه
202- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
203- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
204- محمد پناهنده
205- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
206- روزبه پناهی
207- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
208- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
209- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
210- عماد پناهی
211- دکتر فاطمه پناهی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:بیابان زدائی دانشگاه کاشان
212- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
213- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
214- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
215- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
216- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
217- مهدی پناهی ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
218- دکتر مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
219- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
220- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
221- چیستا پناهی وقار
222- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
223- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
224- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
225- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
226- دکتر فاطمه پنجه علی بیک ، Department of Mathematics, Faculty of Computer and Mathematical sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
227- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
228- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
229- کیان پهلوان افشاری
230- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
231- دکتر محمد پهلوانی ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
232- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
233- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
234- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
235- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
236- علیرضا پوحسنی
237- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
238- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
239- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
240- دکتر تقی پور ابراهیم ، دانشگاه شهید بهشتی
241- علیرضا پور ابراهیمی
242- دکتر راضیه پور احمد جکتاجی ، دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
243- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
244- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
245- دکتر مهدی پور افشاری چنار
246- دکتر امید پور حیدری ، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
247- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
248- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
249- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
250- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
251- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
252- دکتر محمدجواد پور وقار ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان
253- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
254- دکتر شراره پورابراهیم آبادی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
255- دکتر احمد پوراحمد ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
256- دکتر افشین پوراحمد ، گروه شیمی دانشکده علوم
257- احسان پوراسماعیل
258- یاسان الله پوراشرف
259- دکتر نصیبه پوراصغر
260- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
261- جلال پورالعجل
262- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
263- دکتر مجید پورانوری ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
264- دکتر احمدعلی پوربابائی
265- دکتر حسن پوربابائی ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
266- حسن پوربابایی
267- حسن پورباغبان
268- دکتر حسن پوربافرانی
269- دکتر هادی پورباقر
270- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
271- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
272- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
273- دکتر سید حسین پورتاکدوست ، استاد
274- دکتر ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسی و عضو لابراتوار باستان شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
275- دکتر غلامحسین پورتقی ، دانشیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بهداشت نظامی پژوهشکده سبک زندگی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)
276- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
277- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی
278- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
279- دکتر منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
280- امیرحسین پورجوهری
281- بهنام پورحسن
282- دکتر قاسم پورحسن ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
283- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
284- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
285- دکتر رضا پورحسین
286- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
287- سید علی پورحسینی ، مدیر مدرسه علمیه تخصصی معراج
288- دکتر لیلا پورحسینی ، استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندس کشاورزی -علوم باغبانی دانشگاه آزاد کرج
289- مهسا پورحقانی
290- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
291- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
292- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
293- علیرضا پورخورشیدی
294- دکتر سعید پورداد ، Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran
295- دکتر سیدسعید پورداد ، عضو هیئت علمی(استاد) موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
296- دکتر راضیه پوردربانی ، دانشگاه محقق اردبیلی
297- آمنه پوررحیم
298- دکتر توحید پوررستم ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
299- دکتر حامد پوررستمی ، دانشیار؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران
300- دکتر ناهید پوررستمی ، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
301- دکتر هاتف پوررشیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
302- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
303- دکتر جواد پوررضا ، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
304- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
305- دکتر ناهید پوررضا ، Professor, Shahid Chamran University
306- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
307- سعید پورروستایی
308- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
309- دکتر حسین پورزاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
310- دکتر حمیدرضا پورزمانی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
311- دکتر زهرا پورزمانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
312- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
313- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
314- مهدی پورشا
315- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
316- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
317- دکتر امیر پورشاهرودی ، استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس
318- نرگس پورشاهی آقچه کند
319- اسماعیل پورشاهید
320- دکتر حمید پورشریفی ، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
321- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
322- دکتر خلیل پورشمسیان ، Department of Chemistry, Faculty of science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
323- وحید پورشهابی
324- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
325- ناصر پورصادق
326- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
327- نسترن پورصالحی
328- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
329- دکتر کمیل پورضیائی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
330- دکتر رضا پورطاهری ، Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
331- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
332- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
333- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
334- دکتر محسن پورعبادالهان کویچ ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
335- دکتر علی اصغر پورعزت ، استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
336- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
337- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
338- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
339- دکتر بهزاد پورغریب ، استادیار
340- مهندس مسعود پورغلام آمیجی ، دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
341- دکتر فرزاد پورغلامی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
342- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
343- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
344- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
345- دکتر عبدالوهاب پورقاز ، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
346- جواد پورقاسم ، مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران
347- دکتر حسین پورقاسم ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد
348- دکتر حمیدرضا پورقاسمی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
349- دکتر حسین پورقاسمیان ، استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم
350- دکتر رضا پورقلی ، School of mathematics and computer sienceses, Damghan University, P.O.Box ۳۶۷۱۵-۳۶۴, Damghan, Iran
351- دکتر غلامحسین پورقنبری ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
352- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
353- دکتر بابک پورقهرمانی ، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
354- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
355- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
356- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
357- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
358- دکتر مجتبی پورکریمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
359- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
360- محمد پورکیانی
361- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز
362- مهندس کیانوش پورمجیب ، مدیر عامل شرکت ساپکو
363- دکتر محمدرضا پورمجیدیان ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
364- دکتر سها پورمحمد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
365- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
366- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
367- دکتر نصرالله پورمحمدی املشی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
368- پروفسور جعفر پورمحمود ، استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
369- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
370- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
371- دکتر الهام پورمهابادیان
372- محمدصادق پورمهدی
373- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
374- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
375- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
376- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
377- لیلا پورنجفی
378- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
379- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
380- فرزاد پورنور
381- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
382- احسان پوری
383- دکتر حسین پوری رحیم ، عضو هیئت مدیره موسسه انجمن جوشکاری وآزمایش های غیرمخرب ایران و سازمان ملی استاندارد ایران
384- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
385- دکتر مقصود پوریاری ، استادیار مرکز تحقیقات راه مسکن رئیس بخش لجستیک و مدیریت بحران
386- دکتر حمیدرضا پوریان
387- محمدرضا پوریای ولی
388- دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
389- دکتر ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
390- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
391- دکتر کاظم پوستینی
392- مهندس پارسا پویا ، مربی
393- دکتر علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
394- دکتر اعظم پویازاده ، دانشیار دانشگاه تهران
395- علی پویان
396- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
397- بابك پيله ور
398- دکتر کامران پی نبر ، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
399- دکتر میترا پیام بوساری
400- پائولو پیترو بیانسون
401- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
402- پرویز پیران
403- زهرا پیران
404- دکتر وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
405- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
406- دکتر شهره پیرانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
407- دکتر نصراله پیرانی ، دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
408- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
409- دکتر رضا پیرایش ، دانشیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان
410- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
411- مهندس عباس پیراینده
412- خسرو پیرایی
413- دکتر محمدتقی پیربابایی ، استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
414- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
415- دکتر مهدی پیرحیاتی ، عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول
416- دکتر حسین پیرخراطی ، دانشیار گروه زمین شناسی
417- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
418- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
419- پویان پیردیر
420- دکتر علی پیرزاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
421- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
422- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
423- سجاد پیرسا
424- مجید پیرستانی
425- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
426- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
427- دکتر یاسر پیرعلی ، استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
428- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
429- دکتر رسول پیرمحمدی ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
430- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
431- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
432- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
433- دکتر مصطفی پیرمرادیان ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
434- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
435- دکتر محمدرضا پیرهادی ، استادیار
436- دکتر وحید پیرهادی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
437- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
438- دکتر سهیلا پیروزفر ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
439- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
440- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
441- دکتر علی پیروی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
442- دکتر جمشید پیری ، استادیار
443- حسین پیری ، دانشگاه بناب
444- پروفسور خسرو پیری ، استاد تمام پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
445- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
446- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
447- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
448- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
449- دکتر اسماعیل پیش بهار ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
450- اسماعیل پیش بین
451- ایمان پیش بین
452- دکتر رضا پیش قدم ، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
453- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
454- امیرحسین پیشگویی
455- دکتر پروانه پیشنمازی
456- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
457- حمیدرضا پیشوایی
458- مهدی پیشوایی
459- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
460- دکتر محسن پیشوایی علوی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
461- دکتر عادل پیغامی ، دانشیار دانشگاه امام صادق
462- دکتر رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
463- دکتر هادی پیغمبردوست ، استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تبریز
464- دکتر سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
465- فاطمه پیغمبری
466- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
467- دکتر سید مجید پیغمبری ستاری ، استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی ارومیه
468- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
469- حمیدرضا پیکری
470- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
471- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
472- ربابه خاتون پیله فروش ، مربی دانشکده معماری و هنر گروه:صنایع دستی دانشگاه کاشان
473- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
474- خسرو پیله وریان
475- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
476- دکتر بهرام پیمان نیا ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
477- مسلم پیمانی
478- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
479- دکتر یعقوب پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
480- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- دکتر محسن تابان
2- دکتر سعید تابش ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران
3- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
4- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
5- دکتر فریبا تابع بردبار
6- رویا تابعی ، ویراستار انگلیسی
7- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
9- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
10- دکتر محمد تاتار ، استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
12- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
13- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
14- دکتر بهجت تاج الدین ، دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
15- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
16- دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
17- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
18- دکتر کیهان تاج الدینی ، Professor, Sheffield Hallam University, UK
19- دکتر اسماعیل تاج بخش ، استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
20- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس سازمان هواشناسی ایران
22- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
23- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
24- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
25- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
26- سیمین تاج شریفی فر
27- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
28- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
29- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
30- دکتر سید محمد تاجبخش فخرآبادی ، استاد دانشگاه بیرجند
31- گلنار تاجدار
32- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
33- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
34- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
35- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
36- دکتر افسانه تاجیک ، دکترای استعداد درخشان مشاوره و راهنمایی
37- دکتر حسین تاجیک ، Professor, Urmia University, Urmia, Iran
38- وحید تادیبی
39- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
40- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
41- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
42- دکتر محمدجعفر تارخ ، استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
43- دکتر غفار تاری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
44- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
45- دکتر فتح اله تاری ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
46- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
47- دکتر مهدی تازه ، دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
48- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
49- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
50- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
51- دکتر سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
52- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
53- امیر تبادکانی
54- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
55- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
56- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
57- دکتر مریم تبرزد ، Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology, Protein Technology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Science, Iran
58- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
59- رضا تبریزی
60- دکتر نسیم تبریزی ، دانشیار صرع گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی بیمارستان بوعلی سینا ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
61- دکتر حمیدرضا تبریزی دوز ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
62- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
63- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
64- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
65- حسین تبیانیان
66- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
67- دکتر ناصر تجبر
68- دکتر مهشید تجربه کار ، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشیار بخش روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
69- دکتر محمدمسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
70- دکتر حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
71- دکتر حبیب تجلی ، Biophotonics Research Center, Islamic Azad University, Tabriz Branch,Tabriz, Iran
72- دکتر سیداحمد تجلی ، استادیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
73- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
74- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
75- دکتر حسین تحقیقی ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
76- هوبه تحویلداری
77- دکتر هومان تحیری ، دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
78- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
79- دکتر بهزاد تخم چی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
80- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
81- اعظم تدین
82- دکتر بهاره تدین ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
83- مهندس مجید تدین ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران (ژئوتکنیک) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
84- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
85- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
86- پروفسور محمودرضا تدین ، استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
87- دکتر مهدی تدین ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
88- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
89- دکتر میثم تراب مستعدی ، Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran-Iran
90- حسین ترابزاده خراسانی
91- دکتر امیر ترابی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
92- دکتر بهنام ترابی ، کاندیدای دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات
93- دکتر حامد ترابی ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
94- دکتر حمزه ترابی ، Yazd University, Iran
95- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
96- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
97- صدیقه ترابی
98- فاطمه ترابی
99- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران
100- قدرت ترابی
101- محمد مهدی ترابی
102- دکتر محمدعلی ترابی ، Associate professor , University of Tabriz
103- مرتضی ترابی
104- یوسف ترابی
105- دکتر مسعود ترابی آزاد ، دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
106- دکتر کاملیا ترابی زاده
107- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
108- دکتر ندا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
109- دکتر موسی ترابی گیگلو ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
110- دکتر علی ترابیان ، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
111- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
112- دکتر سروناز تربتی ، استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
113- بختیار ترتیبیان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
114- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
115- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
116- آرش ترک سامنی ، استادیار
117- دکتر بهروز ترک لادانی
118- فرشید ترکاشوند
119- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
120- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
121- دکتر احمد ترکمان ، استادیار، عضو هیات علمی
122- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
123- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
124- دکتر پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
125- دکتر فرح ترکمنی آذر ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
126- محمدرضا ترکی
127- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
128- دکتر ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
129- دکتر منصور ترکیان تبار ، استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
130- دکتر محمد ترکیهای اصفهانی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان
131- مهدی ترمه باف ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
132- دکتر حسنعلی ترنج ، پژوهشگر مستقل
133- دکتر حافظ تره باری ، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
134- دکتر محمد مهدی تسخیری ، استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم
135- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
136- دکتر علی تسلیمی ، دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
137- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
138- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
139- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
140- بهنام تشکری
141- دکتر سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
142- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
143- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
144- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
145- دکتر میثاق تصوری
146- دکتر نرگس تعظیمی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
147- دارا تفضلی
148- دکتر عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
149- شجاع تفکری رضایی
150- شاهین تفنگدارزاده
151- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
152- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
153- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
154- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
155- پروفسور محمد حسین تقدیسی ، استاد
156- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
157- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
158- دکتر محمدرضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
159- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
160- دکتر علی اکبر تقوایی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
161- دکتر مسعود تقوایی ، استاد، دانشگاه اصفهان
162- ویدا تقوایی
163- دکتر مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
164- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
165- دکتر حسین تقوی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
166- دکتر حسین تقوی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
167- رضا تقوی
168- سید علی تقوی
169- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
170- دکتر سید محمدرضا تقوی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
171- دکتر علی تقوی ، رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان
172- دکتر علی تقوی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
173- علی تقوی ، ریاست نمایندگی گرگان در جامعه المصطفی
174- دکتر لعبت تقوی ، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
175- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
176- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
177- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
178- دکتر مسعود تقوی ، مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر
179- دکتر مهدی تقوی ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
180- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
181- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
182- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
183- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
184- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
185- دکتر محمدامین تقوی فردود ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
186- دکتر بهاره تقوی نژاد ، استادیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه اصفهان
187- دکتر احسان تقی پور ، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
188- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
189- علی اکبر تقی پور
190- دکتر علیرضا تقی پور ، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان
191- دکتر فائزه تقی پور ، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
192- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
193- دکتر صمد تقی پور بروجنی ، استاد تمام مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
194- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
195- دکتر محمد تقی پور(متولد تالش) ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
196- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
197- محمد جواد تقی پوریان ، دکتری مدیریت بازرگانی
198- دکتر یوسف تقی پوریانی گیلانی
199- دکتر وحید تقی خانی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
200- دکتر ابراهیم تقی زاده ، استاد دانشگاه پیام نور تهران
201- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
202- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
203- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
204- دکتر قاسم تقی زاده
205- کتایون تقی زاده
206- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
207- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
208- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
209- معصومه تقی زاده ، کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
210- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
211- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
212- دکتر هدایت الله تقی زاده ، استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
213- دکتر هدایت اله تقی زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
214- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
215- دکتر هوشنگ تقی زاده ، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
216- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
217- دکتر مریم تقی زاده دهکردی ، استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
218- دکتر مهرداد تقی زاده منظری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
219- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
220- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
221- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
222- دکتر ابراهیم تقی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
223- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
224- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
225- دکتر علی اکبر تقیلو ، دانشیار گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
226- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
227- دکتر حسین تک تبار فیروزجائی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم
228- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
229- دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد بازنشسته پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
230- دکتر عبدالقادر تکه ئی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
231- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
232- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
233- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
234- دکتر مهدی تلخابلو ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی دانشکده علوم زمین
235- دکتر مجید تلخابی ، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
236- دکتر هادی تلخابی ، دکترا دانشگاه مهرالبرز
237- محمدرضا تمامگر
238- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
239- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
240- دکتر علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
241- محمدرضا تمدن
242- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
243- دکتر محمدرضا تمنایی فر ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
244- عباس تمیزی
245- دکتر مرتضی تمیزی فر ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت
246- دکتر احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
247- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
248- دکتر حمید تنکابنی ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
249- میلاد تنها
250- دکتر زهرا تنها معافی ، دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
251- فرهاد تنهای رشوانلو
252- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
253- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
254- دکتر مرتضی تهامی پور
255- دکتر مرتضی تهامی پورزرندی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
256- محمد مهدی تهرانچی
257- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
258- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
259- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
260- هادی تهرانی
261- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
262- دکتر علی تهرانی فر ، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
263- دکتر یحیی تهمتن ، دانشیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی
264- دکتر علیرضا تهور ، دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
265- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
266- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
267- دکتر مجید توانا ، دانشگاه لاسال
268- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
269- دکتر محمدعلی توانائی ، دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
270- دکتر احمد توانایی ، Assistant Professor, Faculty Member of Language Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
271- دکتر حسین توانایی ، استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
272- دکتر زهرا توانگر ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
273- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
274- مجتبی توانگر
275- معصومه توانگر
276- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
277- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
278- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
279- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
280- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
281- دکتر عبدالعلی توجهی ، دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
282- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
283- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
284- دکتر سمیه توحیدلو ، استاديار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
285- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
286- دکتر ارسطو توحیدی ، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
287- دکتر محمدعلی توحیدی ، آمر گروه پژوهشی فقه دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
288- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
289- دکتر سیدستار توحیدی فر ، استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
290- علی توحیدی مقدم
291- دکتر شراره تودد
292- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
293- دکتر حیدر تورانی ، استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
294- دکتر سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
295- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
296- دکتر محمود تورچی ، استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
297- دکتر محمدعلی تورنگی
298- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
299- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
300- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
301- دکتر محمدمهدی توسلی ، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
302- دکتر منوچهر توسلی نائینی
303- ایرج توسلیان
304- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
305- علی توفیق ، کارشناس نشریه الهیات شهر
306- فیروز توفیق
307- امید توفیقی
308- دکتر حسن توفیقی ، دانشیار دانشگاه تهران
309- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
310- علی اصغر توفیقی
311- دکتر پیوند توفیقی بروجنی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
312- دکتر جعفر توفیقی داریان ، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
313- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
314- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
315- دکتر سیدمحمدعلی توکل کوثری ، استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
316- علی توکلان
317- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
318- احسان توکلی
319- دکتر امید توکلی
320- امید توکلی
321- حمیدرضا توکلی
322- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
323- علی توکلی
324- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
325- غلامحسین توکلی
326- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
327- دکتر فائزه توکلی
328- فایزه توکلی
329- ماه گل توکلی
330- دکتر محسن توکلی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
331- محمد جواد توکلی
332- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
333- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
334- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
335- دکتر میترا توکلی ، دانشیار
336- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
337- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
338- دکتر هامان توکلی ، گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
339- پروفسور وحید توکلی ، دانشیار دانشگاه تهران
340- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
341- دکتر سیدسعید توکلی افشاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
342- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، استاد دانشگاه آلبرتا( University of Alberta) Electrical & Computer Engineering Department
343- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
344- دکتر محمد توکلی زاده راوری ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
345- محمدرضا توکلی شوشتری
346- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
347- محمدرضا توکلی صابری
348- دکتر رضا توکلی مقدم ، استاد، دانشگاه تهران، ایران
349- دکتر جمیله توکلی نیا ، عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
350- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
351- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
352- امیر توکمه چی
353- دکتر روح الله تولایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
354- روح الله تولایی
355- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
356- دکتر سیدعباس تولایی ، Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah Medical University, Tehran, Iran
357- دکتر سیمین تولایی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
358- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
359- نوین تولایی ، دانشیار
360- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
361- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
362- سید مجید تولیت ابوالحسنی
363- نویرا تومانیان
364- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
365- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری مدیریت بازرگانی ومدرس دانشگاه‌هادرشهرتهران و سازمانها-دارای سه مدرک کارشناسی ارشد و سه مدرک لیسانس- نویسنده،مشاور وداورمقالات- آشناباچندزبان
366- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
367- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
368- کاوه تیمورنژاد
369- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
370- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
371- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
372- دکتر ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
373- حمید رضا تیموری
374- مهندس سحر تیموری
375- دکتر سعید تیموری
376- دکتر شراره تیموری
377- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
378- فاطمه تیموری
379- فرشته تیموری
380- دکتر مصطفی تیموری ، استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
381- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
382- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
383- دکتر مهرداد تیموری ، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
384- مهرداد تیموری
385- دکتر هادی تیموری ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
386- دکتر یونس تیموری ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
387- رضا تیموری فعال ، استاد
388- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
389- دکتر رمضان تیموری یانسری ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
390- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- دکتر حامد ثابت ، دانشیار گروه مهندسی مواد ومتالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر راضیه ثابت ، Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences.
4- دکتر سید عبدالحمید ثابت ، رئیس دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
5- سید محمد ثابت ، مدیر اجرایی نشریه آموزه های فقه و اصول مقارن، کارشناس پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب-سطح ۴ رشته فقه مقارن حوزه علمیه خراسان
6- دکتر عباس ثابت ، مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی آپادانا
7- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
8- مهرداد ثابت
9- دکتر مژگان ثابت تیموری ، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
10- علی ثابتی پور ، مربی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان
11- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
12- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
13- دکتر خسرو ثاقب طالبی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
14- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
15- دکتر سیدمهدی ثاقبیان ، استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
16- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
17- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- دکتر فرهاد ثبوتی ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ی زنجان
19- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
20- پروفسور یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
21- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
22- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
23- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
24- دکتر علی ثقفی ، استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
25- دکتر فاطمه ثقفی ، دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.
26- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
27- دکتر محمدجواد ثقفی ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
28- دکتر محمود رضا ثقفی ، گروه آموزشی، معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
29- مراد ثقفی
30- دکتر هادی ثقفی اصفهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
31- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
32- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
33- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
34- دکتر حسن ثقفیان
35- دکتر حسن ثقفیان ، استادیار
36- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
37- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار رفتار حرکتی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
38- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
39- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
40- دکتر مرضیه ثمره هاشمی ، استادیار بخش مهندسی آب
41- داود ثمری
42- دکتر جعفر ثمری صفا ، دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان
43- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
44- دکتر ابراهیم ثنائی
45- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
46- نوید ثنایی
47- باقر ثنایی ذاکر
48- دکتر فاطمه ثواب ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
49- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان
50- دکتر علی اصغر ثیاب قدسی ، دانشیار گروه زمین شناسی

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- دکتر قاسم جابری پور ، Shahid Beheshti University
5- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- محسن جاجرمی زاده
7- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
8- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
9- کاوه جاسب
10- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
11- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
12- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
13- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
14- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
15- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
16- سحر جامی
17- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
18- دکتر مونا جامی پور ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)
19- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
20- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
21- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
22- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
23- رکسانا جان قربان
24- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
25- مهندس مجید جان نثاری لادانی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای تهران ایران
26- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
27- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
28- دکتر مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
29- دکتر محسن جانجان ، سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان
30- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
31- عسکر جانعلی زاده
32- دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی
33- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
34- دکتر محمد جانفدا ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
35- پرهام جانفشان
36- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
37- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
38- دکتر حسین جانمحمدی
39- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
40- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
41- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
42- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
43- دکتر سهیلا جاهدی ، استادیار موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم
44- محمد جاودان
45- دکتر موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
46- دکتر موسی جاودان ، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
47- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
48- دکتر تقی جاودانی گندمانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
49- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
50- دکتر حامد جاودانیان ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
51- دکتر محسن جاوری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان
52- دکتر امیرحسین جاوید ، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
53- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
54- دکتر محمدجواد جاوید ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
55- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
56- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
57- علی جاویدانه
58- دکتر فرهاد جاویدراد ، استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
59- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
60- دکتر محمد جاویدی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
61- دکتر ملیحه جاویدی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
62- دکتر نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
63- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
64- دکتر امین جایدری ، دانشگاه لرستان
65- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
66- دکتر کامکار جایمند ، Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forest and Rangelands, P.O. Box ۱۳۱۸, Tehran, Iran
67- دکتر محمد جبارپور ، استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
68- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
69- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
70- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
71- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
72- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
73- دکتر امید جباری ، دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
74- ایرج جباری
75- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
76- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
77- حمید جباری
78- دکتر صداقت جباری ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا
79- دکتر علی جباری
80- دکتر علی جباری ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
81- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
82- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
83- دکتر محمدرضا جباری ، دانشیار، گروه تاریخ، موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی
84- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
85- حجة الاسلام مهدی جباری ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان شوط
86- دکتر نجم الدین جباری ، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، ایران
87- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
88- دکتر نگین جباری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
89- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
90- عباسعلی جباری ثانی
91- تقی جباری فر
92- دکتر منصور جباری قره باغ ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
93- دکتر مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
94- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
95- دکتر محمدصفر جبرئیلی ، دانشیار کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
96- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
97- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
98- دکتر امیر جبلی ، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو گروه سرمایه انسانی پژوهشکده راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه هوایی شهید ستاری/ دانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
99- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
100- پروفسور پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
101- دکتر خدیجه جدا
102- دکتر ستار جداری سلامی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
103- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
104- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
105- دکتر اکبر جدیدی محمدابادی ، عضو هیات علمی دانشگاه
106- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
107- دکتر آرمین جراحی
108- مهدی جراحی دربان ، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل
109- محمد جرادت
110- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
111- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
112- سیدحمید جزایری
113- علی جزایری
114- دکتر نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
115- دکتر بهرام جزی ، استاد دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
116- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
117- دکتر عاطفه جعفر پور
118- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
119- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
120- امیر جعفرپور
121- دکتر بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
122- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
123- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
124- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
125- ندا جعفرپور ، کارشناس
126- دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی ، استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
127- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
128- دکتر بابک جعفرزاد اسلامی ، استادیار دانشکده عمران – دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی
129- جعفر جعفرزاده
130- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
131- دکتر حسین جعفرزاده ، دانشیار دانشگاه
132- علی جعفرزاده
133- دکتر علی اصغر جعفرزاده ، استاد، دانشگاه تبریز
134- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
135- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
136- میثم جعفرزاده
137- دکتر احمد جعفرزاده افشاری ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
138- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
139- فروزنده جعفرزاده پور
140- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
141- سهیل جعفرصالحی
142- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
143- دکتر احمد جعفرنژاد ، استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
144- دکتر احمد جعفرنژاد ، استادیار مهندسی کشاورزی
145- امیرعلی جعفرنژاد
146- حسين جعفري
147- حسين جعفري
148- سيداصغر جعفري
149- دکتر آذرنوش جعفری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
150- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
151- دکتر ابوالفضل جعفری ، استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
152- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
153- دکتر اصغر جعفری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
154- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
155- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
156- دکتر افشار جعفری ، دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی
157- دکتر افشین جعفری ، دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور
158- امین جعفری
159- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
160- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
161- دکتر پوریا جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
162- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
163- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
164- دکتر جمیل جعفری ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
165- جواد جعفری
166- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
167- دکتر حسن جعفری ، Shahid Rajaee Teacher Training University., Iran
168- حسین جعفری
169- دکتر حسین جعفری ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
170- حسین جعفری
171- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
172- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
173- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
174- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
175- دکتر سعید جعفری ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
176- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
177- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
178- دکتر سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
179- دکتر سیدمحمدباقر جعفری ، دانشگاه تهران
180- دکتر سیروس جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
181- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
182- دکتر شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
183- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
184- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
185- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
186- علی جعفری
187- دکتر علی جعفری
188- دکتر علی جعفری ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
189- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
190- علی اصغر جعفری
191- دکتر علی اکبر جعفری ، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.
192- دکتر علی اکبر جعفری ، Yazd University, Iran
193- دکتر علی اکبر جعفری
194- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
195- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
196- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
197- غلام حسین جعفری
198- دکتر فیروز جعفری ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
199- دکتر کاظم جعفری ، دکتری مدیریت منابع انسانی
200- کبری جعفری
201- دکتر لیلا جعفری ، استادیار دانشگاه هرمزگان
202- دکتر محسن جعفری ، استادیار گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی
203- پروفسور محمد جعفری ، گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی
204- محمد جعفری
205- دکتر محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
206- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
207- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
208- دکتر محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
209- مهندس محمدرضا جعفری
210- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
211- دکتر محمدمهدی جعفری ، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
212- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
213- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
214- مرتضی جعفری
215- دکتر مرتضی جعفری ، معاون پژوهشی و سرپرست گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی
216- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
217- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
218- دکتر مهدی جعفری ، رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
219- دکتر نسرین جعفری
220- هدایت جعفری
221- دکتر حمیده جعفری پاورسی
222- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
223- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
224- دکتر ابوالفضل جعفری ثالث ، مربی
225- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
226- دکتر شیما جعفری دهقی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
227- دکتر محمود جعفری دهقی ، استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
228- دکتر افشین جعفری دهکردی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
229- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
230- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
231- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
232- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
233- احسان جعفری فر
234- سمیر جعفری کاکاوند ، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
235- نسرین جعفری گلستان
236- محسن جعفری مذهب
237- دکتر علی جعفری مفید آبادی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
238- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
239- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
240- دکتر محمدرضا جعفری نصر ، عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
241- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
242- سعيد جعفری نیا
243- دکتر رضا جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه قم
244- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
245- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
246- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
247- دکتر حمیدرضا جعفریان ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
248- دکتر رسول جعفریان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
249- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
250- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
251- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
252- دکتر یاسر جعفریان ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
253- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
254- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
255- هانیه سادات جعفریه ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
256- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
257- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
258- دکتر سید عبدالمجید جلائی ، استاد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان
259- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
260- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
261- دکتر محمدرضا جلال کمالی ، Former Principal Scientist, International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT)
262- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
263- احمد جلالی
264- دکتر حسن جلالی
265- سپهر جلالی
266- دکتر سید مجتبی جلالی ، استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
267- دکتر سید محمد جلالی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
268- دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
269- دکتر علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
270- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
271- محمد امین جلالی
272- دکتر محمدامیر جلالی ، استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
273- دکتر محمود جلالی
274- وحیدرضا جلالی
275- دکتر امیر جلالی بیدگلی ، استادیار، دانشگاه قم
276- دکتر یدالله جلالی پندری ، دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران
277- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
278- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
279- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
280- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
281- دکتر جلال جلالی سندی ، استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
282- دکتر جمشید جلالی شیجانی ، دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
283- پروفسور حسین جلالی فر ، Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
284- دکتر علیرضا جلالی فراهانی ، MD, Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
285- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
286- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
287- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
288- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
289- سیداحمدرضا جلالی نائینی
290- محمدرضا جلالی ندوشن
291- دکتر سعید جلالی هنرمند ، دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
292- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
293- دکتر عسکر جلالیان
294- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
295- دکتر محمدحسن جلالیان ، دانشیار، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، ایران
296- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
297- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
298- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
299- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
300- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
301- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
302- دکتر احسان جلیلوند
303- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
304- حمید جلیلوند
305- محسن جلیلوند
306- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
307- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
308- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
309- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
310- دکتر سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
311- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
312- دکتر عادل جلیلی ، استاد پژوهش، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
313- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
314- حمید جلیلی راثی
315- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
316- دکتر علی جلیلی شیشوان
317- سمانه جلیلی صدرآباد
318- هاشم جلیلی صفریان
319- پروفسور علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
320- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
321- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
322- عزیز جلیلی هریس ، فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
323- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
324- دکتر شهرام جلیلیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
325- پروفسور علیرضا جلیلیان ، استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت
326- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
327- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
328- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
329- دکتر شاهرخ جم ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
330- دکتر مهدی جم پور ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
331- دکتر منصور جم زاد ، Sharif University of Technology
332- الهام جم زاده
333- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
334- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
335- دکتر راضیه جماعتی اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
336- دکتر مجید جمال امیدی
337- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
338- فریبرز جمالزاد فلاح
339- دکتر ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
340- دکتر بهدخت جمالی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خرد بوشهر
341- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
342- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
343- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
344- دکتر علی اکبر جمالی ، گروه مهندسی شیمی دانشگاه امام حسین
345- غلامرضا جمالی
346- فرید جمالی
347- دکتر یوسف جمالی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
348- مسعود جمالی آشتیانی
349- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
350- دکتر فرید جمالی شینی ، Department of Physics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
351- مهدی جمالی نژاد
352- ابوذر جمالی نیا
353- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
354- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
355- رسول جمشيدي
356- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
357- دکتر زهرا جمشیدزاده ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
358- بهاره جمشیدی
359- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
360- دکتر احمدرضا جمشیدی ، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
361- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
362- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
363- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
364- دکتر امین رضا جمشیدی ، استاديار گروه مهندسي مكانيزاسيون دانشگاه آزاد اسلامي شهيد سليماني (كرمان)
365- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
366- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
367- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
368- سلیمان جمشیدی
369- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
370- سهیل جمشیدی ، دانشجوي كارشناسي ارشد
371- دکتر شروین جمشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
372- دکتر مژده جمشیدی ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
373- دکتر هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
374- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
375- مهندس محسن جمشیدی زرمهری ، کارشناس فناوری اطلاعات
376- دکتر احمد جمشیدی زنجانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
377- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
378- دکتر محمود جمشیدیان ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
379- دکتر همایون جمشیدیان ، استادیار
380- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، استاد تمام/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
381- دکتر محمود جمعه پور ، استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
382- دکتر نبی جمعه زاده ، Department of Medical Bacteriology, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
383- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
384- دکتر فرهاد جمهری ، استادیار گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
385- دکتر سارا جمهوری ، دانشیار گروه آمار دانشگاه بیرجند
386- سید مهدی جمیلی
387- رزیتا جمیلی اسکویی
388- دکتر حسین جناآبادی ، استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
389- نسرین جناب آقا
390- سیداحمد جنابعلی جهرمی
391- بهروز جنت
392- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
393- محسن جنتی
394- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دکتری مهندسی برق – قدرت
395- دکتر محمد جنتی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
396- سیما جنتیان
397- پروفسور غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
398- دکتر تراب جنگی قهرمان ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
399- دکتر المیرا جنوی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
400- حامد جنیدی
401- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
402- دکتر نعمت اله جنیدی جعفری ، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)،
403- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
404- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
405- دکتر سید سجاد جهان بخت ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - مخابرات دانشگاه کاشان
406- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
407- عباس جهان بخشی
408- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
409- علی جهان بینی
410- دکتر حسین جهان خواه ، دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
411- پروفسور احمد جهان لتیباری ، استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
412- دکتر عاطفه جهان محمدی ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
413- محمدرضا جهان میری
414- حمید جهانبخش
415- دکتر عباس جهانبخش ، استادیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
416- دکتر سعید جهانبخش اصل ، استاد- دانشگاه تبریز
417- جلال جهانبخشی
418- آرزو جهانبین
419- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
420- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
421- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
422- دکتر علی جهانخانی ، استاد بازنشسته دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
423- دکتر آزیتا جهانشاد ، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی
424- دکتر محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
425- دکتر محسن جهانشاهی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member
426- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
427- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
428- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
429- دکتر اسفندیار جهانگرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
430- دکتر نصرالله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
431- ادریس جهانگیر ، گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه‌ای
432- جواد جهانگیر
433- دکتر غلامحسین جهانگیر ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
434- محمد حسین جهانگیر
435- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
436- دکتر هاشم جهانگیر ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
437- دکتر احمد جهانگیری ، استاد، دانشگاه تبریز
438- دکتر حمید رضا جهانگیری
439- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
440- مهندس عادل جهانگیری ، عضو هیئت علمی بخش حبوبات موسسه تحقیقات دیم کشور، بخش تحقیقات حبوبات، کرمانشاه
441- دکتر عبدالحمید جهانگیری
442- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
443- دکتر علیرضا جهانگیری ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
444- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
445- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
446- محسن جهانگیری
447- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
448- دکتر مهدی جهانگیری ، استادیار
449- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
450- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
451- دکتر علیرضا جهانگیریان ، استاد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
452- عليرضا جهاني
453- دکتر داود جهانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
454- عباسقلی جهانی
455- دکتر علی جهانی ، گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست
456- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
457- دکتر مهدی جهانی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
458- دکتر روح الله جهانی پور ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
459- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
460- دکتر فاطمه جهانی شکیب ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
461- دکتر رضا جهانی نژاد ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
462- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
463- دکتر مجتبی جهانیان ، PhD Student Mojtaba Jahanian
464- دکتر شهیده جهانیان سادات محله ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
465- دکتر رقیه جهدی ، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
466- نوید جهدی
467- نوید جهدی
468- مهندس نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
469- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
470- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
471- دکتر سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
472- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
473- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
474- اکبر جوادی
475- ایرج جوادی
476- دکتر حامد جوادی ، عضو هیئت علمی
477- دکتر سامان جوادی
478- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
479- دکتر سیدمحمد جوادی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
480- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
481- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
482- دکتر علیرضا جوادی ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان
483- دکتر محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
484- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
485- دکتر محمد رضا جوادی ، هیات علمی گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
486- مهرداد جوادی
487- ولی جوادی آذر خیاوی ، مربی گروه هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
488- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
489- دکتر مرتضی جوادی اصطهباناتی
490- دکتر محمد جوادی پور ، دانشیار روشها و برنامه های آموزشی دانشگاه تهران
491- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
492- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
493- فرناز جوادی گرگری
494- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
495- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
496- مهندس حجت اله جوادیان ، ریاست مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو
497- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
498- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
499- دکتر نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
500- مجید جوادیان زاده ، .
501- دکتر سهیلا جوادیان فرزانه ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
502- عباس جوارشکیان
503- عباس جوارشکیان ، دانشیار
504- دکتر محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
505- دکتر جعفر جوان ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
506- دکتر فرهاد جوان ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
507- دکتر محمد جوان ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
508- محمدرضا جوان
509- دکتر میترا جوان ، دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی
510- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
511- دکتر هنرمند جوان بخت ، بازنشسته علوم پزشکی
512- دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
513- دکتر غلام جوان دولوئی ، استادیار؛ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
514- علی جوان فروزنده
515- جواد جوان مجیدی
516- دکتر محمد جوان نیک خواه ، استاد، دانشگاه تهران
517- دکتر عذرا جوانبخت ، استادیار دانشگاه ارومیه
518- دکتر محمد حسن جوانبخت ، دانشیار علوم تغذیه گروه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
519- دکتر مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
520- دکتر سپیده جوانشیر ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
521- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
522- دکتر محمد جوانشیر گیو ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
523- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
524- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
525- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
526- دکتر سهیلا جوانمرد ، عضئ هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
527- عبدالله جوانمرد ، استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
528- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
529- دکتر محمد جوانمرد ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
530- دکتر اصغر جوانی ، دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
531- دکتر حجت اله جوانی ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه الزهرا
532- نادر جوانی
533- دکتر وجیهه جوانی
534- محمود جوانی پور
535- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
536- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
537- سعید جواهرزاده
538- فرید جواهرزاده
539- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
540- دکتر بختیار جواهری ، استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
541- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
542- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
543- مجید جواهری ، کارشناس دانشنامه ادبیات عرب
544- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
545- دکتر محمدرضا جواهری تفتی
546- دکتر عبدالرحیم جواهریان ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
547- محمدرضا جودت
548- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
549- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
550- دکتر محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
551- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
552- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
553- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
554- دکتر سیدعلی جوزی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
555- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
556- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
557- دکتر بهرام جوکار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
558- جلیل جوکار ، مدیر گروه آموزشی هنر اسلامی دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
559- طاهره جوکار ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
560- علی اکبر جوکار
561- دکتر محمدصادق جوکار
562- دکتر محمدمهدی جوکار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
563- منوچهر جوکار
564- مهدی جوکار
565- دکتر نجف جوکار ، استاد دانشگاه شیراز
566- دکتر عیسی جوکار سرهنگی ، دانشیار
567- دکتر فرشته جوکار کاشی ، استادیار دانشکده شیمی گروه:زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه کاشان
568- دکتر عباداله جولائی ، کارشناس مجله
569- دکتر فریبرز جولای ، استاد، گروه صنایع دانشگاه تهران، ایران
570- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
571- دکتر رامتین جولایی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
572- سمیه جولایی
573- دکتر حبیب الله جوهری ، Department of Physiology, Darab Branch, Islamic Azad University
574- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
575- کامران جوهری
576- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
577- دکتر وحید جوهری مجد ، دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه تربیت مدرس
578- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
579- دکتر حمیدرضا جیحانی ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مهندسی معماری دانشگاه کاشان
580- دکتر مرتضی جیریایی شراهی ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم

چ

1- دکتر جعفر چابک پور ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
2- دکتر مسعود چابک سوار ، استادیار
3- دکتر مرتضی چاجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
4- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
5- دکتر ویدا چالوی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گروه باغبانی
6- فیلیکس چان ، استاد
7- محمدتقی چاوشی
8- دکتر حسن چاوشیان ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان
9- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
10- دکتر محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
11- رامیار چتانی
12- علی چراغعلی خانی ، استادیار
13- اکبر چراغی
14- دکتر سوسن چراغی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو مرکز تحقیقات بیولوری پرتو
15- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
16- شهرام چرخان
17- رحیم چرخی ، استادیار گروه نگارگری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
18- دکتر جواد چزگی ، استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
19- دکتر جهانگیر چشم آور ، استادیار آنالیز دانشگاه پیام نور
20- دکتر سارا چشمی ، استادیار
21- دکتر کیانوش چقامیرزا ، دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
22- مجید چگنی
23- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
24- دکتر غلامرضا چگنی زاده ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
25- دکتر مسعود چلبی
26- دکتر محمدعلی چلونگر ، استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
27- دکتر تورنگ چماچم ، مربی بخش هنر و معماری موسسه آموزش عالی هنر شیراز
28- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
29- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
30- اسماعیل چمنی
31- دکتر امین چمنی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
32- دکتر ریحانه چمنی ، استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
33- دکتر محمدرضا چمنی ، دانشیار گروه آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
34- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
35- دکتر حسین چناری ، رئیس دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
36- دکتر محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
37- چینگ چنگ لی
38- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
39- طاهره چنگیز
40- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
41- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
42- فرهاد چنگیزی
43- وحید چنگیزی
44- بنویت چنیاس
45- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار دانشگاه دفاع ملی
46- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
47- منوچهر چهاردولی
48- دکتر سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
49- دکتر سعید چهرآزاد ، فوق دکترا روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران
50- سیروس چهرازی
51- دکتر عبدالکریم چهرگانی راد ، استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران
52- شیما چهره ئی
53- دکتر فاطمه چهکندی ، دانشگاه بیرجند
54- دکتر مجید چهکندی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
55- دکتر آزاده چوب فروش زاده ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
56- دکتر شهلا چوبچیان ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
57- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
58- نیلوفر چوبین
59- پروفسور علی رضا چوبینه ، استاد
60- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
61- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
62- شمهونا چودهاری
63- دکتر رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
64- دکتر محمد چیانی ، پژوهشگاه فضایی ایران
65- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
66- دکتر احسان چیت ساز ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
67- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
68- محمد جواد چیت ساز
69- دکتر منوچهر چیت سازان ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
70- دکتر هستی چیت سازان ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
71- دکتر امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
72- علیرضا چیت سازیان
73- دکتر امیر حسین چیذری
74- دکتر محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
75- دکتر رضا چینی ، مدیر عامل شرکت آجر نماچین
76- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
77- دکتر رحیم چینی پرداز ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
78- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سلما حائری ، هیات علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
2- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
3- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
4- محمدرضا حائری مازندرانی
5- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
6- دکتر محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
7- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
8- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
9- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
10- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
11- دکتر غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- مهران حاتم
13- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
14- علی حاتم آبادی
15- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
16- دکتر بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
17- دکتر جواد حاتمی ، استاد، علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس
18- دکتر جواد حاتمی
19- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
20- دکتر حسین حاتمی ، İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
21- سهیل حاتمی
22- دکتر علی اصغر حاتمی ، هیئت علمی دانشگاه شیراز
23- فرزاد حاتمی
24- فیروزه حاتمی ، Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran
25- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
26- دکتر محمد حاتمی
27- محمدرضا حاتمی
28- مهندس عاطفه حاتمی ساربان ، کارشناس دبیرخانه کنفرانس ها و سمینار های بین المللی
29- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
30- عادل حاتمی مربینی
31- پروفسور حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
32- دکتر سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
33- دکتر سیدحسن حاتمی نسب ، استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران
34- دکتر محمد رضا حاتمیان ، استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:مهندسی معماری دانشگاه کاشان
35- دکتر محمدرضا حاج آقا بابایی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
36- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
37- دکتر طاهره حاج ابراهیمی ، دانشیار گروه الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
38- دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی ، استاد دانشگاه اصفهان
39- دکتر محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
40- مهندس محمدرضا حاج بابایی ، دانشجوی دکتری عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
41- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
42- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
43- دکتر موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
44- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
45- اصغر حاج سقطی
46- خسرو حاج صادقی
47- پروفسور محمد حاج عباسی ، Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan Iran
48- پروفسور محمدعلی حاج عباسی
49- مهندس حامدرضا حاج قاسم ، کارشناس ارشد عمران(آب و سازه های هیدرولیکی) دانشگاه خوارزمی تهران
50- مهندس نفیسه حاج قاسم ، کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی قزوین
51- دکتر مجید حاجتی پور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - کنترل دانشگاه کاشان
52- مهندس زینب حاجری ، نائب رئیس موسسه آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
53- دکتر نادر حاجلو ، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
54- علي حاجي آقا بزرگي
55- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
56- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
57- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
58- دکتر رضا حاجی آقایی ، دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
59- محسن حاجی آقایی
60- دکتر مصطفی حاجی آقایی کشتلی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران
61- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
62- دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی
63- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
64- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
65- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
66- دکتر حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
67- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
68- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
69- دکتر بهمن حاجی پور
70- خلیل حاجی پور
71- دکتر مستانه حاجی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و معاون دانشکده نفت و مهندسی شیمی
72- وحید حاجی پور
73- دکتر محسن حاجی تبار ، استادیار
74- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
75- دکتر مهرداد حاجی حسنی ، استادیار مشاوره و راهنمایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
76- دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
77- دکتر منصور حاجی حسینلو ، عضو هيئت علمی گروه