مهدی بروجرد نیا

 مهدی بروجرد نیا عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مهدی بروجرد نیا

Mahdi Boroujerdnia

عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.