سورش دمان

 سورش دمان استاد مدیریت

سورش دمان

Suresh Deman

استاد مدیریت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.