دکتر رضا حسنوی

دکتر رضا حسنوی دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر رضا حسنوی

Dr. Reza Hosnavi

دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشنایی با فناوری پرتال و کاربردهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 16، شماره: 37
2 ارائه مدل ترکیبی مکان یابی تسهیلات حساس (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 4
3 ارائه مدل راهبردی سرریز فناوری های دفاعی به کسب وکارهای تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 6، شماره: 21
4 ارائه ی چارچوبی برای ارزیابی ریسک در سامانه ی اطلاعات مکانی (GIS) و زیرساخت داده های مکانی (SDI) بخشی بر اساس منطق فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 3، شماره: 0
5 ارائه یک مدل مفهومی برای تبیین نقش قابلیت سازمانی مدیریت مشارکت در افزایش عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 3
6 ارایه یک مدل سیستم کنترل تولید صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 2، شماره: 3
7 ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگی SDI (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
8 افزایش سرمایه فکری در سازمان: بررسی نقش یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 2
9 الگوی مدیریت بحران مبتنی بر اندیشه حکمرانی امام علی (ع) (مطالعه موردی: ویروس کرونا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری دوره: 14، شماره: 2
10 الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 69
11 الگوی ممیزی دانش سازمانهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 13، شماره: 1
12 ایجاد مدل تعاملی اطلاعات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان، مطالعه ی موردی: ایران خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 4، شماره: 2
13 Modeling of seismic vulnerability of urban buildings in geographic information system environment (case study: Babol city (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 7، شماره: 4
14 Towards Knowledge Management: an Exploratory Study for Developing a KM Framework in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 20، شماره: 3
15 بررسی الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 10، شماره: 3
16 بررسی تاثیر استراتژی های کسب و کار بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی؛ شرکت های وابسته به وزارت دفاع) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 17، شماره: 1
17 بررسی تاثیر امنیت فن آوری اطلاعات در اجرای سامانه مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 4
18 بررسی چارچوبی برای سنجش سرمایه های فکری در سازمان های فناوری محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 4، شماره: 4
19 بهینه سازی حرکت سرویس رسانهای فرودگاهی در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 4، شماره: 1
20 تبیین کارکردهای مدیریت فناوری در توسعه محصول جدید با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 1، شماره: 1
21 تحلیل کیفی نقش فساد اداری در ایجاد بحران های اجتماعی: مورد مطالعه اعتراضات دی ماه ۹۶ در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
22 تدوین سناریوهای آینده روابط امنیتی ایران و ترکیه با روش سناریو ویزارد (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 3
23 تعیین ابعاد و مولفه های برون سپاری در توسعه محصولات با فناوری بالا (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 2
24 سنجش تاثیر ساختاری شاخص های حکمرانی برایجاد بحران های اجتماعی، با تاکید بر فساد اداری. مورد مطالعه شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
25 شناسایی پیشران های موثر در آینده روابط امنیتی ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 2
26 شناسایی و اولویت بندی اقدامات زنجیره تامین بشردوستانه برای تامین مواد غذایی ضروری قبل از زمین لرزه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
27 شناسایی و تبیین عوامل کلیدی توانمندساز در اجرای مشارکت راهبردی موفق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 4
28 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سرریز فناوری های دفاعی به کسب وکارهای تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 19، شماره: 2
29 طراحی الگوی آینده اندیشی از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 4
30 طراحی الگوی سامانه اطلاعات مدیریت پروژه در یک واحد پروژه محور مطابق با استاندارد PMBOK (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 5
31 طراحی مدل تاثیر آینده نگاری بر سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 6، شماره: 1
32 مدل بهینه سازی دوهدفه پیوند معماری محصول و شبکه تامین کنندگان، با در نظر گرفتن هم زمان ارتبا طات بین تامین کنندگان و بین ماژول ها (مطالعه کاربردی دوربین الکترواپتیکی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 12، شماره: 3
33 مدل ترکیبی مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی: رویکردی مناسب برای مواجهه با بحرانها در جمهوری اسلامی ایران مطالعه ی موردی: بانک انصار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 2
34 مدل چندهدفه طراحی شبکه تامین کنندگان قابل اطمینان چرخه ای با لحاظ اشتراک دانش، پشتیبان و معیارهای چرخه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 24، شماره: 76
35 مدل سنجش تاثیر مدیریت دانش بر بهبود شاخص های عملکردی سازمان (مورد مطالعه: تامین کنندگان شرکت صنعتی نیرومحرکه) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 2
36 مدلسازی آسی بپذیری ساختما نهای شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 91
37 مکان یابی برای احداث بندرخشک جهت پشتیبانی از بنادر استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 22، شماره: 80
38 واکاوی پارادایم چابکی به منظور چارچوب بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 2
39 یکپارچه سازی ماتریس چند دامنه و سیستم استنتاج فازی در طراحی، ایجاد و توسعه نقشه راه فناوری برای سیستم ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون مدلهای تئوریک با بکارگیری فن مدلسازی آماری SEM (با مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
2 اثربخشی خدمات اطلاع رسانی با ایجاد پورتال دفاعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 ارائه ساختار مفهومی برگشت پذیری اقتصادی در بستر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
4 ارائه مدل برگشتپذیری اقتصادی در مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
5 ارائه مدل تبیین تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: بانک انصار (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
6 ارایه راهکاری نوین برای حفاظت از شهر در مقابل تهدیدات انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 استخراج نقشه راه فناوریهای اولویت دار مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن با بکارگیری روشAHP-TOPSIS (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
8 بازنگری مدلهای اندازهگیری سرمایه فکری : یک رویکرد کل نگر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 بررسی ابعاد تاثیر فن آوری پیشرفته ساخت بر سازمان تولیدی (ملاحظات روش شناختی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
10 بررسی تاثیر شبکه همکاری بین سازمانی بر ارتقاء سطح تکنولوژی در صنعت دفاعی : چالش ها و راهکار ها (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
11 بررسی تحلیلی چالش های موجود در بهره گیری از فناوری های نوین در آموزش: در یکی از مراکز دانش محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
12 بررسی ساختار شبکه ای و شبکه سازی در مدیریت پژوهش و فناوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
13 بررسی علل تاخیر پروژه های و ارائه راهکارهای بهبود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
14 بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان،طراحی وارائه سیستم مناسب برای مجتمع صنعتی وپژوهشی زرهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 بررسی و ارزیابی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی : شهرداری منطقه ۲۲ تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
16 تاثیر آینده نگاری برسیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری درسطح ملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
17 تاثیر یکپارچه سازی مجازی CAD/CAM/CAE بر روی بقا سازمان تولیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
18 چارچوب ارزیابی متوازن در مدیریت استراتژیک تجارت الکترونیک EBBSC (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
19 چارچوبی برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران براساس عوامل کلیدی موفقیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
20 رشد و بهبود قابلیت اطمینان محصولات استراتژیک سازمان از طریق تمرکز بر رویکردهای شناختی و راهکارهای مدیریتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
21 رویکردهای حفاظت از دانش های ثبت شده در مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
22 شناسایی و اولویت بندی ریسکهای شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش بهترین- بدترین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
23 شیوه های ارزش آفرینی شرکت مادر در شرکت های زیر مجموعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
24 نوآوری ارزش در صنعت خدمات درمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک