محمود رائینی

 محمود رائینی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

محمود رائینی

Mahmoud Rayeeni

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر مالچ پلاستیکی قرمز بر ویژگی های کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی ارقام مختلف توت فرنگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تاریخ کاشت و پوشش پلاستیکی موقت بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید برگ توت‌فرنگی (fragairia* anannasa. Duche) ارقام کاماروسا و سلو ی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
2 اثر زیست محیطی مهندسی شالیزار بر کاهش گسیل گاز گلخانهای متان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
3 اثر سامانه های زهکشی برگسیل گاز متان در شالیزارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
4 برآورد تبخیر- تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI مطالعه موردی (دشت ناز ساری) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
5 برآورد نمایه خشکسالی روزانه با بهره گیری از پدیده های همدیدی هواشناسی : بررسی موردی ایستگاه هواشناسی بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
6 بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی با حلقه های سالانه درختان ارس در رویشگاه کیگوران (استان لرستان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
7 بررسی روند تغییرات بارندگی و خشکسالی در غرب استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 بررسی گرمایش جهانی بر روند تغییرات بارش حوزه کارون با استفاده از روش های نا پارامتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 بررسی و شناخت راه کارهای تثبیت کناری کانال های زهکش (مطالعه موردی زهکش های دشت ارایض خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
10 بررسی همبستگی روند خشکسالی درچندین شهر کناره شمالی خلیج فارس با استفاده از چندنمایه خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
11 پایش روند تغییرات تامین نیاز سرمایی بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شاهرود ایران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
12 تأثیر آبیاری کاهل، کن آبیاری سنتی (DI) و کم آبیاری ناقص ریشه (PRD) روی سامانه ریشه گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
13 تدوین مدل ریاضی هیدرولیکی - هیدرولوژیکی مبتنی بر GIS برای شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب در حوزه آبریز امامه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
14 شناخت گیاه دارویی گون گزی تولید کننده گز انگبین (شهد پارسی) به عنوان محصول منحصر به ارتفاعات زاگرس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 گاه شناسی درختی راش در جنگلهای داربکلا حوزه مدیریتی شرکت نکا چوب (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر