دکتر کاظم یاوری

دکتر کاظم یاوری استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

دکتر کاظم یاوری

Dr. Kazem Yavari

استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا مدل‏های اقتصاد کلان نیازمند بازسازی هستند؟ تحلیلی روش‏شناختی از ارتباط میان اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 3، شماره: 1
2 اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران: مدل TVP-FAVAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 15، شماره: 57
3 اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه وبخش خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
4 اثرات اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 32
5 اثرات تکانه های نرخ ارز حقیقی بر شدت انرژی: مورد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 4
6 ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 3، شماره: 3
7 ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
8 ارزیابی انتقادی اقتصاد نئوکلاسیک در مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان: رویکردی نهادی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 1
9 استفاده از تحلیل پوششی دادههای پنجرهای برای تحلیل ساختار وروند کارایی شرکتهای توزیع برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
10 Effects of Trade and Financial Liberalization on Financial Development (Case Study: MENA Countries) (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 40، شماره: 1
11 Financial Stability and Early Warning Systems:Lessons for I.R. of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 50
12 Role of Learning-by-Practicing in the Long-term Growth of an Islamic Financial System (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 14، شماره: 2
13 Structural Changes and the Index of Economic Well-being: Empirical Evidence from the Iranian Economy (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 12، شماره: 1
14 The effects of macroeconomic (monetary, fiscal, and exchange rate) and trade policies on indicators of sustainable development in Iran (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 3
15 Time Series Clustering of Bitcoin and other Cryptocurrencies based on Consensus Protocols (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 2، شماره: 2
16 برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 4
17 بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
18 بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 4
19 بررسی اثر نوسانات بازار مسکن بر اقتصاد کلان: رویکرد DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 2
20 بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 14
21 بررسی انتشار بحران های ارزی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 90
22 بررسی تاثیر نوسانات دارایی‎های جایگزین سهام بر شاخص قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 1
23 بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی ارز نرخ ارز حقیقی و سطح عمومی قیمت در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 6، شماره: 18
24 بررسی عوامل موثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 47
25 بررسی عوامل نهادی و همگرایی های منطقه ای در حوزه صادرات خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 3
26 بررسی ماهیت و روند تغییر فن آوری در صنعت ایران (۱۳۸۷-۱۳۵۰) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 40
27 بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 6
28 بررسی همبستگی شرطی پویا و رابطه علیت میان قیمت رمزارزها با تاکید بر نقش ساز و کار خلق و اجماع در آن ها (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
29 بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 1
30 تاثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی در ایران،رهیافت مدل های تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 48
31 تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت گندم دراستان های کشور با به کارگیری داده های پنل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
32 تاثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 2
33 تامین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تامین مالی مرحله ای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 4
34 تحلیل اثر سیاست های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 83
35 تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 92
36 تحلیلی بر روش های ارزیابی کارایی بازار سرمایه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
37 تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 15، شماره: 4
38 تخصیص منطقه ای یارانه های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 103
39 تعیین کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران و عوامل موثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‎ها و رویکرد دو مرحله‎ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 2
40 توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 1
41 توسعۀ بخش بانکی، ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه‌های غیر‌مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 2
42 جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 0، شماره: 3
43 شناسایی متغیرهای موثر بر قیمت رمزارز بیت کوین: رویکرد میانگین گیری بیزین(BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 46
44 طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 1
45 عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران رهیافت خود رگرسیون برداری VAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 5، شماره: 16
46 کاوشی در تعریف نهاد: ارزیابی رویکردهای متاخر بدیل در تعریف نهاد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 20، شماره: 4
47 محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک ها بر آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 1
48 وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 37، شماره: 1
49 ویژگی های نظام های ارزی: رویکرد سنتی و جدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی نوسانات نرخ ارز غیر رسمی در رژیم های مختلف ارزی در ایران از سال 1370 الی 1391 خورشیدی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
2 Role of Learning-by-Practicing in the Long-term Growth of Islamic Financial System (دریافت مقاله) اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی»
3 برآورد نااطمینانی در بازار نفت و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای عمده اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
4 بررسی تاثیرمشتقات مالی برمدیریت ریسک درآمدهای نفتی درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
5 به کارگیری قراردادهای اختیارمعامله درمدیریت ریسک قیمت نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
6 تحلیل بین سیستمی هولونیک خرده نظامهای اجتماعی درمطالعه نظام نوآوری : مطالعه موردی تحلیل بین سیستمی نظام مالی و نظام نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
7 عوامل موثر بر تولید و نرخ ارز واقعی با تاکید بر مولفه های دانش (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی