علیرضا آرش پور

 علیرضا آرش پور

علیرضا آرش پور

Alireza Arash pour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استثنایات حقوقی در رابطه با عدم شناسایی مسیولیت بین المللی دولت در برابر دولت ها واتباع خارجی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 2، شماره: 23
2 تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 4
3 تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تاکید بر بحران فعلی اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 60
4 جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 2
5 فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
6 قاعده عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 4
7 مخاصمه مسلحانه عراق؛ تحلیل اقدامات ارتکابی داعش از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 2
8 نابودسازی فرهنگی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر اقدامات اسراییل در سرزمین های اشغالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام(بررسی عدم تبعیض براساس جنس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
2 تاثیر قدرت بر نابرابری در معاهدات بین المللی1 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
3 تاثیر قدرت در شکل گیری حقوق بین الملل1 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
4 تحلیلی بر اختلاف زیست محیطی آرژانتین و اروگویه 2010 (قضیه کارخانه خمیر کاغذ) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
5 رابطه ی حقوق بین الملل اقتصادی و توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
6 ضرورتهای بشردوستانه در تحریم های اقتصادی شورای امنیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
7 نسبت سنجی مفاد حقوق و منشور شهروندی با مکانیزم سیاست گذاری زیست محیطی راهبردی در ایران ضمن تاکید بر زمینه ها، چالش ها و مسیولیت های مستنبط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
8 نقش نهادهای بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
9 نگاهی نوین به مقوله نیابت قضایی بین المللی از دیدگاه حقوق عمومی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی