دکتر رحیم هاشم پور

دکتر رحیم هاشم پور دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر رحیم هاشم پور

Dr. Rahim Hashempour

دانشیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تطبیقی جایگاه سرمایه اجتماعی در ساختار محلات شهری با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 36
2 تحقیق درباره مبادی فضاهای شهری رفتارگرا و دموکراتیک؛ یکپارچه سازی نظریات (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 18
3 تحلیلی بر تعامل کیفیت زندگی عینی و ذهنی برمبنای دسترسی به خدمات عمومی در بافت تاریخی شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 45
4 تحلیلی بر رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی از منظر کیفیت و امنیت کالبدی در بافت قدیمی شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 12
5 طراحی شهری با هدف تقلیل نارسایی های محیطی ناشی از جزایر حرارتی (نمونه موردی: محدوده تهرانسر، منطقه ۲۱ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
6 معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
7 معماری و شهرسازی اسلامی در "فرم" یا در "معنا" (دریافت مقاله) پژوهش های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی دوره: 1، شماره: 1
8 معماری و شهرسازی اسلامی در فرم یا در معنا (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 2، شماره: 3
9 مقایسه رویکردهای استانداردمحور و تقاضامحور در توزیع عادلانه خدمات شهری (نمونه موردی: محله راه آهن شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 23
10 مکانیابی بهینه محل احداث شهرهای جدید در استان قزوین براساس پارامترهای آبوهوایی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی معیارهای فضای شهری مطلوب در پاساژ سنتی و مدرن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی معیارهای مسکن پایداردرمحله با استفاده ازروش تحلیل شبکه ای ANP نمونه موردی محله آخوند قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
3 ارزیابی نقش شریانهای حیاتی در کاهش خطرات ناشی از زلزله نمونه موردی: محله دیمج شهر قزوین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی نقش طرح های هادی روستایی بر کیفیت زندگی مناطق روستایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
5 ارزیابی، ساماندهی و ارتقاء وضعیت مولفه عملکردی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی; شواهدی از محله ی گلشهر کرج (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
6 ازتوسعه تا توسعه پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
7 اقوام و ادیان و نقش آن در شکل گیری شهر اسلامی (بافت تاریخی شهر ارومیه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
8 اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار نمونه موردی منطقه طارم سفلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
9 اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار نمونه موردی منطقه طارم سفلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
10 اکوتوریسم و نقش آن درحفاظت محیط زیست و توسعه پایدارنمونه موردی منطقه طارم سفلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
11 انسان و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
12 The use of daylighting in sustainable architecture (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
13 بازخوانی رهیافت توسعه روستایی مبتنی بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
14 بررسی انرژی خورشید در معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی
15 بررسی انرژی خورشید در معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
16 بررسی راهکارهای رسیدن به شاخص های پایداری در شهرهای ایران بر اساس تجارب شهرهای موفق در جهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
17 بررسی رویکرد نوین شهر اسفنجی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 بررسی سیاستگذاری طراحی در چارچوب توسعه و در مقیاس طرح اجرایی (پروژه میدان امام خمینی (ره) شهر ارومیه) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی عوامل موثربرشکل گیری مناطق حاشیه نشین و ارائه راهکارهای مناسب درجهت کاهش اثرات آن با استفاده ازبرنامه ریزی استراتژیک نمونه موردی مناطق حاشیه نشین کشتارگاه و اسلام آباد ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
20 بررسی مرکز علوم و ستاره شناسی در ایران با تاکید بر معماری و مکانیابی (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی نجوم) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
21 بررسی معماری بناهای مراکز تحقیقاتی نجوم در ایران و جهان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
22 بررسی نقش برنامه ریزی شهری در کاهش خطرات ناشی از زلزله (نمونه موردی: محله دیمج قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
23 بررسی و ارزیابی راهکارهای دستیابی به پایداری شهری در شهر تهران بر اسا تجارب شهرهای موفق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
24 بررسی و ارزیابی مجتمع مسکونی با تاکید بر تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
25 بررسی هندسه تزیینات آجرکاری نماهای بدنه های داخلی خانه های قاجاری بافت تاریخی درفول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
26 برنامه ریزی ارتباطی، پارادایمی نوین در برنامه ریزی شهری – با تأکید بر مورد ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
27 بهره گیری از نور طبیعی در معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی
28 پدافندغیرعامل درمعماروشهرسازی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
29 تاثیر بحران های نوظهور بر آینده شهرها (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
30 تاثیرات ساختمان های نیروگاهی در توسعه شهرها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
31 تأملی بر چیستی فضای مفصلی در حوزه شهرسازی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
32 تبلور مصادیق فرهنگی در فضاهای باز شهر تهران پارک های شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
33 تبیین اصول و معیارهای توزیع عادلانه خدمات شهری در بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
34 تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمو می،آثار و مزایای آن (با توجه به نظریات نوشهرسازی و رشد هوشمند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
35 تحقق پایداری اجتماعی در محلات قدیمی با محوریت نقش عناصر تاریخی ( نمونه موردی: محله چهارمردان قم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
36 تحلیل تاثیر مکان یابی شهرکهای صنعتی بر حاشیه نشینی و ارائه راهکارهای شهرهای صنعتی نمونه موردی شهر الوند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
37 تحلیل و بررسی ارتباط دوسویه بین تعاملات فرهنگی وکالبدشهر درمحلات شهری(نمونه موردی محله امام زاده یحیی عودلاجان) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
38 تحلیل و بررسی الگوی حیاط مرکزی در بناهای معاصر ایران نمونه های موردی در تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
39 تحلیل و بررسی مکانیابی تقاطع های غیر همسطح در برنامه ریزی شهری در شهر قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
40 تحلیل وبررسی فعالیتهای های اجتماعی واقتصادی درمعناداری هویت محله ای(نمونه موردی:محلات پیرامون خیابان سپه قزوین) (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
41 توانمندسازی شهرهای کوچک درنظام شبکه های شهری معاصر ایران با رهیافت برنامه ریزی استراتژیک مطالعه موردی شهرشال دراستان قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
42 جابجایی سبز روشی مطمئن در شهرها برای بهبود شرایط زیست محیطی شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
43 جابجایی سبز روشی مطمین در شهرها برای بهبود شرایط زیست محیطی شهروندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
44 جایگاه اقوام ایرانی در انسجام فرهنگ و هویت ملی سرزمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
45 جایگاه معلولین در طرح های معماری و شهرسازی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
46 چالشهای توسعه روستاها از منظر فرهنگی، اجتماعی و توسعه کالبدی با رویکرد آمایشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
47 خانه اقوام مکانی برای گفتمان و تعامل اجتماعی فرهنگی و هنری برای شهرهای ایرانی بررسی قومیت های ایرانی و تنوع فرهنگی و سنتی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
48 خط قرمز و نقاط مشترک معماری و سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
49 راهبردهای طراحی شهری با هدف کاهش و کنترل نارسایی های محیطی ناشی از جزایر حرارتی (نمونه موردی: محدوده تهرانسر، منطقه 21 تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
50 روستاشهر رهیافتی در جهت دستیابی به پایداری اجتماعی و مقابله با پدیده حاشیه نشینی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
51 ساماندهی محلات قدیمی با رویکرد پایداری اجتماعی ( نمونه موردی: محله چهارمردان قم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
52 شناخت نظریات مطرح در رابطه با روابط متقابل روستا و شهر در ایران و جهان با تاکید بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
53 شناسایی الگوی قرارگیری ابنیه در قطعات خانه های روستایی نمونه موردی روستای گوگ تپه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
54 کثرت قومی و هویت ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
55 مبلمان هوشمند - مبلمان معاصرشهری (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
56 مسکن سبز واکاری نیاز های اولیه برای ایجاد مجتمع مسکونی با رویکرد به معماری سبز با ارایه ایده های اولیه برای طراحی مسکن سبز در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
57 معماری وشهرسازی اسلامی درفرم یا درمعنا (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
58 معیارهای تاثیرگذاردرارتقاءتعاملات اجتماعی درفضای عمومی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
59 مناظر طبیعی شهری و روستایی، میراثی نیازمند به حفاظت و ساماندهی (نمونه موردی: باغات سنتی قزوین) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
60 نقد وبررسی ابعاد مختلف مسکن مهر از برنامه ریزی تا اجرا با رویکرد تاثیرات مسکن مهر بر آینده شهرها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
61 نقش اکوتوریسم بر توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: باغات سنتی شهر قزوین) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
62 نقش پارک موزه در توسعه فرهنگی جامعه ( نمونه موردی بنای تاریخی کارخانه قند کرج اثر نیکلای مارکف ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
63 نقش پارک موزه در توسعه فرهنگی جامعه نمونه موردی بنای تاریخی کارخانه قند کرج اثر نیکلای مارکف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
64 نقش و جایگاه شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
65 نوزایی روستای تاریخی رادکان با رویکرد گردشگری پایدار (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
66 همبستگی اقوام ایرانی گامی در جهت بهبود روابط درون فرهنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین