دکتر سید حمید جلالی نائینی

دکتر سید حمید جلالی نائینی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید حمید جلالی نائینی

Dr. Seyed Hamid Jalali-Naini

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Simple Explicit Guidance Scheme Based on Velocities-to-be-Gained. (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 8، شماره: 1
2 Approximate Solution of Sensitivity Matrix of Required Velocity Using Piecewise Linear Gravity Assumption (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 9، شماره: 2
3 آنالیز استاتیکی مدولاتور پهنا و فرکانس پالس مبتنی بر حل تحلیلی و عددی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 11، شماره: 1
4 اصلاحی بر مدولاتور پهنا و فرکانس پالس انتگرالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 14، شماره: 1
5 Differential Equation of Sensitivity Matrix for Final Velocity Constraint (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 6، شماره: 2
6 بهینه سازی مقاوم کنترل وضعیت ماهواره با عملگر تراستر مبتنی بر تابع هدف ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 10، شماره: 4
7 تاثیر مرتبه تابع تبدیل عملگر تراستر در کنترل وضعیت ماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 11، شماره: 4
8 تحلیل فاصله خطای بی بعد ناشی از سیستم کنترل ناکمینه فاز در حضور اثر رادوم و اهداف با مانور (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 15، شماره: 1
9 تحلیل فاصله خطای قانون هدایت صریح مرتبه اول با/بدون اثر رادوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 15، شماره: 4
10 تحلیل فاصله خطای ناشی از نویز در ناوبری تناسبی با بازخورد شتاب برای سیستم مرتبه دوم با استفاده از روش الحاقی بی بعد (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 15، شماره: 2
11 تحلیل فاصله خطای ناوبری تناسبی با استفاده از معادلات بی بعدشده با اثر رادوم، اشباع شتاب و بازخورد سرعت زاویه ای بدنه (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 14، شماره: 1
12 تحلیل فاصله خطای هدایت تناسبی برای سیستم کنترل دو جمله ای مرتبه بالا در حضور نویز و شتاب هدف (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 18، شماره: 1
13 حل تقریبی سرعت لازم در مدل زمین بیضی گون با فرض شتاب گرانش تکه ای خطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 9، شماره: 3
14 حل تقریبی ماتریس حساسیت با قید بردار سرعت برای شتاب جاذبه خطی با زمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 4، شماره: 4
15 روابط تقریبی فاصله خطای هدایت تناسبی ناشی از تاخیر زمانی خالص مبتنی بر تحلیل بدترین شرایط (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 7، شماره: 1
16 معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 7، شماره: 4
17 هدایت تناسبی با بازخورد شتاب خطی و شتاب زاویه ای خط دید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 13، شماره: 4
18 هدایت تناسبی با ضریب ناوبری متغیر بر حسب زاویه بردار سرعت نسبی با خط دید و نرخ آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 13، شماره: 2
19 هدایت حلقه بسته با قید بردار سرعت نهایی با ضریب وزنی متغیر با زمان برای شکل دهی پروفیل دستور شتاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 2، شماره: 5
20 هدایت فازی مرحله صعود حامل های ماهوارهبرای کاهش اثر باد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 7، شماره: 3
21 هدایت میانی سه بعدی با نقاط گذر متحرک (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Performance Analysis of First-order Nonminimum Phase Optimal LOS Guidance with Final Velocity Weighting (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
2 بهینه سازی مقاوم کنترل وضعیت ماهواره با عملگر دو وضعیتی تراستر با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
3 بیبعدسازی معادلات کنترل وضعیت تک محوره ماهواره صلب با مدولاتور پهنا و فرکانس پالس و کنترلگر PI-D اصلاحشده مبتنی بر روش مشاهدهگر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
4 قانون هدایت صریح با ضریب ناوبری متغیر (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
5 مروری برمفاهیم پایه درهدایتوسایل هوافضا بخش اول: قوانین هدایت رهگیری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
6 مطالعه پارامتری قانون هدایت مبتنی بر بلوک اشمیت تریگر (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
7 مطالعه پارامتری هدایت خط دید بهینه در حضور اغتشاش ثابت (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
8 مطالعه دقت و بارمحاسباتی روش توانی درمسیله دوجسم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
9 هدایت خط دید بهینه با تابع هزینه اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
10 هدایت رهگیری فاز میانی با الگوریتم ضمنی- صریح (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک