دکتر مریم شعبانزاده

دکتر مریم شعبانزاده دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر مریم شعبانزاده

Dr. Maryam Shabanzadeh

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.