فریدون مقدس نژاد

 فریدون مقدس نژاد Amirkabir University of Technology

فریدون مقدس نژاد

Fereidoon Moghadas Nejad

Amirkabir University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه راهکار بهبود شرایط ترافیکی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Aimsun (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 43، شماره: 87
2 ارایه مدل پیش بینی عدد سازه ای موثر روسازی (Sneff) در سطح شبکه با استفاده از پارامترهای کاسه انحناء افت و خیز دستگاه FWD (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 1
3 ارایه یک برنامه مدیریت روسازی بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
4 ارزیابی خودکار خرابی روسازی با استفاده از انتقال ویژه رادون و ارایه شاخص کلی وضعیت روسازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 2
5 ارزیابی مدل بلز در پیش بینی دمای عمق لایه آسفالتی در شرایط دمای گرم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
6 ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
7 بررسی تاثیر استفاده از نانو کربنات کلسیم بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی داغ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 3، شماره: 4
8 بررسی شرایط هندسی تماس ریل و چرخ با استفاده ازمدل اجزاء محدود (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
9 بررسی عددی پایداری دیوارهای خاکی مسلح با ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 1
10 بررسی عوامل تاثیر گذار و ارائه مدل مقاومت بیرون کشش ژئوکامپوزیت بین دو لایه آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
11 تاثیراجزای روسازی راه آهن درکمانش خطوط جوشکاری پیوسته (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
12 تأثیر میزان اطلاع از ضخامت لایه ها در تعیین عدد سازه ای ( SN ) روسازیهای آسفالتی با استفاده از نتایج دستگاه FWD (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
13 تولید قیرهای اصلاح شده پلیمری براساس درجه کارایی برای کاربرد در مناطق مختلف ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت پارامترهای اثرگذار بر تنش ها و کرنش ها در روکش های بتنی با کمک روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
2 آنالیز حساسیت توزیع تنش در خطوط راه آهن بالاستی نسبت به خصوصیات ریل پد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
3 اثر دمای اختلاط و تراکم بر مقاومت شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی حاوی پودر لاستیک وواکس پلیاتیلن بازیافتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
4 اثربخشی روش آرام سازی ترافیک،ترکیب خطوط اکستروژن و خطوط لرزاننده عرضی(رامبل استریپس)در مدیریت سرعت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 اثربخشی روش آرام سازی ترافیک،ترکیب خطوط اکستروژن و سرعت کاه کوتاه در مدیریت سرعت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 اثربخشی روش های مختلف آرام سازی ترافیک در مدیریت سرعت (مطالعه موردی سه روش آرام سازی ترافیک در مناطق مختلف در جاده های کشور) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 ارائه روش دینامیک تعمیر و نگهداری روسازی بر اساس ماتریس پیش گیرانه و شاخص جدید ارزیابی روسازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 ارائه شاخص حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی گرم براساس تئوری انرژی آزادسطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
9 ارائه مدل هایی جهت پیش بینی رفتار سازه ای خط آهن تحت بارهای عبوری قطار با استفاده از روش اجزا محدود سه بعدی (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
10 ارائه مدل هزینه دوره عمر فعالیت های تعمیر و نگهداری بالاست خطوط راه آهن ایران بر مبنای شاخص کیفیت خطوط راه آهن جدید TTQI و مدل پیش بینی کیفیت مبتنی بر زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
11 ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد روسازی با استفاده از روش احتمالاتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 ارائه منحنی ها و روابط طراحی روسازی بتنی پیش تنیده تحت بارهواپیمای بوئینگ 777 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 ارائه یک سیستم هوشمندجهت آنالیز بافت سطح روسازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 ارایه مدل پیش بینی پتانسیل شیارشدگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از پارامترهای حاصل از طرح اختلاط مارشال و بررسی تاثیر این پارامترها بر عدد روانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 ارزیابی اثر نانولوله های کربنی بر مشخصات فنی مخلوط آسفالت داغ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
16 ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
17 ارزیابی اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت پارکینگ برای شهرهای ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
18 ارزیابی پارامترهای هندسی خطوط راه آهن سریع السیر با لحاظ معیار خروج از خط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
19 ارزیابی تاثیر نانو مواد بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
20 ارزیابی تاثیرات افزودنی گوگاس در مقاومت مخلوط آسفالتی اجرا شده درمناطق گرمسیر (مطالعه موردی پروژه بزرگراه زابل/زاهدان) (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
21 ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پودرلاستیک فرآوری شده (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
22 ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استفاده از مدل خزشی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
23 ارزیابی خرابی شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو ذرات کربنات کلسیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
24 ارزیابی خواص ریولوژیکی و درجه عملکردی (PG) قیرهای اصلاح شده با SBS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
25 ارزیابی خودکار خرابی روسازی با استفاده از انتقال ویژه رادون و ارایه شاخص کلی وضعیت روسازی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
26 ارزیابی شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو ذرات کربنات کلسیم (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
27 ارزیابی عوامل موثر بر مدول برجهندگی بستر و مصالح روسازی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
28 ارزیابی کارآیی عملکردی سیستم حمل و نقل همگانی: مطالعه موردی سامانه اتوبوسرانی شهر بیرجند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
29 ارزیابی مدلهای ارائه شده جهت تعین مدول برجهندگی بستر و مصالح روسازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
30 ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
31 ارزیابی مقاومت خستگی قیرهای اصلاح شده با ضایعات تونر توسط آزمایش جاروب دامنه خطی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
32 ارزیابی مقاومت قیرهای اصلاح شده با استایرن اتیلن/پروپیلن استایرن در برابر خرابی خستگی با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی LAS (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
33 ارزیابی میزان کاهش زمان سفر عابرین پیاده با کاربرد استراتژی استفاده از پل عابرپیاده (با استفاده از شبیه سازی میکروسکوپیک به وسیله نرم افزار (AIMSUN) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
34 ارزیابی و مقایسه تاثیر مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با TR10، BR120 و پودرلاستیک درمقایسه با مخلوط شاهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
35 ارزیابی هوشمند شرایط روسازی آسفالتی راه ،فرودگاه و پارکینگ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 اصلاح مشخصات قیر با استفاده از افزودنی پودر لاستیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 امکان سنجی استفاده از قطار سریع السیر در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران
38 امکان سنجی ایجاد شبکه خطوط ویژه دوچرخه در ناوگان حمل و نقل شهری و بررسی اثرات آن (مطالعه موردی شهر رشت) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 انتخاب روش هوش مصنوعی و کاربرد آن در مدیریت روسازی راه،فرودگاه وپارکینگو ارائه روش بهینه جهت بکارگیری در اجزاء سامانهی مدیریت روسازی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
40 بررسی اثرات سیمان ضد آب بر CBR و تورم خاکهای حاشیه دریای خزر در مقایسه با آهک و سیمان نوع 2 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 بررسی استفاده از پوشش سطح سنگدانه ها بر خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
42 بررسی تاثیر استفاده از پلی اتیلن بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت گرم (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
43 بررسی تاثیر استفاده از سنگ مرمر ضایعاتی بر روی رفتار دینامیکی مخلوط آسفالت گرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
44 بررسی تاثیر استفاده از نانو کربنات کلسیم بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی داغ در سیکل های گوناگون یخ-ذوب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
45 بررسی تاثیر استیارات روی بر جلوگیری از پیرشدگی قیر (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
46 بررسی تاثیر اضافه کردن بیس استئارامید اتیلن بر مشخصات رئولوژیکی و مکانیکی قیر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
47 بررسی تاثیر اضافه کردن بیساستیارامید اتیلن EBS به قیر به عنوان افزودنی مخلوط آسفالتی ولرم (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
48 بررسی تاثیر اضافه کردن پلی اتیلن وکس به عنوان افزودنی مخلوط آسفالتی ولرم بر مشخصات ریولوژیکی قیر (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
49 بررسی تاثیر اضافه کردن روغن فرآیند DAE بر رفتار دمای پایین قیرهای اصلاح شده با پلیفسفریک اسید PPA (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
50 بررسی تاثیر افزودنی پلیمری استایرن- اتیلن/ پروپیلن- استایرن (SEPS) بر کاهش شیارشدگی در مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
51 بررسی تاثیر تغییرات فرکانس بارگذاری بر پدیده برهنگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پلیمرSBS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
52 بررسی تاثیر درجه قلیاییت مصالح سنگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی به کمک تفسیر نتایج آزمایش XRF (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
53 بررسی تاثیر قیرهای اصلاح شده با گیلسونایت بر روی نتایج آزمایش کانتابرو و مقایسه با نتایج آزمایش انرژی آزاد سطحی (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
54 بررسی تاثیر قیرهای اصلاحشده با گیلسونایت بر روی خرابی های حساسیت رطوبتی (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
55 بررسی تاثیر کلروپرن رابر (CR) بر عملکرد خستگی قیر با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
56 بررسی تاثیراستفاده ازسنگدانه های بتن ضایعاتی برمدول برجهندگی وخصوصیات حجمی مخلوط آسفالت گرم (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 بررسی تاثیرپارامترهای موثربرخودترمیمی مخلوط آسفالتی بااستفادها زروش تاگوچی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
58 بررسی تأثیر تغییرات دما و فرکانس بارگذاری بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی اصلاحشده با پلیمر SBS (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 بررسی خستگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو کربنات کلسیم در مقایسه با مخلوط های آسفالتی ساده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
60 بررسی خواص دینامیکی و خستگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با فیبر (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
61 بررسی خواص مهندسی بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
62 بررسی خودکار زهکشی سطحی روسازی با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
63 بررسی دوام روکش بتن الیافی با الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
64 بررسی رئولوژیکی اثرات پودرلاستیک برخواص و عملکردقیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
65 بررسی ریولوژیکی اثرات پودر لاستیک بر خواص و عملکرد قیر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
66 بررسی سامانه مدیریت نگهداری روسازی و ارتباط آن با سامانه مدیریت نگهداری یکپارچه زیرساختهای حمل ونقل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
67 بررسی شرایط تماس ریل و چرخ در موقعیتهای مختلف قرارگیری چرخ برروی ریل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
68 بررسی عددی رفتار دیوارهای مسلح شده با ژئوسنتتیک ها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
69 بررسی عددی رفتار دیوارهای مسلح شده با ژئوسنتتیکها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
70 بررسی عددی رفتار میان لایه جاذب تنش کامپوزیت ( ISAC ) در روسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
71 بررسی عملکرد قیر اصلاح شده با پلیفسفریک اسید (ادبیات فنی) (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
72 بررسی عملکرد قیرهای حاوی نانو ذرات در دمای متوسط و پایین سرویسدهی روسازی انعطافپذیر (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
73 بررسی عوامل موثر بر قیرزدگی در محورهای استان خوزستان مطالعه موردی: محور ایذه-باغملک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
74 بررسی محل بهینه نصب لایه های ژئوگرید جهت کنترل ترکهای انعکاسی روکش آسفالتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
75 بررسی مشخصات آسفالت اصلاح شده با استفاده از مصالح سرباره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
76 بررسی مقدماتی تاثیر اضافه کردن پودر لاستیک بر مشخصات ویسکوالاستیک غیرخطی قیر (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
77 بررسی میدانی عوامل موثر در تخطی از چراغ قرمز در تقاطعات شهری (مطالعه موردی شهرستان رشت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
78 بررسی نحوه کمانش خطوط جوشکاری پیوسته و تاثیر شرایط هندسی و اجزاء روسازی برکمانش خطوط (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
79 بررسی نکات اجرایی حاصل ازنصب لایه های ژئوسنتتیک درایران با هدف کنترل ترکهای انعکاسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
80 بررسی نکات اجرایی در زمینه نصب لایه های ژئوسنتتیک در روکش سازیها جهت کنترل ترکهای انعکاسی (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
81 بکارگیری الگوریتم C5.0 در انتخاب گزینه مناسب بهسازی و نگهداری روسازی راه های شریانی و کاربرد آن در سامانه مدیریت روسازی PMS (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
82 بکارگیری شبیه سازی نرم افزاری در شناسایی میزان آلاینده تولید شده در یک بزرگراه شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
83 بهترین شاخص بیان کننده پتانسیل شیارافتادگی در قیر (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
84 پیش بینی زمان سفر در شبکه جادهای کشور با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
85 پیش بینی مقاومت مخلوط های آسفالتی با استفاده از شبکه های عصبی و تصاویرX-Ray (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
86 پیش بینی نتایج آزمایش تعیین درصد حجمی فضای خالی مصالح سنگی در مخلوط بتن آسفالتی با استفاده از مقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 پیش بینی نتایج آزمایش تعیین وزن مخصوص واقعی مخلوط بتن آسفالتی با استفاده از مقاومت الکتریکی (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
88 تاثیر استفاده از افزودنی های ضد عریان شدگی بر روی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت گرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
89 تاثیر استفاده از مواد افزودنی آب گریز بر روی سطح سنگدانه ها در کاهش خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
90 تاثیر تقویت قسمت داخلی طاق پلهای طاقی سنگی و محاسبه طول بهینه تقویت آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
91 تاثیر روش های مختلف آرام سازی ترافیک در مدیریت سرعت مطالعه موردی سه روش آرام سازی ترافیک در مناطق مختلف در جاده های کشور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
92 تاثیر نانوذرات در مقاومت بتن آسفالتی در برابر بارهای خزشی دینامیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
93 تاریخچه ای از پایداری جانبی ریلهای جوشکاری پیوسته (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
94 تثبیت خاکهای حاشیه دریای خزر با سیمان ضد آب و مقایسه آن با آهک و سیمان نوع 2 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
95 تجارب بدست آمده از بازیافت در جای سرد آسفالت در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
96 تجربیات طراحی و اجرای تثبیت خاک در کاهش ضخامت لایه های روسازی معابر شهرداری مشهد (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
97 تجزیه و تحلیل تنش های حرارتی و ترکیبی روسازی های بتنی پیش تنیده با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
98 تحلیل اجزای محدود روکش فوق نازک بتنی اجراشده بر روی لایه آسفالتی (Ultra-thin Whitetopping) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
99 تحلیل تنش های حرارتی ایجاد شده در روسازی بتنی به کمک روش اجزای محدود و مقایسه آن با نتایج روش های فرم بسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
100 تحلیل سه بعدی رفتار روسازیهای بلوکی بتنی با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
101 تحلیل عددی روسازی های بتنی تحت بار چرخ هواپیما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
102 تحلیل عددی زهکشی و تاثیر آن بر روسازی راه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
103 تحلیل و طراحی روسازی های بلوکی بتنی بنادر با استفاده از روش المان های محدود سه بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
104 تخصیص بهینه بودجه تعمیر و نگهداری در نقاط حادثه خیز آزادراه قزوین- رشت، درراستای افزایش ایمنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
105 تعمـیر و نگهــداری سیستم خط ریلی با بالاست و پیش بینی خرابیهای آن (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
106 تعیین پارامترهای بالاست برای استفاده در مدل عددی (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
107 تعیین تعداد و محل بهینه واحدهای نمونه بازرسی روسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
108 تعیین دانه­بندی بهینه برای روکش­های آسفالتی SMA (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
109 تعیین درصد بهینه قیر و اصلاح کننده برای مخلوط آسفالت متخلخل با استفاده از روش طرح مرکب مرکزی تجربی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
110 تقابل مشخصات سطح روسازی و وسیله نقلیه در ایجاد و کنترل پدیده هیدروپلانینگ (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
111 توسعه شاخص خرابی روسازی بحرانی بر اساس استدلال فازی بمنظور بکارگیری در سیستم مدیریت روسازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
112 توسعه فرآیند محاسبه گاباری بهینه خطوط راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
113 تولید میدان مدرن از میدان معمولی با استفاده از تصاویر مرکز کنترل ترافیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
114 جایگزینی لایه اساس تثبیت شده با سیمان با لایه مخلوط خرده تراش آسفالتی و سیمان در روسازی های صلب از منظر فاکتورهای طرح مخلوط (مطالعه موردی باند فرودگاهی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
115 خواص و عملکرد روسازی های بتن غلتکی در روسازی و ارزیابی اقتصادی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
116 دسته بندی فاکتورهای تاثیرگذاربرقابلیت خودترمیمی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
117 دستیابی به ویژگی های مخلوط های بتن آسفالتی با استفاده ازتکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
118 رفتار مکانیکی و دوام رویه های بتنی حاوی خاکستر بادی مسلح شده با نانو ذرات کربنات کلسیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
119 رویکرد پارامترهای هوش مصنوعی (GA) در کاهش تراکم ترافیکی (مطالعه موردی : شهر تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
120 رویکرد توسعه پایدار در ساخت و اجرای رویه های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
121 ساخت و بررسی سرعت گیر هیبریدی خورشیدی گرمایی برای کاربرد در سیستم های حمل و نقل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
122 شناسایی سیستم بهینه برای اجرای پروژه های راهسازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
123 شناسایی عوامل مؤثر بر تصادفات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
124 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پروژه های زیر بنایی کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
125 طراحی و ساخت بستر آسفالتی مولد انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
126 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه گیری مقاومت برشی دوطرفه لایه های آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
127 طراحی، ساخت و پیاده سازی گپفیلر مشبک تمام مکانیکی برای ایستگاههای مترومطالعه موردی : ایستگاه ائل گلی خط 1 قطار شهری تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
128 علل و نشانههای وقوع خرابی رطوبتی در بتن آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
129 عملکرد روسازی بتن غلتکی حاوی توف آتشفشانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
130 فرمول بندی عددی رفتار خزشی مواد ویسکوالاستیک خطی با استفاده از روابط بازگشتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
131 کاربرد المان های نامحدود در مدلسازی رفتار روسازی های آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
132 کاربرد خاکستر کوره سیمان در تثبیت خاک های نامرغوب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
133 کاربرد روشهای داده کاوی طبقه بندی اطلاعات ماشین اندازهگیر خط راه آهن در راستای توسعه شاخص کلی کیفیت خط راه آهن و بیان مدل پیشبینی شاخص کیفیت در آینده بر مبنای زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
134 مدل توصیفی مجموع تعداد تلفات تصادفات وسایل نقلیه در جادههای برون شهری ایران و تعیین وزن علت وقوع تصادف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
135 مدل سازی تاثیر عوامل گوناگون بر تعداد تصادفات در جاده های برون شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
136 مدل سازی تاثیر عوامل محیطی و ترافیکی بر شدت تصادفات در جاده های برون شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
137 مدل کرن رفتار خستگی آسفالت شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
138 مدلسازی رفتار ترک های حرارتی در روسازی های آسفالتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
139 مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بهینه سازی مسیریابی راه و راه آهن و ارائه پیشنهادات برای توسعه مدل های جدید (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
140 مروری بر روشهای طراحی راههای روسازی نشده مسلح باژئوتکستایل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
141 مروری بر قیرهای لاستیکی فراترکیبی: پیدایش و توسعه (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
142 مروری بر مولفهها و ساختارهای نوین در شهرهای هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
143 مروری بر ویژگی های شیمیایی و ریولوژیکی قیرهای پیرشده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
144 مطالعه عددی شرایط بحرانی ترک خوردگی روکش آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
145 معرفی مصالح بالاستیک در خطوط ریلی و ارزیابی رفتار آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن
146 مقایسه خصوصیات مقاومتی آسفالت لاستیکی و آسفالت معمولی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
147 مقایسه رفتار مقاومتی تراورس های بتنی و چوبی سوزن با رویکرد افزایش سرعت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
148 مقایسه روش های مختلف مدل سازی هوشمند در تعمیر ونگهداری راه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
149 مقایسه روشهای پیش بینی دمای عمق لایه آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
150 مقایسه روشهای تعیین ضریب اصلاح دمایی مدول لایه آسفالتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
151 مقایسه روشهای مختلف ارزیابی و سنجش تراکم مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
152 مقایسه شاخصهای ارزیابی مقاومت قیر در برابر خرابی شیارشدگی با استفاده از قیراصلاح شده با پودر لاستیک (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
153 مقایسه فنی و اقتصادی قیرهای اصلاح شده با Sbs وپودرلاستیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
154 مقایسه مدلهای پیش بینی خرابی روسازی آسفالتی ناشی از ترک خوردگی برای استفاده در سیستم مدیریت روسازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
155 مقایسه ی مشخصات مکانیکی بتن های الیافی با الیاف های فلزی و پلی پروپیلن اصلاح شده با درصدهای حجمی یکسان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران