دکتر علیرضا بهرامی

دکتر علیرضا بهرامی عضو هیات علمی دانشگاه اراک

دکتر علیرضا بهرامی

Dr. Alireza Bahrami

عضو هیات علمی دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمادگی ذهنی ورزشکاران نخبه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
2 اثر محرومیت از خواب بریادگیری مهارت حرکتی ظریف و درشت در دانشجویان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
3 اثربخشی بازی درمانی دلبستگی محور برخودکارآمدی والدینی مادران، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی کودکان دارای اضطراب جدایی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
4 ارتباط برخی ویژگی های شخصی، ترتیب تولد و زمان تولد با موفقیت ورزشی دختران نوجوان ورزشکار استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 16
5 ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 2، شماره: 1
6 ارتباط بین قابلیت تصویرسازی ذهنی با حس حرکت دختران ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 12
7 ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با برخی ویژگی های روان شناختی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 28
8 ارزیابی دقت در محیط های باز و بسته: رویکرد سبک های شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 13
9 The Effect of Mental Fatigue on Three-Point Shot Performance in Skilled Basketball Players (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 4
10 The Effect of yoga on Self-Efficacy and self-esteem and the risk of falling among Elderly People in the city of Karaj (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 10
11 The Relationship between Cognitive Styles, Attention and Performance of Shooting Skill (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 3
12 بررسی ارتباط بین خودپنداره بدنی و موفقیت ورزشی با حس حرکت در رشتههای والیبال، بدمینتون و کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 3، شماره: 4
13 بررسی رابطه بین اضطراب صفتی و حالتی با حس حرکت در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار پسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 7
14 پاسخ های روانی - فیزیولوژیک، تسلط فراانگیزشی و اولویت های ورزشی در شدت های متفاوت تمرینی: آزمون طرح مثلثی اسوباک (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 14
15 تاثیر آموزش بخشش بر ادراک از شکست در دختران والیبالیست (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 7، شماره: 1
16 تاثیر آموزش و تمرین شنا بر حس حرکت پسران با اختلال بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 34
17 تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز (tDCS) بر خستگی ذهنی و عملکرد بسکتبالیست ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 35
18 تاثیر تمرین مهارت های توجه و تمرکز بر اجرای روان بسکتبالیست ها (دریافت مقاله) نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران دوره: 1، شماره: 2
19 تاثیر رنگ های زمینه منتخب بر عملکرد پرتاب دارت دختران قبل و بعد از بلوغ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
20 تاثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 57، شماره: 3
21 تاثیر فعالیت های بدنی بر کارکرد شناختی و عملکرد حرکتی کودکان مبتلابه اختلال توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
22 تطابق و ع دم تطابق بین تسلط فراانگیزشی و نوع ورزش: رویکرد نظریه بازگشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
23 تفاوت های مرتبط با تغییرات درون عملکردی در چشم ساکن تیراندازان با تپانچه ماهر (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 41
24 خود شفقت ورزی و انعطاف پذیری شناختی در افراد دارای نشانگان اختلال بد شکلی بدن (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 2
25 دشواری های تنظیم هیجان در دانشجویان سیگاری دارا و بدون اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 19، شماره: 5
26 کووید ۱۹، فعالیت بدنی و بهزیستی روانی در بزرگسالان ساکن استان مرکزی: یک بررسی مقطعی برخط (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 22، شماره: 3
27 مشکلات مربیان ورزش اراک و ارایه راهکارهای حل آنها (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
28 مطالعه منابع درآمدی و صنعت ورزش در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 38
29 مقایسه اثر بخشی مداخلات دیجیتالی و تحریک الکتریکی بر کارکردهای اجرایی و مهارت های روانی ورزشکاران با و بدون ADHD (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
30 مقایسه رشد حرکتی کودکان دختر و پسر با والدین نسبی و سببی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 2
31 مقایسه علائم روانی و جسمانی اضطراب کروناویروس در افراد با سطوح بالا و پایین تعهد به فعالیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 32
32 موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 24
33 هنجاریابی آزمون توجه در گروهی از ورزشکاران دختر و پسر ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط قابلیت تصویرسازی ذهنی و حس حرکت تکواندو کاران بزرگسال تیم های ملی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
2 ارتباط ویژگیهای آنتروپومتریکی، آمادگی حرکتی و بهره هوشی با یادگیری مهارت های پایه بسکتبال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
3 انتخاب ورزشکاران درمهارتهای بازوبسته براساس سبک های شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
4 انتخاب ورزشکاران درمهارتهای بازوبسته براساس سبک های شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
5 Comparison of Exercise Addiction, Competitive Anxiety and Aggression in Athletes in Collision and Non-Collision Fields (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
6 Effect of forgiveness training program on perception of failure in terms of internal-external attributional style (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
7 بررسی ارتباط بین کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با پست های مختلف در هندبال با رو کیرد استعدادیابی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
8 بررسی نظریه یادگیری اکرمن، بر اساس مدل سه مرحله ای یادگیری فیتز وپوسنر، با رویکرد فرآیند استعداد یابی در کودکان والیبالیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
9 بلوغ معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
10 پاسخ های روانی فیزیولوژیکی، تسلط فراانگیزشی و اولویت های ورزشی درشدت های متفاوت: آزمون طرح مثلثی اسوباک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
11 پنجه ارتباط بین بهره هوشی و آمادگی حرکتی بایادگیری مهارتهای وسرویس والیبال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
12 تاثیر ۱۲ هفته تمرینات منتخب اصلاحی بر اسکولیوز c فانکشنال مردان بدن ساز شهر اراک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 تاثیر تمرینهای بوکس بر اعتمادبه نفس ورزشی و اضطراب رقابتی در دختران قبل و بعد از بلوغ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی
14 تاثیر دین و باورهای دینی بر سلامت روان وکاهش آسیب های اجتماعی دانشجویان دانشگاه اراک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
15 تاثیر مداخله ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان فوتسالیست ماهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
16 تاثیر یک وهله خستگی بر مدت اجرای ذهنی مهارت دوی400 متر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
17 تطابق وعدم تطابق بین تسلط فراانگیزشی و نوع ورزش: رویکرد نظریه بازگشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
18 تعیین اثر یوگا بر خودکارآمدی و خطر افتادن در سالمندان شهر کرج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
19 تفاوتهای مرتبط با سبک های شناختی بر اجرای تیراندازی با اسلحه کلاشینکف (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
20 توزیع دما در آشیانه های دهانه وسیع هواپیما به روش آنالیز اجزای محدود (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
21 رابطه سبک زندگی اسلامی بر هویت و بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه اراک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
22 مقایسه خطای حس حرکت در کاراتهکاران کنترلی و غیرکنترلی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
23 مقایسه سطح هموسیتئینوریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان سالمندکوه پیماباهمسالان غیرورزشکار (دریافت مقاله) کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی
24 نقش بازیهای پرورشی منتخب توپی و غیرتوپی بر بیش فعالی دانش آموزان شهر اراک (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
25 نیمرخ مهارت های روانی وزنه برداران نخبه تیم ملی نوجوانان و جوانان ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی