دکتر محمد فاتحی مرجی

دکتر محمد فاتحی مرجی دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه یزد

دکتر محمد فاتحی مرجی

Dr. Mohamad Fatehi marji

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تحلیلی و تطبیقی روش های تجربی تحلیل پایداری کارگاه های استخراج باز با نگاه ویژه به ملاحظات هندسی کارگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 11، شماره: 2
2 Brain Tumor Detection Using Deep Transfer Learning Method (دریافت مقاله) فصلنامه پردازش سیگنال و انرژیهای تجدیدپذیر دوره: 5، شماره: 3
3 Deep Learning Method for Sleep Stages Classification by Time-Frequency Image (دریافت مقاله) فصلنامه پردازش سیگنال و انرژیهای تجدیدپذیر دوره: 5، شماره: 3
4 Effects of ۴-(۲-Alkylthio-۱-benzyl-۵-imidazolyl)-Dihydropyridines on the Isolated Rat Colon and Right Atrium Contractility (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 3
5 Sleep stages classification based on deep transfer learning method using PPG signal (دریافت مقاله) فصلنامه پردازش سیگنال و انرژیهای تجدیدپذیر دوره: 5، شماره: 2
6 بررسی اثرات حرارتی بر گسترش شکست هیدرولیکی و پاسخ مدل عددی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 4، شماره: 1
7 بررسی امکان پایدارسازی دیواره معدن روباز عمیق مهدی آباد یزد با استفاده از روش شمع برجا (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی تاثیر افزایش عرض نمونه زغال سنگ ترد بر گسترش ترک و رشد فضای استخراجی در فرآیند UCG (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی تاثیر تنش های برجا و تخلخل بر مکانیسم رشد ترک در شکست هیدرولیکی با روش عددی ناپیوستگی جابجایی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 5، شماره: 1
10 تحلیل پایداری چاه قائم با استفاده از مفهوم ناحیه پلاستیک و معیارهای گسیختگی مختلف در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 2، شماره: 1
11 تحلیل تکنیک شکست انفجاری برای مخازن با نفوذپذیری بسیار پایین با استفاده از روش ترکیبی تحلیلی، ناپیوستگی جابجایی و تفاضل محدود (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 6، شماره: 3
12 چگونگی تعیین سختی کانی ها بر پایه سرشتیهای فیزیکی آنها (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 13، شماره: 2
13 شبیه سازی عددی اثر تنش های برجا برروی انرژی ویژه تیغه PDC با استفاده از روش المان مجزا (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 3
14 شبیه سازی عددی اثر زاویه شیب عقب تیغه PDC بر روی مکانیزم شکست سنگ با استفاده از روش المان مجزا (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 2، شماره: 2
15 طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا) (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 1، شماره: 2
16 محاسبه روابط تبدیلی مطالعه شاره های درگیر کانسار آهن و منگنز ناریگان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 16، شماره: 3
17 مدل سازی عددی سه بعدی اثر تنش برجا بر پنجره وزن گل حفاری حوضه رسوبی زاگرس (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 5، شماره: 3
18 مدلسازی دو بعدی پدیده مچاله شوندگی در تونلها مطالعه موردی تونل انتقال آب DZ (دریافت مقاله) دوفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن) دوره: 16، شماره: 31
19 مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی۲-۴ معدن چغارت) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 3
20 مدلسازی عددی فرآیند انتشار ترک در نمونه زغال سنگ ترد حاوی ترک تحت بار فشاری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز برگشتی پارامترهای ژئومکانیکی مدل برگر و شبیه سازی آزمایش خزش تک محوره سنگ نمک میدان نفتی کوپال با استفاده از FLAC3D (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
2 آنالیز حساسیت حداکثرسرعت لحظه ای تونل های انحراف آب سد نرماب مینودشت با استفاده از روش عددی المان مجزا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
3 آنالیز حساسیت حداکثرسرعت لحظهای تونلهای انحراف آب سد نرماب مینودشت با استفاده از روش عددی المان مجزا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
4 ارائه مدلی جدید جهت تعیین مقدار چقرمگی شکست سنگ ((K(IC) با استفاده از روش ترک چورنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
5 ارزیابی روشهای عددی و تحلیلی المان محدود تنش موهومی ناپیوستگی جابجایی وکرش درتحلیل تونل با مقطع دایره ای شکل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 استفاده از آزمایشات درون چاهی جهت تعیین پارامترهای موثر بر طراحی عملیات شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
7 استفاده از المان مرزی برای مدل سازی نحوهانتشار ترکها در اطراف چال های انفجاریدر توده سنگهای سخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
8 Cardio-toxicity and ionic channels activities: Implications for Treatment and Prevention of Heart Diseases (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
9 بررسی اثرساختمانهای مجاور برافزایش احتمالی نیروهای موثردررفتار لرزه ای تونل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
10 بررسی پدیده لهیدگی در پروژه انتقال آب بهشت به فلات مرکزی ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف شکست هیدرولیکی بر روی بازشدگی دهانه ترک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
12 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی درزه بر جابجایی و توزیع تنش اطراف تونل های دایروی با استفاده از روش المان مجزا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
13 بررسی تاثیر توپوگرافی سطح بر فاکتورهای تمرکز تنش در مدلسازی انتشار ترک درشیبهای سنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
14 بررسی تاثیر دو مته حفاری مجاور و فاصله خطی بین آنها در حفاری براساس مکانیک شکست سنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
15 بررسی تأثیر پارامترهای ژئومکانیکی سطح درزه بر روی مقاومت برش نهایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
16 بررسی تحلیلی تاثیر راستای حفاری با توجه به میدان تنشی در پایداری چاه های مایل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
17 بررسی قابلیت تخمین ضریب زبری درزه های سنگی در ساختگاه سد بختیاری به کمک تکنیک های فراکتال مبتنی بر آنالیز واریوگرام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی کلیات اثر تنش، گاز و حرارت بر رشد ترک و گسترش فضای استخراجی در فرآیند UCG (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
19 بررسی گسترش شکست هیدرولیکی و جهت گیری دوباره ی ترک در مخازن نفتی با استفاده از روش عددی جابجایی - ناپیوستگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
20 بررسی مدلسازی عددی و تحلیلی پیچسنگهای رزینی در تونل ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
21 بررسی مدلسازی های شکست هیدرولیکی برای بهبود تولید از مخازن هیدروکربوری نامتعارف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت نوآوری و فناوری
22 بررسی نشست سطح زمین در اثر حفر سازه های زیرزمینی نزدیک به سطح با روش المان مرزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
23 پیشرفت های نانوفناوری در بلورشناسی و کانی شناسی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
24 تحلیل پایداری و انتخاب مناسب ترین لایه جهت انجام عملیات شکست هیدرولیکی در یکی از مخازن هیدوروکربنی ایران در خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
25 تحلیل تنش به روش عددی المان مرزی با مثال موردی قطار شهری شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
26 تحلیل سه بعدی مغارهای نمکی جهت ذخیره سازی گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
27 تحلیل عددی اثر دما و رطوبت سازند برپایداری چاه نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
28 تحلیل عددی عکس العمل سازند با تیغه های مته حفاری به روش المان محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
29 تحلیل و بررسی اثر ناپیوستگی ها بر روی پایداری سازه نگهبان (مثال موردی ایستگاه کارگر قطار شهری اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
30 روش های جدید جدایش کانی های آهن دار هماتیت و مگنتیت (دریافت مقاله) دومین همایش معدن و علوم وابسته
31 شبیه سازی خودکار انتشار ترک خستگی برای مسائل مکانیک شکست الاستیک خطی به روش ناپیوستگی جابجایی مرتبه بالا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
32 شبیه سازی عددی برهمکنش شکست هیدرولیکی و صفحات طبیعی با لاتیس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
33 طراحی سه بعدی پرتال شرقی تونل دوقلوی چیتگر تهران با نرم افزار FLAC 3D (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
34 محاسبه تنشها و جابجایی های اطراف تونلهای دایرهای به روش عددی المان مرزی غیرمستقیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
35 محاسبه ضرایب تمرکز تنش در نوک ترک همراه با پدیده کینک با استفاده از روش جابجایی - ناپیوستگی مرتبه سوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
36 محاسبه فاکتور شدت تنش و بازشدگی دهانه ترک مود یک بر اساس دیسلوکیشن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
37 مدل سازی انتشار ترک کینک زیر نافذهای کند در سنگ با استفاده از روش المان مرزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
38 مدل سازی به روش المان محدود توسعه یافته فرآیند شکست هیدرولیکی در یکی از مخازن هیدروکربنی در خلیج فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
39 مدلسازی اثر گسل بر توزیع تنش مماسی در اطراف دو تونل مجاور با استفاده از روش المان های مرزی غیر مستقیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
40 مدلسازی عددی اندرکنش شکست هیدرولیکی با لایه بندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
41 مدلسازی نحوه انتشار ترکها در اطراف چالهای انفجاری در آتشکاری کنترل شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
42 مدلی جدید جهت تعیین چقرمگی مود I شکست سنگ تحت آزمایش قطعات نیم قرص (SCB) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
43 مطالعات پتروفیزیکی مورد نیاز جهت تعیین پارامترهای ژیومکانیکی در امکان سنجی عملیات شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
44 مطالعه تاثیر فاصله داری و عمق نفوذ برنده های حفار چاه بر مکانیزم خردایش سنگ توسط نرم افزار PFC2D (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
45 مطالعه تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی خاکها در حین آزمایش تحکیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
46 مکانیزم انتشار ترک در شیب های سنگی درزهدار با استفاده از روش ناپیوستگی جابحایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
47 یک تحلیل عددی نوین از تأثیر ترک های طبیعی سنگ مخزن بر فاکتورهای شدت تنش شکست هیدرولیکی درحال گسترش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی