دکتر سید جواد میری منیق

دکتر سید جواد میری منیق عضو هیئت علمی (دانشیار) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر سید جواد میری منیق

Dr. Seyed Javad Miri Meynagh

عضو هیئت علمی (دانشیار) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.