جعفر شانظری

 جعفر شانظری دانشیار گروه فلسه و کلام دانشگاه اصفهان

جعفر شانظری

Jafar Shahnazari

دانشیار گروه فلسه و کلام دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابن سینا و منطق فهم دین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 80
2 بررسی تطبیقی مطابقت ذهن و عین در شناخت شناسی ملاصدرا و کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 10، شماره: 1
3 بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت در فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 73
4 تبیین شاخصه های علم از نگاه قاضی سعید قمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 11، شماره: 24
5 تعامل قوه متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن سینا و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 23، شماره: 62
6 جوهر و تطور آن در حکمت سینوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 2
7 ضرورت، امکان یا امتناع حرکت در جوهر از نگاه ابن سینا و ملاصدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 9، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 حقیقت علم وادراک در فلسفه ابن سینا وشیخ اشراق با تاکید بر ادراک خیالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
2 علم و ادراک از منظر ابن سینا و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 نگاهی به معرفت نفس در فلسفه ابن سینا وسهروردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی