دکتر سیدحمید ظهیری

دکتر سیدحمید ظهیری استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

دکتر سیدحمید ظهیری

Dr. S.hamid Zahiri

استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده سازی تصاویر با استفاده از روش GSA (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 2، شماره: 6
2 ارائه ی یک ابزار CAD برای طراحی و بهینه سازی مقایسه گرهای قفلدار (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 8، شماره: 3
3 ارائه یک ابزار بهینه سازی نوین در طراحی خودکار مدارات مجتمع آنالوگ مبتنی بر الگوریتم MOGSA (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 2، شماره: 3
4 استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری در خوشه یابی کلان داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 1
5 بهبود الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) به کمک منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 4، شماره: 14
6 رفع مشکل استقلال عوامل و عدم قطعیت در ارزیابی توان کشاورزی با استفاده از روش ANPFUZZY( مطالعه موردی حوضه آبخیز بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 3
7 طبقه بندی شورایی تصاویر پلاریمتریک راداری با روزنه مصنوعی با استفاده از طبقه بند مبتنی بر نمایش تنک و قاعده ترکیب ابتکاری چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 7، شماره: 3
8 طراحی طبقه بندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان بالا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 8، شماره: 4
9 طراحی طبقه بندی کننده های چند هدفه با استفاده از روش CFO (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 4، شماره: 1
10 طراحی مدل فازی پارامترهای کنترلی الگوریتم شامپانزه جهت بازشناسی خودکار اهداف سوناری (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 9، شماره: 1
11 طراحی یک آشکارساز مجتمع فاز-فرکانس با توان و تاخیر بهینه، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 3
12 طراحی یک فیلتر تلفیق غیرخطی بهینه مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات برای سیستم ناوبری تلفیقی INS/GPS (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 5، شماره: 3
13 کمینه سازی هزینه های پمپاژ درآبخوان آزاد تحت مدل شبیه سازی - بهینه سازی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی سطوح شیبدار (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
14 مدل سازی و تحلیل پایداری مبدل سپیک به روش الگوریتم چند هدفه ی گرگ خاکستری (دریافت مقاله) مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز دوره: 1، شماره: 2
15 مقایسة عملکرد روش‌های بهینه‌سازی هوش جمعی در طراحی یک فلیپ‌فلاپ مبتنی ‌بر تقویت‌کنندة حسی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ؛MOIPO، روشی برای پارتیشن بندی چند هدفه مدارات VLSI (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
2 A New Approach of Training Hidden Markov Model by PSO Algorithm for Gene Sequence Modeling (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
3 آموزش بهینه شبکه عصبی با استفاده از روش بهینه سازی IPO (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
4 ابزار بهینه سازی طراحی خودکار مدارات مجتمع آمالوگ مبتنی بر الگوریتم MOPSO (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 ارائه یک تمام جمع کننده یک بیتی بهینه سازی شده با استفاده از روش MOGOA و MOGWO (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
6 ارائه یک روش ترکیبی برای تشخیص خودکار اهداف رادار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
7 ارایه روش هوشمند برای طراحی سیستم های ANFIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران
8 ارایه یک مدل شبکه هوشمند یادگیری عمیق جهت تشخیص بارش های فصلی در شهرستان فردوس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
9 استخراج قواعدموثروانتخاب ویژگی درطبقه بندی کننده های فازی بااستفاده ازروش بهینه سازی نیروی مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
10 استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری چند هدفه برای طراحی و بهینه سازی یک تمام جمع کننده تک بیتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
11 استفادها ز الگوریتم جستجوی گرانشی بهبود یافته در خوشه یابی خودکار تصاویر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
12 الگوریتم جستجوی گرانشی نخبه گرای پیشرفته AEGSA) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
13 اموزش شبکه عصبی MLP در فشرده سازی تصاویر باا ستفاده از روش GSA (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
14 MOGSA:روشی جدید در بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 MOIPO ،روشی جدید برای بهینه سازی چند هدفه در فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
16 بازشناسی خودکار اهداف رادار با استفاده از تلفیق دو روش JEM و فرکانسهای تشدید طبیعی هدف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
17 بررسی تئوریک عملکرد طبقه بندی کننده های گروه ذرات (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 بکارگیری روش بهینه سازی گروه ذرات در استخراج قواعد موثر برای طبقه بندی کننده های فازی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
19 بکارگیری روش بهینه سازی نیروی مرکزی دراستخراج قواعدموثروانتخاب تعدادقواعدبهینه درطبقه بندی کننده های فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
20 به کارگیری روش IPO برای طراحی توابع عضویت یک طبقه بند مبتنی بر سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)
21 بهبود قابلیت اطمینان در طبقه بندهای شورایی ابتکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
22 بهره گیری از روش های هوشمند به منظور طراحی بهینه مقایسه گر CMOS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
23 بهینه سازی انتخاب ویژگی و انتخاب زیرمجموعه ی طبقه بندها در طبقه بندهای شورایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی سیستم صفحات شیب دار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
24 بهینه سازی ساختار شبکه های عصبی با استفاده از روش اتوماتای یادگیر (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
25 بهینه سازی طبقه بند ماشین بردار پشتیبان با استفاده از الگوریتم بهینه سازی صفحات شیبدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
26 بهینه سازی هزینه ی برداشت آب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO در آبخوان محصور (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
27 پیش بینی بارندگی شهرستان بشرویه به کمک شبکه عصبی مصنوعی با متوازن سازی داده ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
28 پیش بینی سطح آب زیر زمینی شهرستان سرایان به کمک شبکه اتوانکدر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
29 تخمین توابع تصمیم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی سیستم صفحات شیبدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
30 تشخیص صرع در سیگنال EEG با استفاده از ویژگی طول خط و طبقه بند مبتنی بر الگوریتم IPO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
31 خوشه یابی خودکار تصویر بر مبنای الگوریتم بهینهسازی نیروی مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
32 شبیه سازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکه (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
33 طراحی LNA با استفاده از روش های بهینه سازی چند هدفه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
34 طراحی بهینه فلیپ فلاپ مبتنی بر تقویت کننده حسی بواسطه الگوریتم سیاه چاله چندهدفه تطبیقی (AMOBH) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری
35 طراحی ساختاربهینه برای طبقه بندی کننده فازی بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی نیروی مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
36 طراحی و آموزش بهینه شبکه عصبی با استفاده از روش بهینه سازی چند هدفه ی MOIPO (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
37 طراحی و آموزش بهینه ی طبقه بند شبکه عصبی با به کارگیری روش بهینه سازی MOIPO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
38 طراحی یک کنترل کننده بهینه برای مبدل کاهنده توسط الگوریتم چند هدفه صفحات شیب دار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی
39 طراحی یک مقایسه گر حافظه دار دینامیکی دو دنباله با سرعت بالا و توان پایین به کمک الگوریتم فرا ابتکاری چندوجهی چندهدفه (MOMVO) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
40 کاربرد الگوریتم ایمنی مصنوعی در خوشه یابی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
41 کاربرد الگوریتم های تکاملی در مسائل تخصیص کاربری زمین (مطالعه موردی: کاربری فضای سبز شهری در شهر بیرجند) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
42 معرفی دو شبکه پرسپترون تک لایه جدید: شبکه عصبی با ورودیهای تصادفی و شبکه عصبی با ورودی اضافی به منظور حل مسئلهXOR (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
43 معرفی یک روش جدید دسته بندی بر مبنای الگوریتم ژنتیک با کنترل کننده شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
44 معماری بهینه شبکه عصبی MLP درطبقه بندی داده ها باروش HS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
45 مقایسه ای میان عملکرد الگوریتم های ابتکاری جدید درآموزش طبقه بندی کننده های فازی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
46 مقایسه عملکرد الگوریتم هوش جمعی مورچه خوار چندهدفه (MOALO) و الگوریتم تکاملی سیاه چاله چندهدفه تطبیقی (AMOBH) در طراحی یک نوسان ساز حلقوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر