دکتر حسین علی امینی خواه میبدی

دکتر حسین علی امینی خواه میبدی

دکتر حسین علی امینی خواه میبدی

Dr. Hossein Ali Aminikhah

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط بین محرک های بازاریابی ویروسی و وفاداری به برند در شعب بانک ملی شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 26
2 بهبود سیستم مدیریت مالی در شرکت های چند کسب وکار (هلدینگ پیشگامان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تنوع محصول بر عملکرد واحد تجاری – شواهدی از شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
2 ارایه الگویی جهت شناخت تاثیر صنعت خودرو و جایگاه آن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
3 بازاریابی و صنعت کاشی و سرامیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
4 بررسی ایجاد ارتباط بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و اهداف سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
5 بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ساختار و ترکیب هییت مدیره بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
6 بررسی تاثیر عوامل درون فروشگاهی و آنی گرایی خریدار بر رفتار خرید ناگهانی درمحیط آنلاین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
7 بررسی تاثیر نرخ نوسانات ارز بر تولید ناخالص داخلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
8 بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری خصوصی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
9 بررسی رابطه بین حسابداری مدیریت و طرح های برنامه ریزی در شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
10 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه ساختار مالکیت و تصمیمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
11 بررسی رابطه بین سرمایهگذاری، ریسک سیستماتیک و ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
12 بررسی رابطه مدیریت سود و بدهی در شرکتهای کوچک و متوسط (SME) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
13 بررسی سرمایه گذاری کوتاه مدت، سرمایه گذاری واقعی بر قیمت سهام (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
14 بررسی فاکتور های موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان بانکی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
15 بررسی مهارتهای کوانتومی مدیران دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
16 بررسی نقش عنصر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه و سرمایه گذاری (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
17 بررسی و تحلیل بازده مورد انتظار با استفاده از مدل مارکوییتزمورد مطالعه : سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
18 بین سرمایه گذاری بلند مدت و نوسانات ارز رابطه تعادلی برقرار است (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
19 پرورش خلاقیت در کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
20 تاثیر بازاریابی دیجیتال بر رونق تولید و توسعه کسب و کار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
21 تاثیر حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه بر میزان سرمایه گذاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
22 تاثیر ساختار مالی، قدرت نفوذ مالی و قابلیت سود دهی بر ارزش سهام شرکت های صنعتی (نمونه مطالعاتی : شرکت های صنعتی عربستان سعودی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
23 تاثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی: پژوهش کاربردی بر شرکتهای ارتباطی اردنی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
24 تاثیر سنجی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین وجوه نقد و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
25 تاثیر ویژگی های شرکت و سهام بر بازده سهام: تحلیل سقوط بازار سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
26 تاثیرات مشترک واکنشهای مدیریت و بررسیهای آنلاین بر عملکرد مالی صنعت هتلداری: یک رویکرد مبتنی بر تحلیل دادهها دادهکاوی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
27 تحلیل تاثیرساختارمالکیت وساختارهییت مدیره برریسک پذیری شرکت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
28 تحلیل رابطه نقدشوندگی سهام وراهبری شرکتی براهرم دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
29 خدمات بانک مسکن وبانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
30 خدمات بانک مسکن وبانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
31 در نظرگرفتن ریسکها در مراحل اولیهی برنامهریزی برای فناوریهای کاهش آلودگی در کارخانههای بزرگ احتراق (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
32 راهبردهای مدیریت استراتژیک فرهنگ در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
33 سرمایه گذاری روی بحرانهای مالی با مدل انتشار اطلاعات منفی ایجادشده درفضای بازار (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
34 سرمایه گذاری نهادی خارجی، گروههای تجاری و عملکرد سازمانی: شواهدی ازکشور هندوستان (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
35 سنجش رابطه بین محافظه کاری حسابداری وریسک ورشکستگی در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
36 سواد مالی و بدهی بیش از اندازه در خانوارهای کمدرآمد (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
37 سود جامع و نسبت های عملکرد مالی: کدام پتانسل برRoE و بر ارزیابی عملکرد شرکت تاثیر دارد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
38 فساد مالی، حسابرسی و نقش آن در ارتقا سلامت اداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
39 کارافرینی ونقش آن درصنعت توریسم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
40 مدیریت سود واقعی در بازار سرمایه شرعی اندونزی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
41 معرفی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی در محیط آنلاین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
42 ملاحظات مدیریتی و اجرایی پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
43 نقش بنیادی فرهنگ در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
44 نقش حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
45 نقش معماری سنتی در آداب و رسوم مردمان استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
46 نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در سرمایه گذاری داخلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم