سهیلا صارمی

 سهیلا صارمی استادیار - واحد تهران مرکز

سهیلا صارمی

Soheila Saremi

استادیار - واحد تهران مرکز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیرکیفیت خدمات سیستم ارتباط با مشتری برمیزان رضایتمندی مشتریان مطالعه موردی: بانک سپه شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
2 بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان رضایتمندی مشتریان مطالعه موردی: بیمه دانا شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
3 تاثیر استاندارد ISO9001 بر عملکرد شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
4 توانایی های رهبری مدیران پروژه یکی از عوامل موفقیت پروژه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
5 توفیق پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری در بانک کشاورزی با استفاده ازمدل لیندگرین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
6 شناسایی مؤلفههای اثرگذار در مطالعات مهندسی ارزش و تدوین برنامه بهینه برای پیادهسازی آن در پروژهها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
7 ضرورت لجستیک معکوس در زنجیره تأمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع