امید توسلی

 امید توسلی رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

امید توسلی

Omid Tavasoli

رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عددی اثر فشار و تراوش آب در طراحی تونل های تحت فشار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 3، شماره: 2
2 بررسی پایداری شیروانی سنگی تحت اثر ناهمسانگردی ساختاری و فشار آب حفره ای به روش المان مجزا (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 3
3 بررسی تاثیر استفاده از ترانشه های اصلاح شده بر ظرفیت باربری خاک و اثر ابعاد آن (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 18
4 بررسی عوامل موثر بر فرونشست دشت جنوب شرقی تهران بر اثر برداشت بی رویه آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 2
5 مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف پایدارسازی موقت و دایمی شیروانی های خاکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 50، شماره: 94
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Numerical Analysis of Pre-casted Lightweight Concrete Piles Driving in Clayey Soil (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 بررسی اثرات خازنگذاری در شبکه فشارضعیف استان هرمزگان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
3 بررسی رفتار شمع های استوانه ای تو خالی در فرآیند کوبش شمع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4 بررسی عددی پارامترهای مقاومت برشی خاکها تحت آزمایش سه محوری و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی واقعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
5 بررسی عددی سه بعدی اثر هندسه پی بر روی ظرفیت باربری شالوده مستقر برترانشه های بهسازی شده با مصالح درشت دانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
6 تحلیل سه بعدی عددی مراحل آبگیری سدخاکی - سنگریزه ای مطالعه موردی سدمارون (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
7 تحلیل سه بعدی عددی مراحل ساخت سد خاکی – سنگریزه ای (مطالعه موردی: سد مارون) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 تحلیل عددی پایداری استاتیکی و تعیین ضرائب اطمینان سد خاکی سنگریزهای مارون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
9 تحلیل عددی پایداری پایه پل روگذر در اثر حفاری تونل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
10 تحلیل عددی سه بعدی تاثیر ابعاد ترانشه بهسازی شده بر ظرفیت باربری شالوده های مستقر بر آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 رفتار سنجی سه بعدی سد خاکی– سنگریزه ای مارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی