دکتر سیدعلی مستجاب الدعواتی

دکتر سیدعلی مستجاب الدعواتی پژوهشگر ـ مدرس دانشگاه

دکتر سیدعلی مستجاب الدعواتی

Dr. Seyed Ali Mostajaboldavati

پژوهشگر ـ مدرس دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Deliberation on Authenticity of Medical Traditions from the Perspective of Fariqain (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 5، شماره: 2
2 تحلیل مبانی و مفروضات سلوک عرفانی بحیا بن پاقودا در الهدایه الی فرائض القلوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار و فواید پذیرش ولایت امیرالمومنین علی (ع) و اعتقاد به آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در حوزه بهداشت و درمان، علوم اجتماعی و انسانی با محوریت بیماری کووید ۱۹
2 آشنایی با طریقت رفاعیه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 اعتمادبه نفس فضیلت یا رذیلت؟ (بررسی­ شبهات پیرامون اعتمادبه نفس­و­کشف­ رابطه توکل­به­خدا با­آن) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی
4 بازخوانی ویژگی های عبادالرحمان در سوره مبارکه فرقان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی
5 بازخوانی ویژگیهای عبادالرحمان در سوره مبارکه فرقان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
6 بررسی آثار و پیامدهای تدوین دیرهنگام حدیث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
7 بررسی آثار و پیامدهای حصر مذاهب فقهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
8 بررسی اسباب، درجات و آثار توکل به خدا در آیات و روایات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در حوزه بهداشت و درمان، علوم اجتماعی و انسانی با محوریت بیماری کووید ۱۹
9 بررسی شخصیت و مشرب عرفانی خواجه عبدالله انصاری و جایگاه او در ادوار عرفان عملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
10 بررسی علل گسترش فقه و اختلاف فتاوی در عصر تابعین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
11 بررسی علل و اسباب پیدایش مذاهب فقهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
12 بررسی مساله تقریب مذاهب، موانع و راهکارها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
13 بررسی و تحلیل طبقات اجتهاد از منظر اهل سنت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
14 تاملی بر تطور اجتهاد فقه امامیه در عصر غیبت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
15 تبیین ابعاد شخصیت امام رضا (ع) و مبانی قرآنی روایات منقول از حضرت در اصول دین (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
16 تبیین جایگاه بهداشت روان در قرآن کریم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
17 تبیین جایگاه بهداشت روان در قرآن کریم (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی
18 تبیین جایگاه علم حضوری از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
19 تبیین راهکارهای دینی تقویت عزت نفس و خودپنداره مثبت (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
20 تبیین سبک سلوک و رفتار متفرد قرآن کریم نسبت به انسان کامل در سوره مبارکه دهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
21 تبیین معناشناختی مفاهیم توکل و اعتماد به نفس با رویکرد مرزشناسی با واژگان هم افق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
22 تبیین نقش باورهای اعتقادی در سلوک عرفانی خواجه عبدالله انصاری بر اساس الگوی دیلتز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران
23 تبیین نقش پیامبر(ص) در توسعه علم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
24 تحلیل ادله روایی برتری امامت بر نبوت با تاکید برآیه ابتلا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
25 تحلیل ادله قرآنی برتری امامت بر نبوت با تاکید بر آیه ابتلا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
26 تحلیل انتصابی بودن رتبه امامت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
27 تحلیل روانشناسی - دینی توکل به خدا و تبیین نقش آن در تامین بهداشت روانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
28 تحلیل روانشناسی- دینی اعتماد به نفس و تبیین تاثیر توکل به خدا بر آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
29 تحلیل مفهوم امامت و تبیین دیدگاه متکلمین فریقین نسبت به آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
30 تحلیل مفهوم شفا در قرآن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
31 تحلیل و ارزیابی نقش درمانی قرآن کریم در درمان بیماری های جسمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
32 جایگاه دعا و مناجات در متون عرفانی فارسی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
33 جایگاه سفرنامه های جهانگردان اروپایی در تبیین رخدادهای ایران عصر صفوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
34 چیستی و چگونگی حجاب های سلوکی نورانی در عرفان اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
35 چیستی و چگونگی حجابهای سلوکی ظلمانی در عرفان اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
36 سیمای صوفیه در عصر صفوی با نگاه به سفرنامه های سیاحان اروپایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
37 سیمای عرفانی امام علی (ع) در نهج البلاغه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری
38 سیمای نظامیان در جامعه ایران عصر صفوی با نگاه به سفرنامه های سیاحان اروپایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
39 شناخت عوامل پیدایی خودپنداره مثبت و عزت نفس از نگاه دین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در حوزه بهداشت و درمان، علوم اجتماعی و انسانی با محوریت بیماری کووید ۱۹
40 کرامات رفاعی در کلمات رفاعیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
41 گونه شناسی روش های تفسیر قرآن کریم در میان متصوفه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
42 مذاهب فقهی، تبیین اصول و تحلیل مبانی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
43 مروری بر نامه امام صادق(ع) به شیعیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
44 معرفی و تحلیل اندیشه نظریه پردازان پیرو مکتب انفتاح باب اجتهاد در عصر جدید (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
45 مفهوم شناسی واژه عدل از منظر برخی اندیشمندان امامیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
46 واکاوی علل اختلاف فقه شیعه و اهل سنت (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه