دکتر بیتا سودائی

دکتر بیتا سودائی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

دکتر بیتا سودائی

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرایه های نمادین شیعی در مسجد جامع ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 34
2 از سقوط زردوکو تا برآمدن دیوکس؛ یک دموکراسی مادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی آلودگی قارچی در برخی از نسخ خطی موزه ملک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 36، شماره: 2
4 بررسی اندیشه های ایرانی بر روی مسکوکات پارت نخست (۲۴۷-۱۶۸ ق.م) (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی مضامین و عناصر شیعی در امامزاده یحیی ورامین (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 12، شماره: 2
6 بررسی و شناسایی برخی حشرات زیان آور کاخ موزه نیاوران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 4
7 بررسی و مطالعه مصنوعات شیشه ای دوره ساسانی؛ نمونه مطالعاتی: شیشه‌های محوطه گنبد جهانگیر و (تپه) گوریه در استان ایلام با استفاده از روش میکروپیکسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 5، شماره: 2
8 تاثیر نقوش تزیینی دوره ساسانی بر تزیینات نگارهای گیاهی– اسلیمی مساجد شاخص دوره آل بویه: مورد مطالعاتی نگاره های مسجد جورجیر، مسجد جامع نائین و مسجد جامع زواره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 2
9 جایگاه اجتماعی زنان نوازنده در آشور نو بر اساس مدارک بصری در کاخ ها و معابد (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
10 جلوه های باروری در هنر دوره ساسانی با تاکید بر نقوش ظروف فلزی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 2
11 شمایل نگاری نقوش گیاهی در هنر ایران باستان بر اساس نقوش مهرها و مسکوکات (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 13، شماره: 1
12 شناسایی منابع فلزی استحصال نقره برای ضرب سکه های اشکانی در استان ماد بزرگ با روش PIXE (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 3، شماره: 1
13 طبقه بندی سفال های محوطه اورارتویی قلعه بسطام آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
14 کوسایی ها از حمله اسکندر تا سلوکیان در منابع یونانی و رومی (قرن ۵ ق.م- قرن ۲ پ. م) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 4، شماره: 1
15 مالیات در دوره اشکانی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایکونوگرافی سکه های سلوکی ضرب شده در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
2 بررسی عوامل بیولوژیک آسیب رسان به کاغذ نمونه موردی قارچ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
3 بررسی فن آوری سفالگری هزاره چهارم ق.م فلات مرکزی ایران با استفاده از روش های آزمایشگاهی : نمونه موردی سفال های میمنت آباد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته
4 سازه‌های آبی دشت خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
5 کاربرد PIXE و XRF در علم باستان شناسی نمونه موردی آنالیز سکه های اشکانی با روش PIXE (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
6 مطالعات آزمایشگاهی بر روی سنجاق های فلزی محوطه چالتاسیون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران