دکتر علی اصغر ثیاب قدسی

دکتر علی اصغر ثیاب قدسی دانشیار گروه زمین شناسی

دکتر علی اصغر ثیاب قدسی

دانشیار گروه زمین شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انطباق چینه شناسی نهشته های پالئوژن حوضه رسوبی کپه داغ آسیای میانه بر مبنای شواهد سنگ شناسی و فونای اویستری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
2 Palynological reconstruction of ۱۵۰۰ years of vegetation history of Veisar (N Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
3 تحول رسوب شناختی، میکروفاسیس و حساسیت مغناطیسی (MS) نهشته های کربناتی پرمین در شمال ماکو (آذربایجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
4 حوادث زیستی نانوفسیل های آهکی از Triquetrorhabdulus carinatus Zone تا Helicosphaera ampliaperta Zone در توالی الیگومیوسن یال جنوب غربی تاقدیس نواب (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 12، شماره: 2
5 ریز رخساره های رسوبی و جغرافیای زیستی دیرینه گذر سازند چهل کمان به سازند خانگیران (پالئوژن) ، شرق حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
6 زیست چینه نگاری روزن داران شناور سازند قم واقع در شمال خوی، استان آذربایجان غربی (حوضه پیش کمانی سنندج-سیرجان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 3
7 مطالعه روزن بران رده Fusulinata در نهشته های پرمین شمال ماکو (آذربایجان، ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 13
8 مقایسه تغییرات میزان های انباشت رسوب بخش بالایی سازند زاکین از طریق بررسی چینه نگاری چرخه ای در چاه های ۲SK-۱ و ۲SKD-۱ میدان گازی سلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر های زیست محیطی معادن و خطراتی که معدنکاران با آن مواجهند (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست
2 اثرات معدن کاری بر محیط زیست و چالش های کم کردن اثرات آن (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست
3 استفاده از تکنیک وارون سازی لرزه ای برای بررسی افق مخزنی غار در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
4 استفاده از نگار GSR در ارزیابی سازند آسماری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
5 اولین گزارش از بیومارکرهای لایههای لیگنیتدار تبریز (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 ایکنولوژی رسوبات فلیش جنوبشرق جلفا (شمالغرب ایران) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
7 بازسازی محیط رسوبی سازند کنگان در میدان گازی تابناک، غرب استان هرمزگان، زیرپهنه زاگرس چین خورده (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 بررسی انواع روشهای استخراج معادن و تاثیرات مخرب آنها بر محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست
9 بررسی رخساره های میکروسکوپی وتبیین مدل محیط رسوبی سازندروته درباختر زنجان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی ریز رخساره ها و محیط رسوبگذاری رسوبات پرمین در جنوب غرب ارومیه (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
11 بررسی میکرو بیو استراتیگرافی و محیط رسوبی سازند قم در مقاطع آجان ( جنوب شرق دماوند ) و مورده کوه ( شمال شرق حوض سلطان ) (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 پتروگرافی و برخاستگاه ماسه سنگهای جزایر سدی ائوسن زیرین - میانی جنوب شرق جلفا (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 تاریخچه پوشش گیاهی منطقه ویسر درشمال ایران دراواخر هولوسن: نقش اقلیم و انسان در انتشار و فراوانی گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
14 تحلیل ریزرخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند قم در برش جلبر در جنوب شرق ارومیه (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
15 چینه شناسی سازند قم در برش غرب باغچه جوق(جنوب ماکو) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
16 چینه شناسی نهشته های الیگو –میوسن در برش دهشیر بالا (جنوب غرب زنجان) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
17 چینه شناسی و فسیل شناسی سازند در قم در شمال سلماس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
18 چینه نگاری سنگی و تعیین آنومالی های عناصر مس، وانادیم، کبالت و مولیبدن با استفاده از روش منطق فازی در منطقه بالستان جنوب شرق ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
19 چینه نگاری شیمیایی در مرز بین سازندهای دلیچای و لار در شمال غرب شاهین دژ (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
20 چینه نگاری شیمیایی رسوبات سازند دلیچای در برش یلکلو، شمال غرب شاهین دژ (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
21 رخساره ها و محیط رسوبی سازند روته در برش جان آقا (شرق میاندوآب) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 ریزرخساره و محیط های رسوبگذاری سازند لار در منطقه آذرشهر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
23 ریزرخساره ها و محیط های رسوبی سازند قم در شرق سیلوانا (جنوب ارومیه) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
24 سنگچینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند آسماری دربرش رباط نمکی واقع در شمال باخترخرم آباد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
25 ضرورت شناخت گسلهای پنهان درمناطق مسکونی با استفاده ازروشهای ژئوفیزیکی به منظور کاهش ریسک پذیری زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
26 لیتواستراتیگرافی وبیواستراتیگرافی سازند سروک در فاز 18 میدان گازی پارس جنوبی چاه شماره05 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
27 لیتوستراتیگرافی و معرفی فرامینی فرهای نهشته های پرمین در شرق میاندوآب قوشاچای، آذربایجان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
28 محیط رسوبی و برخاستگاه زمین ساختی سازند لالون در مقاطع مسکین و شورگل، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
29 مدلسازی سهبعدی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن مطالعه موردی: تخمین تخلخل و تراوایی در میدان جفیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
30 مطالعه براکیوپودهای لایه های جلفا (پرمین فوقانی) در کوه الی باشی، غرب جلفا (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 مطالعه ریزرخساره های سازند لار (ژوراسیک بالایی) در شمال غرب شاهین دژ (برش یلکلو ) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
32 مطالعه سنگ شناسی و محیط رسوبی سازند لالون در دو برش مسکین و شورگل شمال غرب ارومیه (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
33 مطالعه کمی عناصرسنگین و گل حفاری بر روی خاک های منطقه کوپالاستان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
34 معرفی جمجمه ساموتریوم یافت شده در مراغه (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
35 معرفی روش های مدیریت تولید پسماندهای حفاری و بررسی اثرات زیست محیطی آنها در منطقه جنوب شرقی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
36 معرفی سنگ آهکهای بلروفون دار متعلق به پرمین درمنطقه ماکو (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
37 معرفی و توصیف سیستماتیک تعدادی از بلمنیت های سازند دلیچای در منطقه آذر شهر- آذربایجان شرقی- برای اولین بار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
38 مقایسه گونه فسیلی Atherina atropatiensis n. sp. (Teleostei: Atherinidae) در لایه های ماهی دار تبریزبا گونه های عهد حاضر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
39 میکروبیواستراتیگرافی و محیط رسوبی نهشته های سازند قم در نواحی غرب دریاچه ارومیه و جزیره کبودان (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند دلیچای در برش یلکلو، شمال شاهین دژ (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور