علی جوزی

 علی جوزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

علی جوزی

Ali Jozi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه بهترین روش خوشه سازی در تفکیک همزمان ویژگی های مخزنی و سنگ شناسیتوالی یک مخزن کربناته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجهیزات ومواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران
2 ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبریز رودخانه کرج جهت فعالیتهای تفرجی تفرج گاهها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
3 ارزیابی ریسک زیست محیطی واحد رزین اپوکسی پتروشیمی خوزستان با استفاده از روشهای تلفیقی PHA و EFMEA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
4 بررسی اثربخشی سیستم مدیریتHSEدر کاهش آمار حوادث شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE شهروندی در حوزه بیمارستان ها و مراکز درمانی
5 بررسی مروری چالش های آموزش بالینی به دانشجویان کارشناسی اتاق عمل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های آموزش و پژوهش در اتاق عمل
6 بررسی مروری مقایسه ی تاثیر دو روش نوین جراحی روباتیک و لاپاروسکوپی برعوارض بعد از جراحی های عمومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های آموزش و پژوهش در اتاق عمل
7 طراحی مدل نوین ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین ایران به منظور استقرار کاربری توسعه شهری وخدماتی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
8 موفقیت ها و شکست های کنوانسیون های تسلیحات کشتار جمعی در دفاع از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست