مریم احتشام زاده

 مریم احتشام زاده دانشگاه شهید باهنر کرمان

مریم احتشام زاده

Maryam Ehteshamzadeh

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جذب انتخابی یونهای لیتیم با استفاده از نانو کریستال های MnO2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر غلظت کاتیون مس بر خواص فیزیکی پودر مس الکترولیزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
2 اثر غلظت کاتیون مس برخواص فیزیکی پودر مسالکترولیزی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
3 ارزیابی خواص ساختاری پوششهای سرامیکی ایجاد شده بر الومینیوم به روش PEO با تغییر ولتاژ و عنصر الیاژی منیزیم (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
4 ارزیابی خوردگی فونداسیون دکلهای انتقال برق با استفاده از آزمون پلاریزاسیون (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
5 ارزیابی خوردگی و حفاظت کاتدی فونداسیون برجهای انتقال برق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن
6 امکان سنجی تولید آندهای سرب - اکسید کبالت به روش متالورژی پودر و ارزیابی رفتار خوردگی آند جهت استفاده در سلول های الکترووینینگ مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
7 Determination of Corrosion State of Concrete Structures by a Portable Equipment at Hormozgan Regional Power Company (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
8 بازیابی سولفات آهن از ضایعات سالنهای ریخته گری ذوب آهن با استفاده از فرایندهای الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
9 بررسی اثر آلودگی یون سولفید روی رفتار خوردگی آلیاژ برنز آلومینیوم نیکل دار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
10 بررسی اثر اندازه دانه ذرات نانو متریک TiO2 بر خوردگی الکترو شیمیایی و سختی پوششهای الکترولسی نانو کامپوزیت NiP-TiO2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
11 بررسی اثر زمان پوششدهی بر مقاومت به خوردگی پوششهای نانوکامپوزیتی الکترولس نیکل فسفر/گرافن اکسید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
12 بررسی اثر سرفکتانت سدیم دودسیل سولفات بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی پوشش الکترولس نانو کریستالی نیکل-فسفر بر روی آلومنییوم 6 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
13 بررسی اثر عملیات حرارتی و اتمسفر در تغییرات فازهای نانو کامپوزیت های Ti-Al/Al2 O3 تولید شده به روش ستنز احتراقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
14 بررسی اثر عملیات سطحی لیزری توسط لیزر پالسی بر رفتار خوردگی پوشش الکترولس نیکل - فسفر (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
15 بررسی اثر عملیات طحی لیزری بر میکروساختار پوشش الکترولس نیکل - فسفر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عملیات حرارتی
16 بررسی اثر یون کلرید بر روی رفتار خوردگی فولاد X65 به روش نویز الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
17 بررسی امکان پذیری ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni-P-TiO2 با افزودن سل TiO2 و بررسی خواص آن (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
18 بررسی تاثیر افزودن Ni و Mn بر رفتار خوردگی آلیاژ Cu-10Ni در محلول 3.5% NaCl (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
19 بررسی تاثیر پارامترهای غلظت و دمای عملیات حرارتی بر روی خواص الکتروشیمی و ریز ساختار پوشش های نانو کامپوزیتی الکترولیس نیکل با ذرات نانو متری SiC (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
20 بررسی تاثیر ریز ساختار فولاد کربن متوسط و ساختار شیف بازها بر ممانعت کنندگی آنها در محیط اسید هیدروکلریک بوسیله مطالعات پلاریزاسیون، عکس برداری میکروسکوپ روبشی و تحلیل اشعه ایکس (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
21 بررسی تاثیر عملیات حرارتی روی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژهای مس- نیکل ریختگی شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
22 بررسی تاثیر عناصر آلومینیوم و مس بر رفتار خوردگی آندهای سرب- اکسید کبالت تولید شده به روش متالورژی پودر در مقایسه با آندهای سرب-کلسیم-قلع مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
23 بررسی تاثیر ولتاژ اعمالی بر رفتار خوردگی پوشش های سرامیکی ایجاد شده روی آلومینیوم در اکسیداسیون الکترولیز پلاسمایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
24 بررسی تاثیر همزمان فعال کننده سطحی و تغییر پارامترهای مختلف بر روی خواص خوردگی و مورفولوژی سطحی پوشش های الکترولس نیکل با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
25 بررسی تاثیر یون کبالت بر خوردگی آندهای Pb-Ca-Sn مجتمع مس سرچشمه و تعیین غلظت بهینه آن جهت استفاده در محلول الکترووینینگ مس(قسمت 1: قبل از اعمال پلاریزاسیون) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
26 بررسی تاثیر یون کبالت بر خوردگی آندهای Pb-Ca-Sn مجتمع مس سرچشمه وتعیین غلظت بهینه آن جهت استفاده در محلول الکترووینینگ مس(قسمت 2:پس از اعمال پلاریزاسیون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
27 بررسی تاثیر یون های آهن و منگنز بر رفتار خوردگی اندهای سرب-کلسیم-قلع مجتمع مس سرچشمه در محلول الکترووینینگ مس قسمت1: بدون اعمال پتانسیل خارجی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
28 بررسی تأثیر کمپلکسهای سطحی تشکیل شده در حضور مایع یونیمتیل-ایمیدازولیوم بنزوسولفونیک اسید بر فرایند خوردگی آلیاژهای APIX80 و Cu-10Ni با استفاده از تکنیک EIS (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
29 بررسی تأثیر یون های آهن و منگنز بر رفتار خوردگی آندهای سرب- کلسیم- قلع مجتمع مس سرچشمه در محلول الکترووینینگ مس (قسمت 2: پس از اعمال پتانسیل خارجی) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
30 بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی آلیاژ پمپ های سیکون واحد تغلیظ دوم مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
31 بررسی خوردگی آلیاژ مس- نیکل10_90 و اثر منگنز بر رفتار %3/ الکتروشیمیایی آن در محلول سدیم کلرید (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع معدنی
32 بررسی خوردگی حفره ای الیاژ آلومینیوم 6061 عملیات حرارتی شده در محلول اسید نیتریک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
33 بررسی خوردگی لوله های انتقال آب کارخانه ی اسید مس سرچشمه و اعمال حفاظت کاتدیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
34 بررسی رفتار آلیاژهای مقاوم به سایش پمپهای انتقال مواد معدنی در شرایط حاد ترکیبی خوردگی و سایش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
35 بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای مغناطیسی و غیرمغناطیسی مس- نیکل ریختگی شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان، در محلولNaCl %3.5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
36 بررسی رفتار خوردگی فولاد پوشش داده شده به روش ترکیبی آلومینایزینگ و پلاسمای الکترولیتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
37 بررسی ریز ساختار و مورفولوژی پوششهای نانوکامپوزیتی NiP-TiO2 و تاثیر زمان پوشش دهی با تکنیک آبکاری الکترولس (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
38 بررسی ساختار و مورفولوژی پوشش روتایل تولید شده بر سطح تیتانیم به روش پلاسمای الکترولیتی تخلیه تابناک و تاثیر ولتاژ تخلیه و زمان بر پوشش تولید شده (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
39 بررسی عوامل شیمیایی و فیزیکی موثر بر خواص پودر مس الکترولیزی توسط روش های طراحی آزمایش (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
40 بررسی مقاومت به خوردگی پوشش اکسید تیتانیم ایجاد شده به روش سل – ژل تحت فرایند غوطه وری در حضور ممانعت کننده در محیط آب دریا (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
41 بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های آلی بدون حلال توسط دستگاه مه نمکی و EIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
42 بررسی مقاومت به خوردگی فولادهای زنگ نزن مختلف جهت انتخاب جنس مناسب برای تیوبهای مبدلهای حرارتی واحد تصفیه آب ترش پالایشگاه اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
43 بررسی مکانیزم جذب و تأثیر بازدارندگی خوردگی ترکیب 2-(3 و 4 دی متوکسی بنزیلیدین مالونونیتریل) بر روی فولاد API X80 در محیط HCI (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
44 بررسی مورفولوژی ، ریز ساختار و خواص مقاومت به خوردگی پوشش های سیلیسی تولید شده بر روی آلومینیم به طریق پلاسمای الکترولیتی پتانسیواستاتی (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
45 بررسی و مقایسه رفتار خوردگی فولاد St37 و فولادهای زنگ نزن 304L و 316L در آب فرآیند مورد استفاده در غبارگیرها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
46 بهبود راندمان بازدارندگی SAMs شیف بازها روی مس در محیط سولفوریک اسید به کمک آلکان تیولها (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
47 تاثیر تغییر ولتاژ و عنصر آلیاژی منیزیم بر رفتار خوردگی پوشش های سرامیکی ایجاد شده بر آلومینیوم به روش اکسیداسیون الکترولیز پلاسمایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
48 تاثیر جنس آلیاژ رولر دبل دک اسکرین در توفقات واحد گندله سازی، مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
49 تاثیر دانسیته جریان کاتدی،دما و زمان برداشت پودر روی خواص فیزیکی پودر مس الکترولیزی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
50 تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی سایشی پوشش های نیکل فسفر بر زیرلایه مس- نیکل 90/10 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
51 تاثیر غلظت سود بر خواص مقاومت به خوردگی پوششهای سیلیسی و آلومینایی تولید شده به طریق PEO روی آلومینیوم در الکترولیت سیلیکاتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
52 تاثیر غلظت هیدروکسید سدیم بر مورفولوژی و ریز ساختار پوشش های سرامیکی تولید شده بر روی آلومینیم به طریق پلاسمای الکترولیتی (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
53 سنتز سبز نانوذرات اکسید نیکل با استفاده از عصاره گیاه Artemisia dracunculus (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
54 طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی و اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی روی فولاد زنگ نزن استنیتی 304 و 316 در محیط حاوی یون کلراید (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
55 مطالعه تاثیر ریز ساختار فولاد در عملکرد ممانعت کنندگی خوردگی شیف بازها توسط طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
56 مطالعه تاثیر ریزساختار فولاد درعملکرد ممانعت کنندگی خوردگی شیف بازها توسط طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانس (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
57 مطالعه خاصیت خود ترمیمی پوشش اکسید تیتانیوم در حضور ممانعت کننده بنزوتری آزول در محیط 3/5% کلرید سدیم به روش طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS9 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
58 مطالعه مکانیزم بازدارندگی فیلم های خود مجموعه ساز شیف بازهای N,N'-Ethylen-bis(salicylidenimine) و N,N'-ortho-Phenylen-bis(salicylidenimine) روی مس در محیط کلریدی در دمای محیط (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
59 مقایسه رفتار کششی آلیاژهای آلومینیوم 6082 و 5050 اتصال یافته به فولاد ضد زنگ 304 به روش جوشکاری اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران