دکتر جواد چزگی

دکتر جواد چزگی استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

دکتر جواد چزگی

Dr. Javad Chezgi

استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه راهبرد جامع و مناسب جهت توسعه احداث سد زیرزمینی با استفاده از مدل SWOT و ماتریس کمی QSPM (مطالعه موردی: حوضه کریان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
2 ارزیابی برآورد رسوب با استفاده از روش های منحنی سنجه و شبکه عصبی با تلفیق پارامترهای مورفولوژیکی حوزه (مطالعه موردی حوزه باغ عباس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
3 ارزیابی پروژه‌های آبخیزداری و ارائه راهبرد و راهکار مناسب جهت توسعه آنها با استفاده از مدل SWOT و AHP در مناطق خشک و نیمه‌خشک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
4 اولویت بندی مکان مناسب احداث سد زیرزمینی با AHP در حوزه آبخیز کجیبد- بالاقلی شهرستان گرمه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
5 تعیین مناطق مستعد فرسایش با استفاده از مدل های MADM و GIS در منطقه باقران بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
6 مکان یابی و اولویت بندی محل مناسب احداث بندهای خاکی با استفاده از مدل های بولین و MADM (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی سدهای زیرزمینی منطقه سندرک میناب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور تعیین مناطق دارای پتانسیل احداث سد زیرزمینی از طریق منطق بولین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجبید- بالاقلی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
3 انتخاب محورهای مناسب سد زیرزمینی بر اساس سطح مخزن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجبید –بالاقلی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
4 اولویت بندی پتانسیل زیرحوضه ها جهت استحصال آب باران در منطقه آسیاب جفته کرمان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
5 بررسی ارتباط خشکسالی‌های هیدرولوژیکی و اقلیمی استان خراسان شمالی با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
6 بررسی پارامترهای کمی و کیفی پساب مجتمع آبگرم هلال فردوس جهت مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
7 بررسی تاثیر خشکسالی بر آب زیر زمینی با استفاده از شاخص های SPIوGRIدر منطقه طرق (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی طایفه عشایری عرب طاهری طبس و ارائه راهبرد مدیریت مناسب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 بررسی نقش سد زیرزمینی در جمع آوری آب در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
10 تاثیر گونه درختچه ی فلفل(هند بید) در جلوگیری از فرسایش کناری در مسیل های مناطق خشک و نیمه خشک(مطالعه موردی منطقه چزگ) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 تحلیل ناحیه ای خشکسالی مطالعه موردی: استان یزد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 تعیین ارتباط دورپیوندی سیگنال های هواشناسی و بارش در مناطق خشک (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
13 تعیین مناطق حساس به فرسایش با استفاده از روش AHP در حوزه آبخیز باقران بیرجند (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
14 تعیین مناطق مناسب برای استحصال آب باران با استفاده از روش AHP در حوزه آبخیز باقران بیرجند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
15 کاربرد روش SMCE در مکان یابی سدهای اصلاحی توری سنگی در منطقه طرق (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 معرفی مدل های تصمیم گیری در اولویت بندی مکان یابی سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
17 مقایسه داده های بارندگی و جریان رودخانه ای به منظور مطالعه خشکسالی (مطالعه موردی رودخانه رودبال_فارس) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 مقایسه کارایی الگوریتم حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی در تهیه نقشه پوشش اراضی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
19 مکان یابی سد زیرزمینی با استفاده از منطق بولین در بخشی از استان بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 مکان یابی مناطق مناسب برای احداث سدهای شنی به روش معیارهای حذفی (exclusionary criteria) در منطقه شرق (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
21 مکانیابی سد زیرزمینی بهروش معیارهای حذفی با استفاده ازGIS(مطالعه موردی غرب استان تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران