دکتر مهدی خاک زند

دکتر مهدی خاک زند دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

دکتر مهدی خاک زند

Dr. Mehdi Khakzand

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "معماری گروهی" حلقه مفقوده در آموزش طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 3، شماره: 3
2 A Trivalent Approach to the Quality of the Khoshk River Landscape in Shiraz (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 1
3 Architecture Students’ Understanding of Landscape Issues in Design Studios (A Comparison Approach in Some Tehran Architecture Schools) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 3
4 احیای سرمایه اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی با بهره گیری از توسعه مسکن گام به گام (مطالعه موردی: زورآباد کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
5 ارتقای فضای گردشگری دریاجه پارک جنگلی تلو (پیشنهاد طراحی بر مبنای رویکردهای سه گانه اکولوژ یکی، زیبایی شناختی و اجتماعی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 3، شماره: 1
6 ارزیابی مولفه های کالبدی- محیطی منظر شهری در فضاهای ورودی شهراردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 6، شماره: 1
7 الگوها و اصول کالبدی خانه های سنتی کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 176
8 Cooling Effect of Shaded Open Spaces on Long-term Outdoor Comfort by Evaluation of UTCI Index in two Universities of Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 2
9 Daylight performance of toplighting: An overview (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 4
10 Deconstruction as a Technique for Divergent Thinking in Pedagogy of the Academic Design Process (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر طراحی دوره: 2، شماره: 2
11 Development of rejuvenation process in Iranian industrial heritage based on Grounded theory (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 11، شماره: 4
12 Evaluation of the correlation between the orientation and sides in Qajar houses of kashan (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 5، شماره: 2
13 Explaining the Adaptability Model of Indus trial Heritage with Landscape (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 1
14 Formal-comparative Analysis of the Spatial organization of Student residence Halls Based on their Spatial Threshold Patterns (Case study: Girls Residence Hall Complex in Imam Khomeini International University of Qazvin) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 3
15 Role of Environmental Simulation at the Early Stage of Design in Order to Achieve Outdoor Thermal Comfort: A Case Study of Ekbatan and Apadana Residential Complexes in Tehran, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 7، شماره: 4
16 The Impact of Educational Environment On the Architectural Design Process of Students (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر طراحی دوره: 3، شماره: 2
17 بررسی اقلیمی کاشان با رهیافت خانه همساز با اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 15، شماره: 2
18 بررسی تاثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در طراحی و چیدمان مبلمان فضاهای داخلی مجتمع های آموزشی (نمونه مورد مطالعه: دانشکده معماری شهرسازی، عمران و مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 9، شماره: 2
19 بررسی تاثیر مولفه های کاربردی موثر در طراحی پنجره کلاس های دروس عملی با تاکید بر استفاده بهینه از بازتابش نور روز در تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 3
20 بررسی تطبیقی اثرات زیست محیطی یک ساختمان با اسکلت فلزی و بتنی در شهر تهران با رویکرد ارزیابی چرخه حیات در مرحله طراحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 2
21 بررسی جایگاه تئوری های معماری منظر جهان در پروژه های حرفه ای معماری منظر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 50
22 بررسی چگونگی افزایش حس انسجام در افراد با توجه به رویکرد سالوتوژنیک (نمونه موردی: بافت مسکونی محله تاریخی سنگ سیاه شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 2
23 بررسی خصوصیات حرارتی حیاط های مرکزی کم عمق در اقلیم قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 14
24 بررسی راهکارهای طراحی در جهت ارتقای سلامت ساکنان محلات، با تطبیق رویکرد سالوتوژنیک و نظریه آبراهام مازلو (نمونه موردی: محله قدوسی - غربی، شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 11، شماره: 43
25 بررسی عوامل موثر بر ارتقاءتعاملات اجتماعی در فضای باز و نیمه باز مجتمع های مسکونی (نمونه موردی: مجتمع مسکونی منطقه22) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
26 بررسی نحوه و چگونگی بهیافت منظر در لندفیل دره ژوان (گاراف) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 19، شماره: 1
27 بکارگیری تکنولوژی در فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
28 تبیین ارتباط دوسویۀ ادراک منظر و مشارکت در فرآیند توسعۀ منظر مشارکتی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 90
29 تبیین مولفه های موثر بر ادراک عدالت در معماری بناهای مسکونی معاصر ایران (مطالعه موردی: بناهای مسکونی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 42
30 تبیین و سنجش مولفه های ارتقا کیفیت فضای شهری در میادین جهان واقعی در مقایسه با جهان موازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 3
31 تحلیل الگوی بهینه چیدمان فضایی شبکه دسترسی در غرفه های نمایشگاهی با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 124
32 ترسیم نمودارها ، کمکی به فرآیند طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
33 تفکر طراحی در فرایند طراحی معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 2، شماره: 4
34 دستیابی به معماری سبز از طریق بکارگیری BIM (نمونه مورد مطالعه: دانشکده معماری- شهرسازی، عمران و مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 35
35 دستیابی به مولفه های معماری فضاهای آموزشی ویژه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 5، شماره: 7
36 روند طراحی و چگونگی بهره گیری از پوشش گیاهی در معماری منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 1، شماره: 2
37 ریخت شناسی و بررسی همبستگی متغیرهای سامانه حیاط مرکزی درکاشان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 28
38 زمین هگرایی در آثار معماران غیرایرانی در دوره پهلوی اول (مدرسه البرز و ایرانشهر) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 7، شماره: 14
39 شناسایی عوامل موثر بر طراحی بدنه های شهری با تاکید بر ابعاد زیبائی شناسی و زیست محیطی (نمونه ی موردی: خیابان ولی عصر(عج)- شهر قشم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 10
40 طراحی کاشت درختان و مسیریابی برای فضای باز دانشگاهی: نحو فضا به عنوان ابزار ارزیابی طراحی منظر (نمونه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 4، شماره: 10
41 فرایند طراحی معماری منظر ، از گذشته تا امروز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 9
42 قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 1
43 منظر به مثابه معماری؛ رهیافتی نوین به سوی نجات بخشی معماری توسط منظر با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 14، شماره: 2
44 نگاهی اجمالی به رویکرد میان طبیعت و معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 8
45 نگاهی پدیدارشناسانه به طراحی مناظر مقدس شهری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 3، شماره: 5
46 ویژگی های حرارتی فضا های باز و نیمه باز در شرایط اقلیم شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های معماری و محیط دوره: 1، شماره: 2
47 هنجاریابی، روایی و پایایی توسعه آزمون سنجش ادراک بصری در بین دانشجویان رشته معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسایش بصری و طراحی نمای متحرک ملهم از طبیعت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
2 اجتماع پذیری در فضاهای باز شهری با تاکید بر نقش مکان سوم، مورد مطالعاتی: پارک لاله تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
3 استخراج مفاهیم تاثیر گذار بر تعامل اجتماعی دربافت فرسوده ( نمونه موردی محله عودلاجان تهران ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 استخراج مفاهیم مهم از دید کودکان در مورد نمای بهینه با رویکرد اکولوژی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 استفاده بهینه از آب باران در جهت کاهش تنش آبی روستای سلطان آباد شیراز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
6 استفاده مجدد از آب های خاکستری در برپایی مجموعه های اگروتوریسم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
7 استفاده مجدد تطبیقی از میراث صنعتی با توجه به ارتقاء منظر و محیط زیست (نمونه موردی: کارخانه قند ورامین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
8 افراد کم توان و رابطه آنها با فضای باز محیط مسکونی مورد پژوهشی: مسکن مهر در شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
9 افزایش هویت بصری کالبدی نمای خیابان های مسکونی مبتنی بر رویکرد مردم محور (نمونه موردی: خیابان ولیعصر (عج) در جزیره قشم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
10 اگریتوریسم راهکاری در راستای توسعه ی پایداری اکولوژیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
11 اگریتوریسم؛ رویکردی در راستای توسعه ی پایدار روستایی (نمونه موردی: سایت گردشگری کشاورزی شمال تایلند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
12 الگوی انعطاف پذیری فضای اکولوژیک در ساختمان های بلند مرتبه (نمونه موردی: اآسیا هتل دانتان، کامروز بانک فرانکفورت، برج های مسکونی کوثر) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
13 الویت بندی سرمایه گذاری در روشهای سنتی و مدرن پایدار مدیریت منابع آب با استفاده از تکنیک وزن دهی تجمعی ساده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
14 اهمیت تعامل با طبیعت در منظر جهت ارتقای مهارت های کاربران اوتیستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 Explaining the Relationship between Industrial Heritage and Landscape (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر
16 باز شناسی مفاهیم معماری ایران و راه کارهای معاصر سازی آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
17 بازآفرینی مرکز محله با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی در بافت تاریخی عودلاجان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
18 بازشناسی الگوهای طراحی در فضاهای آموزشی بر اساس زبان الگوها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
19 بازشناسی الگوهای معماری بومی ،روستایی مازندران مطالعه موردی: روستای چلندر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
20 بام سبز راهکارهای جدید در معماری جهت کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
21 بررسی مدلها و رویکردهای ارزیابی منظر صوتی به منظور ارتقاء مطلوبیت محیط های شهری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
22 بررسی اهمیت فضاهای باز مجتمع مسکونی و تحلیل عملکرد اقلیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
23 بررسی تاثیر ژیوپارک قشم در توسعه پایدار روستاها و مناطق همجوار نمونه موردی روستای طبل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
24 بررسی تاثیر شبکه ای متحرک از پانلهای آکریلیکی برش خورده با لیزر در نورگیر سقفی جهت کاهش شدت روشنایی مزاحم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
25 بررسی تاثیرات زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی گردشگری در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
26 بررسی تکنولوژی سیکل تبرید تراکمی در جهت تولید آب از رطوبت هوا توسط بادگیرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی محیط ساخته شده در عصر دیجیتال
27 بررسی جایگاه زمینه گرایی در فرآیند طراحی ژئوسایت روستای طبل در جزیره ی قشم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
28 بررسی جایگاه زمینه گرایی در فرآیند طراحی ژیوسایت روستای طبل در جزیره قشم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 بررسی راهکارهای استفاده از نور روز و روشنایی غیرفعال در کتابخانه های پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
30 بررسی رویکردهای اکولوژیکی، اجتماعی و زیباشناسانه در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه در راستای ارتقاء کیفیت زندگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
31 بررسی شاخصه های ارتقای کیفی محیط های مسکونی شهری با نگاهی به کشاورزی شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
32 بررسی عوامل موثر بر طراحی مجموعه آموزشی پایدار و مقاوم در برابر پاندمی های آینده بر اساس رویکرد ارتقا کیفیت هوا (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
33 بررسی مطلوبیت منظر صوتی باغ ائل گلی تبریز از طریق تطبیق ارزیابی های عینی و ذهنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
34 بررسی مولفه های اجتماعی کیفیت زندگی در محله ده ونک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
35 بررسی مولفه های معماری سبز در ساختمان های مسکونی (با بهره گیری از کشاورزی شهری) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 بررسی و ارزیابی معیارهای مکانی پژوهشکده نانوتکنولوژی به کمک تصمیم گیری مدل AHP (نمونه مورد بررسی منطقه پردیس تهران) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
37 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش کیفیت فضایی مسکن حداقل در مقیاس واحد مسکونی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
38 بررسی و تبیین ابعاد گردشگری حلال در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
39 بهبود توزیع درآمد در اقتصاد فضایی مناطق محروم شهری از طریق تحلیل مثلث «توسعه اقتصادی گردشگری» (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
40 بهره گیری از فناوری بیورآکتور در فیلتراسیون پسماند آب جهت تامین آب مورد نیاز فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
41 تاثیر جداره های سبز بر سطح آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای بلندمرتبه شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
42 تاثیر جداره های سبز بر سطح آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی درساختمانهای بلندمرتبه شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک
43 تاثیر دیوارهای سبز داخلی بر کیفیت زیست محیطی فضای داخل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
44 تاثیر طراحی فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر آسایش حرارتی ساکنین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
45 تاثیر گردشگری بر مشارکت اجتماعی و فرهنگی در جهت تحقق برنامه های توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
46 تاثیر منظر بویایی بر ادراک شادی کاربران در مناظر کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
47 تبیین سه گانه میراث صنعتی ، منظر روستایی و اگروتوریسم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
48 تحلیل توزیع فضایی و مکان گزینی پژوهشکده نانوتکنولوژی با استفاده از مدل تصمیم گیری AHP (نمونه مورد بررسی شهر جدید پردیس تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
49 تحلیلی بر مولفه های زیست محیطی توسعه پایدار در راستای بازسازی فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
50 تداوم هویت باغ ایرانی در منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
51 تغییر الگوی مصرفی آب در طراحی فضاهای شهری از طریق استفاده از آب های خاکستری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
52 تغییر کاربری تطبیقی در میراث صنعتی، راهی به سوی پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
53 تناسبات طلایی، الگویی کهن در معماری ایران نمونه مورد مطالعه: میدان نقش جهان اصفهان، عصر صفویه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
54 توجه به مدیریت آبهای سطحی در بهیافت لندفیل برمشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
55 توسعه کاربری مختلط راهکاری برای ارتقا تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
56 توسعه میان افزا، رویکردی در طراحی شهری پایدار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
57 توسعه و بازآفرینی محدوده های ناکارآمد درون شهری تبدیل فضاهای تاریخی به فضاهای عمومی و تاثیر آن بر پایداری اجتماعی (نمونه موردی: خانه هنرمندان تهران، موزه تار و پود شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
58 توسعه ی گردشگری در روددرهای درکه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
59 دستیابی به الگوهای مطلوب طراحی برای کودک اوتیسم به منظور افزایش کیفیت زندگی آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
60 راستای ارتقا سلامت انسان در فضاهای درمانی شناسایی مهمترین مولفه های منظر در (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست
61 راهکارهای مدیریتی پایدار برای حفاظت از منابع آبی با بازچرخانی آب های هدر رفته در طراحی معماری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
62 راهنما و دستورالعمل های طراحی باغ حسی برای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
63 ساماندهی بافت مسکونی با الهام ازمفهوم سلسله مراتب دسترسی در الگوی باغ ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
64 شبیه سازی عددی پراکندگی گرد و غبار در مسکن بومی سیستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مسکن پایدار
65 شناسایی عوامل موثر در ایجاد ضرورت بهره گیری از راهکارهای نوین در کشاورزی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
66 شهرسازی منظر پاسخی منعطف به عدم قطعیت شهر های معاصر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
67 ضرورت تصفیه آب خاکستری از طریق تحلیل الگوی مصرفی در راستای مدیریت بهینه مصرف آب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
68 طراحی پوسته متحرک به منظور ارتقا سطح آسایش بصری در اتاق بستری بیماران در شهر تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
69 طراحی شهری با تأکید بر تحلیل عناصر اقلیمی باد و بارش مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
70 طراحی شهری پایدار جهت ارتقا محله های قدیمی شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
71 طراحی مجموعه طبیعت گردی کودکان با رویکرد ارتقای خلاقیت و ارتباط بیشتر با طبیعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
72 قابلیت های اکوتوریستی و ژئوتوریستی ژئوپارک قشم در توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
73 قلمروگرایی و حریم شخصی جوانان در پارکهای شهری ، مورد مطالعاتی: پارک دانشجو تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
74 کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی مولد به منظور بهینه سازی مسائل طراحی معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
75 کشتزارهای عمودی، راهکاری نوین در ارتقاء سطح کشاورزی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
76 محیط سالم در شرایط پاندمی بررسی مقیاس های تاب آوری محیط در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
77 مدخلی بر عوامل تاثیرگذار اختلاط کاربری در حوزه مسکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
78 مدیریت بحران کم آبی با بهره گیری از فناوری فیلتراسیون ترکیبی در تصفیه آب خاکستری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
79 مروری بر پارامترهای تاثیرگذار در رابطه میان چیدمان بلوکهای مسکونی و میزان مصرف انرژی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
80 مروری بر تعاریف و ویژگی های رویکرد طراحی مولد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مسکن پایدار
81 مروری بر روش های بهینه سازی عملکرد انرژی بام (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
82 مروری بر عوامل تاثیر گذار بر پراکندگی ذرات آلاینده PM۲.۵ و PM۱۰ در اطراف بنا های معماری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
83 مروری بر عوامل تاثیر گذار در نورگیری از سقف در ساختمان ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
84 مزارع شهری در کلانشهر تهران و اهمیت آن در ارتقای کیفیت محیطزیست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست
85 مصالح نانو راهکاری سودمند برای آینده ای پایدار در معماری معاصر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
86 معماری بومی، بازیابی ارزشها (نمونه موردی: پل قدیم شهرستان دزفول) (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
87 معماری فضاهای آموزشی کودکان استثنایی به عنوان بخشی از جامعه ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
88 مولفه های طراحی پارک های دوستدار کودک با هدف آموزش کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
89 مولفه های کیفی محیط مسکونی موثر در طراحی مسکن حداقل و بررسی میزان اهمیت آن ها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
90 نقش اکوکمپ های شناور در آب در توسعه پایدار جزایر توریستی نمونه موردی: جزیره هرمز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
91 نقش الگوها و شاخص های توسعه پایداری اجتماعی بر فضای شهری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
92 نقش بکار گیری الگوهای بومی معماری و فرهنگی-اجتماعی در طراحی فضای معماری با مشارکت بیشتر زنان در حفظ و هویت و میراث روستایی در مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
93 نقش پارامتر های مختلف پنجره در میزان بهره مندی فضاها از نور روز (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
94 نقش زن به عنوان عامل شکل گیری هویت فردی و هویت اجتماعی منطبق بر هویت معماری مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
95 نقش معماری منظر پایدار در حفاظت از اکوسیستم های سواحل توریستی (نمونه موردی: سواحل خلیج فارس) (دریافت مقاله) دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
96 نگاھی پدیدارشناسانه به الگوی ھای بومی روستاھای مازندران (مطالعه موردی:روستای چلندر) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
97 نگاه پدیدارشناسانه به عناصر خانه های سنتی نایین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
98 نگاهی پدیدارشناسانه به الگوهای مسکن بومی(مطالعه موردی : جزیره قشم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
99 وا کاوی طراحی پنجره سقفی با رویکرد معماری بیوفیلیک و تاثیر آن بر سلامتی و آسایش حرارتی ساکنان ساختمان های مسکونی (نمونه موردی: شهر تالش) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
100 همسایگی بین نسلی و نقش آن در جهت افزایش سالمندی در مکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
101 یک زبان الگوی ایرانی-اسلامی برای طراحی حسینیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی