دکتر روح الله فتاحی نافچی

دکتر روح الله فتاحی نافچی دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر روح الله فتاحی نافچی

Dr. Roholah Fatahi

دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز حساسیت در رتبه بندی پروژه های سدسازی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 2
2 ارزیابی کارایی توابع مفصل در برآورد تلفات بارش و مدلسازی بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
3 بررسی آزمایشگاهی تنش برشی آستانه فرسایش رسوبات ریزدانه (مطالعه موردی رسوبات مخزن سد کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 3
4 بررسی آزمایشگاهی میزان تضعیف امواج دریا هنگام برخورد به سازه ی دیوار ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 10، شماره: 2
5 بررسی اثر دبی قطره چکان و نوع بستر کشت بر الگوی توزیع رطوبت در بسترهای کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 4
6 بررسی پدیده کاویتاسیون در محل تغییر شیب تنداب سرریز سد سورک با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 99
7 بررسی تاثیر جریان های سیلابی بر تغییرات ریخت شناسی با استفاده از تحلیل سری تصاویر ماهواره ای(مطالعه موردی: رودخانه بازفت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 106
8 بررسی لایه بندی حرارتی و اکسیژن محلول در مخزن یک سد بزرگ مطالعه موردی سد کارون 3 (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
9 تاثیر زبری در شیب های معکوس بر عمق ثانویه و نرخ استهلاک انرژی پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
10 تاثیر شیبدار کردن رویه پله های حفاظتی برای کنترل آب شستگی کانال های فرسایشی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 2
11 تحلیل زمانی و مکانی تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت فرادنبه و ارزیابی قابلیت استفاده از آن در مصارف کشاورزی طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۷۰ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 3
12 توسعه و ارزیابی یک روش کاربردی جهت محاسبه افت فشار در لوله های آبده با قطره چکان داخل خط (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
13 شبیه سازی اثر پیکربندی و تعداد بافل ها بر کارایی هیدرولیکی مخازن تماسی کلر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 107
14 کاربرد رویکرد بیلان جرمی در ارزیابی تغییرات تبادل آب های سطحی و زیرزمینی در زیرحوضه لنجانات (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
15 مدل سازی پارامترهای جریان در مسیر تنداب سرریزهای با تغییر شیب ناگهانی (مطالعه موردی: سرریز سد سورک) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 4
16 مطالعه آزمایشگاهی ضریب جریان سرریزهای تناسبی خطی در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 33، شماره: 4
17 مقایسه الگوی استقرار فیلتر ژئوتکستایل در آبگیرهای زیر سطحی با رایزرهای قائم از نظر کنترل رسوبات ورودی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
18 مقایسه روشهای آبیاری سطحی، قطرهای و واترباکس در استقرار نهال زالزالک برای کنترل پدیده بیابان زایی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تغییرات ریخت شناسی رودخانه بازفت با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره لندست (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سفیددشت برای استفاده در مصارف شرب و صنعت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
3 اصول آبیاری فضای سبز و تمهیدات لازم جهت افزایش راندمان کاربرد آب در آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
4 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر ضریب زبری مانینگ بر روی دو بستر تیزگوشه و گردگوشه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در بازشدگی تدریجی با صفحات مستغرق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
6 بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در بازشدگی ناگهانی با صفحات مستغرق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
7 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل پره های مستغرق دوگانه و زاویه حمله بر کاهش عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 بررسی استفاده تلفیقی روش های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در برآورد رسوب ورودی به مخازن سدهای بزرگ(مطالعه موردی: سد دز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
9 بررسی تاثیر تغییر ابعاد صفحات مستغرق محدب شکل دوبل در کاهش عمق آبشستگی موضعی کنار پایه استوانه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بررسی دقت روش منحنی سنجه رسوب بر اساس تغییرات رژیم جریان (مطالعه موردی: حوضه ارمند و بازفت) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی روند خشکسالی بوسیله آزمون ناپارامتری من-کندال (منطقه مطالعاتی: حوضه آبریز شمالی رودخانه کارون) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
12 بررسی میزان خطای منحنی های سنجه رسوب برای برآورد بار معلق رودخانه ارمند (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 بهینه سازی الگوی کشت زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی ( مطالعه موردی:حوزه زاینده رود) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
14 پارامترهای اساسی در طراحی سازه های آبگیری از رودخانه ها در مناطق کوهستانی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
15 پیش بینی تغییرات دما و بارش ایستگاه شهرکرد طی دوره آماری 2046 تا 2065 با استفاده از مدل ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدلLARS-WG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
16 تحلیل رژیم آبدهی رودخانه ها در حوضه های برفگیر با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی رودخانه کوهرنگ) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
17 تخصیص بهینه آب با رویکرد نظریه بازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
18 تعیین شماره منحنی رواناب حوضه آبریز با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
19 سیمای آب زیرزمینی حوضه های درجه یک کشور در چهار دهه گذشته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
20 شبیهسازی عددی سرریز سد سورک با استفاده از روش دوفازی VOF (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
21 عملکرد سرریزهای تناسبی در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
22 کارایی مصرف آب گوجه فرنگی در روش آبیاری تقطیری با استفاده از آب های نامتعارف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
23 کاربرد توزیع های احتمال برای برازش جریان های روزانه ( مطالعه موردی حوضه زاینده رود ) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
24 کاربرد توزیع های احتمال برای برازش جریان های روزانه (مطالعه موردی حوضه زاینده رود) (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
25 مطالعه استفاده از سرریز تناسبی دودکشی در آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
26 معرفی شاخصهای خشکسالی و میزان تناسب آنها برای حوزه های آبریز مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
27 مقایسه تولید گازهای گلخانهای نیروگاههای برقابی حوضه کارون و نیروگاههای حرارتی جایگزین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم