دکتر فربیا ارشاد

دکتر فربیا ارشاد استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز

دکتر فربیا ارشاد

Dr. Fariba Ershad

استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.