دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار

دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار دانشیار  باستان شناسی دانشگاه تهران

دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار

Dr. Mohammad Esmaeil Esmaeili Jelodar

دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی جایگاه بندر باستانی مهروبان در خلیج فارس و گاهنگاری اولیه آن بر پایه کاوش باستان شناختی و مطالعات متون نوشتاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 2
2 باستان شناسی نظام صنعتی؛ رویکردی در تبیین تاثیر متقابل انسان و صنعت در شهر مطالعه موردی کارخانه سیمان ری در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
3 پیشنهادی بر جای نام شناسی محدوده زبشلی در دوره ایلام بر اساس داده های باستان شناختی و کتیبه های میان رودانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 8، شماره: 2
4 پیشنهادی بر جاینامشناسی شهر اسلامی ترشیز بر اساس مطالعات میان رشتهای (متون نوشتاری، دادههای باستانشناختی وG.I.S ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 2
5 پیشنهادی در چگونگی طراحی (مهندسی) شبکه تامین آب در کاروانسرای کویری نوگنبد بر پایه نتایج به دست آمده از بررسی باستان شناختی منطقه نوگنبد ارکان در نائین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 1، شماره: 1
6 تاملی بر تنوع مضامین و منشاء نقاشی های قاجاری شمال ایران با تکیه بر خانه حاج قاسمی- نوا(آمل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 22
7 تحلیل راهبردهای عمرانی حکام قاجار در حدفاصل سال های ۱۲۱۰ تا ۱۲۶۴ه‍.ق.، ازمنظر شواهد معماری و منابع مکتوب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 7، شماره: 25
8 تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطههای نوسنگی و مسوسنگ شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 5، شماره: 2
9 تحلیلی بر نقش زلزله در متروکسازی استقرارهای شاخص دشت میمه (اصفهان) در صدر اسلام (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 47
10 درآمدی باستانشناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی آن در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 1
11 درآمدی بر شناخت شناسی سفال های ساسانی و اسلامی محوطه شیرکوه نایین، فلات مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 3، شماره: 10
12 شواهدی نویافته از حضور ساسانیان در فلات مرکزی(ارزیابی شواهد باستان شناختی و متون نوشتاری)؛ مطالعه موردی محوطه شیرکوه نائین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 18، شماره: 35
13 گاهنگاری و تحلیل موضوعی نقوش گچی نویافته در اطاق منقوش خانه میرمیران (ورزنه ، اصفهان) (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 3
14 مدارکی نویافته از تولید مهره در اوایل هزاره سوم ق.م در محوطه ریگسرای ورزنه (سبا ۹) (ساحل غربی باتلاق گاوخونی – اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 1
15 مطالعه نحوه اثرگذاری عوامل تاریخی دوره قاجار بر منظرهای روستایی آن (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 12، شماره: 2
16 نویافته های کاوش باستانشناسی نجات شهری در منطقه مولوی تهران در دوران پیشازتاریخ (ترانشه I) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 2