دکتر محمود صادقی

دکتر محمود صادقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمود صادقی

Dr. Mamoud Sadeghi

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تاکید بر مفهوم انتساب (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 20، شماره: 50
2 امکان سنجی پذیرش تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری در حقوق ایران و آمریکا از منظر تحلیل اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 17
3 Designing fuzzy expert system for chief privacy officer in government and businesses E-transactions (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 3
4 بررسی اجرت المثل به عنوان ضابطه ی جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه ی تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 76، شماره: 78
5 حقوق اجرا کنندگان آثار هنری و ادبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 12
6 حقوق سازمان های پخش رادیو تلویزیونی در موافقت نامه های بین المللی و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 1، شماره: 1
7 دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مولف با بررسی اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 25
8 مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 27
9 مطالعه تطبیقی شرط کاربرد صنعتی در حقوق اختراعات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 3، شماره: 1