دکتر علی عباسی

دکتر علی عباسی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر علی عباسی

Dr. Ali Abasi

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه حکومت دینی و روابط دین و دولت در ذهن و زبان ایرانیان (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 2، شماره: 16
2 La verticalité et l’horizontalité chez Ionesco dans: Rhinocéros, Les Chaises, Le Roi se meurt et Amédée ou comment s en débarrasser (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 11، شماره: 20
3 Les aspects narratifs dans Horla de Guy de Maupassant (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دوره: 10، شماره: 17
4 باز تولید کهن الگوی تقابل خیر و شر در سه رمان نوجوان با کمک شیوه اسطوره سنجی ژیلبر دوران (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 81
5 بررسی ارتباط بین عوامل خطرساز ایسکمی قلب با تنگی تنه اصلی شریان کرونر چپ (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 3
6 بررسی تاثیر تاموکسیفن بر رشد پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 1
7 بررسی رابطه طرحواره های جنسی و عملکردجنسی باتعارضات زناشویی زنان درگیر خشونت خانگی (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 20، شماره: 65
8 بررسی زایش معنا در ساختار روایی«حکایت نماز فروش» (از هزار ویک شب) و روایت سه تار ازجلال آل احمد (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی غیرخطی پایداری دینامیک موضعی فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی پس از کشش ایستا و پویا در مردان فعال حین رکاب زدن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 10
10 بررسی کارکرد روایی دو حکایت از الهی نامه عطار براساس نظریه گرمس و ژنت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 4
11 پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روایی در (بیگانه) اثر آلبرکامو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 47، شماره: 3
12 پژوهشی تطبیقی بر ترجمه پذیری یا ترجمه ناپذیری چند معنایی استعاره در ترجمه سرخ و سیاه استاندل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 4
13 تاثیر بریس پروفیلاکتیک زانو بر آزمون های ایزوکنتیکی و عملکردی کشتی گیران نخبه، متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی به وسیله آتوگرافت تاندون همسترینگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 10
14 تحلیل گفتمانی شازده کوچولو (نظام معنایی منسجم تشکیل شده از ساختار های تودر تو، تسلسلی و تکراری) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 1
15 تحلیل مبدل ولتاژ تسلای حالت جامد تشدید دوگانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 2، شماره: 1
16 تحلیل و مقایسه دو ساختار متداول مبدل ولتاژ تسلای مبتنی بر اسپارکگپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 1، شماره: 1
17 ترس از زمان نزد کلت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه دوره: 1، شماره: 1
18 طراحی الگوی هوشمند استعدادیابی فوتبال بر اساس شاخص های اصلی و وزن دار حاصل از تحلیل سلسله مراتبی متغیرها بر پایه منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 13
19 عبور از مربع معنایی به مربع تنشی: بررسی نشانه-معنا شناختی ماهی سیاه کوچولو (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 3
20 فرآیند معنا سازی در مثنوی سلامان و ابسال جامی براساس الگوهای نشانه-معناشناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 7
21 فرسودگی شغلی و سلامت عمومی در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان مکرری: فرسودگی شغلی در دانشجویان پزشکی (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 25، شماره: 1
22 کارکرد روایی فراراوی در داستان حضرت آدم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 11
23 کارمرد روایی (مربع معنایی) در تابلوهای نماز ، مجنون ، میثاق خون و حضرت علی اکبر اثر خشایار قاضی زاده (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 22، شماره: 47
24 مقایسه تاثیر آموزش غیرخطی بر ظهور الگوهای هماهنگی در سرویس بک هند کوتاه بدمینتون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 39
25 مقایسه سطوح معنایی معراج پیامبر(ص) و سفر اسکندر (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 76
26 مقایسه هماهنگی و تغییرپذیری مفاصل اندام فوقانی در پاروکشی کایاک مردان جوان نیمه حرفه ای و نخبه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 10، شماره: 24
27 مولفه های فیلم نامه دینی درسریال های تلویزیونی بانگاهی به سریال های مختارنامه و بازی تاج و تخت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 17، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با متدولوژی های چابک در مدیریت نرم افزار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
2 اثر تمرینات فیزیو بال بر کاهش کیفوز پشتی کاراته کاران مرد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
3 اثر تمرینات فیزیو بال بر کاهش کیفوز پشتی کاراته کاران مرد (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
4 اثر تمرینات فیزیو بال بر کاهش لوردوز کمری کاراته کاران مرد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
5 اثر تمرینات فیزیو بال بر کاهش لوردوز کمری کاراته کاران مرد (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
6 اثر تیمارهای باکتری Bacillus subtilis در ترکیب با اسید هیومیک بر عملکرد ، راندمان مصرف آب و جذب عناصر غذایی لوبیا رقم کشاورزی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 اثر تیمارهای باکتریBacillus subtilis در ترکیب با اسید هیومیک بر عملکرد ، راندمان مصرف آب و جذب عناصر غذایی لوبیا رقم کشاورزی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثر تیمارهای کود آلی بر عملکرد لوبیا رقم کشاورزی، راندمان مصرف آب و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 اثر محل قلمه گیری و تنظیم کننده های رشد گیاهی و ترکیب آنها بر ریشه زایی قلمه های چنار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
10 اثر محل قلمه گیری و تنظیم کننده های رشد گیاهی و ترکیب آنها برشاخص های رشدی قلمه چنار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
11 ارزیابی خطر ناشی از پسماندهای بهداشتی- درمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
12 ارزیابی خطرو ایمنی تسهیلات بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
13 استفاده از فرمولهای تجربی در تعیین نیاز آبی مناطق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
14 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر multi agent ترکیبی برای توزیع اقتصادی برق (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
15 انالیز عددی نشست پی شمعهای گروهی پل (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
16 اندازه گیری آلاینده های کلریدی و سولفیدی موثر بر خوردگی اتمسفری خلیج فارس و تعیین خورندگی محیط به روش ایزو (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
17 انواع مقره ها در ترانسفورماتورها و تست های مربوط به آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق
18 TRUG-DC: روشی جدید برای انتشار اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم ثابت مبتنی بر خوشه بندی پویا و انتخاب دروازه، با هدف افزایش عمر شبکه و مصرف متوازن انرزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
19 بررسی اثر ابعاد مختلف بازشوی لبه دار در رفتار غیر خطی دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
20 بررسی اثر باکتری باسیلوس سوبتیلیس در ترکیب با اسید هیومیک بر ویژگی های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا (رقم کشاورزی) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی اثر باکتری باسیلوس سوبتیلیس در ترکیب با اسید هیومیک بر ویژگیهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا (رقم کشاورزی) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی ارتباط ناراحتی و زمان استراحت نسبی عضلات کمر حین کار با لپ تاپ در وضعیت نشسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام
23 بررسی الگوی تصادفات ساختگی در مرکز پزشکی قانونی استان مازندران در سال های 1390-95 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری طب و قضا
24 بررسی تاثیر رفتار وابسته به زمان مصالح، بر عملکرد پل های بتن سبک طره متعادل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی در رفتار سیستم دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
26 بررسی تاثیر عوامل محیطی بر متغیرهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
27 بررسی تاثیر محیط اطلاعاتی داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
28 بررسی تطبیقی ماده واحده سقط جنین مصوب 1384 درپرتو کنوانسیونها و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری طب و قضا
29 بررسی تطبیقی نظام تعلیم و تربیت غیر رسمی در ایران و جهان (دریافت مقاله) همایش استانی نقش تربیت غیررسمی در تعلیم و تربیت برنامه درسی پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام)
30 بررسی تولید بیوگاز و انرژی از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
31 بررسی تولید بیوگاز و انرژی از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
32 بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده باتعلق خاطرکارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
33 بررسی رابطه دینداری و اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
34 بررسی رفتارغیرخطی دیواربرشی فولادی بااشکال مختلف بازشوی لبه دار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 بررسی روش های مرمت و مقاوم سازی سازه های بنایی جهت بهبود بخشی رفتار لرزه ای آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
36 بررسی سیستم توربین بادی دو سو تغذیه در شرایط خطا با حضور crowbar (دریافت مقاله) سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
37 بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر مرند و روش های ارتقای آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
38 بررسی فراوانی حوادث منجر به جرح و فوت و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای منتخب مازندران ، سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
39 بررسی محتوای درس معماری سازمانی در دانشگاه های آمریکای شمالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی
40 بررسی مقدار و علل کسورات بیمه ای بیمارستان های متخب شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
41 بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین (نیکل، کادمیوم، سرب و روی) درمحدوده خاک های اطراف کارخانه سرب و روی استان زنجان و پهنه بندی آن با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
42 بروسلوز در شتر و بررسی جنبه های مشترک آن بین انسان و دام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
43 بومی سازی فرایند ایزومریزاسیون برش نفتای سبک ) ) LSRG و تعیین شرایط بهینه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 بهینه سازی روشنایی معابر محلی با دیودهای نوریLED) وتامین انرژی الکتریکی با استفاده از پنلهای خورشیدی یا پیلهای سوختی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
45 بهینهسازی جغرافیایی استفاده از پیلهای سوختی یا پنلهای خورشیدی با کاربرد روشنایی معابر عمومی و محاسبات روشنایی به کمکنرمافزارcalculuxهنگام بهرهگیری از دیودهای نوریLED) (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
46 پارادوکس نرخ تورم، سرمایه گذاری و قیمت نفت در رشد اقتصادی (صادرکنندگان نفت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
47 تاثیر تمرینات با استراتژی های تمرکز بیرونی توجه بر حداکثر نیروی عکس العمل زمین،حداکثر زاویه فلکشن زانو و عملکرد حرکتی افراد فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
48 تاثیر تمرینات پیشگیرانه کنترل حرکتی بر کینتیک، کینماتیک و عملکرد حرکتی افراد فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
49 تاثیر خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بدن بر برخی پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی در حین فرود تک پا در دختران ورزشکار سالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
50 تاثیر خستگی ناشی از فعالیت شدید بر تعادل پویا درهنگام فرود پرش سه گام و جفت زنان جوان هندبالیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
51 تاثیر فازهای چرخه قاعدگی بر کینماتیک مفاصل و سگمنت های اندام تحتانی حین اسکوات در بارهای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی
52 تاثیر موقعیت ترک خوردگی در طول لرزش تیر طره ای با میزان رشد ترک خوردگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
53 تاثیرخستگی عضلات ناحیه مرکزی بدن برزمان رسیدن به پایداری درحین پرش فرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
54 تأثیر گسترش تنش و تغییر مکان بستر دریا ناشی از امواج ثقلی بر روی شمع (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 تجزیه و تحلیل استنباطی متغیرهای موثر بر طلاق در پزشکی قانونی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
56 تحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه ها با روش حجم محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 ترمز خودرو و اثر اصطکاک سطوح مختلف جاده (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
58 تعیین روش مناسب تبخیر و تعرق در منطقه قم (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
59 تعیین شدت و محل خرابی بر پایه اندیس خسارت با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
60 جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات و افزایش راندمان شبکه های توزیع با ارزیابی اقتصادی با استفاده از الگوریتم مورچگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی
61 جبرانسازی اغتشاشات ولتاژ با استفاده از ترکیب بهساز یکپارچه کیفیت توان و منابع انرژی نو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
62 حسابرسی در عصر تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی
63 حفاظت ریز شبکه با رله های دو جهتی و محدود کننده جریان خطا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
64 حفظ محیط زیست با رویکرد بازیافت اراضی شهری (نمونه موردی: منطقه دو شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
65 دریاچه ارومیه: چالش های زیست محیطی و راهکارهای کاهش اثرات آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
66 ردیابی و شناسایی نماتد برگ، ساقه و سیر Ditylenchus dipsaci در مزارع سیر منطقه جنوب کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
67 ردیابی و شناسایی نماند برگ، ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در مزارع پیاز منطقه جنوب کرمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
68 رفتار شمع با بار جانبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
69 رفتارشمع با بارجانبی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
70 روش جدید برای تعیین بار بحرانی و منطقه خمیری برای پی های نواری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
71 روش های اثبات صدمات ساختگی رانندگی و سازوکارهای حقوقی و قضایی در مواجه هبا آن (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری طب و قضا
72 زیباسازی راهها با سیل، راهسازی سازگار با محیط زیست مطالعه موردی: راه نصیرآباد احمدآباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
73 ساخت شتاب سنج وایرلس محقق ساخته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
74 سناریو های توسعه اراضی مسکونی و اثرات آن برسیل خیزی، با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
75 شناسایی و دسته بندی روش های فناوری شناسایی دیجیتالی (RFID)، براساس سطح امنیت، جهت دسترسی به مراکز داده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
76 شناسایی و دسته بندی روش های فناوری شناسایی دیجیتالی(RFID)، براساس سطح امنیت، جهت دسترسی به مراکز داده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
77 شهر هوشمند، رویای دیروز آرمان امروز و واقعیت فردا (دریافت مقاله) کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018
78 طراحی سامانه کنترل هوشمند روشنایی تونل با هدف بهینه سازی و تامین روشنایی استاندارد با بهرهگیری از روش کنترل فازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
79 عملکرد و شبیه سازی ساعت دیجیتال بوسیله تراشه های TTL (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
80 عوامل موثربردرآمدهای پایدار شهرداری اراک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
81 فعال سازی مجدد کاتالیست تجارتی برای فرآیند دهیدروژناسیون ایزوبوتان به ایزوبوتیلن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
82 کاربرد سیستم مدیریت توانPMS برای کنترل ریزشبکه با منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
83 کنترل عملگر پیزوالکتریک جهت ماشینکاری دقیق توسط الگوریتم کنترل مد لغزشی تطبیقی فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
84 مدلسازی اصطکاک غیرماندگار در حل حجم محدود جهتمند جریان در مجاری بسته (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
85 مدیریت بهره برداری از منابع آب آبخوانهای بهم پیوسته و بررسی اثرات بهره برداری از آنها به همدیگر با تاکید بر دو آبخوان ابهر و زنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
86 مروری بر تاثیر سیستمهای حمل ونقل هوشمند در راستای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
87 مطالعات امکان سنجی اصلاح ساختار پوشش های پلی یورتانی جهت کاربردبه عنوان عایق خطوط لوله نفت وگاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)
88 مطالعه اجزاء محدود روی پاسخ تنش تیر ساندویچی با خاموتهای موج دار دو طرفه هسته (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
89 مطالعه تطبیقی صفحه آرایی در قرآن چاپ سنگی اواخر دوره قاجار با روش نشانه شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
90 مطالعه ومقایسه مدلهای آرایش سخت کننده ها دررفتاردیواربرشی فولادی بدون بازشو وبابازشوی لبه دار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
91 مقایسه پارامترهای ایزوکینتیکی عضلات مچ پا و زانوی اسکیت بازان مرد سرعتی حرفه ای با مبتدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
92 مقایسه تطبیقی انواع پروتکل قفل گذاری دو مرحله ای در پایگاه داده (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
93 مقایسه شاخص های بیو سیستماتیک شگ ماهیان دریای خزر جنس Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر ساری تا بابلسر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
94 نقش روشنایی استاندار معابر در بهینه سازی و صرفهجویی انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
95 نقش نظام های اطلاعات مدیریت در بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی: سازمان دخانیات شهرستان خوی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
96 نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی بخش اول : تدوین درخت فناوری نانو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی