احمدرضا عظیمیان

 احمدرضا عظیمیان هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

احمدرضا عظیمیان

Ahmadreza Azimian

هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی خصوصیات ساختاری جریان الکترواسموتیک شکل گرفته در یک نانو کانال به روش دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 4
2 تحلیل ترمودینامیکی بازتوانی نیروگاه بخار شهید محمد منتظری اصفهان به روش گرمایش آب تغذیه (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بدنه خودروها بر سوخت مصرفی و محیط زیست (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
2 اندازه گیری آزمایشگاهی متغیرهای متوسط و نوسانی جریان برخورد جت آشفته مستطیلی به یک دیواره توسط سرعت سنجی به روش اثر داپلر (LDV) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
3 ایجاد پایگاه داده ها واستفاده از آن در مدلسازی دو بعدی پخش و انتشار لکه های نفت بر روی آب های خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
4 بازتوانی نیروگاه شهیدمنتظری اصفهان به روش گرمایش آب تغذیه موازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
5 بررسی اثر تغییرات شیب بر روی انتقال حرارت جابه جایی ترکیبی در محفظه مستطیلیحاوی نانو سیال(آب – مس) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
6 بررسی اثر حالت های حرکت درپوش بر انتقال انرژی گرمایی از یک محفظه زیگزاگی حاوی نانو سیال نیوتنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
7 بررسی اثرات بدنه یک زیردریایی بر روی عملکرد پروانه در حل همزمان بدنه و پروانه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 بررسی اثرات بدنه یک شناور زیر آبی بر روی عملکرد پروانه دریایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
9 بررسی اثرات وجود احتراق اضافی بر روی عملکرد ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی نیروگاه سیکل ترکیبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق
10 بررسی امکان پذیری نصب توربین های بادی در بزرگراه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
11 بررسی انتقال حرارت در میکرو کانال مستطیلی بهمراه ماده متخلخل ذوزنقه ای شکل و نانوسیال آب- اکسیدمس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
12 بررسی تاثیر تومورها بر جذب میکرو ذرات در ریه انسان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
13 بررسی تاثیرزبری ذوزنقه ای برمشخصات جریان درون نانوکانالها با استفاده از دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 بررسی تأثیر نزدیک شدن به یک سطح جامد بر روی مشخصه های هیدرودینامیکی هیدروفویل های دو بعدی فلپ دار یک پارچه و دو پارچه با استفاده از روش پنل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
15 بررسی ته نشینی ذرات چهار داروی استنشاقی در مجاری تنفسی انسان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
16 بررسی ته نشینی ذرات دود سیگار در مجاری تنفسی انسان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
17 بررسی جریان تراکم پذیر غیر لزج دو بعدی در توربوماشینها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
18 بررسی جریان در محل به هم پیوستن دو کانال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
19 بررسی خنک کاری در میکروکانالهای مستطیلی به کمک سیال غیرنیوتونی پاورلا (Power Law) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
20 بررسی خنک کاری قطعات الکترونیکی توسط میکرو کانال سه لایه مستطیلی با استفاده از نانو سیال در جریان آرام (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
21 بررسی دبی عبوری سیال از یک نانوکانال غیر متقارن به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
22 بررسی دو بعدی جریان سیال واقعی بر روی بدنه خودروها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
23 بررسی شکل هندسی بر عملکرد سیکلون بکمک شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
24 بررسی عددی اثر تیغه ها بر انتقال حرارت با خنک کن بخارآب در کانال های خنک کاری توربین گاز (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
25 بررسی عددی اثرات بارجرمی و شعاع انحنا بر شدت فرسایش در سه راهی ها با سیال مایع (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
26 بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی در جریان مغشوش درون لوله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
27 بررسی عددی تاثیر دامنه و طول موج دیواره زبر میکروکانال بر انتقال حرارت نانوسیال آب - اکسیدتیتانیوم (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
28 بررسی عددی تاثیر زبری بر انتقال حرارت نانوسیال آب - اکسیدتیتانیوم در میکروکانال (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
29 بررسی عددی تاثیرتغییرات درصد کسر حجمی نانو سیال بر انتقال انرژی گمایی از یک حفره زیگزاگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
30 بررسی عددی خنککاری لایهای پرههای توربین گاز (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
31 بررسی عددی شدت فرسایش در سه راهی ها با سیال گازی حاوی ذرات پراکنده (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
32 پیش بینی ارتفاع امواج دریای خزر با استفاده از شبکه مصنوعی عصبی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
33 تاثیر زاویه هندسی و نسبت منظری بر میزان اتلاف حرارت جابجایی طبیعی در دریافت کننده های حفره ای خورشیدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
34 تأثیر سوخت های بیوگاز روی عملکرد جزئیات یک سیکل ساده و یک سیکل مجهز به داکت برنر توربین گازی در سیستم های تولید همزمان برق و حرارت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
35 تجزیه و تحلیل رفتار جریان غیر دائم غیر نیوتنی خون در گرفتگی عروق خونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
36 تجزیه و تحلیل رفتار سیال غیر نیوتنی خون در گرفتگی عروق خونی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
37 تجزیه و تحلیل واکنش های حرارتی در گرفتگی عروق خون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
38 تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
39 تحلیل عددی پروانه سری بی -وگنینگن در شرایط کاملا مغروق با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
40 تحلیل عددی پروانه سری بی -وگنینگن نزدیک سطح آزاد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
41 تحلیل عددی جریان در توربین های بادی به روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
42 تعیین ساختارهای منسجم نزدیک دیواره در برخورد جت آشفته به دیواره ساکن بااستفاده از روش تصویربرداری ذرات (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
43 توزیع چگالی مخلوط آب-متانول محدود شده بین صفحات گرافن باردار به روش دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
44 جریان لغزشی در حال توسعه در میکرو کانال چهارگوش و شرایط مرزی دمای سطح ثابت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 حل تحلیلی میدان دما برای یک صفحه دوبعدی با استفاده از معادله انتقال حرارت غیرفوریه ای (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
46 شبیه سازی جریان آرام هوا حاوی ذرات در سیستم تنفسی انسان و اثر استفاده از فیلتر هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
47 شبیه سازی جریان آشفته در یک سیکلون (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
48 شبیه سازی جریان مغشوش هوا حاوی ذرات در سیستم تنفسی انسان و اثر استفاده از فیلتر هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
49 شبیه سازی جریان هوا در بخشهای مختلف ریه انسان به منظور تعیین پارامترهای مدل فشرده معادله ریه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
50 شبیه سازی دینامیک ملکولی تأثیر زبری سطح بر پروفیل سرعت و چگالی جریان کوئت آرگون مایع در میان دو دیواره با هندسه زبری ذوزنقه ای و مستطیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
51 شبیه سازی دینامیک ملکولی جریان آب درون نانو کانال های مختلف (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
52 شبیه سازی سرعت در جریان آرام و مغشوش هوا در سیستم تنفسی انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
53 شبیه سازی عددی اثر باد بر عملکرد برج خنک کن خشک یک نیروگاه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
54 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جوششی بر خورد جت آب برروی یک استوانه فولادی گرم شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
55 شبیه سازی عددی بهبود انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک محفظه با استفاده از نانو آئروسل (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
56 شبیه سازی فشار در جریان آرام و مغشوش هوا در سیستم تنفسی انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
57 شبیه سازی مشخصه پمپ گریز از مرکز با استفاده از روشهای عددی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
58 شبیه سازی مشخصه های فن گریز از مرکز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
59 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای محاسبه افت فشار در لوله ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
60 مدل سازی عبور جریان از اطراف هیدروفویل های دو بعدی فلپ دار یک پارچه و دو پارچه با استفاده از روش المان مرزی پنل و توزیع المانهای منفرد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
61 مدل سازی عددی جریان ضربانی و غیرنیوتونی خون در رگهای تنگ شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
62 مدلسازی انتشاریک لکه نفتی بر روی آب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
63 مدلسازی جریان سیال در فرایند آنیلینگ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
64 مدلسازی جریان هوا و جذب میکرو ذرات در ریه انسان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک
65 مدلسازی مقدماتی پدیده های انتشارواستهلاک لکه نفت بر روی سطح آب تحت تاثیر برخی از مکانیزمهای موثر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
66 مقایسه مدل های غیرنیوتنی در جریان ضربانی خون در رگ های تنگ شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
67 ناپایداری های توربوکمپرسورها و روشهای کنترل آنها (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک