علی آقاگل زاده

 علی آقاگل زاده استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علی آقاگل زاده

استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش منیفلد با استفاده از تشکیل گراف منیفلد مبتنی بر بازنمایی تنک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 2
2 ارایه روشی جدید به منظور تشخیص و ردگیری بلادرنگ اهداف متحرک پرنده در دریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 62، شماره: 62
3 بازشناسی کور کدهای بلوکی در حضور نویز بالا با استفاده از روش های آماری (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 10، شماره: 4
4 شناسایی چهره بر اساس ظاهر در رشته های ویدیویی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 2
5 کمینه سازی انرژی مصرفی در شبکه های حس گر بی سیم دیداری با انتخاب دوربین برای ردگیری هدف متحرک در شبکه با عامل انسداد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 1
6 یک روش جدید رمزنگاری بصری مبتنی بر الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی چشم ها و دهان در تصویرهای دیجیتالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
2 آشکارسازی چهره با استفاده از ویژگی رنگ پوست (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
3 آشکارسازی چهره در نماهای مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
4 آموزش منیفلد در حوزهی تبدیل جهت شناسایی ارقام دست نویس فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
5 آموزش منیفلد محلی جدید مبتنی بر فاصله اقلیدسی جهت بازشناسی چهره افراد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
6 ارائه روش نوین در تشخیص و حذف نویزهای ضربه ای فلفل نمکی با بکار گیری فیلتر فازی-کنتراهارمونیک وزن دار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار
7 ارائه روشی جدید برای فاصله یابی با دوربین با استفاده از درونیابی لاگرانژ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
8 انیمیشن گفتار توسط مدل فرم پذیرلب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
9 ایجاد امنیت در بانک اطلاعاتی عنبیه از طریق رمزنگاری دیداری و جانشینسازی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 بازشناسی مستقل از دید رفتار بر اساس قالب های حرکت سهبعدی وزندهی شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
11 بررسی تاثیر انواع منابع نور بر کیفیت پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
12 بهبود بازشناسی رفتار انسان از طریق ژست های بدن با بهکار گیری تبدیل کسینوسی گسسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
13 پنهان سازی خطا در ROI تصاویر با استفاده از نهان نگاری شکننده (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 تشخیص حالت های چهره از روی تصاویر ثابت و متحرک با استفاده از ویژگی های ثابت و گذرای چهره و شبکه عصبی PNN (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
15 درونیابی زمانی- مکانی دنباله های ویدیویی با استفاده از تخمین حرکت بلوکی (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
16 ردیابی اشیا با وجود انسداد با رویکرد تصادفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
17 ردیابی شی با حضور انسداد مبتنی بر رویکرد تصادفی محلی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار
18 روشی برای تشخیص محل پلاک خودرووتقطیع نویسه ها درتصاویرباشدت روشنایی غیریکنواخت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
19 قطعه‎بندی تومورهای مغزی گلیوما مبتنی بر تصاویر MRIبا استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند
20 کدینگ شبکه ی آنالوگ در شبک ههای حسگری تصویری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
21 محاسبه تاخیر در تقریب سیستمهای ناپایدار با استفاده از فیلترهای IIR (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
22 نهاننگاری ویدئو با استفاده از تجزیه مقدار تکین در حوزه تبدیل موجک دوسطحی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار
23 یک روش جدید برای بهبود کیفیت ویدئو با استفاده از فراتفکیک پذیری به روش Non-Local Means (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی