مسعود صفایی مقدم

 مسعود صفایی مقدم عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم تربیتی

مسعود صفایی مقدم

Masoud Safaiimoghadam

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم تربیتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه های نومعتزله و تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 7، شماره: 1
2 بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش معنوی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
3 بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدفی تربیتی (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی مفهوم خلاقیت و دلالت های تربیتی آن در اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
5 تحلیل محتوای کتب پیام های آسان دوره ی متوسطه اول از منظر مولفه های محبت و مهرورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 4، شماره: 1
6 تحلیل مفهومی شایستگی و نقش شایستگی اخلاقی در فرزند پروری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 50
7 مبانی و اصول اخلاق اسلامی: ارتباط معلم با دانش آموزان (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 1
8 مطالعه تطبیقی آراء تربیتی ژان پیاژه و متیو لیپمن با تاکید بر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1
9 هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالتهای آن برای خودفهمی، دگرفهمی و باهمفهمی در عرصه تربیت (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استلزامات تربیتی پرورش یادگیرنده مادام العمر در نظام آموزش رسمی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
2 بازتاب نظریه های جهانی شدن بربرنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
3 بررسی تحلیلی جایگاه آموزش مداوم در برنامه آموزش های فنی وحرفه ای (بر اساس فلسفه آموزش فنی وحرفه ای) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
4 بررسی تحلیلی مبانی فلسفی نهاد امور پرورشی در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
5 بررسی رابطه بین راهبردهای حل مسئله و نمرات ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدائی شهر نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
6 بررسی رویکرد آموزش و یادگیری مادام العمر با نظر به ایده ی بیلدونگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
7 بررسی مبانی روان شناختی معنای زندگی: سازوکاری در راستای تعلیم و تربیت معنی دار (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
8 تاثیر آموزش هوش اخلاقی مبتنی بر دیدگاه حضرت علی (ع) بر بهزیستی معنوی، شادکامی و رضایت از زندگی معلمان مدارس ابتدایی شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
9 تبیین و نقد مبانی فلسفی معنای زندگی از منظر اگزیستانسیالیسم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
10 تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه اول نظام آموزشی ایران از منظر آموزش حقوق شهروندی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
11 تحلیل و بررسی ارتباط فلسفه اخلاق مبتنی بر فضیلت با فرآیند آموزش مداوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
12 جایگاه تربیت عاطفی در تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
13 رویکرد دین صابیین مندایی به آموزش و یادگیری مداوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
14 فضیلت ایثار و فداکاری در شاهنامه بر اساس نظریه فضیلت ارسطو1 (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
15 فضیلت تدبیر و کاردانی در شاهنامه بر اساس نظریه فضیلت ارسطو (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
16 مقایسهی رویکردهای نظام تربیت معلم ایران با رویکردهای نظام تربیت معلم مبتنی بر جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404