عیسی امینی

 عیسی امینی گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.

عیسی امینی

Amini Issa

گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر مشخصات پوشان بر حفره های داخلی در قطعات ریختگی چدنی تولیدی به روش ریخته گری با مدل از بین رونده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 24، شماره: 1
2 ضوابط حاکم بر افشاء اطلاعات در نظام بورس ایران و مسیولیته ای ناشی از آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 2، شماره: 24
3 مسیولیت مدنی ناشی از نقض مقررات مربوط به افشای اطلاعات در بازار بورس و شیوه های رسیدگی به آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 2، شماره: 22
4 موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آماری، مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر سیستم راهگاهی در جهت کاهش عیوب داخلی در قطعات ریختگی چدنی به روش لاست فوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
2 بررسی آماری، مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای مؤثر پوشان در جهت کاهش عیبنفوذ ذوب در قطعات ریختگی چدنی تولید شده به روش لاست فوم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
3 بررسی اماری، مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای موثر پوشان در جهت کاهش عیف حفرات سطحی در قطعات ریختگی چدنی تولید شده به روش لاست فوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
4 تأثیر مقدار آهن بر رفتار فیزیکی و مکانیکی آلیاژ آلومینیم ۶١ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
5 مطالعه آماری و بهینه سازی پارامترهای سیستم راهگاهی در ریخته گری قطعات چدنی به روش لاست فوم در جهت کاهش حفرات داخلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران