دکتر محمدجواد ولدان زوج

دکتر محمدجواد ولدان زوج استاد گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمدجواد ولدان زوج

Dr. Mohammadjavad Valdanzoj

استاد گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوریتمی برای کاهش نوفه فاز تداخل سنجی راداری مورد استفاده در تعیین میزان جابه جاییهای پوسته زمین، بر اساس تبدیل موجک در حوزه مختلط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 66
2 ارائه روشی برای طبقه بندی داده های ابرطیفی AVIRIS ، با استفاده از استخراج ویژگی و ترکیب طبقه بندی کننده ها (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 1
3 ارائه روشی جهت شناسایی تغییرات در زمین های کشاورزی، با استفاده از الگوریتم های شیءگرا و ترکیب رنگی لایه ها در تصاویر چندزمانه (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 3
4 ارزیابی پتانسیل تصاویر سنجنده OLI در تفکیک شش رقم گندم ایرانی با استفاده از کتابخان هی طیفی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 93
5 ارزیابی جامع الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک استاندارد، ژنتیک بهبودیافته و ازدحام ذرات بهبود یافته در کشف ترکیب بهینه ترم های توابع کسری وابسته به زمین (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 11، شماره: 1
6 ارزیابی دقت تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‎ای با توان تفکیک بالا با استفاده از اطلاعات کنترلی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 3
7 ارزیابی دقت مکانی و زمانی تصاویر سنجنده MODIS در شناسایی نقاط آتش سوزی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 1
8 ارزیابی کارآیی شاخص های طیفی پوشش گیاهی پهن باند در پیش بینی شرایط خشکسالی در ایران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 2
9 ارزیابی هندسی معادلات غیرپارامتریک برای تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‎ای با هندسه پویا، با قدرت تفکیک مکانی بالا، با استفاده از عوارض کنترلی خط و نقطه (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 1
10 استخراج اشکال متفاوت راه از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک های مختلف مکانی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 4
11 استفاده از متغیرهای جذبی طیفی به منظور برآورد سریع نوفه در تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 82
12 اصلاح هندسی تصاویر سنجنده پوش بروم و ابرطیفی BaySpec OCI-F ازطریق تخمین ارتباط هندسی میان فریم های ویدئویی هم زمان، به کمک تناظریابی کمترین مربعات (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 15، شماره: 1
13 اندازه گیری تغییرات سطحی و سرعت حرکت یخچال علم چال با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 1
14 برداری سازی محور مرکزی راه در تصاویر بزرگ مقیاس با آنالیز چند معیاره توسط اپراتورهای میانگین گیر وزن دار ترتیبی در مدل گراف شبکه راه (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 3
15 بررسی آستانه گذاری سخت ضرایب تبدیل کرولت به منظور کاهش نویز لکه تصاویر رادار (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 1، شماره: 2
16 بررسی مدلهای ریاضی دو بعدی و سه بعدی برای تصحیح هندسی تصاویرراداری SAR (مطالعه موردی در منطقه بم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 65
17 بررسی و ارزیابی مدل ریاضی Rational Function و DLT ترمیم یافته جهت تصحیح هندسی زوج تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 55
18 بررسی یخچال طبیعی خرسان زردکوه بختیاری به وسیله تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
19 بررسی یخچال طبیعی علم چال با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 70
20 بهبود الگوریتم میدان تصادفی مارکوف با هدف آشکارسازی نظارتنشده تغییرات تصاویر SAR چندکاناله (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 2
21 بهبود الگوریتم وارونگی سه مرحله ای در برآورد ارتفاع جنگل با استفاده از داده های تداخل سنجی پلاریمتری راداری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 4
22 بهبود روش استخراج ویژگی غیرپارامتریک وزن دار با استفاده از ترکیب خطی نمونه های آموزشی در تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 2
23 بهینه سازی مدل ریاضی فوریه به کمک الگوریتم ژنتیک جهت مدل سازی رفتار خطای هندسی در دوربین های رقومی هوایی مطالعه موردی: دوربین رقومی UltraCam (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 92
24 تجزیه و تحلیل طیفی آتش به منظورشناسایی و برآورد وسعت مناطق دچار حریق با استفاده ازتصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 3
25 تحلیل سری زمانی فرونشست هشتگرد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و سامانه موقعیت یابی جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 85
26 تحلیل فضایی نیروی آتش سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 52
27 ترکیب آشکارسازها در تهیه نقشه از کانی‎های دگرسان گرمابی (مطالعه موردی: گناباد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
28 ترکیب تصاویر چندطیفی و SAR با قدرت تفکیک مکانی بالا به منظور آشکارسازی ساختمانها در مناطق شهری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 1
29 تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای با استفاده از توابع کسری بهینه سازی شده به وسیله الگوریتم کلونی مورچه ها (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 2
30 تعیین میزان تخریب ساختمانها پس از زلزله با به کارگیری مدل ANFIS و تصاویر سنجش از راه دور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 4، شماره: 1
31 تلفیق داده های سنجش از دوری به منظور بهینه سازی مدل تراکم تاج پوشش جنگلی (مطالعه موردی: جنگل های هیرکانی، سنجنده لندست) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 12، شماره: 3
32 تلفیق دانش پایه تصاویر نوری و راداری با حد تفکیک بالا به منظور استخراج عارضه راه در مناطق شهری با استفاده از اطلاعات بافت (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 1، شماره: 1
33 تلفیق دانش پایه تصاویر نوری و راداری با حد تفکیک بالا، به منظور استخراج عارضه راه در مناطق شهری با استفاده از اطلاعات بافت (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 1، شماره: 1
34 تلفیق دو روش متفاوت تداخل سنجی راداری بر پایه پراکنش کننده های دایمی به منظور پایش فرونشست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 90
35 تلفیق روش های طبقه بندی و قطعه بندی به منظور تولید نقشه اراضی کشاورزی در بستر گوگل ارث انجین (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 1
36 تناظریابی مستقل از افاین تصاویر ماهواره ای با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 3
37 تهیه نقشه بلوک های ساختمانی شهری در سامانه گوگل ارث انجین از طریق آموزش طبقه بندی کننده تعمیم پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 119
38 تهیه نقشه پتانسیل ذخایر معدنی مس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 68
39 تهیه نقشه زمین شناسی شکستگی ها و خطواره ها با استفاده از پردازش تصاویر رادار روزنه ترکیبی(SAR)(مطالعه موردی تصویر منطقه ی کلات نادری) (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 2، شماره: 1
40 راه اندازی ایستگاه دائم اندازه گیری ایرادیانس طیفی فرودی مستقیم خورشید: منطقه مطالعاتی- هانوفر، آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 22، شماره: 3
41 روشی جدید برای بازنمونه برداری اپی پلار تصاویر خطی پوش بروم مبتنی بر مدل پارامترهای مداری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 1
42 روشی نوین برای بازآرایی اپی پلار تصاویر با هندسه خطی پوش بروم مبتنی بر مدل مراکز تصویر چندگانه (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 7، شماره: 1
43 روشی نوین به منظور طبقه بندی داده های چند بازگشتی لایدار با استفاده از اطلاعات هندسی مجاورتی و فضای پدیده (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
44 طبقه بندی شئ مبنای تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره ای از مناطق شهری پیچیده برای تولید نقشه پوشش اراضی برمبنای یک مدل سلسله مراتبی جدید (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 4
45 طبقه بندی کاربری اراضی برمبنای ویژگی های مفهومی و مدل گام به گام طبقه بندی پوشش اراضی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 6، شماره: 1
46 طبقه بندی کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل و شبکه عصبی پیچشی سه بعدی عمیق (مطالعه موردی: شهرکرد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 7
47 کاهش اثر اسپکل در تصاویر رادار با روزنه مصنوعی، بر مبنای فیلترینگ تطبیقی طیف اندازه در حوزه فرکانس (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 12، شماره: 2
48 کاهش اثر بخار آب جو بر روی محصولات تداخل سنجی راداری به کمک داده های MERIS-FR و GPS (مطالعه موردی: فرونشست دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 83
49 کاهش نویز لکه در تصاویر رادار با روزنه ترکیبی بر اساس نرم گشتاور اول (L۱) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 3
50 مدلی جدید به منظور تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای، با استفاده از چندجمله ای های دوبعدی و اطلاعات ناوبری ماهواره (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 3
51 معرفی و مقایسه ی دو روش تداخل سنجی راداری مبتنی بر پراکنش کننده دائمی به منظور اندازه گیری فرونشست زمین (مطالعه موردی: جنوب غربی دشت تهران) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 1
52 مقایسه استخراج عارضه راه در مناطق شهری از تصاویر با حد تفکیک بالای TerraSAR-X و آیکونوس با استفاده از اطلاعات بافت در الگوریتم های شبکه عصبی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 4
53 مقایسه روش های تلفیق مبتنی بر PCA و IHS به منظور تلفیق تصاویر هایپریون و Cartosat-۱ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی آنومالیها و اهداف پنهان در تصاویر فراطیفی (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
2 آشکارسازی تغییرات از تصاویر ماهواره ای براساس حد آستانه گذاری نامتقارن بهینه تصویر اختلاف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
3 آنالیز داده های تصاویر ابر طیفی بمنظور استخراج اطلاعات با استفاده از الگوریتم موجک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
4 ارائه روشی جهت نرمال سازی خودکار سطح رادیومتریکی تصاویر چند زمانه به منظور کشف تغییرات (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
5 ارائه روشی کارا جهت بهبود الگوریتم StaMPS در برآورد نرخ جابجایی در منطقه دشت تهران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
6 ارائه یک فیلتر غیرخطی برای کاهش نویز لکه (speckle)همراه با بهبود لبه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
7 ارتقاء دقت ارزیابی مساحت سطوح زیر کشت اراضی زراعی به کمک روش تجزیه اختلاط طیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
8 ارزیابی الگوریتمهای تولید اطلاعات مکانی جهت بهبود دقت طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
9 ارزیابی الگوریتمهای تولید اطلاعات مکانی جهت بهبود دقت طبقه بندی در تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
10 ارزیابی تاثیر اندازه داده های آموزشی بر دقت الگوریتم SVM در طبقه بندی داده های ابر طیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
11 ارزیابی تاثیر اندازه های آموزشی بر دقت الگوریتم SVM در طبقه بندی داده های ابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
12 ارزیابی عملکرد روشهای نرم سازی سری زمانی شاخصهای گیاهی در تفکیک محصولات زراعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
13 ارزیابی قابلیت های تصاویر IRS-P۵ جهت بروز رسانی نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ پوششی کشور (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
14 استخراج اتوماتیک شبکه راه از تصاویر ماهوارهای با استفاده از الگوریتم ژنتیک و آنالیزهای کلاسه - بندی تصویر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
15 استخراج ارتفاع جنگل با استفاده از روش چهارمرحله ای با بهره گیری از تکنیک تداخل سنجی پلاریمتریک راداری (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
16 استخراج ساختمان های تخریب شدة ناشی از زلزله از روی تصاویر با رزولوشن بالا با استفاده از آنالیز بافت (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
17 استخراج عوارض در تصاویر ماهواره ای به وسیله آستانه گذاری با استفاده از مجموعه های فازی نوع II (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
18 استفاده از استخراج ویژگی بر مبنای کلاس به همراه ترکیب طبقه بندی کننده ها به منظور طبقه بندی تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
19 استفاده از الگوریتم های استخراج پیکسل های خالص از تصاویر ابرطیفی به منظور شناسایی اهداف خاص (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
20 افزایش دقت مکانی تصاویر هایپریون با استفاده از اطلاعات مکانی تصویر Cartosat-1با روش تلفیق FFT-PCA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
21 افزایش دقت هندسی تصاویر سنجش از دور با استفاده از بازسازی تصویر با الگوریتم تصویر در مجموعه های محدب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
22 الگوریتم های آشکارسازی در تصاویر فراطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
23 امکان سنجی طراحی و ساخت سنجنده های تلفیقی در ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
24 انتخاب باند در راستای بهینه سازی جداسازی طیفی تصاویر ابر طیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
25 انتخاب ترکیب بهینه از ویژگیهای بافتی تولید شده از متن تصویر به کمک الگوریتم ژنتیک جهت افزایش دقت طبق هبندی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
26 اندازه گیری فرونشست دشت هشتگرد ناشی از استخراج ابهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
27 بارز سازی کنتراست در تصاویر ماهواره ای با روشنایی غیر یکنواخت (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
28 بررسی اخذ داده با استفاده از لیزر اسکنر هوایی و ارائه روشی جهت حذف نویز از آن (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
29 بررسی تعیین زمان گذر یک ماهواره از یک مکان مشخص با استفاده از پارامترهای دوخط مدار (TLE) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 بررسی تغییرات بلندمدت مساحت پهنه آبی دریاچه های ارومیه، هامون، بختگان و طشک در سامانه گوگل ارث انجین با استفاده از تصاویر سنجش از دوری لندست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
31 بررسی تغییرات پارامترهای مداری حاصل از دسته المانهای دوخط مدار (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
32 بررسی تکنیکهای مختلف خوشه بندی به روش نظارت نشده (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
33 بررسی روش های استخراج پیکسل های خالص از تصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
34 بررسی روش های مختلف استخراج ویژگی به منظور طبقه بندی تصاویر پر طیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
35 بررسی عملکرد الگوریتم های تعیین ابعاد زیرفضای سیگنال درتصاویرابرطیفی به صورت کلی و محلی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
36 بررسی عملکرد شاخص NDVI در پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
37 بررسی محتوای اطلاعاتی تصاویر تلفیقی IRS-P5 و IRS-P6 جهت به روز رسانی نقشه های 1:25000 پوششی کشور (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
38 بررسی مقایسه ای مدلسازی ریاضی تصویر فضایی آیکونوس به روش پارامتر مداری و توابع رشنال (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
39 بررسی و مقایسه الگوریتمهای استخراج اعضایخالص از تصاویر فراطیفی بدون دانش اولیه از صحنه تصویربرداری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
40 برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور ( مطالعه موردی - منطقه یخچالی علم چال ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
41 بروز رسانی نیمه اتوماتیک نقشه های 1:2000 بکمک تصاویر هوایی رقومی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 بکارگیری منحنیهای پویا در استخراج اتوماتیک عارضه ساختمان از تصاویر با قدرت تفکیک بالا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
43 به روز رسانی نیمه اتوماتیک نقشه های 1:25000 توسط تصاویر تلفیقی IRS-P5 و IRS-P6 (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
44 بهبود آشکارسازی ساختمان ها بااستفاده ازتلفیق ویژگیهای تصاویرنوری وراداری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
45 بهبود روش کمینه سازی انرژی مقید به منظور آشکارسازی کانی های دگرسانی هیدروترمال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
46 بهبود طبقهبندی شئ گرای پوششاراضی شهری پیچیده برمبنای سطوح چندمقیاسه بابکارگیری تصاویر Ikonos (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
47 بهبود عملکرد الگوریتم ژنتیک در شناسایی ساختار بهینه ی توابع کسری از طریق تولید احتمالاتی جامعه اولیه مبتنی بر همبستگی ستونی ماتریس ضرایب مجهولات (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
48 بهبود عملکرد مدل پارامترهای مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای از طریق بکارگیری تکنیک تخمین مولفه های واریانس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
49 بهینه سازی اسکان موقت در مدیریت بحران (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
50 پیشبینی خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی کلاس مبنا به وسیله شاخص های سنجش از دور و داده های زمینی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
51 پیشنهاد مقدماتی طراحی و ساخت یک سیستم تصویر برداری ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا در ایران از دیدگاه ژئوماتیک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
52 تعیین ساختاربهینه و مقایسه هسته های مختلف ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی تصاویرابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
53 تعیین مناطق با ریسک بالای شیوع مالاریا با استفاده از شاخصهای ماهوارهای و زمینی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
54 تعیین نرخ فرونشست شمال غرب مشهد به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری (InSAR) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
55 تفکیک آلتراسیون های معدنی مربوط به کانیسازی مس پورفیری با بهره گیری از تصویر فراطیفی Hyperion (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
56 تفکیک نوع محصولات کشاورزی با استفاده از داده فراطیفی Hyperion (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
57 تلفیق تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک سنجنده IKONOS به کمک تبدیل فوریه و ارائه ی روشی جهت یافتن فرکانس های بهینه ی تلفیق (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
58 تلفیق تصاویر ماهواره ای لندست واسپات با روش های pca , Brovey , his (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
59 توسعه زیر ساخت داده مکانی SDI وسیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وبWEB-BASED برای تسهیل مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
60 تولید اندکس از ویژگی های مکانی به منظور استفاده در طبقه بندی طیفی مکانی تصاویر با رزولوشن مکانی بالا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
61 تولید نقشه اراضی کشاورزی با استفاده از سری زمانی تصاویر سنتینل- ۲ و شبکه های عصبی بازگشتی عمیق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
62 تهیه نقشه توزیع غلظت عناصرسنگین خاک بااستفاده ازمدل PLSR وتصویرلندست 8 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
63 تهیه نقشه های کاداستر بزرگ مقیاس از مناطق شهری با استفاده از روش فتوگرامتری پهپاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
64 جبران اتوماتیک گپ های موجود در راه های استخراج شده از تصاویرماهواره ای بر مبنای الگوریتم مورفولوشی چند مقیاسی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
65 طبقه بندی پوشش صخره های مرجانی خلیج فارس بااستفاده ازتصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
66 طبقه بندی تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس با استفاده از روشهای مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روشهای بیشترین شباهت و کمترین فاصله از میانگین (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
67 طبقهبندی کاربری اراضی شهری با استفاده از آنالیزهای شئمبنای دانش گرا بر اساس ارتباطات مفهومی بین کلاسی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
68 طراحی شبکه عصبی بر پایه آشکارسازی لبه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
69 طراحی مدل مفهومی سیستم اطلاعات جغرافیایی شرکت ملی صنایع مس ایران (CuGIS) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
70 طراحی مدل مفهومی و استاندارد سیستم اطلاعات جغرافیایی صنعت برق در بخش توزیع (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
71 قطعه بندی تصاویر بزرگ مقیاس سنجش از دوری به کمک روش واتر شد بر مبنای استخراج اطلاعات لبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
72 قطعهبندی و طبقه بندی با استفاده از نقشه های خود سامانده با تکیه بر کتابخانه های طیفی مواد معدنی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
73 کاربرد فتوگرامتری جهت تشخیص بیماری اسکولیوسیس (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
74 کالیبراسیون هندسی تصاویر هوایی ultra cam با استفاده از مدلهای فیزیکی و غیرفیزیکی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
75 کاهش نویز تصاویر سنجش از دوری با استفاده از فیلترینگ غیرخطی در حوزه فرکانس بر مبنای تغییر مقیاس طیف اندازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
76 کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
77 کشف اتوماتیک شبکه ی راه از تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی و اطلاعات بافت زاویه ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
78 کشف اتوماتیک شبکه ی راه از تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره ای بااستفاده از اطلاعات بافت زاویه ای در سیستم های تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
79 معرفی روشی جدید مبتنی بر فاصله باتاچاریا در مسائل چند کلاسی به منظور انتخاب باند از تصاویر فراطیفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
80 مقایسه خروجی حاصل ازمدل اختلاط خطی LMM و طبقه بندی کننده های نرم درتصاویر ابرطیفی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
81 مکان یابی نیروگاه های گازی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق