دکتر ناصر صنوبر

دکتر ناصر صنوبر هئیت علمی دانشگاه تبریز

دکتر ناصر صنوبر

Dr. Naser Sanobar

هئیت علمی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل سنجش توانمندی صادراتی در شرکتهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 2
2 اثر تعدیل کننده بدبینی بر تعهد راهبردی مدیران میانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 1
3 اثر فعالیت های منابع انسانی عملکرد بالا بر تعهد و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شاغل در بخش دولتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 1
4 ارتباط اخلاق تجارت الکترونیک با قصد خرید الکترونیک: نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیک و نقش تعدیل گر بیانیه تضمین (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 1
5 ارزش های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 8، شماره: 21
6 از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تاثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
7 استراتژیهای تخصیص دارایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 2، شماره: 7
8 اقدامات CSR شرکت‎ها در بحران کرونا و ارزش ویژه برند: نقش اعتبار برند و دلبستگی عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 10
9 بررسی تاثیر اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (CSR) برمصرف مسئولانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر موفقیت بین المللی شرکت های کوچک و متوسط با نقش میانجی رشد شبکه محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی (مورد مطالعه: شرکت‎ های کارآفرین صادرکننده‎ ی‎ محصولات کشاورزی ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 11
12 بررسی تاثیرات دینداری بر رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 12
13 بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و نظام سرمایه داری در تصمیم های آمیخته بازاریابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 13
14 بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
15 بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
16 بررسی عوامل موثر بر ورود و خروج خالص بنگاه ها در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
17 بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 14، شماره: 52
18 بهینه سازی سبد سهام در چارچوب ارزش در معرض خطر: مقایسه روش های MS-GARCH و بوت استرپینگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
19 تاثیر ازدحام جمعیت بر میزان رضایت گردشگران در مقصدهای شهری (مورد مطالعه: بازار تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 8، شماره: 15
20 تاثیر برنامه های تشویقی صادرات بر عملکرد صادراتی: نقش جذابیت های بازارهای خارجی و قابلیت های صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 3
21 تاثیر تبعیض درک شده بر قصد شکایت مشتریان با نقش میانجی عصبانیت مشتری و نقش تعدیل گر قدرت واکنش مشتریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 4
22 تاثیر تناسب شخص- شغل بر تمایل به ترک خدمت و بهبود کیفیت شغلی با تاکید بر نقش دلبستگی شغلی: شواهدی از صنعت کارگزاری (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 2
23 تاثیر توانمند سازی شناختی بر افزایش عملکرد کارکنان در شهرداری ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 7، شماره: 4
24 تاثیر حس جمعی بر وفاداری گردشگران جشنوارهها با نقش میانجی تجربه احساسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 51
25 تاثیر کیفیت رابطه آنلاین بر مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه درکسب وکارهای آنلاین (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 112
26 تاثیر کیفیت روابط بر ارزش ویژه برند در همکاری های مبتنی بر فرانشیز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 1، شماره: 3
27 تاثیر گرایش کارآفرینانه بین المللی بر عملکرد بین المللی با نقش میانجی شبکه های بین المللی (مورد مطالعه: سازمان های دانش محور) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 114
28 تاثیر محرک های نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
29 تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 17، شماره: 99
30 تبیین مشارکت مشتری در خلق ارزش برای صنعت بانکداری بر مبنای ارزش ارائه و ادراک شده مشتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 29
31 تحلیلی بر نقش تصویر برند بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 6، شماره: 22
32 تعهد استراتژیک مدیران میانی: بررسی تاثیر عدالت سازمانی، حمایت مدیریت ارشد از تغییر و مشارکت در تصمیم‎گیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 1
33 درآمدی بر سیاستهای مهار قیمتها و کنترل بیکاری در صدر اسلام با رویکرد نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
34 رابطه بین مصرف انرژی و تولید در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 17
35 رابطه توجه به مسوولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت های صادر کننده نمونه صنایع غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 59
36 رابطه رهبری تحول گرا و سرمایه روان شناختی با رضایت شغلی : نقش میانجی مشارکت کاری در پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 60
37 رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان و نقش تعدیل گری رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 7، شماره: 26
38 شناسایی شایستگی‌های اخلاقی راهنمایان تور بین‌المللی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
39 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت¬ها در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 1، شماره: 1
40 طراحی و اعتبارسنجی مد‌ل رهبری اخلاقی د‌ر سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 4
41 کاربرد روش های تحلیل رابطه خاکستری و آنتروپی در رتبه بندی مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها: شواهدی از شرکت های دارویی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 44
42 مقاله پژوهشی:مفهوم سازی رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی با رویکرد بومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 35
43 مقایسه ی پرتفوی بهینه ی سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 20
44 نقش تعدیل کنندگی استرس حاصل از کرونا در رابطه بین کیفیت ایمنی و مدیریت بحران منابع انسانی در آژانس های طبیعت گردی و بوم گردی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 10، شماره: 1
45 نقش رابطه گرایی مشتری در ادراک منافع رابطه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات چندسطحی بر روی رفتار سبز داوطلبانه نیروی کار : تفاوت های فردی، رفتار رهبر و حمایت همکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
2 اداراک مشتری و پاسخ به هنجارهای اخلاقی درقانون بازار یابی خدمات حقوقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
3 ارائه الگویی برای عدم اطمینان مرتبط باتغییرانطباق پذیری فردی وحمایت سازمانی ادراک شده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
4 ارائه روش ابتکاری برای برنامه ریزی مبتنی بر مالی پروژه های چندگانه (با محدودیت سرمایه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 ارائه مدلی در زمینه سنجش تحقیقات بازار و آزمون آن در شرکت های صادر کننده ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 استفاده از استراتژی های عملیات در سازمان های پروژه محور و اثر آن بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
7 اولویت بندی ریسک های عملیاتی در زنجیره تامین سبز سازمان های پروژه محور به روش دلفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
8 اهمیت و نقش فرانشیز (امتیاز) در توسعه کسب و کار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 SERVQUAL Model Applied to Service Quality and Tourism Hospitality Assessment in Tabriz city (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
10 بررسی اثر تعارض بین فردی بر عملکرد کارکنان فروش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی اثر قابلیت مدیریت دانش و قابلیت پویا بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
12 بررسی ارتباط بین مدلهای کسب وکار با عملکرد نوآوری فناوری با نقش میانجی یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
13 بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی : مطالعه ای در شهرداری تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
14 بررسی تاثیر اقدامات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (CSR) برمصرف مسئولانه(SRC) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
15 بررسی تاثیر تبعیض درک شده بر قصد شکایت مشتریان (مطالعه موردی: رستورانهای تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
16 بررسی تاثیر شناسایی فرصت های کارآفرینانه بین المللی بر بین المللی شدن شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
17 بررسی تاثیر مدیریت دانایی بر حکمت سازمانی با نقش تعدیلگری فضیلت سازمانی (مطالعه موردی: شرکت نفت استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
18 بررسی تاثیر مسیولیت پذیری اجتماعی سازمان (csr) بر کیفیت رفتار و عملکرد منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
19 بررسی تأثیر اقدامات مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتننقش میانجیگری ترک خدمت (مطالعه کارمندان فعال شرکت مخابرات در شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
20 بررسی تأثیر بازاریابی مدرن بر توسعه پایدار صنایع دستی "شواهدی از گلیم گیلان" (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
21 بررسی تأثیر جشنوارههای گردشگری در بازاریابی مقصدها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
22 بررسی تأثیر روابط خانوادگی بر کاربرد حسابداری مدیریت در کسب و کار شواهدی از آلمان و استرالیا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
23 بررسی تأثیر ساعات کاری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
24 بررسی تأثیر ساعات کاری بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان 92 بهمن تبریز و درمانگاه های تابعه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
25 بررسی رابطه بین توانمند سازی حساب رسان و بهره وری آن ها (مطالعه موردی در دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
26 بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
27 بررسی رابطه رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری ( Q.W.L )مطالعه موردی (بافندگان فرش دستبافت شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
28 بررسی همگرایی بازارهای سهام در ایران: رهیافت آزمون های ریشه واحد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
29 بسط اپیستمولوژی و متدولوژی مطالعات کسب و کار در شرایط اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
30 تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سیستم های نوآوری منطقه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
31 تاثیر بازاریابی اینترنتی بر رشد صادرات با نقش تعدیلگری بازارگرایی (مروری بر پیشینه تحقیق) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
32 تاثیر تصویر سبز ادراک شده برند بر رضایت برند در هتل های شهر تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
33 تاثیر رسانه های اجتماعی بر تجارت الکترونیک (باپرسپکتیوی از نظریه تاثیرات اجتماعی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
34 تاثیر رهبری استراتژیک بر فرآیند استراتژی: ارائه یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
35 تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد کارکنان خط مقدم بیمارستان ها: نقش تعدیل کنندگی شخصیت فوق فعال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
36 تاثیر مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتری، درک نقش رفتار کارکنان: مطالعه دفاتر پیشخوان دولت در تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
37 تاثیر مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی بر ترس کارکنان ناشی ازتهدیدات بیماری کووید - ۱۹ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
38 تاثیر منابع سازمانی بر عملکرد بازاریابی شواهدی از صنعت بانکداری استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
39 تاثیر نرخ بر جریان تجارت کشورهای دی هشت: رهیافت داده های تابلویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
40 تاثیر نوآوری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان و تولید محصول نوآورانه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
41 تاثیر واردات بر یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
42 تاثیرساختارتجارت اجتماعی برقصدخرید اجتماعی با نقش میانجی اعتماد و حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
43 تامین مالی سازمان های کوچک و متوسط نوآورانه در مواقع بحران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
44 تأثیر تبلیغات محیطی و تبلیغات عاطفی بر رفتار خرید نگرشی مصرف کنندگان: شواهدی از دانشجویان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
45 تأثیرگذاری فعالیت های آبخیزداری در مدیریت حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
46 تجاری سازی گردشگری سلامت در ایران: مطالعه موردی بیمارستانهای تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
47 تحلیل تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مدیریت دانش و نوآوری: یک رهیافت نظری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
48 تعیین و ارائه مدلی به منظور بررسی ارتباط بازاریابی رابطه مند و وفاداری و رضایتمندی مشتریان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
49 توسعه ساختاری برای نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
50 توسعه ی برنامه مدیریت بحران برای شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
51 رابطه بین سرمایه فرهنگی کارکنان و رضایت مشتریان در هتل های شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
52 سنجش هوش رقابتی بر پایه مدل فازی و بررسی تاثیر آن بر هوش مالی (مطالعه موردی: بانک های غیردولتی مرکز استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
53 طراحی مدل مفهومی تأثیر دارایی های دانش بر نوآوری محصول (با نقش میانجی فرهنگ نوآوری) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
54 طراحی مدل مفهومی در رابطه با قابلیت تکنولوژی اینترنت و عملکرد بین المللی SME با نقش میانجی شبکه بین المللی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
55 طراحی مدل مفهومی در رابطه با قابلیت تکنولوژی اینترنت و عملکرد بین المللی SME با نقش میانجی شبکه بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
56 عوامل موثر بر تجارت اجتماعی (با تمرکز بر انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
57 فعالیتهای بهبود عملکرد منابع انسانی و پیامدهای آن در کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
58 کاربرد استنتاج منطق فازی در امکان سنجی پروژه ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
59 کانال های توزیع چندگانه در فضای کسب و کار: فرصت ها و محدودیت های خرده فروشی الکترونیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
60 مدل سازی رابطه مدیریت احساسات بر عملکرد فروشندگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
61 نقش رهبری تحول آفرین در کاهش تاثیر منفی تعارض وظیفه بر رضایت شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
62 نقش صندوق های سرمایه گذاری در توسعه بازارهای مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
63 نقش کارآفرینی در توزیح رشد اقتصادی و تکالیف دولت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
64 نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در رفتار خرید مصرف کنندگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
65 نقش میانجی تعهد صادراتی در ارتقای فعالیتهای صادراتی شرکتهای ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
66 نقش نظریه درونی سازی در طراحی استراتژی های جهانی و منطقه ای شرکت های چند ملیتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
67 نقش واحدهای تحقیق و توسه در اخذ گواهینامه ایزو 9000 (دریافت مقاله) اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
68 نگرش جوانان (18 تا 21 سال) سمت مارک های لوکس مد از لحاظ هویت اجتماعی دیدگاه ها: مطالعه میان فرهنگی از بین جوانان ایران و ترکیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
69 یکپارچگی زنجیره تامین در شرکت های پروژه محور ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار