مازیار چیت ساز

 مازیار چیت ساز مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی  و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی

مازیار چیت ساز

Maziyar Chitsaz

مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.