دکتر مهران کدخدایان

دکتر مهران کدخدایان استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر مهران کدخدایان

Dr. Mehran Kadkhodayan

استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analytical Study on Elastic Flange Wrinkling of Circular Plates in Deep Drawing Process (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 3، شماره: 2
2 Application of Bi-Directional Functionally Graded Material Model for Free Vibration Analysis of Rotating Euler-Bernoulli Nanobeams (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 8، شماره: 2
3 The Effect of Ridges to Improve Ductility and Reduce Deformation Energy in Deep-Drawing Process (دریافت مقاله) مجله شکل دهی مواد دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی نقشه تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت مس -آلومینا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 2
5 شکل دهی الکترومغناطیس ورق با استفاده از شکل دهی به روی پانچ به جای شکل دهی به درون قالب (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 1
6 طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ T شکل با اعمال مسیر فشار نوسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 29، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Analytical Investigation on Plastic Flange Wrinkling of Laminated Circular Plates in Deep Drawing Process (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 An analytical study on elastic flange wrinkling of laminated circular plates in deep drawing process (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 An investigation to the orthotropic plates by using irregular rectilinear mesh (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 ارائه یک روش جدید برای طراحی مسیرهای بارگذاری بهینه در هیدروفرمینگ اتصالات X شکل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
5 Springback Measurement in Reverse Cup Drawing Process (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
6 The Effect of Blankholder on Flange Plastic Wrinkling of Laminated Circular Plates in Deep Drawing Process (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
7 بررسی اثر پانچ متقابل شکل پذیری هیدروفرمینگ Y شکل لوله ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
8 بررسی اثر شکل قالب اکستروژن مستقیم آلومینیوم گرم مقطع گرد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 بررسی اثرات کشش ورق و مدلهای سخت شوندگی بر روی پدیده برگشت پذیری در فرایند خمشی- کششی L شکل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
10 بررسی استحکام خمشی تیتانیم خالص تجاری میکرو- نانوساختارشده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
11 بررسی تاثیر اندازه بال متغیر در طول تغییرشکل در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد سه بعدی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
12 بررسی تاثیر برجستگی های سطح پانچ، ورق گیر و فلنج در بهبود شکل پذیری و کاهش انرژی تغییر شکل در فرآیند کشش عمیق (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
13 بررسی تاثیر تغییر ضخامت نوارفلزی بر طول تغییرشکل به وسیله فرآیندشکل دهی غلتکی سه بعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
14 بررسی تجربی مزایای چند لایه های فلز -کامپوزیتی در مقایسه با ورق های فلزی و کامپوزیتی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
15 بررسی تجربی نیروها در فرآیند شکل دهی نموی تک نقطهای ورق فلزی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
16 بررسی تجربی و شبیه سازی برگشت فنری در فرایند خمکاری V شکل برای ورق چند لایه کامپوزیتی فلزی - الیافی FML (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
17 بررسی تجربی و عددی تاثیر برآمدگی های سطح پانچ برافزایش عمق کشش (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
18 بررسی تحلیلی چروکیدگی لبه پلاستیک صفحات گرد با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک در فرآیند کشش عمیق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
19 بررسی تحلیلی چروکیدگی لبه پلاستیک صفحات گرد با سوراخ مرکزی با استفاده از تئوری تغییر شکل بزرگ در فرآیند کشش عمیق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
20 بررسی تغییرات ضخامت دیواره مخروط با شیب متغییر در فرآیند شکل دهی نموی یک نقطه به صورت دو مسیره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
21 بررسی تغییرات ضخامتدیواره مخروط با شیب متغییر در فرآیند شکل دهی نموی یکنقطه به صورت دو مسیره (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
22 بررسی چروکیدگی ورق های فلز-کامپوزیتی در فرآیند کشش عمیق (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
23 بررسی خمش الاستیک -پلاستیک ورقه ای گرد برروی قالب های تغییر شکل پذیر (دریافت مقاله) نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
24 بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
25 بررسی عیب انحنای طولی در فرآیند شکلدهی غلطکی سه بعدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
26 بررسی نقش عوامل مختلف در استحکام قطعات ساخته شده از ماده ABS در فرایند تزریق پلاستیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
27 بررسی نقشه تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت مس آلومینا (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
28 بررسی و بهینهسازی پارامترهای بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگاتصالات T شکل (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 به دست آوردن پاسخی صریح برای چروکیدگی لبه صفحات گرد به کمک ورق گیر در طی فرآیند کشش عمیق با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
30 تاثیر شکل و زاویه قالب در فرآیند اکستروژن مستقیم آلومینیوم گرم (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
31 تاثیر ناهمسانگردی ورقههای فلزی بر روی پدیده برگشت پذیری در فرایند کشش عمیق (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
32 تأثیر ضریب اصطکاک و سرعت سنبه در اکسترود آلومینیوم گرم پروفیل I و U شکل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
33 تأثیر فشار شعاعی در فرایند کشش عمیق هیدروفرمینگ همراه با فشار شعاعی کنترل شده بر ورق آلومینیم AL6016-T4 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
34 تحلیل المان محدودورقهای فلز ت کامپوزیتی در فرایند کشش عمیق و مقایسه آ ن با نتایج تجربی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
35 تحلیل خمش نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم بر مبنای تئوری الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
36 تحلیل دینامیکی ورق متخلخل مستطیلی با استفاده از روش رهایی پویا (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
37 تحلیل صفحه نازک تقویتشده تحت بار متحرک با استفاده از روش رهایی پویای ویسکوز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
38 تحلیل غیر خطی دینامیکی صفحه تقویت شده تحت بار فشاری ناشی از ضربه با استفاده از روش رهایی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
39 تحلیل غیرخطی دینامیکی صفحه تقویت شده با استفاده از روش رهایی پویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
40 توزیع ضخامت در فرایند شکل دهی نموی تک نقطه ای گرم ورق آلیاژی Al5083-H111 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
41 جبرانسازی پدیده بازگشت فنری در فرآیند خمش U شکل ورق دولایه آلومینیوم- فولادی به کمک اصلاح هندسه قالب (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
42 جبرانسازی پدیده بازگشتفنری در فرآیندهای شکلدهی ورقهای فلزی به کمکاصلاح هندسی قالب (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
43 شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ دنده قفل کن بالابرهای صنعتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
44 شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ دنده قفل کن بالابرهای صنعتی (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
45 شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ مهره با استفاده از نرم افزارSuperforge (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
46 شکل دهی الکترومغناطیس آزاد صفحه آلومینیومی و بررسی تعریف مدل های رفتاری مختلف (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
47 شکل دهی الکترومغناطیس آزاد صفحه آلومینیومی و بررسی تعریف مدل های رفتاری مختلف (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
48 طراحی و اصلاح قالب در فرآیند شکلدهی خمش دو راستای ورق ساندویچی به منظور جبران پدیده بازگشت فنری (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
49 فرآیند اتوفرتاژ و بهینه سازی آن در استوانه های جدار ضخیم ساخته شده ازفلز و لایه های فلز - سرامیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
50 فرآیند اتوفرتاژ و بهینه سازی آن در استوانه های جدار ضخیم فلزی و مواد با خواص تدریجی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
51 مدل سازی و بررسی پارامترهای مختلف در فرآیند هیدروفرمینگ لوله ها در تولید سه راهیT شکل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
52 مدلسازی و تحلیل فرایند کشش معکوس ورق فولادی در مقایسه آن با فرایند کشش ساده (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹
53 مطالعه تحلیلی چروکیدگی پلاستیک لبه صفحات گرد با کمک ورق گیر و با استفاده از تئوری تغییر شکل بزرگ در فرآیند کشش عمیق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
54 مطالعه تحلیلی چروکیدگی لبه صفحات گرد با استفاده از تئوری تغییر شکل بزرگ در فرآیند کشش عمیق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
55 مطالعه تحلیلی چروکیدگی لبه صفحات گرد در فرآیندکشش عمیق با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
56 یافتن مسیرهای بارگذاری بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌های T شکل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید