دکتر قدرت اله طاهری

دکتر قدرت اله طاهری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر قدرت اله طاهری

Dr. Ghodratollah Taheri

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.