دکتر بهاالدین نجفی

دکتر بهاالدین نجفی استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر بهاالدین نجفی

Dr. Bahaedin Najafi

استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار اصلاح یارانهی غذا بر تولید و سهم عوامل تولید در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 2، شماره: 8
2 آثار اعمال مالیات سبز بر انتشار آلاینده های زیست محیطی بخش کشاورزی رویکرد: مدل تعادل عمومی چند منطقه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
3 آثار رفاهی سیاست های اصلاح یارانه ی غذا در ایران:کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
4 اثر افزایش قیمت کالاها و خدمات بر پس انداز خانوارهای روستایی مطالعه ی موردی استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 2، شماره: 7
5 اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص حمایت از تولید کننده ی بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 2، شماره: 5
6 اثرات رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 2، شماره: 5
7 اثرات کاهش یارانه مواد عذایی بر مصرف کنندگان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 6، شماره: 20
8 ارزیابی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه ی خرید توافقی خرما در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
9 ارزیابی پایداری اکولوژیک و اقتصادی پسته در استان کرمان و تعیین عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 25
10 ارزیابی شاخص های پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی: مطالعه موردی محصول گندم در شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 43
11 ارزیابی طرح بیمه محصول پسته در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 2، شماره: 5
12 ارزیابی عملکرد بیمه دام: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
13 ارزیابی نقش کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب بر صیانت از جنگل ها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 4
14 اندازه گیری تنوع زراعی محصولات کشاورزی استان فارس و عوامل موثر بر آن با استفاده از شاخص های تنوع (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 23
15 بازار یابی ماهی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
16 برآورد نسبت های تامین در بازارهای آتی و اختیار معامله محصولات کشاورزی در ایران و شناخت عوامل موثر بر آن : (مطالعه موردی پسته) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 2
17 برآورد نسبت های تامین در بازارهای آتی و اختیار معامله محصولات کشاورزی در ایران و شناخت عوامل موثر بر آن : (مطالعه موردی پسته) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 36
18 برررسی سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی با تاکید بر محصول گندم (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 10
19 بررس بیمه دام صنعتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
20 بررسی آثار رفاهی کاهش تعرفه واردات در بازار برنج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 9
21 بررسی اثر افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 40
22 بررسی اثر سیاست های حمایتی بر عرضه آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 10
23 بررسی اثر نرخ موثر واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی و صادرات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
24 بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت های تعاونی روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 4
25 بررسی تاثیر بیمه، بر کارایی فنی دامداریهای صنعتی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 3، شماره: 11
26 بررسی توزیع منافع یارانه ی غذا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
27 بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 6، شماره: 19
28 بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری و ابزارهای مناسب تامین نقدینگی کشاورزان: مطالعه موردی شرکت های تعاونی روستایی استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 12
29 بررسی کارایی صنایع تبدیلی در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 32
30 بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر روستایی (مطالعه ی موردی: محدوده ی شبکه ی آبیاری و زهکشی درودزن) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 3
31 بررسی همبستگی سرمایه اجتماعی و رفاه تولیدکنندگان روستایی و عشایری در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 11، شماره: 42
32 پیش بینی قیمت برخی محصولات زراعی در استان فارس: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
33 پیش بینی قیمت برخی محصولات زراعی در استان فارس: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
34 تاثیر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه ی کشاورزی به تفکیک درجه ی توسعه یافتگی بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 0
35 تحلیلی بر آثار سیاست های مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 3
36 تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه دام صنعتی پژوهش موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 6، شماره: 19
37 تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه دام صنعتی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه ) (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 3، شماره: 12
38 تعیین میزان آسیب پذیری و شیوه ی مدیریت خطر در گروه های اعتباری خرد: کاربرد مدل تقسیم خطر و داده های پانل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
39 عوامل موثر بر تقاضای آب در مزارع پرورش ماهی در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
40 عوامل موثر بر عدم تعادل دام و مرتع در استان فارس: مطالعه موردی مراتع کوه نمک شهرستان داراب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
41 عوامل موثر بر عدم تعادل دام و مرتع در استان فارس: مطالعه موردی مراتع کوه نمک شهرستان داراب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
42 کاربرد برنامه ریزی ریاضی چند هدفی قطعی و فازی در تعیین الگوی بهینه ی کشت : مطالعه ی موردی دشت نیلاب در استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
43 نرخ بازده سرمایه گذاری در تحقیقات اصلاح چغندرقند در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 32، شماره: 1
44 نسل جدید تعاونی های کشاورزی : تجربیات جهانی ودرس هایی برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
45 نقش بخش های اقتصادی در رشد اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سیاست های حمایتی دولت بر انگیزه تولید محصولات عمده زراعی : کاربرد ماتریس تحلیل سیاستی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 اثر نظارت سازمان جهاد کشاورزی بر بازده اقتصادی سیستمهای آبیاری قطره ای مطالعه موردی:باغات مرکبات استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
3 اثرات اقتصادی - اجتماعی پخش سیلاب در گربایگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
4 ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
5 الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر برعرضه، تقاضا و صادرات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی
6 بررسی اثر عوامل اجتماعی در ارزش اقتصادی اکوتوریسم آبخیزهای بیابانی، مطالعه موردی: پارک ملی "کویر" (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
7 بررسی اثرات رفاهی آزاد سازی بازار محصولات گندم و سیب زمینی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
8 بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی انگور یاقوتی در منطقه سیستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
9 بررسی اقتصادی روشهای مدیریت تلفیقی آفات (IPM ) باغات سیب شهرستان شیراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 بررسی تجربیات جهانی یارانه غذا : رهیافتی برای ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
11 بررسی مزیت های نسبی محصولات زراعی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
12 بررسی نقش آموزش مدیران در بهبود کارایی فنی شرکت های تعاونی دامپروری در استان فارس: کاربرد روش پارامتریک و ناپارامتریک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 بهره وری آب در سیستم های آبیاری میکرو باغات استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
14 تعیین اثرات تغییر قیمت پسته بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
15 تعیین الگوی کارادرجهت بهینه سازی سرمایه موجود دربخش زراعت: مطالعه موردی شهرستان ری (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
16 تعیین نوسانات قیمت سیب زمینی و پیاز در ایران و بررسی تأثیر سیاستهای دولت بر آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
17 در جستجوی نظام بهره برداری مطلوب در کشاورزی ایران - تجربیات گذشته و رهیافتی در عمل (دریافت مقاله) سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی
18 سیاست های حمایتی کشاورزی: بررسی تجربیات جهانی و راهبردی برای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
19 شبیه سازی پویایی خسارات رفاهی آلودگی ناشی از فعالیت های اقتصادی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
20 عوامل موثر بر پذیرش مدیریت تلفیقی آفات در باغات سیب شهرستان شیراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 عوامل موثر بر سرمایه گذاری عمومی در بخش کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
22 عوامل موثربرتوسعه بیمه گاودارهای صنعتی در شهرستان های شیراز ومرودشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
23 مبارزه شیمیایی مدیریت تلفیقی آفات در باغات سیب شهرستان شیراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
24 نقش عشایر در توسعه اقتصادی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
25 نقش و اهمیت بیمه دامداریهای سنتی در افزایش سرمایه گذاری و استمراد تولید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران