دکتر محسن الویری

دکتر محسن الویری استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

دکتر محسن الویری

Dr. Mohsen Al-Weeri

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتدال گرایی در گستره تاریخ تمدن اسلامی؛ یک بررسی مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 19، شماره: 75
2 تحلیل کارکردارتباطی رجزهای یاران امام حسین(ع)درقیام عاشورا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 17، شماره: 35
3 خوانش مبناگرای سنتی از گفت وگوی بینادینی در ایران پساانقلاب- یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 26، شماره: 56
4 رابطه اسلام و تمدن در اندیشه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
5 کارکرد تمدن قرآن؛ یک بررسی مقدماتی در قلمرو تمدن پیشین اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 20، شماره: 80
6 گونه شناسی مشاغل و پایگاه های درآمدی یادشده در دیوان های شعر فارسی قرن های هشتم و نهم هجری (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
7 مسجد؛ ارتباطات و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 14، شماره: 31
8 مطالعه چگونگی و کارکردهای گفت و گو در سیره نبوی بانگاهی به نظریه کنش ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
9 نقش ارتباطات سنتی در جنبش های سیاسی اجتماعی شیعه (مطالعه موردی جنبش مشروطه ایران) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
10 واکاوی نسبت هویت سرزمینی و عناصر مشروعیت بخش اجتماعی در اندیشه صفویان (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تطبیق پذیری میراث اخلاقی با دنیای مجازی، رویکردی اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات