اسماعیل نادری

 اسماعیل نادری ریاست دانشگاه پیام نور استان گلستان

اسماعیل نادری

Ismaeel Naderi

ریاست دانشگاه پیام نور استان گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سبک شناسی بلاغی و نحوی سوره مبارکه حجر (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 5، شماره: 9
2 نقدی بر مقالات منتشرشده مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی با شاخصهای علمسنجی (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 16، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1970 الی 2011 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
2 اسالیب البیان لاقسام الکنایه فی السور المیین للقرآن الکریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
3 اعتبارسنجی میانگین های متحرک در پیش بینی قیمت سهام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
4 التمرد والتجدید فی الادب العباسی ابو نواس انموذجا (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
5 انماط تراکیب النداء فی سورآل حم للقرآن الکریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
6 بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور و بدرالشاکر السیاب (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
7 بررسی تطبیقی ساختارهای مدیریتی در مدیریت علوی و مدیریت ژاپنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
8 بررسی فرهنگ، اخلاق کارآفرینی و جایگاه کارآفرینان ازدیدگاه متعالی اسلام (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
9 تجلی قرآن در جملات قصار نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
10 جستاری درزبان شناسی رایانه ای وسهم زبان عربی ازآن درفرایند ترجمه ماشینی (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
11 جمالیات التناص القرآنی فی أشعار إبراهیم طوقان السیاسیه (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
12 دراسه التشبیه فی معلقتی امری القیس و طرفه بن العبد دراسه (اسلوبیه - احصائیه - دلالیه ) (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
13 عنوان: جایگاه آموزش کارآفرینی در صنعت توریسم با رویکرد استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
14 مدیریت فضای سبز شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
15 مصادر اندیشه های فلسفی جبران خلیل جبران (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
16 مقایسه تطبیقی جلوه های عناصر طبیعت در اشعار منوچهری و ابن رومی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
17 ممیزات الوطن فی اشعار وروایات جبرا ابراهیم جبرا (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
18 نگاهی مقابله ای و آسیب شناسانه به بحران زن درادب فارسی و عربی (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی