علیرضا بوشهری

 علیرضا بوشهری

علیرضا بوشهری

Alireza Boushehri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Factors Affecting Photovoltaic Technology Application in Decentralized Electricity Production in Iran: a Conceptual Framework (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 5، شماره: 3
2 بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد 1- BS7000 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 6، شماره: 3
3 تاثیر گشودگی، ظرفیت تحقیقاتی، همکاری بین کارکردی و نظام انگیزشی بر عملکرد نوآوری بنگاه های دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 3
4 تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 1
5 تله های قابلیت در مسیر توسعه سازمانهای صنعتی دولتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
6 نقش ظرفیت جذب در ارتقاء دو سوتوانی نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 4
7 واکاوی مفهوم قابلیت های فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل جامع ارزیابی توانمندی فناوری به همراه مطالعه موردی زنجیره تامین ایران خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
2 ارائۀ چارچوبی برای انتخاب روش مناسب ارزیابی توانمندی فناوری در بنگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
3 انتخاب مدل ارزیابی سیاست های مشارکت زنان در تولید علم فناوری بر اساس الگوی هانسن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 بررسی نقش فناوری بلاکچین در بهبود عملکرد زنجیره تامین صنایع دفاعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
5 تاثیر آینده نگاری برسیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری درسطح ملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
6 تاثیر فرهنگ سازمانی دوسوتوان و دوسوتوانی بافت سازمانی بر نوآوری محصول در صنایع دفاعی ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
7 تاثیر ویژگی های فرهنگ ملی با خرید ترافیک اینترنت پرسرعت در شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
8 تدوین استراتژی تامین هواپیماهای غیر تجاری با استفاده از تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
9 همپایی فناورانه (تکنولوژیک): نظریه ها، استراتژی ها، الگوها، مدلها و عوامل اثرگذار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری