دکتر مجید اسحاقی گرجی

دکتر مجید اسحاقی گرجی استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

دکتر مجید اسحاقی گرجی

Dr. Madjid Eshaghi Gordji

استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.