دکتر کریم بیات

دکتر کریم بیات استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

دکتر کریم بیات

Dr. karim Bayat

استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و فرار مالیاتی در بازار بورس اوراق بهادر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 6، شماره: 2
2 بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و فرار مالیاتی در بازار بورس اوراق بهادر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 6، شماره: 2
3 تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذار بر ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و نقدینگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 6، شماره: 2
4 سنجش فرآیندمحوری کسب وکار در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک های تجاری – دولتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 4
5 طراحی مدل ارزیابی نرم افزارهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد دیمتل فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 51
6 مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و انتخاب تأمین کننده بر مبنای یک روش فازی: مورد مطالعه شرکت خودرو سازی زامیاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 بررسی رابطه ارتباطات سیاسی، فساد و فرار مالیاتی در بازار بورس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
3 بررسی نقش تعدیل گر احساس سرمایه گذار بر ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و نقدینگی در بازار بورس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
4 بهبود فرآیند: نقش محوری فرآیند در بهبود عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 طراحی مدل احتمالی مدیریت درآمد برای خرده فروشی های پوشاک در شرایط ارزی پرنوسان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
6 کیفیت در سازمان های خدماتی : مدلی برای سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت