دکتر مهدی موسوی

دکتر مهدی موسوی دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

دکتر مهدی موسوی

Dr. Mahdi Moosavi

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A laboratory study on mix design to properly resemble a jointed brittle rock (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 50، شماره: 2
2 A Laboratory Study on Stress Dependency of Joint Transmissivity and its Modeling with Neural Networks, Fuzzy Method and Regression Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 46، شماره: 1
3 ارزیابی سامانهی نگهداری تونل خط 4 متروی تهران در تقاطع غیر همسطح با تونل توحید و تونل خط 7 متروی تهران در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 2، شماره: 1
4 ارزیابی سه آزمون رایج جهت تعیین چقرمگی شکست مود I استاتیکی سنگ ها (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 1، شماره: 1
5 Effect of solid impurity on creep behavior of salt rocks of the Hormoz formation (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 54، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز برگشتی جهت تحلیل رفتار زون رسی در تونل پردیس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
2 ابزار بندی و رفتار نگاری در پروژه های ژئومکانیکی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
3 ارزیابی آزمایش نفوذ فک بارگذاری در نمونه های آهکی بسیار کوچک برای تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ بکر (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
4 ارزیابی روابط کاهندگی درتطبیق با مجموعه داده های فلات ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
5 ارزیابی مقاومت کششی بدست آمده از آزمون استوانه توخالی با مقاومت کششی برزیلی در سنگهای کربناته (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
6 ارزیابی نتایج رفتارنگاری مغارهای زیرزمینی سد مسجد سلیمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
7 ارزیابی نیروهای وارد بر پوشش سگمنتی تونل با تکیه بر داده‌های ابزار دقیق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
8 استفاده از متر همگرایی سنجی در تعیین پروفیل جابجایی مطلق تونلها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
9 Numerical and empirical analysis of face pressure effect on surface subsidence at a tunnel excavated by EPB method (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
10 Review and comparison on Rock Poroelastic Measurement Systems (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
11 بررسی آزمایشگاهی اثر دما بر روی رفتار خزشی سنگ نمک و تعیین رفتار ثابتهای مدل برگر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
12 بررسی اثرپالایش شتاب نگاشت های زمین لرزه براساس شاخصهای شکل طیفی روی پاسخ غیرخطی سیستم های چنددرجه آزاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
13 بررسی پدیده فروریختگی حفرات (pore collapse) در ماسه سنگ ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
14 بررسی تاثیر استفاده از الیاف در تغییر شکل پذیری شاتکریت سبک دانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
15 بررسی تاثیر استفاده از الیاف در تغییر شکل پذیری شاتکریت سبک دانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
16 بررسی تاثیر استفاده از مصالح سبک بر بازگشت مصالح در بتن شاتکریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
17 بررسی تاثیر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلیمحیط بر پاسخ دینامیکی سازه های زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
18 بررسی تاثیر زمان در همگرایی تونل های دایروی شکل در توده سنگ با رفتار ویسکو الاستوپلاستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
19 بررسی جامع میزان چسبندگی سیمان به میل مهار بمنظور بهینه سازی تقویت توده های سنگی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
20 بررسی حداکثر سرعت ذرهای ناشی از انفجار با استفاده از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
21 بررسی رفتار خزشی گلسنگ تحت شرایط بارگذاری تک محوره و سه محوره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
22 بررسی روند و چگونگی تحلیل دینامیکی شیب های سنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
23 بررسی ساخت و ساز در حریم رودخانه و اثرات آن بر محیط شهری در شهر گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
24 بررسی مقادیر حد کرنش پلاستیک چسبندگی و زاویه اصطکاک باقیمانده در فرآیند برش سنگ بکر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
25 بررسی مکانیزم تولید ماسه در چاه های نفتی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
26 بررسی نتایج حاصله از آزمایشهای چسبندگی بولت به سیمان در شرایط فشار جانبی ثابت به کمک سلول تغییریافتة هوک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
27 به کارگیری نتایج مدلسازی عددی سه بعدی در تحلیل پایداری مغار نیروگاه سد سیاه بیشه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
28 بهبود کیفیت پرتو خروجی سامانه نوسانگر-تقویت کننده لیزری به کمک آینه همیوغ فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
29 تاثیر پارامترهای هندسی سازه های زیرزمینی بر تحلیل دینامیکی بارگذاری زلزله به روش عددی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
30 تحلیل پایداری به کمک رفتارسنجی در تونلهای آب بر فوقانی سد کارون 3 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
31 تحلیل پایداری پایه سنگی بین مغار نیروگاه و گالری شیرهای ورودی در نیروگاه آبی کارون3 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس تونل ایران
32 تحلیل پایداری شیب در معدن شماره ۴ گل گهر با درنظرگرفتن رفتار ترانس ایزوتروپ (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
33 تحلیل پایداری شیروانی ساختگاه کارخانه کانه آرایی معدن مس سونگون با نرم افزار CLARA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
34 تحلیل پایداری و مدلسازی سه‌ بعدی تونل و ایستگاه (مطالعه موردی: خط 4 متروی تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
35 تحلیل دینامیکی تونل کمکی ابوذر در مقابل بارگذاری زلزله به روش عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
36 تحلیل دینامیکی مغار نیروگاه طرح توسعه سد مسجد سلیمان تحت تاثیر بارهای دینامیکی زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
37 تحلیل رفتار مغار نیروگاه زیرزمینی لوارک در سازند کنگلومرای هزاردره بر اساس داده های ابزاردقیق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
38 تخمین ضریب ثبت سلول فشارسنج هیدرولیکی در سدهای خاکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
39 تعیین پارامترهای برشی سطوح تماس سنگ- بتن و سنگ- سنگ تحت شرایط سختی نرمال ثابت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تعیین فشار تابع زمان زمین های سست و ضعیفبا استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی نرو فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
41 تعیین میدان تنش برجا با آزمایش شکست هیدرولیک مطالعه موردیپروژه برقابی ارس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 تقویت سازه های سنگی با انکرهای زمینی و روشهای محافظت آنها در برابر خوردگی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
43 خوشه بندی روابط کاهندگی درارزیابی خطرپذیری لرزه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
44 ساخت دستگاه برداشت هندسی سطح ناهمواری ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
45 شبیه سازی نحوه تولید مراتب بالای پرتو بسل با استفاده از المانهای فازی پراشی برای کنترل و به دام اندازی نانوذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
46 طراحی صافی لیوت مبتنی بر کریستال KTP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
47 کاربرد مدلهای هندسی و برنامهریزی خطی در مکانیابی مراکز توسعه روستایی مطالعه موردی دهستانهای شهرستان دامغان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
48 مدلسازی اثر زلزله با استفاده ار زوش DDA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
49 مدلسازی کابل فولادی تمام تزریق در الگوریتم تغییرشکلهای ناپیوسته (DDA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
50 مروری بر فرایند تحلیل دینامیکی فضاهای زیرزمینی در FLAC2D (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
51 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پدیده آرچینگ در ثبت مقدار تنش ها توسط سلول فشار در محیط های ماسه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت