دکتر نیکزاد عیسی زاده

دکتر نیکزاد عیسی زاده دانشیار ، مرکز تحقیقات علوم قرآن ،حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر نیکزاد عیسی زاده

Dr. nikzad Isizadeh

دانشیار ، مرکز تحقیقات علوم قرآن ،حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.