عبدالایمان عموئی

 عبدالایمان عموئی دانشگاه علوم پزشکی بابل

عبدالایمان عموئی

Abdoliman Amooei

دانشگاه علوم پزشکی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان های دولتی شهرستان بابل در سال 1391 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 بررسی بازیافت کاغذ در مدارس دولتی شهرستان بابل (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
3 بررسی پتانسیل اقتصادی و زیست محیطی ناشی از طرح تفکیک از مبدا پسماندهای جامدشهری درنواحی هفت گانه منطقه 5 شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
4 بررسی پتانسیل اقتصادی و زیست محیطی ناشی از طرح تفکیک ازمبدا پسماندهای جامد شهری در نواحی هفت گانه منطقه 5 شهر تهران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی پتانسیل بازیافت کاغذ درمدارس دولتی شهرستان بابل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
6 بررسی خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای جامد تولیدی از دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 1389 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
7 بررسی خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای جامد درشهر بابلسر سال 1389 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
8 بررسی شاخصهای بهداشت محیط در مدارس غیردولتی شهر ساری (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
9 بررسی شرایط بهینه عملیاتی درگیاه پالایی خاک های آلوده به سرب و کادمیوم توسط گیاهان بومی ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
10 بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی از آزمایشگاه های تشخیص پزشکی شهر بابل در سال 1389 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و باکتریولوژیکی آب شرب شبکه توزیع شهرستان بابل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
12 بررسی کیفیت میکروبی آب چشمه های مناطق سیاری گلوگاه بندپی شرقی شهرستان بابل در سال 1396 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
13 بررسی میزان آلودگی صوتی در مناطق مختلف شهرستان بندرگز از توابع استان گلستان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
14 بررسی میزان پتانسیل بازیافت پسماندهای خشک ( کاغذ، پلاستیک، شیشه و فلز) در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی بابل (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
15 بررسی میزان پتانسیل بازیافت پسماندهای خشک( کاغذ، پلاستیک، شیشه و فلز) در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی بابل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
16 بررسی میزان حذف کدورت، آهن و منگنز در منابع آب روستایی شهرستان محمودآباد و نور توسط سیستم های پالایه شنی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
17 بررسی وضعیت جمع آوری نگهداری حمل و دفع پسماندهای جامد دربیمارستانهای استان خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
18 بررسی ویژگی های کمی و کیفی پسماند های جامد روستایی شهرستان بابل در سال 138 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
19 تاثیر مواد افزودنی شیمیایی خاک بر میزان جذب و تجمع سرب و کادمیوم در گیاهان بومی شمال ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
20 روشهای دفع پسماند از دیدگاه آیات و روایات با تاکید ویژه برروش کودسازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
21 کارآیی حذف فلزات سنگین (کروم، نیکل، روی) از فاضلاب صنایع آبکاری به روش الکتروکوآگولاسیون (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
22 نقش ترکیبات شیمیایی بر میزان حذف و تثبیت فلزات سنگین درخاک و آلودگی منابع آب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط