دکتر افرام کیوانی

دکتر افرام کیوانی

دکتر افرام کیوانی

Dr. Afram Keivani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Active Control of Structural Vibration by Classic and metaheuristic Algorithms (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 Application ofadaptiveneuro-fuzzymethodologyforestimating building energyconsumption (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
3 Application ofadaptiveneuro-fuzzymethodologyforestimatingbuilding energyconsumption (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
4 ارزیابی تاثیر پارامترهای موثردربهبود نرخ بهره برداری ماشین حفارمکانیزه TBM - مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
5 BIM for project's safety and design Management (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 Ol,Distribution of internal forces in steel moment frames in the near-fault region (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 Quality Standards and Specification in Construction and Risk Management in Iran (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
8 Seismic Behavior of Concentrically Braced Frame with Zipper Column; A Review (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 Seismic evaluation of RC moment frames with knee braces in the near-fault region (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 Systematic analysis and key challenges of Smart homes and their users (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 بررسی تاثیر زلزله روی المانهای پلها و شیوههای مقاومسازی آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
12 بررسی میزان نشست پی های کم عمق درمسر خط یک قطارشهری تبریز مطالعه موردی حدفاصل چهارراه آبرسانی تا میدان شهرداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 تعیین پارامترهای کمی زبری درزهسنگ با استفاده از مطالعات آماری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 تعیین سختی افقی سازههای فضاکار چلیکی دولایه در حالت دینامیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
15 تعیین سختی افقی سازههای فضاکار چلیکی دولایه در حالت دینامیکی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
16 تعیین ظرفیت باربری براساس مقاومت برشی خاک درمسیرخط یک قطارشهری تبریز مطالعه موردی: حدفاصل چهارراه آبرسانی تا میدان شهرداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 تعیین مشخصههای دینامیکی سازههای فضاکار چلیکی دو لایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
18 تعیین نوع زمین به وسیله مایکروترمورهاوسرعت موج برشی مطالعه موردی: ایستگاه فلکه دانشگاه خط یک قطارشهری تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 دفاع غیر عامل با نگرشی بر تاثیر آن در فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی
20 مدلسازی و آنالیز سازه ریلی راه‌آهن به روش المان محدود (FEM) و کالیبره کردن آن با نتایج آزمایشگاهی موجود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
21 مطالعه نتایج آزمایشات شیمیایی خاک برای تشخیص شرایط محیطی درمسیرخط 2 قطارشهری تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 مقایسه عملکرد لرزه ای میراگرهای اصطکاکی و ویسکوز در سازه قابهای خمشی فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران